INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

52:03-08

Snejana B. Dineva

Comparative studies of the leaf morphology and structure of white ash Fraxinus americana L. and London plane tree Platanus acerifolia Willd growing in polluted area

Dendrobiology 2004, vol. 52: 03-08 Full text (pdf)
 

Abstract: The leaf blades of white ash Fraxinus americana L. and London plane tree Platanus acerifolia Willd. growing in heavy polluted industrial areas were studied for morphological and anatomical changes developed under the influence of industrial contamination. The aim of the investigation was to determine and compare the influences of air polluted with SO2, NxOx, Pb, As, Zn, Cu etc. on the morphology and the structure of the leaves of these deciduous trees. Both species are tolerant to environmental changes but with different environmental characteristics and tolerances and they are widely used for planting. Under polluted conditions, the trees strengthened the anatomic xeromorphic characteristics of their leaf structures, which gave them the opportunity to mitigate the stressful conditions of the environment. The observed responses are regarded as adaptive and compensative to the adverse effects of air pollution.

 

Additional key words: air pollution, morphology, anatomy of leaf, Fraxinus americana L., Platanus acerifolia Willd .

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

OZwRCIN logo