INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Projekty badawcze

Treebreedex: A working Model Network of Tree Improvement towards a Competitive, Multifunctional and Sustainable European Forestry


Projekt TREEBREEDEX: A working Model Network of Tree Improvement towards a Competitive, Multifunctional and Sustainable European Forestry realizowany jest w ramach "The European forest tree breeding infrastructure network, with the Contribution of the European Commission, 6th Framework Programme, Research Infrastructures, Coordination Action, Contract number 026076, 2006-2010" przez konsorcjum składające się z 28 instytutów z 18 krajów europejskich. Koordynatorem sieci jest Luc Paques z Intitut de la Recherche Agronomique (INRA) - Centre d'Orléans, Francja.

Podstawowe cele projektu TREEBREEBEX to:

 • promocja współpracy i integracja różnych grup badaczy, zajmującymi się badaniami z zakresu genetyki i selekcji drzew leśnych;
 • utworzenie wirtualnego europejskiego centrum genetyki i hodowli drzew leśnych;
 • utworzenie metabazy danych dla dotychczasowych badań i posiadanej infrastruktury badawczej (publikacje, powierzchnie doświadczalne, laboratoria i ich wyposażenie itp.) oraz jej wzajemne udostępnianie;
 • udostępnienie posiadanej infrastruktury szerokiej grupie naukowców: leśników, rolników oraz biologów;
 • promocja wiedzy na temat genetyki drzew leśnych oraz współpraca z różnymi działami gospodarki leśnej, przemysłem drzewnym, władzami różnych szczebli oraz opinią publiczną;
 • inicjowanie i realizacja przyszłych wspólnych projektów naukowych w ramach przyszłego programu badań naukowych TREEBREEDEX 2.


Projekt składa się z 6 zadań (aktywności), które obejmują m.in. podsumowanie informacji na temat struktury i zmienności genetycznej gatunków drzew leśnych w aspekcie geograficznym, wytyczenie granic regionów hodowli i charakterystykę populacji hodowlanych najważniejszych gatunków drzew leśnych; opracowanie wspólnej metodyki badań i doświadczeń terenowych; opracowanie monografii genetycznych najważniejszych gatunków drzew leśnych w Europie oraz przygotowanie europejskiego programu zintegrowanych badań naukowych w zakresie genetyki i hodowli drzew leśnych.

 

 

Kraje i instytucje uczestniczące w projekcje:

 1. Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Olivet;
 2. Federal Research and Training Centre for Forests, Natural Hazards and Landscape (BFW), Department of Genetics, Vienna;
 3. Centre de Recherche de la Foret et du Bois (CRNFB), Gembloux;
 4. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer Geraardsbergen (IBW);
 5. Forestry and Game Management Research Institute (VULHM), Jiloviste - Strnady, Praha - Zbraslav;
 6. Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft, Institut für Forstgenetik und Forstpflanzenzuchtung (BFH), Hamburg;
 7. Forest Research Institute of Lower Saxony, Dept of Growth and Yield & Dept of Forest Genetic Resources, Göttingen (NFV);
 8. Landesforst-Präsidium Sachsen, Pirna (LFP);
 9. Royal Veterinary and Agricultural University (RVAU), Horsholm;
 10. Finnish Forest Research Institute, Helsinki (METLA);
 11. Forest Research, British Forestry Commission (FRFC), Roslin;
 12. Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura, Istituto Sperimentale per la Selvicoltura, Centro Nazionale di Informazione per la Biodiversito Forestale (CRA - ISSEL), Roma;
 13. Coillte Teoranta - The Irish Forestry Board Newtownmontkennedy (Coillte);
 14. Teagasc Agriculture and Food Development authority (TEAGASC), Carlow;
 15. Lithuanian Forest Research Institute (LFRI), Kaunas-Girionys;
 16. Green World Research (ALTERRA), Wageningen;
 17. Norwegian Forest Research Institute (NFRI), As;
 18. Polska Akademia Nauk, Instytut Dendrologii (IDPAN), Kórnik;
 19. Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych (IBL), Sękocin;
 20. Forest Research and Management Institute (ICAS), Bucuresti;
 21. Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut (Skogforsk), Uppsala;
 22. Forest Research Institute, Dept. Silviculture & Forestry Technology (FRIS), Zvolen;
 23. Forest Genetics, Forest Research Centre (CIFOR-INIA), Madrid;
 24. Xunta de Galicia Research Center on Forest and Environmental Research (CIFA LOURIZAN), Pontevedra;
 25. Sveriges Lantbruksuniversitet UPSC (SLU), Umea;
 26. Association Foret Cellulose, (AFOCEL), Nangis;
 27. Centro de lnvestigación y Tecnologia Agroalimentaria de Aragon, Unidad de Recursos Forestales (CITA), Zaragoza;
 28. Technical University, Faculty of Forestry (TUZVO), Zvolen.Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej: http://treebreedex.eu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN