INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

85: 51–59

Soon-Ho Kwon, Yang-Gil Kim, Hye-In Kang, Donghwan Shim,Soon-Ho Kwon, Yang-Gil Kim, Hye-In Kang, Donghwan Shim,Kyu-Suk Kang

 

Morphology of strobili at different development positions and cone and seed characteristics of Pinus densiflora f. multicaulis

 

Dendrobiology 2021, vol. 85: 51-59

https://doi.org/10.12657/denbio.085.006

Full text (pdf)

Abstract: 

Pinus densiflora f. multicaulis is a rare and unusual form of genus Pinus. It has excellent ornamental values due to many trunks from its root collar, and produces female, male, and bisexual strobili on thes ame tree. However, there is limited study whether the bisexual strobili are functional, mature lateral conesproduce filled seeds, and the seeds from the mature lateral cones germinate and grow as well as those frommature apical cones. The structure of apical female, and lateral male and bisexual strobili were analyzed in an open-pollination-progeny population. The strobili were photographed to obtain external, cross-section, and radial-section images using a 45× stereoscopic microscope. Radial sections of strobili were imaged using scanning electron microscopy. Characteristics of apical and lateral cones and seeds were surveyedby cone analysis and germination test. P. densiflora f. multicaulis developed typical female strobili apically,and ordinary male and bisexual strobili laterally. Additionally, female strobili developed laterally whereas the male strobili were normally located. The mature lateral female strobili had the same structure as the apical female. In the mature bisexual strobili, the proportion of male and female tissue was unequal. The cones developed from lateral female strobili showed highly significant differences in the length, width, and weight, being shorter (32.7%), narrower (26.9%), and lighter (59.8%) than those from apical female strobili. Both types produced filled seeds and seedlings, and well significant positive correlations were found among characteristics of seeds from apical and lateral female strobili. The initial seed germination rate of the seeds from apical female strobili was higher than that of seeds from lateral female strobili, but the difference decreased over time. The viability and spatial distribution of the female and male tissue of bisporangiate cones, and their frequent occurrence suggests a common mechanism for the production of bisporangiate structures in seed plants.

Keywords:  bisexual strobili, sex reversal, microsporangia, megasporangia, cone analysis

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN