INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

80: 1-11

Gergely Király

 

Alien Rubus species in Hungary: distribution, habitats and threats

 

Dendrobiology 2018, vol. 80: 1-11

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.080.001

Full text (pdf)

 

Abstract: 

Alien brambles (Rubus, Rosaceae) generate significant ecological and nature conservational threats worldwide, however, the European flora and vegetation is not seriously affected by their impacts. In this study, I report on the distribution and habitats of alien brambles in Hungary, on the basis of comprehensive field studies and complete herbarium revision. The first introduction of a non-native species of bramble (R. phoenicolasius) was reported in 1999 in the country. R. armeniacus was first recognized in 2014 (but it had been present probably decades earlier). It typically occurs in forest-poor landscapes, in regions with larger closed forests it is mainly confined to plantations, but few occurrences in nature-like stand are also found. The occurrences in the forest steppe region indicate its drought tolerance; besides, it is the only bramble species present in the areas of typical forest-steppe climate. The species is obviously advancing (with more than 100 localities altogether) and constitutes an actual threat for the diversity and structure of fringes and wooded grassland mosaics in drier regions. Two new casual aliens, R. laciniatus and R. occidentalis, are reported here for the first time for Hungary. Another two species, R. odoratus and R. xanthocarpus, are known only from cultivation

Keywords: bramble, forest fringes, herbaria, invasion, non-native species

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN