INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Projekty badawcze

Patent na sposób przygotowania nasion gatunków lip o twardej owocni do siewu wiosennego

 

25 czerwca 2009 r. Instytut Dendrologii uzyskał patent na:

"Sposób przygotowania nasion gatunków lip o twardej owocni, takich jak lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos Scop), lipa srebrzysta (Tilia tomentosa Moench.) i lipa kaukaska (Tilia caucasica Rupr.) do siewu wiosennego w pojemniki zespolone, umieszczone pod namiotem foliowym"

Wniosek został przygotowany przez zespół Pracowni Biologii Nasion pod kierownictwem doc. Tadeusza Tylkowskiego.

 

plik pdf

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN