INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

81: 14-21

Xiaoming Lu, Shalik Ram Sigdel, Binod Dawadi, Yafeng Wang

 

Climate response of Salix oritrepha growth along a latitudinal gradient on the northeastern Tibetan Plateau

 

Dendrobiology 2019, vol. 81: 14-21

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.081.002

Full text (pdf)

Abstract: 

 

Shrubs are widespread at higher altitudes and latitudes. Dendrochronology of shrub growth has been intensively studied in the circumpolar Arctic, Mediterranean and Patagonia. However, relatively little is known about shrub growth responses to climate change on the Tibetan Plateau. Herein, we investigate climate sensitivity of Salix oritrepha growth along a north–south (35–39° N) latitudinal gradient on the northeastern Tibetan Plateau. Four S. oritrepha shrub sites were selected for dendrochronology study. Pearson and partial correlation analyses were used to estimate strength of the climate sensitivity of the growth time series at each site. We found that not all of the site chronologies show consistent variations. Despite of this, its radial growth was primarily limited by the July mean temperature across the latitudinal gradient, and warming summer climate tends to increase the growth of S. oritrepha on the northeastern Tibetan Plateau.

Keywords: shrub, radial growth, climate sensitivity, dendrochronology, summer temperature

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN