INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Spis wybranych publikacji pracowników Instytutu Dendrologii za lata 2001-2019

2019

 • Adamczyk D., Łukowski A., Karolewski P. 2019. Historia drzew. Wiedza i życie 12: 27-30.
 • Adamczyk D., Łukowski A., Karolewski P. 2019. Obcy kontra bukszpan. Wiedza i życie 52, 8(1016): 52-53.
 • Aučina, A., Rudawska, M., Wilgan, R., Janowski, D., Skridaila, A., Dapkūnienė, S., Leski, T. 2019. Functional diversity of ectomycorrhizal fungal communities along a peatland–forest gradient. Pedobiologia 74:15–23.
 • Angst G., Mueller K.E., Eissenstat D.M., Trumbore S., Freeman K.H., Hobbie S.E., Chorover J., Oleksyn J., Reich P.B., Mueller C.W. 2019. Soil organic carbon stability in forests: Distinct effects of tree species identity and traits. Global Change Biology 25 (4): 1529-1546.
 • Banacki J., Filipiak M., Napierała-Filipiak A. 2019. Analiza wpływu dębu czerwonego Quercus rubra L. na wybrane gatunki roślin charakterystycznych dla siedliska Stellario holosteae-Carpinetum Oberd. w Nadleśnictwie Starogard. Przegląd Leśniczy 1:13-15.
 • Banasiak Ł., Pietras M., Wrzosek M., Okrasińska A., Gorczak M., Kolanowska M., Pawłowska J. 2019. Aureoboletus Projectellus (Fungi, Boletales) e Occurrence Data, Environmental Layers and Habitat Suitability Models for North America and Europe. Data in Brief 23:103779.
 • Banasiak Ł., Pietras M., Wrzosek M., Okrasińska A., Gorczak M., Kolanowska M., Pawłowska J. 2019. Aureoboletus projectellus (Fungi, Boletales) – an American bolete rapidly spreading in Europe as a new model species for studying expansion of macrofungi. Fungal Ecology 39: 94-99.
 • Bilska, K., Wojciechowska, N., Alipour, S., Kalemba, EM. 2019 Ascorbic Acid—The Little-Known Antioxidant in Woody Plants. Antioxidants 8(12): 645.
 • Boratyńska K., Tomaszewski D., Montserrat J.M., Marek S., Boratyński A. 2019. Taxonomic position of Pinus ceciliae (Pinaceae) endemic for Balearic Islands as revealed on needle characteristics. Dendrobiology 82: 8–16.
 • Boratyńska K., Jasińska A.K. 2019. Symbol narodowy Cypru – złoty dąb Quercus alnifolia Poech. Wszechświat 120: 244–250.
 • Boratyńska K., Boratyński A. 2019. Dzieła naszego mentora, Profesora Kazimierza Browicza. Wiadomości z Ogrodów Kórnickich. Kórniczanin 11/2019: 13.
 • Borkowski K., Boratyński A., Boratyńska K. 2019. Jałowiec pospolity (Juniperus communis) z Nepli nad Bugiem. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 67: 25–38.
 • Bujarska-Borkowska B., Suszka J. 2019 Seed dormancy breaking under controlled conditions in ornamental Cotoneaster spp. Dendrobiology 81: 97–104.
 • Bujarska-Borkowska B. 2019. Rosa canina L. – jej walory dekoracyjne, zdrowotne i szkółkarskie. Przyroda Polska – Miesięcznik Ligi Ochrony Przyrody, 18/10/2019
 • Burczyk J., Sandurska E., Lewandowski A. 2019. Patterns of effective pollen dispersal in larch: linking levels of immigration with dispersal kernels. Forests 10: #1139.
 • Chudzińska M., Litkowiec M., Pałucka M., Pasławska A., Lewandowski A., Kozioł C. 2019. Struktura klonalna wiązu polnego (Ulmus minor Mill.) w Polsce. Sylwan 163: 839-845.
 • Chybicki I.J., Iszkuło G., Suszka J. 2019. Bayesian quantification of ecological determinants of outcrossing in natural plant populations: Computer simulations and the case study of biparental inbreeding in English yew. Molecular Ecology 28: 4077–4096.
 • Czapiewska N., Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2019. Seasonal Dynamics of Floodplain Forest Understory–Impacts of Degradation, Light Availability and Temperature on Biomass and Species Composition. Forests 10: #22.
 • Dering M. 2019. Polodowcowe wędrówki, czyli skąd pochodzą nasze drzewa leśne. Las Polski 24/2019: 14.
 • Dudáš M., Malovcová-Staníková M., Pliszko A., Schieber B., Zieliński J. 2019. New floristic records from Central Europe 4 (reports 41–53). Thaiszia - Journal of Botany 29: 231–237.
 • Duszyński J., Grzywacz A., Jagodziński A.M., Kojs P., Kujawa K., Zabielski R. 2019. Ratujmy las, on chroni nas. Polityka 37 (3227): 56-58.
 • Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2019. Context-Dependence of Urban Forest Vegetation Invasion Level and Alien Species’ Ecological Success. Forests 10: #26.
 • Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2019. Similar Impacts of Alien and Native Tree Species on Understory Light Availability in a Temperate Forest. Forests 10: #951.
 • Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2019. Seedling survival of Prunus serotina Ehrh., Quercus rubra L. and Robinia pseudoacacia L. in temperate forests of Western Poland. Forest Ecology and Management 450: 117498.
 • Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2019. Functional traits of acquisitive invasive woody species differ from conservative invasive and native species. NeoBiota 41: 91–113.
 • Dyderski M.K., Dylewski Ł. 2019. Biologia inwazji. ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk 3–4/59–60: 32–37.
 • Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2019. Dlaczego inwazyjne gatunki drzew i krzewów wkraczają do lasu? Przegląd Leśniczy 1: 18–19.
 • Dylewski Ł., Myczko Ł., Pearson D.E. 2019. Native generalist consumers interact strongly with seeds of the invasive wild cucumber (Echinocystis lobata). NeoBiota 53: 25-39 Górski P., Romański M., Tomaszewski D. 2019. Seeking for habitat characteristics which determine epixylic liverwort Fuscocephaloziopsis catenulata occurrence in old boreal forests in North-Eastern Poland. Herzogia 32: 172–182.
 • Giertych M.J., Jagiełło R. 2019. Ucieczka z lasu jako szansa na przetrwanie. ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk 3-4/59-60: 58-61.
 • Guzicka M. 2019. Jak drzewa zapadają w sen zimowy? Las Polski 22: 15-16.
 • Guzicka M. 2019. Leśne powierzchnie doświadczalne – żywe laboratorium badawcze. Wiadomości z Ogrodów Kórnickich. Kórniczanin 18/2019: 16.
 • Hazubska-Przybył T. 2019. Drzewa i krzewy in vitro w Kórniku. Wiadomości z Ogrodów Kórnickich. Kórniczanin 22/2019: 18.
 • Hazubska-Przybył T. 2019. Propagation of juniper species by plant tissue culture: a mini-review. Forests 10: #1028.
 • Hazubska-Przybył T. 2019. Rośliny drzewiaste korzystają z in vitro. Wiedza i życie. 11/1019.
 • Hebda A., Wachowiak W. 2019. Heterogeneous patterns of genetic variation at nuclear genes and quantitative traits in Scots pine provenance trial. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 88(2): 1-14.
 • Horodecki P., Jagodziński A.M., 2019. Site type effect on litter decomposition rates: a three-year comparison of decomposition process between spoil heap and forest sites. Forests 10: #353.
 • Horodecki P., Nowiński M., Jagodziński A.M. 2019. Advantages of mixed tree stands in restoration of upper soil layers on postmining sites: A five-year leaf litter decomposition experiment. Land Degradation & Development 30: 3–13.
 • Horodecki P., Jagodziński A.M. 2019. Ściółka leśna – życiodajny składnik lasów, ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk 3-4/59-60: 54-57
 • Iszkuło G., Armatys L., Ksepko M., Tomaszewski D., Giertych M.J. 2019. Jemioła – coraz poważniejsze zagrożenie dla polskich lasów. Las Polski 13-14/2014: 13–15.
 • Jagiełło R., Walczak U., Iszkuło G., Karolewski P., Baraniak E., Giertych M.J. 2019. Impact of Cameraria ohridella on Aesculus hippocastanum growth and long-term effects of trunk injection with pesticides. International Journal of Pest Management 65(1): 33-43.
 • Jagiełło R., Baraniak E., Guzicka M., Karolewski P., Łukowski A., Giertych M.J. 2019. One step closer to understanding the ecology of Cameraria ohridella (Lepidoptera: Gracillariidae): the effect of light conditions. European Journal of Entomology 116: 42-51.
 • Jagiełło R., Łakomy P., Łukowski A., Giertych M.J. 2019. Spreading-the-hypothesis may explain Cameraria ohridella oviposition in relations to leaf blotch disease. Arthropod-Plant Interactions 13 (5): 787-795.
 • Jagiełło R., Giertych M.J. 2019. Słów kilka o kasztanowcu. Wieści z lasu – dodatek do Życie Gostynia nr 14(1021):19.
 • Jagiełło Z., Dyderski M.K., Dylewski Ł. 2019. What can we learn about the behaviour of red and grey squirrels from YouTube? Ecological Informatics 51: 52–60.
 • Jagodziński A.M., Dyderski M.K., Gęsikiewicz K., Horodecki P. 2019. Efects of stand features on aboveground biomass and biomass conversion and expansion factors based on a Pinus sylvestris L. chronosequence in Western Poland. European Journal of Forest Research 138: 673–683.
 • Jagodziński A.M., Dyderski M.K., Horodecki P., Knight K.S., Rawlik K., Szmyt J. 2019. Light and propagule pressure affect invasion intensity of Prunus serotina in a 14-tree species forest common garden experiment. NeoBiota 46: 1–21.
 • Jagodziński A.M., Dyderski M.K., Gęsikiewicz K., Horodecki P. 2019. Tree and stand level estimations of Abies alba Mill. aboveground biomass. Annals of Forest Science 76: #56.
 • Jagodziński A.M. 2019. Drzewa i lasy w obliczu rewolucyjnych zmian klimatu. Zielone Wiadomości 2: 9.
 • Jagodziński A.M. 2019. Zaniechania będą drogo kosztować! Las Polski 21: 9.
 • Jagodziński A.M. 2019. Zasoby leśne Polski. ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk 59-60: 4-7.
 • Jagodziński A.M. 2019. Zweryfikujmy fundamenty. Głos Lasu 12: 27-29.
 • Jagodziński A.M. 2019. Instytut Dendrologii PAN – pasja i misja. Wiadomości z Ogrodów Kórnickich. Kórniczanin 10/2019: 6-7.
 • Jagodziński A.M., Ratajczak E., Pers-Kamczyc E. 2019. Prof. dr Stefan Białobok – wybitny dendrolog i zasłużony kórniczanin. Wiadomości z Ogrodów Kórnickich. Kórniczanin 9/2019: 12-13.
 • Jankowski A., Wyka T.P., Żytkowiak R., Danusevičius D., Oleksyn J. 2019. Does climate-related in situ variability of Scots pine (Pinus sylvestris L.) needles have a genetic basis? Evidence from common garden experiments. Tree Physiology 39: 573–589.
 • Janowski D., Wilgan R., Leski T., Karliński L., Rudawska M. 2019. Effective molecular identification of ectomycorrhizal fungi: revisiting DNA isolation methods. Forests 10(3): #218.
 • Kalemba E. M., Bagniewska-Zadworna A., Suszka J. and Pukacka S. 2019. Dehydration sensitivity at the early seedling establishment stages of the european beech (Fagus sylvatica L.). Forests 10: #900
 • Kalemba EM, Stolarska E 2019. Regulation of gene expression of methionine sulfoxidereductases and their new putative roles in plants. Journal of Molecular Sciences 20(6) pii: E1309.
 • Kamczyc J., Dyderski M.K., Horodecki P., Jagodziński A.M. 2019. Mite communities (Acari, Mesostigmata) in the initially decomposed ‘litter islands’ of 11 tree species in Scots pine (Pinus sylvestris L.) forest. Forests 10: #403.
 • Karliński L. 2019. Torfowiska – zagrożenia i ochrona [Peatlands – Threats and Protection]. Aura Ochrona Środowiska 10: 6-10.
 • Karolewski P., Łukowski A. 2019. Relacje między roślinami podszytowymi i owadami. ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk 3–4/59–60: 62-67.
 • Kijowska-Oberc J. 2019. Kapryśny nasiona, czyli przechowywaniu bukwi. Las Polski 19/2019 str. 13
 • Kijowska-Oberc J. 2019. Dobry owoc na jesienne słoty. Wiadomości z Ogrodów Kórnickich. Kórniczanin 20/2019: 12.
 • Kosińska M., Brodacz A. 2019 Biblioteka Instytutu Dendrologii PAN. Wiadomości z Ogrodów Kórnickich. Kórniczanin 21/2019: 12.
 • Kosiński P., Sliwinska E., Hilpold A., Boratyński A. 2019. DNA ploidy in Salix retusa agg. only partly in line with its morphology and taxonomy. Nordic Journal of Botany 37: e02197.
 • Kosiński P., Sękiewicz K., Walas Ł., Boratyński A., Dering M. 2019. Spatial genetic structure of the endemic alpine plant Salix serpillifolia: genetic swamping on nunataks due to secondary colonization? Alpine Botany 129: 107–121.
 • Kotlarski S., Michalak M., Chmielarz P. 2019. Klonowanie najstarszych dębów pomnikowych  rosnących w Polsce z wykorzystaniem metody in vitro. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 67
 • Kotowski M.A., Pietras M., Łuczaj Ł. 2019. Extreme levels of mycophilia documented in Mazovia, a region of Poland. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 15:12.
 • Kujawska M.B., Stasińska M., Leski T., Rudawska M. 2019. First record of Hericium flagellum (Basidiomycota) from the “Olbina” naturereserve in Wielkopolska Voivodship, Poland. Acta Mycologica 54(2):1133.
 • Kujawska M., 2019. Dlaczego warto jeść grzyby? Las Polski 22:18-20.
 • Kujawska M. 2019. Wiadomości z Ogrodów Kórnickich: Superhuba w Lesie Doświadczalnym Zwierzyniec. Kórniczanin 17 (548):12.
 • Kurek T., Todys J., Pazdrowski W., Szymański M. Łukowski A. 2019. Intensity of stripping and sugar content in the bark and the bast of European beech (Fagus sylvatica). Open Life Sciences 14: 19-28.
 • Kurek K., Plitta-Michalak B., Ratajczak E. 2019 Reactive oxygen species as potential drivers of the seed aging process. Plants -Basel 14;8(6) pii: E174.
 • Leski, T., Rudawska, M., Kujawska, M., Stasińska, M., Janowski, D., Karliński, L., Wilgan, R. 2019. Both forest reserves and managed forests help maintain ectomycorrhizal fungal diversity. Biological Conservation. 238: 108206.
 • Leski T., Wilgan R., Pietras M., Karliński L., Rudawska M. 2019. Podziemny świat grzybów ektomykoryzowych. Las Polski. 24: 20-21.
 • Leski T. 2019. Grzybobranie w Arboretum. Wiadomości z Ogrodów Kórnickich. Kórniczanin 14/2019:11.
 • Lewandowski A. 2019. Modelowa plantacja nasienna modrzewia polskiego w Nadleśnictwie Wejherowo. Las Polski 3: 12-13.
 • Lewandowski A., Chmura D., Wójkiewicz B., Żukowska W. 2019. Hodowla lasu w zmieniającym się klimacie. ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk 3-4/59-60: 19-21.
 • Lorenc-Plucińska G. 2019. Koniec trwogi przed smogiem, czas na kreatywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Wiadomości z Ogrodów Kórnickich. Kórniczanin 13/2019: 12.
 • Łabiszak B., Zaborowska J., Wachowiak W. 2019. Patterns of mtDNA variation reveal complex evolutionary history of relict and endangered peat bog pine (Pinus uliginosa). AoB Plants> 11(2): plz015.
 • Łakomy P., Kuźmiński R., Mucha J., Zadworny M. 2019. Effects of oak root pruning in forest nurseries on potential pathogen infections. Forest Pathology e12513.
 • Łukowski A., Janek W., Baraniak E., Walczak U., Karolewski P. 2019. Changing host plants causes structural differences in the parasitoid complex of the monophagous moth Yponomeuta evonymella, but does not improve survival rate. Insects 10:197
 • Małecka A., Konkolewska A., Hanc A., Barałkiewicz D., Ciszewska L., Ratajczak E., Staszak A.M., Kmita H., Jarmuszkiewicz W.2019 In Wight intophytoremediation capability of Brassica juncea (v. Malopolska): metal accumulation and antioxidant enzymes activity. International Journal of Molecular Sciences 5;20(18) pii: E4355.
 • Marzec-Schmidt K., Ludwików A., Wojciechowska N., Kasprowicz-Maluśki A., Mucha J., Bagniewska‑Zadworna A. 2019. Xylem cell wall formation in pioneer roots and stems of Populus trichocarpa (Torr. & Gray). Frontiers in Plant Science 10: 1419.
 • Mąderek E., Łukowski A., Karolewski P. 2019. Menu leśnej stonki. Las Polski 15/16: 12-13.
 • Michałowicz D., Nowak K., Jagodziński A.M. 2019. Las Doświadczalny Zwierzyniec i jego istota. Kórniczanin 13/2019: 13-14.
 • Mucha J., Guzicka M., Zadworny M. 2019. Korzenie drzew a grzyby glebowe – rola obecności żelaza. Las Polski 15-16/2019.
 • Mucha J., Gabała E., Zadworny M. 2019. The efects of structurally diferent siderophores on the organelles of Pinus sylvestris root cells. Planta 249:1747–1760.
 • Mucha J., Napierała-Filipiak A., Gabała E., Pawłowski T.A., Zadworny M. 2019. Redistribution of iron and hydrogen peroxide in Pinus sylvestris roots in response to trophically diverse fungi. European Journal of Plant Pathology 153(4): 1275-1286.
 • Mucha J., Pawlowski T. A., Klupczyńska E.A., Guzicka M., Zadworny M. 2019. The effect of hydroxamic siderophores structure on acetylation of histone H3 and alpha tubulin in Pinus sylvestris root cells. International Journal of Molecular Science 20(23): 6099.
 • Napierała-Filipiak A., Filipiak M., Łakomy P. 2019. Changes in the Species Composition of Elms (Ulmus spp.) in Poland. Forests 10 (11), 1008.
 • Pawłowski T.A., Klupczyńska E.A., Staszak A.M., Suszka J. 2019. Proteomic analysis of black poplar (Populus nigra L.) seed storability. Annals of Forest Science 76: 104.
 • Pers-Kamczyc E., Iszkuło G., Rabska M., Wrońska-Pilarek D., Kamczyc J. 2019. More isn’t always better – The effect of environmental nutritional richness on male reproduction of Taxus baccata L. Environmental and Experimental Botany 162: 468–478.
 • Pers-Kamczyc E. 2019. Globalne zmiany: azot - las - alergia? ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk 59–60: 86–89.
 • Pietras M., Kolanowska M. 2019. Predicted potential occurrence of the North American false truffle Rhizopogon salebrosus in Europe. Fungal Ecology 9: 225-230.
 • Pietras. M. 2019. First record of North American fungus Rhizopogon pseudoroseolus in Australia and prediction of its occurrence based on climatic niche and symbiotic partner preferences. Mycorrhiza 29 (4): 397-401.
 • Pietras M. 2019. Obcy są wśród nas. ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk 3-4 (59-60): 38-43.
 • Pietras M. 2019. Gatunki obcego pochodzenia – wiemy, co dalej! Las Polski 12:28.
 • Pilichowski S., Ulitzka M.R., Jagiełło R., Giertych M.J. 2019. Plant-mediated interaction: a first record of thrips feeding on Hartigiola annulipes (Diptera: Cecidomyiidae) galls. Polish Journal of Ecology 67: 168-173.
 • Ratajczak E., Dietz K.J., Kalemba E.M. 2019 The occurrence of peroxiredoxins and changes in redox state in Acer platanoides and Acer pseudoplatanus during seed development. Journal of Plant Growth Regulation 38: 298-314.
 • Ratajczak E., Staszak A.M., Wojciechowska N., Bagniewska-Zadworna A., Dietz K.J. 2019 Regulation of thiol metabolism as a factor that influences the development and storage capacity of beech seeds. Journal of Plant Physiology 239:61-70.
 • Ratajczak E., Malecka A., Ciereszko I., Staszak A.M. 2019 Mitochondria are important determinants of the aging of seeds. International Journal of Molecular Sciences 20(7): 1568.
 • Ratajczak E. Staszak AM. 2019. O potrzebie monitoringu żywotności nasion. Las Polski 9/2019.
 • Rawlik K., Jagodziński A.M. 2019. Ekologiczne znaczenie roślin runa leśnego. ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk 3-4/59-60: 50-53.
 • Rawlik M., Kasprowicz M., Jagodziński A.M., Rawlik K., Kaźmierowski C. 2019. Slope exposure and forest stand type as crucial factors determining the decomposition rate of herbaceous litter on a reclaimed spoil heap. Catena 175: 219-227.
 • Romo A., Mazur M., Salvà-Catarineu M., Boratyński A. 2019. A re-evaluated taxon: Genetic values and morphological characters support the recognition of the Canary Island juniper of the phoenicea group at a specific level. Phytotaxa 406: 64–70.
 • Rożkowski R., Mejnartowicz L., Guzicka M., Dorobek K., Chmura D.J. 2019. Zmienność proweniencyjna olszy czarnej w Polsce. Sylwan 163(10): 830-838.
 • Rudawska M., Kujawska M., Leski T., Janowski D., Karliński L., Wilgan R. 2019. Ectomycorrhizal community structure of the admixture tree species Betula pendula, Carpinusbetulus, and Tiliacordata grown in bare-root forest nurseries. Forest Ecology and Management 43: 113–125.
 • Rudawska M. 2019. O mykoryzie, czyli dlaczego grzyby rosną w lesie? Wiadomości z Ogrodów Kórnickich. Kórniczanin 15/2019: 11.
 • Rudawska M., Leski T. 2019. Wpływ zmian klimatu na grzyby ektomykoryzowe. ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk 3–4: 44-47.
 • Sękiewicz K. 2019. Jodła sycylijska na skraju wyginięcia – czy istnieje szansa dla tego krytycznie zagrożonego gatunku? Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 67: 39–48.
 • Staszak A.M., Ratajczak E. 2019. Wolność Tomku w swoim domku? Echa Leśne 3(637)2019.
 • Staszak A.M., Pers-Kamczyc E., Klupczyńska E.A., Pawłowski T.A. 2019. Expression of abscisic and gibberellic acid signalling factors in Fagus sylvatica L. seeds during dormancy breaking and germination. Dendrobiology 81: 22–30.
 • Staszak A.M., Rewers M., Sliwinska E, Klupczyńska E.A., Pawłowski T.A. 2019. DNA synthesis pattern, proteome, and ABA and GA signaling in developing seeds of Norway maple (Acer platanoides). Functional Plant Biology 46(2): 152-164.
 • Steidinger B.S., Crowther T.W., Liang J., Van Nuland M.E., Werner G.D.A., Reich P.B., Nabuurs G., de-Miguel S., Zhou M., Picard N., Herault B., Zhao X., Zhang C., Routh D., Abegg M., Adou Yao C.Y., Alberti G., Almeyda Zambrano A., Alvarez-Davila E., Alvarez-Loayza P., Alves L.F., Ammrt Ch., Antón-Fernández C., Araujo-Murakami A., Arroyo L., Avitabile V., Aymard G., Baker T., Bałazy R., Banki O., Barroso J., Bastian M., Bastin J.-F., Birigazzi L., Birnbaum P., Bitariho R., Boeckx P., Bongers F., Bouriaud O., Brancalion P.H.S., Brandl S., Brearley F.Q., Brienen R., Broadbent E., Bruelheide H., Bussotti F., Cazzolla Gatti R., Cesar R., Cesljar G., Chazdon R., Chen H.Y.H., Chisholm Ch., Cienciala E., Clark C.J., Clark D., Colletta G., Condit R., Coomes D., Cornejo Valverde F., Corral-Rivas J.J., Crim P., Cumming J., Dayanandan S., de Gasper A.L., Decuyper M., Derroire G., DeVries B., Djordjevic I., Iêda A., Dourdain A., Engone Obiang N.L., Enquist B., Eyre T., Fandohan A.B., Fayle T.M., Feldpausch T.R., Finér L., Fischer M., Fletcher Ch., Fridman J., Frizzera L., Gamarra J.G.P., Gianelle D., Glick H.B., Harris D., Hector A., Hemp A., Hengeveld G., Herbohn J., Herold M., Hillers A., Honorio Coronado E.N., Huber M., Hui C., Cho H., Ibanez T., Jung I., Imai N., Jagodzinski A.M., Jaroszewicz B., Johannsen V., Joly C.A., Jucker T., Karminov V., Kartawinata K., Kearsley E., Kenfack D., Kennard D., Kepfer-Rojas S., Keppel G., Khan M.L., Killeen T., Kim H.S., Kitayama K., Köhl M., Korjus H., Kraxner F., Laarmann D., Lang M., Lewis S., Lu H., Lukina N., Maitner B., Malhi Y., Marcon E., Marimon B.S., Marimon-Junior B.H., Marshall A.R., Martin E., Martynenko O., Meave J.A., Melo-Cruz O., Mendoza C., Merow C., Mendoza A.M., Moreno V., Mukul S.A., Mundhenk P., Nava-Miranda M.G., Neill D., Neldner V., Nevenic R., Ngugi M., Niklaus P., Oleksyn J., Ontikov P., Ortiz-Malavasi E., Pan Y., Paquette A., Parada-Gutierrez A., Parfenova E., Park M., Parren M., Parthasarathy N., Peri P.L., Pfautsch S., Phillips O., Piedade M.T., Piotto D., Pitman N.C.A., Polo I., Poorter L., Poulsen A.D., Poulsen J.R., Pretzsch H., Ramirez Arevalo F., Restrepo-Correa Z., Rodeghiero M., Rolim S., Roopsind A., Rovero F., Rutishauser E., Saikia P., Saner P., Schall P., Schelhaas M.-J., Schepaschenko D., Scherer-Lorenzen M., Schmid B., Schöngart J., Searle E., Seben V., Serra-Diaz J.M., Salas-Eljatib Ch., Sheil D., Shvidenko A., Silva-Espejo J., Silveira M., Singh J., Sist P., Slik F., Sonké B., Souza A.F., Stereńczak K., Svenning J.-Ch., Svoboda M., Targhetta N., Tchebakova N., ter Steege H., Thomas R., Tikhonova E., Umunay P., Usoltsev V., Valladares F., van der Plas F., Van Do T., Vasquez Martinez R., Verbeeck H., Viana H., Vieira S., von Gadow K., Wang H.-F., Watson J., Westerlund B., Wiser S., Wittmann F., Wortel V., Zagt R., Zawila-Niedzwiecki T., Zhu Z.-X., Zo-Bi I.C., Peay K.G. 2019. Climatic controls of decomposition drive the global biogeography of forest-tree symbioses. Nature 569: 404-408.
 • Stereńczak K., Mielcarek M., Wertz B., Bronisz K., Zajączkowski G., Jagodziński A.M., Ochał W., Skorupski M. 2019. Factors influencing the accuracy of ground-based tree-height measurements for major European tree species. Journal of Environmental Management 231: 1284-1292.
 • Szuba A., Marczak Ł., Karliński L., Mucha J., Tomaszewski D. 2019. Regulation of the leaf proteome by inoculation of Populus × canescens with two Paxillus involutus isolates differing in root colonization rates. Mycorrhiza 29 (5): 503-517.
 • Thomas P.A., Alhamd O., Iszkuło G., Dering M., Mukassabi T.A. 2019. Biological Flora of the British Isles: Aesculus hippocastanum. Journal of Ecology 107: 992–1030.
 • Tomaszewski D., Byalt A., Gawlak M. 2019. Leaf and stem epicuticular wax structures in Lonicera species (Caprifoliaceae). Nordic Journal of Botany 37: e02210.
 • Tomaszewski D. 2019. Digitalizacja zbiorów zielnikowych – krok w dobrą stronę. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 67: 119–127.
 • Tomaszewski D. 2019. Batologia w Instytucie Dendrologii, czyli o tym, że Kórnik nie tylko magnoliami, różanecznikami i lilakami stoi. Wiadomości z Ogrodów Kórnickich. Kórniczanin 12/2019: 12.
 • Tomaś Ł., Jagodziński A.M. 2019. Przebudowa drzewostanów. ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk 59-60: 94-97.
 • Tyburska-Woś, J., Nowak, K., Kieliszewska-Rokicka, B. 2019. Influence of leaf damage by the horse chestnut leafminer (Cameraria ohridella Deschka & Dimić) on mycorrhiza of Aesculus hippocastanum L. Mycorrhiza.29: 61-67.
 • Walas Ł., Sobierajska K., Ok T., Dönmez A.A., Kanoğlu S.S., Dagher-Kharrat M.B., Douaihy B., Romo A., Stephan J., Jasińska A.K., Boratyński A. 2019. Past, present, and future geographic range of an oro-Mediterranean Tertiary relict: The juniperus drupacea case study. Regional Environmental Change 19: 1507–1520.
 • Walas Ł., Ganatsas P., Iszkuło G., Thomas P.A., Dering M. 2019. Spatial genetic structure and diversity of natural populations of Aesculus hippocastanum L. in Greece. PLoS One 14: e0226225.
 • Wawrzyniak M., Ratajczak E., Kalemba E.M., Chmielarz P. 2019. Las zaczyna się od nasion ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk 3-4/59-60/2019.
 • Wawrzyniak, M. 2019. Nasiona – skrzynki pełne skarbów. Wiadomości z Ogrodów Kórnickich. Kórniczanin 19.2019: 16.
 • Wigley B.J., Staver A.C., Żytkowiak R., Jagodziński A.M., Wigley-Coetsee C. 2019. Root trait variation in African savannas. Plant and Soil 441: 555-565.
 • Wierzbicka A., Dyderski M.K., Kamczyc J., Rączka G., Jagodziński A.M. 2019. Responses of soil mite communities (Acari: Oribatida, Mesostigmata) to elemental composition of mosses and pine needles and long-term air pollution in Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands. Science of the Total Environment 691: 284–295.
 • Wilgan R. 2019. Dęby pokazują ozory w lasach Zwierzyńca. Wiadomości z Ogrodów Kórnickich. Kórniczanin 16/2019: 9.
 • Woziwoda B., Dyderski M.K., Kobus S., Parzych A., Jagodziński A.M. 2019. Natural regeneration and recruitment of native Quercus robur and introduced Q. rubra in European oak-pine mixed forests. Forest Ecology and Management 449: 117473.
 • Woziwoda B., Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2019. Effects of land use change and Quercus rubra introduction on Vaccinium myrtillus performance in Pinus sylvestris forests. Forest Ecology and Management 440: 1–11.
 • Wójkiewicz B., Żukowska W., Urbaniak L., Kowalczyk J., Litkowiec M., Lewandowski A. 2019. Określenie pochodzenia wyłączonych drzewostanów nasiennych sosny rychtalskiej (Pinus sylvestris L.) z wykorzystaniem markerów mikrosatelitarnych. Sylwan 163: 637-644.
 • Wójkiewicz B., Żukowska W., Wachowiak W., Lewandowski A. The genetic assessment of the natural regeneration capacities of Black poplar populations in the modern River Valley landscapes. Forest Ecology and Management 2019; 448: 150-159.
 • Wyka T.P., Zadworny M., Mucha J., Żytkowiak R., Nowak K., Oleksyn J. 2019. Biomass and nitrogen distribution ratios reveal a reduced root investment in temperate lianas vs. self-supporting plants. Annals of Botany 124(5): 777-790.
 • Wyka, T.P., Zadworny, M., Mucha, J., Żytkowiak, R., Nowak, K., Oleksyn, J., 2019. Species-specific responses of growth and biomass distribution to trellis availability in three temperate lianas. TREES – Structure and Function 33: 921–932.
 • Zadworny M., Jagodziński A. M., Łakomy P., Mucha J., Oleksyn J., Rodríguez-Calcerrada J., Ufnalski K. 2019. Regeneration origin affects radial growth patterns preceding oak decline and death –insights from tree-ring δ13C and δ18O. Agricultural and Forest Meteorology 278: 107685.
 • Zadworny M., Mucha J., Jagodziński A.M. 2019. Praktyka szkółkarska a rozwój systemu korzeniowego dębów. Las Polski 24: 12-13.
 • Zieliński J., Danielewicz W., Kosiński P. 2019. Hybrids of Thuja occidentalis and T. plicata (Cupressaceae) – Is this a fact or misunderstanding? Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 67: 9–24.

 

2018

 • Adams R.P., Boratyński A., Marcysiak K., Roma-Marzio F., Peruzzi L., Bartolucci F., Conti F., Mataraci T., Schwarzbach A.E., Tashev A.N., Siljak Yakovlev S. 2018. Discovery of Juniperus sabina var. balkanensis R. P. Adams and A. N. Tashev in Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Croatia and Central and Southern Italy and relictual polymorphism found in nrDNA. 100: 117-127.
 • Anderegg W., Wolf A., Arango-Velez A., Choat B., Chmura D.J., Jansen S., Kolb S., Li S., Meinzer F., Pita P., Resco de Dios V., Sperry J., Wolfe B., Pacala S. 2018. Woody plants optimize stomatal behavior relative to hydraulic risk. Ecology Letters 21(7): 968-977.
 • Bogdziewicz M., Bonal R., Espelta J.M., Kalemba E.M., Steele M.A., Zwolak R. 2018. Invasive oaks escape pre-dispersal insect seed predation and trap enemies in their seeds. Integrative Zoology 13(3): 228-237.
 • Broniewska K., Nowak K. 2018. Lilacs from the Kórnik Arboretum , „Lilacs”. Quartely Journal of the International Lilac Society 47(2): 143-148.
 • Chmura D.J., Matras J., Barzdajn W., Buraczyk W., Kowalkowski W., Kowalczyk J., Rożkowski R., Szeligowski H. 2018. Variation in growth of Norway spruce in the IUFRO 1972 provenance experimental series. Silvae Genetica 67: 26-33.
 • Chudzińska M., Pałucka M., Pasławska A., Litkowiec M., Lewandowski A., Kozioł C. 2018. Wyniki wstępnych badań nad zmiennością genetyczną oraz zróżnicowaniem genetycznym między populacjami wiązu górskiego (Ulmus glabra Huds.) w Polsce. Sylwan 162 (9): 727-736.     
 • Czortek P., Delimat A., Dyderski M.K., Zięba A., Jagodziński A.M., Jaroszewicz B. 2018. Climate change, tourism and historical grazing influence the distribution of Carex lachenalii Schkuhr - A rare arctic-alpine species in the Tatra Mts. Science of the Total Environment 618: 1628-1637.
 • Czortek P., Ratyńska H., Dyderski M.K., Jagodziński A.M., Orczewska A., Jaroszewicz B. 2018. Cessation of livestock grazing and windthrow drive a shift in plant species composition in the Western Tatra Mts. Tuexenia 38: 177-196.
 • Dering M., Sękiewicz K., Iszkuło G., Chojnacka A., Tomaszewski D., Pers-Kamczyc E., Karolewski P. 2018. Spatial genetic structure and clonality of Prunus serotina Ehrh. during invasive spread into Scots pine forests. Silva Fennica 52: 9987.
 • Dyderski M.K., Gazda A., Hachułka M., Horodecki P., Kałucka I.L., Kamczyc J., Malicki M., Pielech R., Smoczyk M., Skorupski M., Wierzcholska S., Jagodziński A.M. 2018. Impacts of soil conditions and light availability on natural regeneration of Norway spruce Picea abies (L.) H. Karst. in low-elevation mountain forests. Annals of Forest Science 75: 91.
 • Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2018. Drivers of invasive tree and shrub natural regeneration in temperate forests. Biological Invasions 20: 2363-2379.
 • Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2018. Low impact of disturbance on ecological success of invasive tree and shrub species in temperate forests. Plant Ecology 219: 1369-1380.
 • Dyderski M.K., Paź S., Frelich L.E., Jagodziński A.M. 2018. How much does climate change threaten European forest tree species distributions? Global Change Biology 24: 1150-1163.
 • Dyderski M.K., Wrońska-Pilarek D. 2018. Flora roślin naczyniowych projektowanego użytku ekologicznego „Strumień Junikowski” w Poznaniu. Nauka-Przyroda-Technologie 12(1): 87-101.
 • Filipiak M., Napierała-Filipiak A., Banacki J. 2018. Wiąz górski (Ulmus glabra Huds.), wiąz szypułkowy (U. laevis Pall.) i wiąz polny (U. minor Mill.) na terenie Bałtyckiej Krainy Przyrodniczo-Leśnej. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 17(4): 333-344.
 • Guzicka M., Pawłowski T.A., Staszak A., Rożkowski R., Chmura D.J. 2018. Molecular and structural changes in vegetative buds of Norway spruce during dormancy in natural weather conditions. Tree Physiology 38: 721-734.
 • Jagiełło R., Walczak U., Iszkuło G., Karolewski P., Baraniak E., Giertych M.J. 2018. Impact of Cameraria ohridella on Aesculus hippocastanum growth and long-term effects of trunk injection with pesticides. International Journal of Pest Management.
 • Jagodziński A.M. 2018. Badania ekologiczne drzewi lasów w Instytucie Dendrologii PAN. Przegląd Leśniczy 11: 31.
 • Jagodziński A.M. 2018. Institute of Dendrology, Polish Academy of Sciences, Kórnik. In: Jasińska A.K., Jagodziński A.M., Fazan L., Sękiewicz K., Walas Ł. (Eds.). Relict woody plants: linking the past, present and future. The International Scientific Conference. Kórnik, 19th June 2018. Book of Abstracts. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. Pp. 17-24.
 • Jagodziński A.M., Dyderski M.K., Gęsikiewicz K., Horodecki P. 2018. Tree- and stand-level biomass estimation in a Larix decidua Mill. chronosequence. Forests  9(10): #587.
 • Jagodziński A.M., Dyderski M.K., Gęsikiewicz K., Horodecki P., Cysewska A., Wierczyńska S., Maciejczyk K. 2018. How do tree stand parameters affect young Scots pine biomass? - Allometric equations and biomass conversion and expansion factors. Forest Ecology and Management 409: 74-83.
 • Jagodziński A.M., Dyderski M.K., Horodecki P., Rawlik K. 2018. Limited dispersal prevents Quercus rubra invasion in a 14-species common garden experiment. Diversity and Distributions 24: 403-414.
 • Jagodziński A.M., Dyderski M.K., Horodecki P., Rawlik K., Gdula A.K. 2018. Succession of tree species on drained bogs in the ‘Brzozowe Bagno koło Czaplinka’ nature reserve, NW Poland. Polish Journal of Ecology 66(4): 352-368.
 • Jagodziński A.M., Wierzcholska S., Dyderski M.K., Horodecki P., Rusińska A., Gdula A.K., Kasprowicz M. 2018. Tree species effects on bryophyte guilds on a reclaimed post-mining site. Ecological Engineering 110: 117-127.
 • Jasińska A.K., Jagodziński A.M., Fazan L., Sękiewicz K., Walas Ł. 2018 (Eds.). Relict woody plants: linking the past, present and future. The International Scientific Conference. Kórnik, 19th June 2018. Book of Abstracts. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. Pp. 70.
 • Jedrzejczyk I., Morozowska M., Nowińska R., Jagodziński A.M. 2018. Primula veris plants derived from in vitro cultures and from seeds: genetic stability, morphology, and seed characteristics. Turkish Journal of Botany 42: 412-422.
 • Kalemba E.M., Ratajczak E. 2018. The effect of a doubled glutathione level on parameters affecting the germinability of recalcitrant Acer saccharinum seeds during drying. Journal of Plant Physiology 223:72-83.
 • Kamczyc J., Skorupski M., Dyderski M.K., Gazda A., Hachułka M., Horodecki P., Kałucka I., Malicki M., Pielech R., Smoczyk M., Wierzcholska S., Jagodziński A.M. 2018. Response of soil mites (Acari, Mesostigmata) to long-term Norway spruce plantation along a mountain stream. Experimental and Applied Acarology 76: 269-286.
 • Kosiński P., Maliński T., Sliwinska E., Zieliński J. 2018. Rubus prissanicus (Rosaceae), a new bramble species from North West Poland. Phytotaxa 344: 239-247.
 • Kýpeťová M., Walas Ł., Jaloviar P., Iszkuło G. 2018. Influence of herbivory pressure on the growth rate and needle morphology of Taxus baccata L. juveniles. Dendrobiology 79: 10-19.
 • Litkowiec M., Lewandowski A., Burczyk J. 2018. Genetic status of Polish larch (Larix decidua subsp. polonica (Racib. Domin)) from Chełmowa Mountain: implications for gene conservation. Dendrobiology 80: 101-111.
 • Litkowiec M., Lewandowski A., Wachowiak W. 2018. Genetic variation in Taxus baccata L.: A case study supporting Poland's protection and restoration program. Forest Ecology and Management 409: 148-160.  
 • Łukowski A., Popek R., Jagiełło R., Mąderek E., Karolewski P. 2018. Particulate matter on two Prunus spp. decreases survival and performance of the folivorous beetle Gonioctena quinquepunctata. Environmental Science and Pollution Research 25(17): 16629-16639.
 • Mazur M., Zielińska M., Boratyńska K., Romo A., Salva-Catarineu M., Marcysiak K., Boratyński A. 2018. Taxonomic and geographic differentiation of Juniperus phoenicea agg. based on cone, seed, and needle characteristics. Systematics and Biodiversity 16: 469-482.
 • Mucha J., Jagodziński A.M., Bułaj B., Łakomy P., Talaśka A.M., Oleksyn J., Zadworny M. 2018. Functional response of Quercus robur L. to taproot pruning: a 5-year case study. Annals of Forest Science 75: 22.
 • Mucha J., Peay K.G., Smith D.P., Reich P.B., Stefański A., Hobbie S.E. 2018. Effect of simulated climate warming on the ectomycorrhizal fungal community of boreal and temperate host species growing near their shared ecotonal range limits. Microbial Ecology 75(2): 348-363.
 • Paź S., Czapiewska N., Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2018. Ocena introdukcji Carya ovata (Mill.) K. Koch na siedlisku grądu w Nadleśnictwie Czerniejewo. Sylwan 162: 41-48.
 • Pielech R., Malicki M., Smoczyk M., Jagodziński A.M., Dyderski M.K., Horodecki P., Wierzcholska S., Skorupski M., Kamczyc J., Kałucka I., Hachułka M., Gazda A. 2018. Zbiorowiska roślinne doliny Czerwonej Wody w Parku Narodowym Gór Stołowych [Plant communities of the Czerwona Woda River Valley (Stołowe Mountains National Park)]. Leśne Prace Badawcze 79(2): 181-197.
 • Pietras M., Litkowiec M., Golebiewska J. 2018. Current and potential distribution of the ectomycorrhizal fungus Suillus lakei ((Murrill) AH Sm. & Thiers) in its invasion range. Mycorrhiza 28: 467-475.
 • Pilichowski S., Filip R., Kościelska, A., Żaroffe G., Żyźniewska A., Iszkuło G. 2018. Wpływ Viscum album ssp. austriacum (Wiesb.) Vollm. na przyrost radialny Pinus sylvestris L. Sylwan 162: 452-459.
 • Pilichowski S., Giertych M.J. 2018. Does Hartigiola annulipes (Diptera: Cecidomyiidae) distribute its galls randomly? European Journal of Entomology 115: 504-511.
 • Plitta-Michalak B.P., Naskręt-Barciszewska M.Z., Kotlarski S., Tomaszewski D., Tylkowski T., Barciszewski J., Chmielarz P., Michalak M. 2018. Changes in genomic 5-methylcytosine level mirror the response of orthodox (Acer platanoides L.) and recalcitrant (Acer pseudoplatanus L.) seeds to severe desiccation. Tree Physiology 38: 617-629.
 • Popek R., Łukowski A., Grabowski M. 2018. Influence of particulate matter accumulation on photosynthetic apparatus of Physocarpus opulifolius and Sorbaria sorbifolia. Polish Journal of Environmental Studies 27(5): 2391-2396.
 • Popek R., Przybysz A., Gawrońska H., Klamkowski K., Gawroński S.W. 2018. Impact of particulate matter accumulation on the photosynthetic apparatus of roadside woody plants. Ecotoxicology and Environmental Safety 163: 56-62.
 • Rawlik M., Kasprowicz M., Jagodziński A.M. 2018. Differentiation of herb layer vascular flora in reclaimed areas depends on the species composition of forest stands. Forest Ecology and Management 409: 541-551.
 • Rawlik M., Kasprowicz M., Jagodziński A.M., Kaźmierowski C., Łukowiak R., Grzebisz W. 2018. Canopy tree species determine herb layer biomass and species composition on a reclaimed mine spoil heap. Science of the Total Environment 635: 1205-1214.
 • Robakowski P., Pers-Kamczyc E., Ratajczak E., Thomas P.A., Ye Z.P., Rabska M., Iszkuło G. 2018. Photochemistry and Antioxidative Capacity of Female and Male Taxus baccata L. Acclimated to Different Nutritional Environments Frontiers Plant Science 9:742.
 • Rudawska M., Leski T., Wilgan R., Karliński L., Kujawska M., Janowski D. 2018. Mycorrhizal associations of the exotic hickory trees, Carya laciniosa and Carya cordiformis, grown in Kórnik Arboretum in Poland. Mycorrhiza 28: 549-560.
 • Rudawska M., Wilgan R., Janowski D., Iwański M., Leski T. 2018. Shifts in taxonomical and functional structure of ectomycorrhizal fungal community of Scots pine (Pinus sylvestris L.) underpinned by partner tree ageing. Pedobiologia 71: 20-30.
 • Rurek M., Czołpińska M., Pawłowski T.A., Krzesiński, W., Spiżewski, T. 2018. Cold and heat stress diversely alter both cauliflower respiration and distinct mitochondrial proteins including OXPHOS components and matrix enzymes. International Journal of Molecular Sciences 19: 877.
 • Rurek M., Czołpińska M., Pawłowski T.A., Staszak A.M., Nowak W., Krzesiński W. Spiżewski T. 2018. Mitochondrial biogenesis in diverse cauliflower cultivars under mild and severe drought. Impaired coordination of selected transcript and proteomic responses, and regulation of various multifunctional proteins. International Journal of Molecular Sciences 19: 1130.
 • Sękiewicz K., Dering M., Romo A., Dagher-Kharrat M.B., Boratyńska K., Ok T., Boratyński A. 2018. Phylogenetic and biogeographic insights into long-lived Mediterranean Cupressus taxa with a schizo-endemic distribution and Tertiary origin. Botanical Journal of the Linnean Society 188: 190-212.
 • Szuba A., Lorenc-Plucinska G. 2018. Field proteomics of Populus alba grown in a heavily modified environment - An example of a tannery waste landfill. Science of the Total Environment 610: 1557-1571.    
 • Tomaszewski D., Jagodziński A.M. 2018 (red.). Biologia i ekologia roślin drzewiastych. Konferencja naukowa połączona z obchodami Jubileuszu 85-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Kórnik-Poznań, 11-15 czerwca 2018 roku. Materiały konferencyjne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. Pp. 288.
 • Urbanowski C.K., Horodecki P., Kamczyc J., Skorupski M., Jagodziński A.M. 2018. Succession of Mite Assemblages (Acari, Mesostigmata) during Decomposition of Tree Leaves in Forest Stands Growing on Reclaimed Post-Mining Spoil Heap and Adjacent Forest Habitats. Forests 9: 718.
 • Wachowiak W., Perry A., Donnelly K., Cavers S. 2018. Early phenology and growth trait variation in closely related European pine species. Ecology and Evolution 8(1): 655-666.    
 • Wachowiak W., Zaborowska J., Łabiszak B., Perry A., Zucca G.M., González-Martínez S.C., Cavers S. 2018. Molecular signatures of divergence and selection in closely related pine taxa. Tree Genetics & Genomes 14: 83.     
 • Walas Ł., Dering M., Ganatsas P., Pietras M., Pers-Kamczyc. E., Iszkuło G. 2018. The present status and potential distribution of relict populations of Aesculus hippocastanum L. in Greece and the diverse infestation by Cameraria ohridella Deschka & Dimić. Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology 152(5): 1048-1058.
 • Walas Ł., Mandryk W., Thomas P.A., Tyrała-Wierucka Ż., Iszkuło G. 2018. Sexual systems in gymnosperms: A review. Basic and Applied Ecology 31: 1-9.
 • Walczak U., Bogdziewicz M., Żytkowiak R., Karolewski P., Baraniak E. 2018. Maladaptive host choice by alien leaf miner has the potential to limit insect invasion. European Journal of Entomology 115: 318-325.
 • Wiatrowska B., Łukowski A., Karolewski P., Danielewicz W. 2018. Invasive Spiraea tomentosa: new host for monophagous Earias clorana? Arthropod-Plant Interactions 12(3): 423-434.
 • Wierzcholska S., Dyderski M.K., Pielech R., Gazda A., Smoczyk M., Malicki M., Horodecki P., Kamczyc J., Skorupski M., Hachułka M., Kałucka I., Jagodziński A.M. 2018. Natural forest remnants as refugia for bryophyte diversity in a transformed mountain river valley landscape. Science of the Total Environment 640-641: 954-964.
 • Wojciechowska N., Marzec-Schmidt K., Kalemba E.M., Zarzyńska-Nowak A., Jagodziński A.M., Bagniewska-Zadworna A. 2018. Autophagy counteracts instantaneous cell death during seasonal senescence of the fine roots and leaves in Populus trichocarpa. BMC Plant Biology 18: #260.
 • Woziwoda B., Krzyżanowska A., Dyderski M.K., Jagodziński A.M., Stefańska-Krzaczek E. 2018. Propagule pressure, presence of roads, and microsite variability influence dispersal of introduced Quercus rubra in temperate Pinus sylvestris forest. Forest Ecology and Management 428: 35-45.
 • Yousefzadeh H., Rajaei R., Jasińska A., Walas Ł., Fragnière Y., Kozlowski G. 2018. Genetic diversity and differentiation of the riparian relict tree Pterocarya fraxinifolia (Juglandaceae) along altitudinal gradients in the Hyrcanian forest (Iran). Silva Fennica 52: 10000.
 • Zadworny M., Comas L.H., Eissenstat D.M. 2018. Linking fine root morphology, hydraulic functioning, and shade tolerance of trees. Annals of Botany 122: 239-250.
 • Zajdler M., Tyborski J., Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2018. Analiza dendroklimatologiczna przyrostów radialnych inwazyjnych Acer negundo L. oraz Fraxinus pennsylvanica Marshall z doliny Warty. Sylwan 162(7): 547-554.
 • Zieliński J., Nowak-Dyjeta K. 2018. ‘Gelsomina’ - a new rose cultivar (Rosa L., Rosaceae) [‘Gelsomina’ - nowy kultywar róży (Rosa L., Rosaceae)]. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 66: 55-58.
 • Ziemblińska K., Urbaniak M., Merbold L., Black T.A., Jagodziński A.M., Herbst M., Qiu Ch., Olejnik J. 2018. The carbon balance of a Scots pine forest following severe windthrow: Comparison of reforestation techniques. Agricultural and Forest Meteorology 260-261: 216-228.

2017

 • Anderegg W., Wolf A, Arango-Velez A., Choat B., Chmura D.J., Jansen S., Kolb S., Li S., Meinzer F., Pita P., Resco de Dios V., Sperry J., Wolfe B., Pacala S. 2017. Plant water potential improves prediction of empirical stomatal models. PLoS One 12(10):e0185481.
 • Beręsewicz M., Alvarez A., Biecek P., Dyderski M.K., Kosiński M., Nowosad J., Rotter K., Szabelska-Beręsewicz A. Szymkowiak M., Wawrowski Ł., Zyprych-Walczak J. 2017. Conference Report: European R Users Meeting 2016. The R Journal 9 (1): 501-504.
 • Borek S., Kalemba E.M., Pukacka S., Pietrowska-Borek M., Stawiński S., Ratajczak L. 2017. Nitrate simultaneously enhances lipid and protein accumulation in developing yellow lupin cotyledons cultured in vitro, but not under field conditions. Journal of Plant Physiology 216:26-34.
 • Chmura D.J., Modrzyński J., Chmielarz P., Tjoelker M.G. 2017. Plasticity in seedling morphology, biomass allocation and physiology among ten temperate tree species in response to shade is related to shade tolerance and not leaf habit. Plant Biology 19(2): 172-182 .
 • Chmura D.J., Guzicka M., Rożkowski R., Chałupka W. 2017. Allometry varies among related families of Norway spruce. Annals of Forest Science 74(2):36:1-12
 • Czapiewska N., Paź S., Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2017. Ciągłość kompozycji florystycznej pomiędzy dwoma zbiorowiskami roślinnymi - Carici elongatae-Alnetum oraz Fraxino-Alnetum [Continuum of floristic composition between two plant communities - Carici elongatae-Alnetum and Fraxino-Alnetum]. Leśne Prace Badawcze 78(4): 285-296.
 • Czortek P., Dellimat A., Dyderski M.K., Zięba A., Jagodziński A.M., Jaroszewicz B. 2017. Climate change, tourism and historical grazing influence the distribution of Carex lachenaliiSchkuhr - A rare arctic-alpine species in the Tatra Mts. Science of the Total Environment 2018 (opublikowana online 18.10.2017 r.); 618: 1628-1637.
 • Dering M., Kosiński P., Wyka T.P., Pers-Kamczyc E., Boratyński A., Boratyńska K., Reich P.B., Romo A., Zadworny M., Żytkowiak R., Oleksyn J. 2017. Tertiary remnants and Holocene colonizers: Genetic structure and phylogeography of Scots pine reveal higher genetic diversity in young boreal than in relict Mediterranean populations and a dual colonization of Fennoscandia. Diversity and Distributions 23 (5): 540-555.
 • Donnelly K., Cottrell J., Ennos R.A., Vendramin G.G., A'Hara S., King S., Perry A., Wachowiak W., Cavers S. 2017. Reconstructing the plant mitochondrial genome for marker discovery: a case study using Pinus. Molecular Ecology Resources 17(5): 943-954.
 • Dyderski M.K., Banaszczak P., Rawlik M., Jagodziński A.M. Interaction between invasive and potentially invasive shrub species does not influence relationships between their ecological success and distance from propagule sources. Plant Ecology 218: 923-933.
 • Dyderski M.K., Tyborski J., Jagodziński A.M. 2017. The utility of ancient forest indicator species in urban environments: A case study from Poznań, Poland. Urban Forestry & Urban Greening 27: 76-83.
 • Dyderski M.K., Paź S., Frelich L.E., Jagodziński A.M. 2017. How much does climate change threaten European forest tree species distributions? Global Change Biology (opublikowana online 30.10.2017 r.)
 • González-Díaz P., Jump A.S., Perry A., Wachowiak W., Lapshina E., Cavers S. 2017. Ecology and management history drive spatial genetic structure in Scots pine. Forest Ecology and Management 400: 68-76.
 • Górski P., Fudali E., Żołnierz L., Smoczyk M., Wierzcholska S., Rosadziński S., Dyderski M.K. 2017. New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia, 10. Steciana 21(2): 59-68.
 • Guzicka M., Pawłowski T.A., Staszak A., Rożkowski R., Chmura D.J. 2017. Molecular and structural changes in vegetative buds of Norway spruce during dormancy in natural weather conditions. Tree Physiology (opublikowana online 28.12.2017 r.)
 • Hazubska-Przybył T., Dering M. 2017. Somaclonal variation during Picea abies and P. omorika somatic embryogenesis and cryopreservation. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 59(1): 93-103.
 • Hazubska-Przybył T., Wawrzyniak M. 2017. Stimulation of embryo growth and development in Picea spp. by polyethylene glycol. Dendrobiology 78: 168-178.
 • Hebda A., Skrzyszewski J., Wachowiak W. 2017. Zróżnicowanie fenotypowe i zmienność tła genetycznego polskich proweniencji sosny zwyczajnej. Sylwan 161(4): 277-286.
 • Hebda A.M., Wójkiewicz B., Wachowiak W. 2017. Genetic characteristics of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Poland and reference populations based on nuclear and chloroplast microsatellite loci markers. Silva Fennica 51(2) article id 172.
 • Horodecki P., Jagodziński A.M. 2017. Tree species effects on litter decomposition in pure stands on afforested post-mining sites. Forest Ecology and Management 406: 1-11.
 • Jagiełło R., Beker C. 2017. Uproszczony model rozkładu pierśnic jednowiekowych, niepielęgnowanych drzewostanów sosnowych (Pinus sylvestris L.). Sylwan 161(10): 822-830.
 • Jagiełło R., Baraniak E., Karolewski P., Łakomy P., Behmke-Borowczyk J.,Walczak U., Giertych M.J. 2017. Ecophysiological aspects of the interaction between Cameraria ohridella and Guignardia aesculi on Aesculus hippocastanum. Dendrobiology 78: 146-147.
 • Jagodziński A.M., Wierzcholska S., Dyderski M.K., Horodecki P., Rusińska A., Gdula A.K., Kasprowicz M. 2017. Tree species effects on bryophyte guilds on a reclaimed post-mining site. Ecological Engineering 2018 (opublikowana online 03.11.2017 r.); 110: 117-127.
 • Jagodziński A.M., Horodecki P., Rawlik K., Dyderski M.K. 2017. Do understorey or overstorey traits drive tree encroachment on a drained raised bog? Plant Biology 19(4): 571-583.
 • Jagodziński A.M., Dyderski M.K., Gęsikiewicz K., Horodecki P., Cysewska A., Wierczyńska S., Maciejczyk K. 2017. How do tree stand parameters affect young Scots pine biomass? - Allometric equations and biomass conversion and expansion factors. Forest Ecology and Management 2018 (opublikowana online 13.11.2017 r.); 409: 74-83.
 • Jagodziński A.M., Dyderski M.K., Horodecki P., Rawlik K. 2017. Limited dispersal prevents Quercus rubra invasion in a 14-species common garden experiment. Diversity and Distributions (opublikowana online 18.12.2017 r.)
 • Jankowski A., Wyka T., Żytkowiak R., Reich P.B., Oleksyn J. 2017. Cold adaptation drives variability in needle structure and anatomy in Pinus sylvestris L. along a 1,900 km temperate-boreal transect. Functional Ecology 31(12): 2212-2223.
 • Jasiczek N., Giertych M. J., Suszka J. 2017. Wpływ jemioły (Viscum album) na jakość nasion sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris). Sylwan 161 (7): 558−564.
 • Jasińska A.K., Sękiewicz K., Ok T., Romo A., Boratyński A., Boratyńska K. 2017. Taxonomic position of Abies equi-trojani on the basis of needle characters by comparing with different fir species. Turkish Journal of Botany 41: 620-631.
 • Jasińska A., Boratyńska K., Sękiewicz K., Di Gristina E., Boratyński A. 2017. Relationships among Abies nebrodensis, A. alba and A. cephalonica in the morphological and anatomical needle characteristics. Plant Biosystems 151: 775-782.
 • Kamczyc J., Urbanowski C., Pers-Kamczyc E. 2017. Mite communities (Acari: Mesostigmata) in young and mature coniferous forests after surface wildfire. Experimental and Applied Acarology 72: 145-160.
 • Kamczyc J., Pers-Kamczyc E., Watral P., Sokołowski J., Bułaj B. 2017. To what extent do pine and oak clear-cut stumps support mite (Acari: Mesostigmata) communities in temperate forests? Turkish Journal of Zoology 41: 860-875.
 • Karolewski P., Łukowski A., Walczak U., Baraniak E., Mucha J., Giertych M.J. 2017. Larval food affects oviposition preference, female fecundity and offspring survival in Yponomeuta evonymellus. Ecological Entomology 42(5): 657-667.
 • Kosiński P., Boratyński A., Hilpold A. 2017. Taxonomic differentiation of Salix retusa agg. (Salicaceae) based on leaf characteristics. Dendrobiology 78: 40-50.
 • Kýpeťová M., Walas Ł., Jaloviar P., Iszkuło G. 2017. Influence of herbivory pressure on the growth rate and needle morphology of Taxus baccata L. juveniles. Dendrobiology 2018 (opublikowana online 01.12.2017 r.); 79: 10-19.
 • Lewandowski A., Kowalczyk J., Litkowiec M., Urbaniak L., Rzońca M. 2017. Wybór elitarnych drzew matecznych sosny zwyczajnej i modrzewia europejskiego do założenia plantacji nasiennych 1,5 generacji. Sylwan 161(11): 917-926.
 • Lewandowski A., Litkowiec M. 2017. Genetic structure of the old black poplar population along the bank of the Vistula river in Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2017 (opublikowana online 30.12.2016 r.); 86 (1) 3524.
 • Łukowski A., Giertych M.J., Walczak U., Baraniak E., Karolewski P. 2017. Light conditions affect the performance of Yponomeuta evonymellus on its native host Prunus padus and the alien Prunus serotina. Bulletin of Entomological Research 2017 (opublikowana online 15.08.2016 r.); 107(2): 208-216.
 • Mąderek E., Zadworny M., Mucha J., Karolewski P. 2017. Light as a regulator of structural and chemical leaf defences against insects in two Prunus species. Acta Oecologica 85: 18-24.
 • McCormack M.L., Guo D., Iversen C.M., Chen W., Eissenstat D.M., Fernandez C.W., Li L., Ma C., Ma Z., Poorter H., Reich P.B., Zadworny M., Zanne A. 2017. Building a better foundation: improving root-trait measurements to understand and model plant and ecosystem processes. New Phytologist 215: 27-37.
 • Moscatelli C.M., Bonifacio E., Chiti T., Cudlin P., Dinca L., Gömöryova E., Grego S., La Porta N., Karliński L., Pellis G., Rudawska M., Squartini A., Zhiyanski M., Broll G. 2017. Soil properties as indicators of treeline dynamics in view of anthropogenic pressure and climate change. Climate Research 73: 73-84.
 • Mucha J., Peay K.G., Smith D.P., Reich P.B., Stefański A., Hobbie S.E. 2017. Effect of simulated climate warming on the ectomycorrhizal fungal community of boreal and temperate host species growing near their shared ecotonal range limits. Microbial Ecology 2018 (opublikowana online 25.07.2017 r.); 1-16.
 • Niglas A., Papp K., Sękiewicz M., Sellin A. 2017. Short-term effects of light quality on leaf gas exchange and hydraulic properties of silver birch (Betula pendula). Tree Physiology 37: 1218-1228.
 • Nowak-Dyjeta K., Giertych M.J., Thomas P., Iszkuło G. 2017. Males and females of Juniperus communis L. and Taxus baccata L. show different seasonal patterns of nitrogen and carbon content in needles. Acta Physiologiae Plantarum 39:191.
 • Pawłowski T.A., Staszak A.M., Karolewski P., Giertych M.J. 2017. Plant development reprogramming by cynipid gall wasp: proteomic analysis. Acta Physiologiae Plantarum 39:114.
 • Pilichowski S., Giertych M.J. Gall abudance and leaf size as factors affecting the hypersensitive reaction in the common beech (Fagus sylvatica). Baltic Forestry 23(3): 608-611
 • Plitta-Michalak B.P., Naskręt-Barciszewska M.Z., Kotlarski S., Tomaszewski D., Tylkowski T., Barciszewski J., Chmielarz P., Michalak M. 2017. Changes in genomic 5-methylcytosine level mirror the response of orthodox (Acer platanoides L.) and recalcitrant (Acer psudoplatanus L.) seeds to severe desiccation. Tree Physiology (opublikowana online 07.11.2017 r.)
 • Popek R., Łukowski A., Karolewski P. 2017. Particulate matter accumulation - further differences between native Prunus padus and non-native Prunus serotina. Dendrobiology 78: 85-95.
 • Popek R., Łukowski A., Bates K., Oleksyn J. 2017. Accumulation of particulate matter, heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons accumulation on the leaves of Tilia cordata Mill. in five Polish cities with different level of air pollution. International Journal of Phytoremediation 19(12):1134-1141.
 • Ratajczak E., Dietz K.J. 2017. Regulatory redox state in tree seeds. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 86(4):3567.
 • Rawlik M., Kasprowicz M., Jagodziński A.M. 2017. Differentiation of herb layer vascular flora in reclaimed areas depends on the species composition of forest stands. Forest Ecology and Management 2018 (opublikowana online 22.12.2017 r.); 409: 541-551.
 • Rodríguez-Calcerrada J., Li M., López R., Cano F.J., Oleksyn J., Atkin O.K., Pita P., Aranda I., Gil L. 2017. Drought-induced shoot dieback starts at massive root xylem embolism and variable depletion of non-structural carbohydrates in seedlings of two tree species. New Phytologist 2017 (opublikowana online 30.08.2016 r.); 213 (2): 597-610.
 • Romo A., Iszkuło G., Seghir Taleb M., Walas Ł., Boratyński A. 2017. Taxus baccata in Morocco: a tree in regression in its southern extreme. Dendrobiology 78: 63-74.
 • Rudawska M., Leski T., Aučina A., Karliński L., Skridaila A., Ryliškis D. 2017. Forest litter amendment during nursery stage influence field performance and ectomycorrhizal community of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings outplanted on four different sites. Forest Ecology and Management 395: 104-114.
 • Saenz-Romero C. Lamy J.B., Ducousso A., Musch B., Ehrenmann F., Delzon S., Cavers S., Chałupka W., Dagdas S., Hansen J.K., Lee S.J., Liesebach M., Rau H.M., Psomas A., Schneck V., Steiner W., Zimmermann N.E., Kremer A. 2017. Adaptive and plastic responses of Quercus petraea populations to climate across Europe. Global Change Biology 23(7): 2831-2847.
 • Staszak A.M., Guzicka M., Pawłowski T.A. 2017. Signalling regulators of abscisic and gibberellic acid pathways are involved in dormancy breaking of Norway maple (Acer platanoides L.) seeds. Acta Physiologia Plantarum 39(11):251.
 • Szuba A., Lorenc-Plucińska G. 2017. Field proteomics of Populus alba grown in a heavily modified environment - An example of a tannery waste landfill. Science of the Total Environment 2018 (opublikowana online 13.07.2017 r.); 610-611: 1557-1571.
 • Trocha L.K., Bułaj Batrosz, Kutczyńska P., Mucha J., Rutkowski P., Zadworny M. 2017. The interactive impact of root branch order and soil genetic horizon on root respiration and nitrogen concentration. Tree Physiology 37: 1055-1068.
 • Zieliński J. 2017. ‘Monty Python’ - a new cultivar of rose (Rosa L., Rosaceae) [‘Monty Python’ - nowy kultywar róży (Rosa L., Rosaceae)]. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 65: 99-102.
 • Zieliński J., Guzicka M., Gawlak M. 2017. Owoc wawrzynka (Daphne L., Thymelaeaceae) - pestkowiec czy jagoda? Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 65: 11-18.
 • Żukowska W.B., Wojkiewicz B., Litkowiec M., Wachowiak W. 2017. Cross-amplification and multiplexing of cpSSRs and nSSRs in two closely related pine species (Pinus sylvestris L. and P. mugo Turra). Dendrobiology 77: 59-64.
 • Żukowska WB., Wachowiak W. 2017. Nuclear microsatellite markers reveal the low genetic structure of Pinus mugo Turra (dwarf mountain pine) populations in Europe. Plant Systematics and Evolution 303(5): 641-651.
 • Żukowska W.B., Boratyńska K., Wachowiak W. 2017. Comparison of range-wide chloroplast microsatellite and needle trait variation patterns in Pinus mugo Turra (dwarf mountain pine). IForest-Biogeosciences and Forestry 10: 250-258.

 

2016

 • Barzdajn W., Kowalkowski W., Chmura D.J. 2016. Variation in growth and survival among European provenances of Pinus sylvestris in a 30-year-old experiment. Dendrobiology 75: 67-77.
 • Bruder D., Łukowski A. 2016. New locality of rare saproxylic beetle Enedreytes sepicola (Fabricius, 1792) (Coleoptera: Anthribidae) in Poland with remarks on the biology and distribution of the species. Acta Scientiarum Polonorum Seria Silvarum Colendarum Ratio Et Industria Lignaria 15 (3):137-144.
 • Buczkowska K., Rabska M., Gonera P., Pawlaczyk E.M., Wawrzyniak P., Czołpińska M., Bączkiewicz A. 2016. Effectiveness of ISSR markers for determination of the Aneura pinguis cryptic species and Aneura maxima. Biochemical Systematics and Ecology 68: 27-35.
 • Cieslak A., Zmora P., Matkowski A., Nawrot-Hadzik I., Pers-Kamczyc E., El-Sherbiny M., Bryszak M., Szumacher-Strabel M. 2016. Tannins from Sanguisorba officinalis affect in vitro rumen methane production and fermentation. Journal of Animal and Plant Sciences 26: 54-62.
 • Chmura D.J., Guzicka M., McCulloh K.A., Żytkowiak R. 2016. Limited variation found among Norway spruce half-sib families in physiological response to drought and resistance to embolism. Tree Physiology 36(2):252-266
 • Chybicki I.J., Dering M., Iszkuło G., Meyza K., Suszka J. 2016. Relative strength of fine-scale spatial genetic structure in paternally vs biparentally inherited DNA in a dioecious plant depends on both sex proportions and pollen-to-seed dispersal ratio. Heredity (2016) 117:449-459
 • Czarna A., Gawrońska B., Nowińska R., Morozowska M., Kosiński P. 2016. Morphological and molecular variation in selected species of Erysimum (Brassicaceae) from Central Europe and their taxonomic significance. Flora 222: 68-85.
 • Dering M., Latałowa M., Boratyńska K., Kosiński P., Boratyński A. 2016. Could clonality contribute to the northern survival of grey alder [Alnus incana (L.) Moench] during the Last Glacial Maximum? Acta Societatis Botanicorum Poloniae 86: 3523.
 • Dering M., Rączka G., Szmyt J. 2016. Sex-specific pattern of spatial genetic structure in dioecious and clonal tree species, Populus alba L. Tree Genetics & Genomes 12: 70.
 • Donnelly L., Jagodziński A.M., Grant O.M., O’Reilly C. 2016. Above- and below-ground biomass partitioning and fine root morphology in juvenile Sitka spruce clones in monoclonal and polyclonal mixtures. Forest Ecology and Management 373: 17-25.
 • Dyderski M.K., Czapiewska N., Ćwiejkowska A., Gdula A.K., Minta N., Tyborski J., Jagodziński A.M., 2016. Rzadkie i zagrożone gatunki roślin naczyniowych na torfowiskach wokół jezior dystroficznych w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”. Acta Botanica Cassubica 14: 5-21.
 • Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2016. Zmiany roślinności rezerwatu przyrody Mszar Bogdaniec. Leśne Prace Badawcze 77 (2): 104-116.
 • Dyderski M.K., Czapiewska N., Zajdler M., Tyborski J., Jagodziński A.M. 2016. Functional diversity, succession, and human-mediated disturbances in raised bog vegetation. Science of the Total Environment 562: 648-657.
 • Dyderski M.K., Wrońska-Pilarek D., Jagodziński A. M. Ecological lands for conservation of vascular plant diversity in the urban environment. Published online 2016. Urban Ecostystems 1-12
 • Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2016. Patterns of plant invasions at small spatial scale correspond with that at the whole country scale. Urban Ecosystems 19: 983-998.
 • Dzialuk A., Boratyńska K., Romo A., Boratyński A. 2016. Taxonomic and geographic variation of the Pinus mugo complex on chloroplast microsatellite markers. Systematics and Biodiversity 0: 1-16.
 • El-Sherbiny M., Cieslak A., Pers-Kamczyc E., Szczechowiak J., Kowalczyk D., Szumacher-Strabel M. 2016. Short communication: A nanoemulsified form of oil blends positively affects the fatty acid proportion in ruminal batch cultures. Journal of Dairy Science 99: 399-407
 • Guzicka M., Karolewski P. Giertych M.J. 2017 (published online 2016-12-17). Structural modification of Quercus petraea leaf caused by Cynips quercusfolii - histological study of galls. Journal of Plant Interactions 12: 7-13
 • Hazubska-Przybył T., Bojarczuk K. 2016. Tree somatic embryogenesis in science and forestry. Dendrobiology 76: 105-116.
 • Hazubska-Przybył T., Kalemba E.M., Ratajczak E., Bojarczuk K. 2016. Effects of abscisic acid and osmoticum on the maturation, starch accumulation and germination of Picea spp. somatic embryos. Acta Physiologiae Plantarum 38: 59.
 • Iszkuło G., Pers-Kamczyc E., Nalepka D., Rabska M., Walas Ł., Dering M. 2016. Postglacial migration dynamics helps to explain current scattered distribution of Taxus baccata. Dendrobiology 76: 81-89.
 • Jagiełło R., Beker C., Jagodziński A.M. 2016. Ocena zgodności rozkładów empirycznych pierśnic drzewostanów bukowych różnych klas wieku z wybranymi rozkładami teoretycznymi. Sylwan 160 (2): 107-119.
 • Jagodziński A.M., Janyszek M., Janyszek S., Wrońska-Pilarek W., Grzelak M. 2017 (published online 2016-08-26). Variability of the inflorescence morphology of Carex spicata (Cyperaceae) and its implication to taxonomy. Nordic Journal of Botany 35: 95-106
 • Jagodziński A.M., Maciejewska-Rutkowska I., Wrońska-Pilarek D., Bocianowski J. 2016. Taxonomic significance of achene morphology of selected Rosa taxa (Rosaceae) occurring in Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 85 (2): 1-17.
 • Jagodziński A.M., Ziółkowski J., Warnkowska A., Prais H. 2016. Tree age effects on fine root biomass and morphology over chronosequences of Fagus sylvatica, Quercus robur and Alnus glutinosa stands. Plos One 11(2): e0148668.
 • Jagodziński A.M., Zasada M., Bronisz K., Bronisz A., Bijak Sz. 2017 Biomass conversion and expansion factors for a chronosequence of young naturally regenerated silver birch (Betula pendula Roth) stands growing on post-agricultural sites(published online 2016-10-31). Forest Ecology and Management 384: 208-220
 • Jagodziński A.M., Dyderski M.K., Rawlik K., Kątna B. 2016. Seasonal variability of biomass, total leaf area and specific leaf area of forest understory herbs reflects their life strategies. Forest Ecology and Management 374: 71-81.
 • Kałucka I.L., Jagodziński A.M., Nowiński M. 2016. Biodiversity of ectomycorrhizal fungi in surface mine spoil restoration stands in Poland - first time recorded, rare and red-listed species. Acta Mycologica 51(2): 1080.
 • Kałucka I.L., Jagodziński A.M. 2016. Successional traits of ectomycorrhizal fungi in forest reclamation after surface mining and agricultural disturbances: A review. Dendrobiology 76: 91-104.
 • Kang J., Kang Y., Ji X., Guo Q., Pietras M., Jacques G., Luczaj N., Li D., Luczaj L. 2016. Wild food plants and fungi used in the mycophilous Tibetan community of Zhagana (Tewo county, Gansu, China). Journal of Ethnobiology and Ethnomedicin 12: 21
 • Kujawska M.B., Stasińska M., Leski T., Rudawska M. 2016. New locality of Hymenochaete cruenta in the Olbina nature reserve and revisiting of distribution of this fungus in Poland. Acta Mycologica 51(2): 1085.
 • Lewandowski A., Litkowiec M. 2017. Genetic structure of the old black poplar population along the bank of the Vistula River in Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 86 (1): 1-6
 • Liang J., Crowther T.W., Picard N., Wiser S., Zhou M., Alberti G., Schulze E.-D., McGuire A.D., Bozzato F., Pretzsch H., de-Miguel S., Paquette A., Hérault B., Scherer-Lorenzen M., Barrett Ch.B., Glick H.B., Hengeveld G.M., Nabuurs G.-J., Pfautsch S., Viana H., Vibrans A.C., Ammer Ch., Schall P., Verbyla D., Tchebakova N., Fischer M., Watson J.V., Chen H.Y.H., Lei X., Schelhaas M.-J., Lu H., Gianelle D., Parfenova E.I., Salas Ch., Lee E., Lee B., Kim H.S., Bruelheide H., Coomes D.A., Piotto D., Sunderland T., Schmid B., Gourlet-Fleury S., Sonké B., Tavani R., Zhu J., Brandl S., Vayreda J., Kitahara F., Searle E.B., Neldner V.J., Ngugi M.R., Baraloto Ch., Frizzera L., Bałazy R., Oleksyn J., Zawiła-Niedźwiecki T., Bouriaud O., Bussotti F., Finér L., Jaroszewicz B., Jucker T., Valladares F., Jagodziński A.M., Peri P.L., Gonmadje Ch., Marthy W., O’Brien T., Martin E.H., Marshall A.R., Rovero F., Bitariho R., Niklaus P.A., Alvares-Loayza P., Chamuya N., Valencia R., Mortier F., Wortel V., Engone-Obiang N.L., Ferreira L.V., Odeke D.E., Vasquez R.M., Lewis S.L., Reich P.B. 2016. Positive biodiversity - productivity relationship predominant in global forests. Science 354(6309): aaf8957.
 • Litkowiec M., Lewandowski A., Rączka G. 2016. Spatial Pattern of the Mitochondrial and Chloroplast Genetic Variation in Poland as a Result of the Migration of Abies alba Mill. from Different Glacial Refugia. Forests 7(11), 284
 • Lorenc-Plucińska G., Walentynowicz M., Lewandowski A. 2016. Poplar growth and wood production on a grassland irrigated for decades with potato starch wastewater. Agroforestry Systems
 • Łakomy P., Kwaśna H., Kuźmiński R, Napierała-Filipiak A., Filipiak M., Behnke K., Behnke-Borowczyk J. 2016. Investigation of Ophiostoma population infected elms in Poland. Dendrobiology 76:137-144.
 • Łukowski A., Opalińska P., Wierzbicka A. 2016. Aktywność nadleśnictww mediach społecznościowych na przykładzie portalu „Facebook”. Studia I Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej W Rogowie 47(2): 209-216.
 • Mazur M., Minissale P., Sciandrello S., Boratyński A. 2016. Morphological and ecological comparison of populations of Juniperus turbinata Guss. and J. phoenicea L. from the Mediterranean region. Plant Biosystems 150: 313-322.
 • Mueller K.E., Eisenhauer N., Reich P.B., Hobbie S.E., Chadwick O.A., Chorover J., Dobies T., Hale C.M., Jagodziński A.M., Kałucka I., Kasprowicz M., Kieliszewska-Rokicka B., Modrzyński J., Rożen A., Skorupski M., Sobczyk Ł., Stasińska M., Trocha L.K., Weiner J., Wierzbicka A. Oleksyn J. 2016. Light, earthworms, and soil resources as predictors of diversity of 10 soil invertebrate groups across monocultures of 14 tree species. Soil Biology & Biochemistry 92: 184-198.
 • Napierała-Filipiak A., Filipiak M., Łakomy P, Kuźmiński R., Gubański J. 2016. Changes in elm (Ulmus) populations of mid-western Poland during the past 35 years. Dendrobiology 76:145-156.
 • Pawłowski T.A., Staszak A.M. 2016. Analysis of the embryo proteome of sycamore (Acer pseudoplatanus L.) seeds reveals a distinct class of proteins regulating dormancy release. Journal of Plant Physiology 195: 9-22.
 • Perry A., Wachowiak W., Brown A.W., Ennos R.A., Cottrell J.E., Cavers S. 2016. Substantial heritable variation for susceptibility to Dothistroma septosporum within populations of native British Scots pine (Pinus sylvestris). Plant Pathology 65, 987-996
 • Pietras M., Rudawska M., Iszkuło G., Kujawa A., Leski T. 2016. Distribution and molecular characterization of an alien fungus, Clathrus archeri, in Poland. Polish Journal of Environmental Studies 25: 1197-1204.
 • Rudawska M., Pietras M., Smutek I., Strzeliński P., Leski T. 2016. Ectomycorrhizal fungal assemblages of Abies alba Mill. outside its native range in Poland. Mycorrhiza 26 (1): 57-65
 • Salomón R., Rodríguez-Calcerrada J., Zafra E., Morales-Molino C., Rodríguez-García A., González-Doncel I., Oleksyn J., Żytkowiak R., López R., Miranda J.C., Luís Gil J., Valbuena-Carabaña M. 2016. Unearthing the roots of degradation of Quercus pyrenaica coppices: A root-to-shoot imbalance caused by historical management? Forest Ecology and Management 363: 200-211.
 • Sękiewicz K., Boratyńska K., Dagher-Kharrat M.B., Ok T., Boratyński A. 2016. Taxonomic differentiation of Cupressus sempervirens and C. atlantica based on morphometric evidence. Systematics and Biodiversity 14: 494-508.
 • Sobierajska K., Boratyńska K., Jasińska A., Dering M., Ok T., Douaihy B., Bou Dagher-Kharrat M., Romo Á., Boratyński A. 2016. Effect of the Aegean Sea barrier between Europe and Asia on differentiation in Juniperus drupacea (Cupressaceae). Botanical Journal of the Linnean Society 180: 365-385.
 • Szczechowiak J., Szumacher-Strabel M., El-Sherbiny M., Pers-Kamczyc E., Pawlak P., Cieslak A. 2016. Rumen fermentation, methane concentration and fatty acid proportion in the rumen and milk of dairy cows fed condensed tannin and/or fish-soybean oils blend. Animal Feed Science and Technology 216: 93-107.
 • Szkudelska K., Szumacher-Strabel M., Szczechowiak J., Bryszak M., Pers-Kamczyc E., Stochmal A., Cieslak A. 2016. The effect of triterpenoid saponins from Saponaria officinalis on some blood hormones, metabolic parameters and fatty acid composition in dairy cows. Journal of Agricultural Science 154: 532-541.
 • Szuba A., Karliński L., Krzesłowska M., Hazubska-Przybył T. 2016. Inoculation with a Pb-tolerant strain of Paxillus involutus improves growth and Pb tolerance of Populus × canescens under in vitro conditions. Plant and Soil.
 • Tomaszewski D., Górzkowska A. 2016. Is shape of a fresh and dried leaf the same? Plos One 11: e0153071.
 • Trocha L.K., Weiser E., Robakowski P. 2016. Interactive effects of juvenile defoliation, light conditions, and interspecific competition on growth and ectomycorrhizal colonization of Fagus sylvatica and Pinus sylvestris seedlings. Mycorrhiza 26(1): 47-56.
 • Trocha L.K., Rudy E., Chen W., Dabert M., Eissenstat D.M. 2016. Linking the respiration of fungal sporocarps with their nitrogen concentration: variation among species, tissues, and guilds. Functional Ecology 30: 1756-1768.
 • Tylkowski T. 2016. Czy z nasion Spiraea media (Rosaceae), zagrożonego gatunku w Pieninach, można wyhodować siewki? Pieniny - Przyroda i Człowiek 14:63-67
 • Wachowiak W., Żukowska W.B., Wójkiewicz B., Cavers S., Litkowiec M. 2016. Hybridization in contact zone between temperate European pine species. Tree Genetic & Genome 12 (48): 1-12
 • Wyka T.P. Żytkowiak R., Oleksyn J. Seasonal dynamics of nitrogen level and gas exchange in different cohorts of Scots pine needles: a conflict between nitrogen mobilization and photosynthesis?. 2016. European Journal of Forest Research 135: 483-493.
 • Wójkiewicz B., Wachowiak W. 2016 Substructuring of Scots pine in Europe based on polymorphism at chloroplast microsatellite loci. Flora 220: 142-149
 • Wójkiewicz B., Cavers S., Wachowiak W. 2016. Current approaches and perspectives in population genetics of Scots pine (Pinus sylvestris L.). Forest Science 62(3): 343-354
 • Wójkiewicz B., Litkowiec M., Wachowiak W. 2016. Contrasting patterns of genetic variation in core and peripheral populations of highly outcrossing and wind pollinated forest tree species. Aob Plants 8: plw054
 • Wyka T., Karolewski P., Żytkowiak R., Chmielarz P., Oleksyn J. 2016. Whole-plant allocation to storage and defense in juveniles of related evergreen and deciduous shrub species. Tree Physiology 36(5): 536-547.
 • Zadworny M., McCormack M.L., Żytkowiak R., Karolewski P., Mucha J., Oleksyn J. 2017 (published online 2016-10-14). Patterns of structural and defense investments in fine roots of Scots pine (Pinus sylvestris L.) across a strong temperature and latitudinal gradient in Europe. Global Change Biology 23: 1218-1231.
 • Zadworny M., McCormack M.L., Mucha J., Reich P.B., Oleksyn J. 2016. Scots pine fine roots adjust along a 2000-km latitudinal climatic gradient. New Phytologist 212: 389-399.
 • Zemleduch-Barylska A., Lorenc-Plucińska G. 2016. Response of leaf and fine roots proteomes of Salix viminalis L. to growth on Cr-rich tannery waste. Environmental Science and Pollution Research 23: 18394−18406.
 • Zieliński J., Kosiński P., Bojarczuk T. 2016. ‘Origami’ - a new cultivar of common lilac (Syringa vulgaris L.). Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 64: 67-70.
 • Zieliński J. 2016. Różowokwiatowe mieszańce robinii (Robinia L., Fabaceae) w uprawie. Propozycja utworzenia grup kultywarów: Ambigua i Margarettae. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 64: 21-33.
 • Żukowska B.W., Wachowiak W. 2016. Utility of closely related taxa for genetic studies of adaptive variation and speciation: Current state and perspectives in plants with focus on forest tree species. Journal of  Systematics and Evolution 54(1): 17-28

 

2015

 • Bednorz L., Myczko Ł., Kosiński P. 2015. An assessment of genetic diversity following natural regeneration of Sorbus torminalis in the Forest District of Jamy (northern Poland). Dendrobiology 73: 111-116
 • Bojarczuk K., Karliński L., Hazubska-Przybył T., Kieliszewska-Rokicka B. 2015. Influence of mycorrhiza induction on growth of micropropagated Populus x canescens lines in metal-contaminated soils. New Forests 46: 195-215
 • Boratyńska K., Sękiewicz K., Jasińska A.K., Tomaszewski D., Iszkuło G., Ok T., Dagher-Kharrat M.B., Boratyński A. 2015. Effect of geographic range discontinuity on taxonomic differentiation of Abies cilicica. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84(4): 419-430
 • Boratyńska K., Jasińska A.K., Boratyński A. 2015. Taxonomic and geographic differentiation of Pinus mugo complex on the needle characteristics. Systematics And Biodiversity 13(6): 581-595
 • Chałupka W. 2015. Przyczynek do biografii Filipa Skoraczewskiego. Studia I Materiały Ośrodka Kultury Leśnej 14: 75-90
 • Chałupka W. 2015. Inż. Feliks Antoni Osiński i odbudowa struktur polskiego leśnictwa w 1944 roku. Studia I Materiały Ośrodka Kultury Leśnej 14: 35-73
 • Chałupka W. 2015. Kształcenie leśników w Wielkopolsce w XIX wieku i w okresie międzywojennym. Studia I Materiały Ośrodka Kultury Leśnej 14: 9-34
 • Chmielewski M., Meyza K., Chybicki I.J., Dzialuk A., Litkowiec M., Burczyk J. 2015. Chloroplast microsatellites as a tool for phylogeographic studies the case of white oaks in Poland. iForest-Biogeosciences And Forestry 8: 765-771
 • Cieślak A., El-Sherbiny M., Szczechowiak J., Kowalczyk D., Pers-Kamczyc E., Szulc P., Jóźwik A., Szumacher-Strabel M. 2015. Rapeseed and fish oil mixtures supplied at low dose can modulate milk fatty acid composition without affecting rumen fermentation and productive parameters in dairy cows. Animal Science Papers And Reports 33: 357-372
 • Dering M., Chybicki I., Rączka G. 2015. Clonality as a driver of spatial genetic structure in populations of clonal tree species. Journal Of Plant Research 128: 731-745
 • Dyderski M.K., Gdula A.K., Jagodziński A.M. 2015. Encroachment of woody species on a drained transitional peat bog in ‘Mszar Bogdaniec’ nature reserve (Western Poland). Folia Forestalia Polonica Series A-Forestry 57(3): 160-172
 • Dyderski M.K., Gdula A.K., Jagodziński A.M. 2015. “The rich get richer” concept in riparian woody species - A case study of the Warta River Valley (Poznań, Poland). Urban Forestry & Urban Greening 14: 107-114
 • Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2015. Wkraczanie czeremchy amerykańskiej Padus serotina (Ehrh.) Borkh. do olsów i łęgów olszowo-jesionowych. Acta Scientiarum Polonorum, Silvarum Colendarum Ratio Et Industria Lignaria 14(2): 103-113
 • Eissenstat D.M., Kucharski J.M., Zadworny M., Adams T.S., Koide R.T. 2015. Linking root traits to nutrient foraging in arbuscular mycorrhizal trees in a temperate forest. New Phytologist 208: 114-124
 • Giertych M.J., Karolewski P., Oleksyn J. 2015. Carbon allocation in seedlings of deciduous tree species depends on their shade tolerance. Acta Physiologiae Plantarum 37: 216
 • Grzegorczyk R., Sigiel-Dopierała A., Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2015. Valuable roadside tree avenues in the north-eastern part of the Drawski Landscape Park. Steciana 19(2): 97-104
 • Hamzeh’ee B., Attar F., Zieliński J., Assareh M.H., Mozaffarian V. 2015. Do species of Crataegus sect. Sanguineae occur in Iran? Nordic Journal Of Botany 33(4): 414-420
 • Hazubska-Przybył T., Chmielarz P., Bojarczuk K. 2015. In vitro responses of various explants of Fagus sylvatica. Dendrobiology 73: 135-144
 • Hazubska-Przybył T., Wawrzyniak M., Obarska A., Bojarczuk K. 2015. Effect of partial drying and desiccation on somatic seedling quality in Norway and Serbian spruce. Acta Physiologiae Plantarum 37: 1735
 • Horodecki P., Nowiński M., Rawlik K., Jagodziński A.M. 2015. Rozkład liści drzew w początkowych etapach dekompozycji w drzewostanach sosnowych i brzozowych rosnących na rekultywowanym zwałowisku pokopalnianym i terenach leśnych. Studia I Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 17(42): 262-278
 • Iszkuło G., Myślicka K. 2015. Is climate warming advantageous for plants with untoothed leaves? Basic And Applied Ecology 16: 386-393
 • Jagodziński A.M., Dyderski M.K., Gdula A.K., Rawlik M., Kasprowicz M. 2015. Zróżnicowanie flory roślin naczyniowych runa pod drzewostanami powstałymi w wyniku rekultywacji zwałowiska pokopalnianego. Studia I Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 17(42): 249-261
 • Jagodziński A.M., Dyderski M.K., Rawlik M., Banaszczak P. 2015. Plantation of coniferous trees modifies risk and size of Padus serotina (Ehrh.) Borkh. invasion - Evidence from a Rogów Arboretum case study. Forest Ecology And Management 357: 84-94
 • Jasińska A.K., Rucińska B., Kozlowski G., Bétrisey S., Safarov H., Boratyńska K., Boratyński A. 2015. Morphological differentiation of leaves in the relict tree Zelkova carpinifolia (Ulmaceae). Dendrobiology 74: 109-122
 • Jasińska A.K., Alber M., Tullus A., Rahi M., Sellin A. 2015. Impact of elevated atmospheric humidity on anatomical and hydraulic traits of xylem in hybrid aspen. Functional Plant Biology 42: 565-578
 • Kalemba E.M., Litkowiec M. 2015. Functional characterization of a dehydrin protein from Fagus sylvatica seeds using experimental and in silico approaches. Plant Physiology And Biochemistry 97: 246-254
 • Kalemba E.M, Bagniewska-Zadworna A., Ratajczak E. 2015. Multiple subcellular localizations of dehydrin-like proteins in the embryonic axes of common beech (Fagus sylvatica L.) seeds during maturation and dry storage. Journal Of Plant Growth Regulation 34: 137-149
 • Karliński L., Rudawska M., Leski T., Kieliszewska-Rokicka B. 2015. Biomass of external mycelium of ectomycorrhizal fungi in Norway spruce stands in Poland. Acta Mycologica 50(1): 1063.
 • Kalemba E.M., Suszka J., Ratajczak E. 2015. The role of oxidative stress in determining the level of viability of black poplar (Populus nigra) seeds stored at different temperatures. Functional Plant Biology 42: 630-642
 • Kujawa A, Gierczyk B, Domian G, Wrzosek M, Stasińska M, Szkodzik J, Leski T., Karliński L., Pietras M., Dynowska M., Henel A., Ślusarczyk D., Kubiak D. 2015. Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Part IV. Macromycetes - new data and the synthesis. Acta Mycologica 50(2): 1070.
 • Litkowiec M., Lewandowski A. 2015. Polodowcowa historia jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Polsce jako efekt migracji z różnych ostoi plejstoceńskich - dotychczasowy stan wiedzy. Sylwan 159(2): 109-116
 • Litkowiec M., Plitta-Michalak B.P., Lewandowski A., Iszkuło G. 2015. Homogenous genetic structure in populations of Taxus baccata with varied proportions of male and female individuals. Silva Fennica 49: article id 1236
 • Łuczaj Ł., Stawarczyk K., Kosiek T., Pietras M., Kujawa A. 2015. Wild food plants and fungi used by Ukrainians in the western part of the Maramureş region in Romania. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84 (3): 339-346
 • Łukowski A., Mąderek E., Giertych M.J., Karolewski P. 2015. Sex ratio and body mass of adult herbivorous beetles depend on time of occurrence and light conditions. PLoS One 10(12): e0144718
 • Łukowski A., Giertych M.J., Zadworny M., Mucha J., Karolewski P. 2015. Preferential feeding and occupation of sunlit leaves favors defense response and development in the flea beetle, Altica brevicollis coryletorum - a pest of Corylus avellana. PLoS One 10(4): e0126072
 • Maliński T., Zieliński J., Kosiński P. 2015. Rubus lindebergii (Rosaceae) - new species for the flora of Poland. Dendrobiology 74: 143-147
 • Mąderek E., Łukowski A., Giertych M.J., Karolewski P. 2015. Influence of native and alien Prunus species and light conditions on performance of the leaf beetle Gonioctena quinquepunctata. Entomologia Experimentalis Et Applicata 155: 193-205
 • McCormack M.L., Dickie I., Eissenstat D.M., Fahey T., Fernandez C., Guo D., Helmisaari H-S., Hobbie E., Iversen C., Jackson R., Leppälammi-Kujansuu J., Norby R., Phillips R., Pregitzer K., Pritchard S., Rewald B., Zadworny M. 2015. Redefining fine roots improves understanding of belowground contributions to terrestrial biosphere processes. New Phytologist 207: 505-518
 • Michalak M., Plitta-Michalak B.P., Chmielarz P. 2015. Desiccation tolerance and cryopreservation of wild apple (Malus sylvestris) seeds. Seed Science And Technology 43: 1-12
 • Michalak M., Plitta BP., Tylkowski T., Chmielarz P., Suszka J. 2015 Desiccation tolerance and cryopreservation of seeds of black poplar (Populus nigra L.), a disappearing tree species in Europe. European Journal Of Forest Research 134:53-60
 • Michalak M., Plitta-Michalak B.P., Bujarska-Borkowska B., Naskręt-Barciszewska M.Z., Barciszewski J., Chmielarz P. 2015. Global 5-methylcytosine alterations in DNA during aging of Quercus robur L. seeds. Annals Of Botany 116: 369-376
 • Modrzyński J., Chmura D.J., Tjoelker M.G. 2015. Seedling growth and biomass allocation in relation to leaf habit and shade tolerance among 10 temperate tree species. Tree Physiology 35(8):879-893
 • Mucha J., Guzicka M., Łakomy P., Zadworny M. 2015. Accumulation of iron-binding compounds in root of Pinus sylvestris challenged by Heterobasidion annosum sensu lato. Dendrobiology 73: 103-110
 • Mucha J., Szymańska A.K., Zadworny M., Tylkowski T., Michalak M., Suszka J. 2015. Effect of seed storage temperature on fine root development and mycorrhizal colonization of Populus nigra seedlings. Annals Of Forest Science 72: 539-547
 • Mucha J., Budka A., Kayzer D., Guzicka M., Łakomy P., Zadworny M. 2015. The origin of reactive oxygen during interaction of Pinus sylvestris root and Heterobasidion annosum s.l. - the linkage with the iron. European Journal Of Plant Pathology 143: 277-290
 • Mueller K.E., Hobbie S.E., Chorover J., Reich P.B., Eisenhauer N., Castellano M.J., Chadwick O.A., Dobies T., Hale C.M., Jagodziński A.M., Kałucka I., Kieliszewska-Rokicka B., Modrzyński J., Rożen A., Skorupski M., Sobczyk Ł., Stasińska M., Trocha L.K., Weiner J., Wierzbicka A., Oleksyn J. 2015. Effects of litter traits, soil biota, and soil chemistry on soil carbon stocks at a common garden with 14 tree species. Biogeochemistry 123: 313-327
 • Niglas A.A.N., Alber M., Suur K., Jasińska A.K., Kupper P., Sellin A. 2015. Does increased air humidity affect stomatal morphology and functioning in hybrid aspen? Botany 93: 243-250
 • Piasta A., Skorupski M., Horodecki P., Jagodziński A.M. 2015. Zgrupowania roztoczy (Acari) pod drzewostanami sosnowymi na terenach leśnych i rekultywowanym zwałowisku zewnętrznym w Nadleśnictwie Bełchatów. Studia I Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 17(42): 279-294
 • Pietras M., Leski T., Rudawska M. 2015. Dynamika zbiorowiska grzybów mykoryzowych dębu szypułkowego w warunkach szkółki leśnej. Sylwan 159(10): 831-838
 • Piwecka M., Rolle K., Belter A., Żywicki M., Michalak M., Barciszewska A., Nowak S., Barciszewska MZ., Barciszewski J. 2015. Comprehensive analysis of microRNA expression profile in malignant glioma tissues. Molecular Oncology 9: 1324-1340
 • Poorter H., Jagodziński A.M., Ruiz-Peinado R., Kuyah S., Luo Y., Oleksyn J., Usoltsev V.A., Reich P.B., Sack L. 2015. How does biomass allocation change with size and differ among species? An analysis for 1200 plant species from five continents. New Phytologist 208: 736-749
 • Pukacki P.M., Juszczyk K. 2015. Desiccation sensitivity and cryopreservation of the embryonic axes of the seeds of two Acer species. Trees-Structure And Function 29: 385-396
 • Ratajczak E., Kalemba E.M., Pukacka S. 2015. Age-related changes in protein metabolism of beech (Fagus sylvatica L.) seeds during alleviation of dormancy and in the early stage of germination. Plant Physiology And Biochemistry 94: 114-121
 • Ratajczak E., Małecka A., Bagniewska-Zadworna A., Kalemba E.M. 2015. The production, localization and spreading of reactive oxygen species contributes to the low vitality of long-term stored common beech (Fagus sylvatica L.) seeds. Journal Of Plant Physiology 174: 147-156
 • Rawlik K., Horodecki P., Jagodziński A.M. 2015. Odnowienie naturalne drzew i krzewów w płatach dobrze zachowanego oraz spinetyzowanego grądu środkowoeuropejskiego Galio sylvatici-Carpinetum (R. Tx. 1937) Oberd. 1957. Studia I Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 17(42): 112-124
 • Rodríguez-Calcerrada J., López R., Salomón R., González G., Valbuena-Carabaña M., Oleksyn J., Gil L. 2015. Stem CO2 efflux in six co-occurring tree species: underlying factors and ecological implications. Plant Cell And Environment 38: 1104-1115
 • Sękiewicz K., Dering M., Sękiewicz M., Boratyńska K., Iszkuło G., Litkowiec M., Ok T., Bou Dagher-Kharrat M., Boratyński A. 2015. Effect of geographic range discontinuity on species differentiation—East-Mediterranean Abies cilicica: a case study. Tree Genetics & Genomes 11: 810
 • Sukovata L., Jaworski T., Karolewski P., Kolk A. 2015. The performance of Melolontha grubs on the roots of various plant species. Turkish Journal Of Agriculture And Forestry 39: 107-116
 • Szuba A., Kasprowicz-Maluśki A., Wojtaszek P. 2015. Nitration of plant apoplastic proteins from cell suspension cultures. Journal Of Proteomics 120: 158-168
 • Szuba A., Lorenc-Plucińska G. 2015. Utilization of proteomics in experimental field conditions — A case study of poplars growing on grassland affected by long-term starch wastewater irrigation. Journal Of Proteomics 126: 200-217
 • Szuba A. 2015. Ectomycorrhiza of Populus. Forest Ecology And Management 347: 156-169
 • Tylkowski T. 2015. Krajowa konferencja naukowa w Puszczykowie. Biologia i technologia w nasiennictwie drzew i krzewów. Przegląd Leśniczy 9: 26-27
 • Wachowiak W. 2015. Genetic relationships between Polish and reference populations of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Europe based on nucleotide polymorphism study at nuclear loci. Sylwan 159(1): 53-61
 • Wachowiak W., Cavers S., Zukowska W.B. 2015. Interspecific gene flow and ecological selection in a pine (Pinus sp.) contact zone. Plant Systematics And Evolution 30: 1643-1652
 • Wojnicka-Półtorak A., Wachowiak W., Prus-Głowacki W., Celiński K., Korczyk A. 2014. Genetic heterogeneity in age classes of naturally regenerated old growth forest of Picea abies (L.) Karst. Silvae Genetica 63: 185-190
 • Wachowiak W., Trivedi U., Perry A., Cavers, S. 2015. Comparative transcriptomics of a complex of four European pine species. BMC Genomics 16: 234
 • Wrońska-Pilarek D., Jagodziński A.M., Bocianowski J., Janyszek M. 2015. The optimal sample size in pollen morphological studies using the example of Rosa canina L. (Rosaceae). Palynology 39(1): 56-75
 • Zadworny M., McCormack M.L., Rawlik K., Jagodziński A.M. 2015. Seasonal variation in chemistry, but not morphology, in roots of Quercus robur growing in different soil types. Tree Physiology 35(6): 644-652
 • Zanne A.E., Tank D.C., Cornwell W.K., Eastman J.M., Smith S.A., FitzJohn R.G., McGlinn D.J., O'Meara B.C., Moles A.T., Reich P.B., Royer D.L., Soltis D.E., Stevens P.F., Westoby M., Wright I.J., Aarssen L., Bertin R.I., Calaminus A., Govaerts R., Hemmings F., Leishman M.R., Oleksyn J., Soltis P.S., Swenson N.G., Warman L., Beaulieu J.M. 2015. Doubtful pathways to cold tolerance in plants: reply. Nature 521(7552): E6-E7
 • Zemleduch-Barylska A., Lorenc-Plucińska G. 2015. Populus × canescens grown on Cr-rich tannery waste: Comparison of leaf and root biochemical and proteomic responses. Plant Physiology And Biochemistry 90: 1-13
 • Zieliński J., Biel G., Danielewicz W., Tomaszewski D., Gawlak M. 2015. Różowokwiatowe robinie (Robinia L., Fabaceae) dziczejące w Polsce [Pink-flowered locusts (Robinia L., Fabaceae) established in Poland]. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 63: 9-33

 

2014

 • Adams R.P., Arista M., Boratynski A., Houari H.H., Leschner H., Liber Z., Minissale P., Sciandrello S., Mataraci T. 2014. Geographic variation in the leaf essential oil of Juniperus turbinata from throughout its range in the Mediterranean. Phytologia 96: 149-158
 • Bagniewska-Zadworna A., Barakat A., Łakomy P., Smoliński D.J., Zadworny M. 2014. Lignin and lignans in plant defence: Insight from expression profiling of cinnamyl alcohol dehydrogenase genes during development and following fungal infection in Populus. Plant Science 229: 111-121
 • Boratyńska K., Dzialuk A., Lewandowski A., Marcysiak K., Jasińska A.K., Sobierajska K., Tomaszewski D., Burczyk J., Boratyński A. 2014. Geographic distribution of quantitative traits variation and genetic variability in natural populations of Pinus mugo in Central Europe. Dendrobiology 72: 65-84
 • Boratyński A., Wachowiak W., Dering M., Boratyńska K., Sękiewicz K., Sobierajska K., Jasinska A.K., Klimko M.M., Montserrat J., Romo A., Ok T., Didukh Y. 2014. The biogeography and genetic relationships of Juniperus oxycedrus and related taxa from the Mediterranean and Macaronesian regions. Botanical Journal of the Linnean Society 174(4): 637-653
 • Chałupka W. 2014. Krótka historia gospodarki leśnej w dawnej Wielkopolsce. W: Rola ziemiaństwa wielkopolskiego w historii polskiej gospodarki leśnej i łowieckiej. Poznań: 15-23
 • Chałupka W. 2014. Najstarsze polskie podręczniki leśnictwa w zaborze pruskim na tle XIX-wiecznej polskojęzycznej literatury leśnej. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej 13: 41-70
 • Chałupka W. 2014. Zasoby genowe i potencjał hodowlany daglezji (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) w lasach niektórych krajów europejskich. Sylwan 158 (5): 331-339
 • Chmura D.J., Guzicka M., Rożkowski R., Michałowicz D., Grodzicki W., Chałupka W. 2014. Produktywność biomasy nadziemnej i podziemnej w doświadczeniu proweniencyjno-rodowym z dębem szypułkowym. Sylwan 158 (11): 829-839
 • Cieslak A., Zmora P., Pers-Kamczyc E., Stochmal A., Sadowinska A., Salem A.Z.M., Kowalczyk D., Zbonik P., Szumacher-Strabel M. 2014. Effects of two sources of tannins (Quercus L. and Vaccinium vitis idaea L.) on rumen microbial fermentation: an in vitro study. Italian Journal of Animal Science 13: 290-294
 • Cieslak A., Zmora P., Stochmal A., Pecio L., Oleszek W., Pers-Kamczyc E., Szczechowiak J., Nowak A., Szumacher-Strabel M. 2014. Rumen antimethanogenic effect of Saponaria officinalis L. phytochemicals in vitro. The Journal of Agricultural Science 152: 981-993
 • Cornwell W.K., Westoby M., Falster D.S., FitzJohn R.G., O’Meara B.C., Pennell M., McGlinn D.J., Eastman J.M., Moles A.T., Reich P.B., Tank D.C., Wright I.J., Aarssen L., Beaulieu J.M., Kooyman R.M., Leishman M.R., Miller E.T., Niinemets Ü., Oleksyn J., Ordonez A., Royer D.L., Smith S.A., Stevens P.F., Warman L., Wilf P., Zanne A.E. 2014. Functional distinctiveness of major plant lineages. Journal of Ecology 102: 345-356
 • Dering M., Misiorny A., Chałupka W. 2014. Inter-year variation in selfing, background pollination, and paternal contribution in a Norway spruce clonal seed orchard. Canadian Journal of Forest Research 44 (7): 760-767
 • Dering M., Sękiewicz K., Boratayńska K., Litkowiec M., Iszkuło G., Romo A., Boratyński A. 2014. Genetic diversity and inter-specific relations of western Mediterranean relic Abies taxa as compared to the Iberian A. alba. Flora 209(7): 367-374
 • Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2014. Synantropizacja zbiorowisk łęgowych ze związku Salicion albae w południowej części Poznania [Synanthropisation of riparian plant communities from Salicion albae alliance in the southern part of Poznań]. Acta Botanica Silesiaca 10: 41-69
 • Gawęda T., Małek S., Zasada M., Jagodziński A.M. 2014. Allocation of elements in a chronosequence of silver birch afforested on former agricultural lands. Drewno 57(192): 107-117
 • Gdula A.K., Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2014. Habitat preferences of royal fern Osmunda regalis L. in the ‘Baszków’ nature reserve. Folia Forestalia Polonica 56(4): 171-178
 • Guzicka M. 2013. Strukturalne podstawy spoczynku wegetatywnych pąków świerka pospolitego (Picea abies (L.) H.Karst.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Kórnik, 1-132
 • Horodecki P., Wiczyńska K., Jagodziński A.M. 2014. Odnowienie naturalne w rezerwacie przyrody "Czmoń" (Wielkopolska) [Natural regeneration in the 'Czmoń' nature reserve (Wielkopolska Region)]. Leśne Prace Badawcze 75(1): 61-75
 • Iszkuło G., Nowak-Dyjeta K., Sękiewicz M. 2014. Influence of initial light intensity and deer browsing on Taxus baccata saplings: a six years field study. Dendrobiology 71: 93-99
 • Jagodziński A.M., Kałucka, I., Horodecki P., Oleksyn J. 2014. Aboveground biomass allocation and accumulation in a chronosequence of young Pinus sylvestris L. stands growing on a lignite mine spoil heap. Dendrobiology 72: 139-150
 • Jasińska A.K. 2014. Jak wilgotność powietrza wpływa na drzewa? Las Polski 12: 14-15
 • Jasińska A.K., Boratyńska K., Dering M., Sobierajska K.I., Ok T., Romo A., Boratyński A. 2014. Distance between south-European and south-west Asiatic refugial areas involved morphological differentiation: Pinus sylvestris case study. Plant Systematics and Evolution 300: 1487-1502
 • Jaworek J., Filipiak M., Napierała-Filipiak A. 2014. Zmiana powierzchni zbiorowisk o charakterze leśnym w dolinie Karpnickiego Potoku jako przykład zmian lesistości w dolnych partiach Sudetów. Sylwan 158: 704-713
 • Kalemba E.M., Pukacka S. 2014. Carbonylated proteins accumulated as vitality decreases during long-term storage of beech (Fagus sylvatica L.) seeds. Trees 28: 503-515
 • Karliński L., Jagodziński A.M., Leski T., Butkiewicz P., Brosz M., Rudawska M. 2014. Fine root parameters and mycorrhizal colonization of horse chestnut trees (Aesculus hippocastanum L.) in urban and rural environments. Landscape and Urban Planning 127: 154-163
 • Karolewski P., Jagodziński A.M., Giertych M.J., Łukowski A., Baraniak E., Oleksyn J. 2014. Invasive Prunus serotina - a new host for Yponomeuta evonymellus (Lepidoptera: Yponomeutidae)? European Journal of Entomology 111(2): 227-236
 • Kosiński P., Czarna A., Maliński T. 2014. Rubus occidentalis (Rosaceae) – a new naturalized raspberry species in the Polish flora. Dendrobiology 71: 159-165
 • Leski T., Rudawska M. 2014. Zbiorowiska grzybów ektomykoryzowych modrzewia europejskiego na powierzchni proweniencyjnej w LZD Krynica w Beskidzie Sądeckim. Sylwan 158: 352-360
 • Lewandowski A. 2014. Kwestia rodzimości polskich populacji w świetle XIX i XX-wiecznego importu nasion - przykład świerka pospolitego. Przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania oraz cele i metody hodowli lasu. Sękocin Stary: 272-276
 • Lewandowski A., Szydlarski M., Litkowiec M. 2014. Pochodzenie świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.) w Nadleśnictwie Kartuzy. Sylwan 158(7): 509-515
 • Łukowski A. 2014. Paź królowej - motyl pełen majestatu. Magazyn Przyrodniczy Salamandra 37: 17-18
 • Łukowski A., Mąderek E., Karolewski P. 2014. Wpływ warunków świetlnych na namiotnika czeremszaczka - głównego szkodnika czeremchy zwyczajnej. Sylwan 158(8): 595-603
 • Maliński T., Zieliński J., Kosiński P. 2014. Rubus limitaneus (series Mucronati, subgenus Rubus, Rosaceae) – a species new to science from NW Poland. Dendrobiology 72: 57-64
 • Michalak M., Plitta B.P., Kotlarski Sz., Chmielarz P. 2014. Czy kriokonserwacja jest bezpieczna? Określenie potencjalnych zmian w tkankach roślinnych poddanych kriogenicznemu przechowywaniu. Sylwan 158: 795-800
 • Mucha J., Guzicka M., Ratajczak E., Zadworny M. 2014. Strategies utilized by trophically diverse fungal species for Pinus sylvestris root colonization. Tree Physiology 34: 73-86
 • Napierała-Filipiak A., Filipiak M., Jaworek J. 2014. Rozmieszczenie zasobów drzew z rodzaju wiąz (Ulmus spp.) w lasach Polski w świetle dokumentacji leśnej. Sylwan 158 (11): 811-820
 • Pawłowski T.A., Staszak A.M. 2014. Putative markers of seed dormancy breaking and germination. Proceedings and results of the international workshop: “Current technologies of forest seed treatment”. J. V. Muller, C. Kozioł, M. Pałucka (red.). The Kostrzyca Forest Gene Bank, SAR Pomorze, Bydgoszcz, Poland. p. 93
 • Pilichowski S., Pazio D., Giertych M.J. 2014. Factors associated with the distribution and size of Adelges abietis (Homoptera: Adelgidae) galls on several years old spruce (Picea abies) plantation. Entomologica Fennica 25: 161-168
 • Plitta B.P., Michalak M., Bujarska-Borkowska B., Barciszewska M.Z., Barciszewski J. Chmielarz P. 2014. Effect of desiccation on the dynamics of genome-wide DNA methylation in orthodox seeds of Acer platanoides L. Plant Physiology and Biochemistry 85: 71-77
 • Plitta B.P., Michalak M., Bujarska-Borkowska B., Barciszewska M.Z., Barciszewski J. Chmielarz P. 2014. Effect of desiccation on the dynamics of genome-wide DNA methylation in orthodox seeds of Acer platanoides L. Plant Physiology and Biochemistry 85: 71-77
 • Plitta B.P., Michalak M., Naskręt-Barciszewska M. Z., Barciszewski J., Chmielarz P. 2014. DNA methylation of Quercus robur L. plumules following cryo-pretreatment and cryopreservation. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 117: 31-37
 • Pukacka S., Ratajczak E. 2014. Factors influencing the storability of Fagus sylvatica L. seeds after release from dormancy. Plant Growth Regulation 72: 17-27
 • Reich P.B., Luo Y., Bradford J.B., Poorter H., Perry C.H., Oleksyn J. 2014. Temperature drives global patterns in forest biomass allocation in leaves, stems and roots. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 111: 13721-13726
 • Reich P.B., Rich R.L., Lu X., Wang Y-P., Oleksyn J. 2014. Biogeographic variation in evergreen conifer needle longevity and impacts on boreal forest carbon cycle projections. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 111: 13703-13708
 • Romo A., Boratyński A. 2014. The genus Cotoneaster (Rosaceae) in NW Africa. Willdenowia 44: 229-239
 • Rudawska M., Leski T. 2013. Badania struktury zbiorowisk grzybów ektomykoryzowych w monitoringu ekosystemów lądowych. W: Dynowska M., Ciecierska H. (red.) Biologiczne metody oceny stanu środowiska. T. I. Ekosystemy lądowe. Podręcznik metodyczny. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wyd. Mantis Olsztyn: 175-204
 • Sękiewicz K., Sękiewicz M., Romo A., Diduhk Y., Fennane M., Boratyński A. 2014. Chorological and conservation status of the endemic cypress, Cupressus atlantica Gaussen, in the High Atlas (Morocco). Dendrobiology 71: 3-13
 • Staszak A.M., Pawłowski T.A. 2014. Proteomic analysis of embryogenesis and the acquisition of seed dormancy in Norway maple (Acer platanoides L.). International Journal of Molecular Sciences 15: 10868-10891
 • Stobrawa K. 2014. Poplars (Populus spp.): ecological role, applications and scientific perspectives in the 21stcentuary (review paper). Baltic Forestry 20: 204-213
 • Suszka J., Plitta B.P., Michalak M., Bujarska-Borkowska B., Tylkowski T., Chmielarz P. 2014. Optimal seed water content and storage temperature for preservation of Populus nigra L. germplasm. Annals of Forest Sciences 71: 543-549
 • Tokarska-Osyczka A., Iszkuło G. 2014. Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa, kulturowa oraz ocena atrakcyjności turystycznej gmin na terenie Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Inżynieria Środowiska 153(33): 67-81
 • Tomaszewski D., Zieliński J. 2014. Epicuticular wax structures on stems and comparison between stems and leaves – A survey. Flora 209: 215-232
 • Tomaszewski D., Zieliński J. 2014. Sequences of epicuticular wax structures along stems in four selected tree species. Biodiversity: Research and Conservation 35: 9–14
 • Tomaszewski D., Zieliński J., Gawlak M. 2014. Foliar indumentum in central-European Rubus species (Rosaceae) and its contribution to the systematics of the group. Nordic Journal of Botany 32: 1-10
 • Tullus A., Sellin A., Kupper P., Lutter R., Pärn L., Jasińska A.K., Alber M., Kukk M., Tullus T., Tullus H., Lõhmus K., Sõber A. 2014. Increasing air humidity – a climate trend predicted for northern latitudes – alters the chemical composition of stemwood in silver birch and hybrid aspen. Silva Fennica 48(4): id1107
 • Tylkowski T. 2014. 35-year-old cherry plum seeds still produce good quality seedlings. Proceedings and results of the international workshop: "Current technologies of forest seed treatment", J. V. Muller J.V., Kozioł C., Pałucka M. (red.). The Kostrzyca Forest Gene Bank, SAR Pomorze, Bydgoszcz, Poland. p. 93
 • Tylkowski T. 2014. Czy może nam zagrażać inwazja bluszczu pospolitego? Przegląd leśniczy 9:14-15
 • Tylkowski T. 2014. Galas żołędziowy (letyniec żołędziowiec) Andricus quercuscalicis stwierdzony w Polsce. Przegląd leśniczy 8: 13
 • Tylkowski T. 2014. Wpływ łuszczenia i czasu przechowywania nasion olszy czarnej (Alnus glutinosa (L.) Gaertner) na kiełkowanie, wschody i wzrost siewek. Sylwan 158(11): 821-828
 • Vladimirov V., Petrova A.S., Zieliński J. 2014. A new alien species of Clematis (Ranunculaceae) to the Bulgarian flora. Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences 67: 671-674
 • Wachowiak W., Wόjkiewicz B., Cavers S., Lewandowski A. 2014. High genetic similarity between Polish and North European Scots pine (Pinus sylvestris L.) populations at nuclear gene loci. Tree Genetics & Genomes 10: 1015-1025
 • Węgiel A., Bembenek M., Jagodziński A.M., Zasada M. 2014. Schätzfunktionen für Kiefer (Pinus sylvestris L.) [Funkcje szacowania dla sosny (Pinus sylvestris L.)]. W: Schröder J. (Ed.). Biomasseschätzung für Wälder mittels Fernerkundung und Modellierung [Szacowanie biomasy leśnej za pomocą teledetekcji i modelowania]. Eberswalder Forstliche Schriftenereihe [Eberswaldzka Seria Leśna] 56: 123-133
 • Wyka T., Oleksyn J. 2014. Photosynthetic ecophysiology of evergreen leaves in the woody angiosperms – a review. Dendrobiology 72: 3-27
 • Zadworny M., Jagodziński A.M., Łakomy P., Ufnalski K., Oleksyn J. 2014. The silent shareholder in deterioration of oak growth: Common planting practices affect the long-term response of oaks to periodic drought. Forest Ecology and Management 318: 133-141
 • Zanne A.E., Tank D.C., Cornwell W.K., Eastman J.M., Smith S.A., FitzJohn R.G., McGlinn D.J., O'Meara B.C., Moles A.T., Reich P.B., Royer D.L., Soltis D.E., Stevens P.F., Westoby M., Wright I.J., Aarssen L., Bertin R.I., Calaminus A., Govaerts R., Hemmings F., Leishman M.R., Oleksyn J., Soltis P.S., Swenson N.G., Warman L., Beaulieu J.M. 2014. Three keys to the radiation of angiosperms into freezing environments. Nature 506(7486): 89-92
 • Zieliński J. 2014. Dwa różne kultywary o nazwie Rosa 'Poznań' [Two different cultivars named Rosa 'Poznań']. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 62: 63-66
 • Zieliński J., Tomaszewski D., Gawlak M., Orlova L. 2014. Kłopotliwe derenie – Cornus alba L. i C. sericea L. (Cornaceae). Dwa gatunki czy jeden? [Troublesome dogwoods – Cornus alba L. and C. sericea L. (Cornaceae). Two species or one?]. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 62: 9-23

2013

 • Antowski A., Chałupka W. 2013. Filip Skoraczewski (1838-1910): powstaniec - leśnik - organicznik. Przegląd Leśniczy 4: 11- 13
 • Boratyński A., Jasińska A.K., Marcysiak K., Mazur M., Romo A.M., Boratyńska K., Sobierajska K., Iszkuło G. 2013. Morphological differentiation supports the genetic pattern of the geographic structure of Juniperus thurifera (Cupressaceae). Plant Systematics and Evolution 299: 773-784
 • Cieślak A., Stanisz M., Wojtowski J., Pers-Kamczyc E., Szczechowiak J., El Sherbiny M., Szumacher-Strabel M. 2013. Camelina sativa affects the fatty acid contents in M. longissimus muscle of lambs. European Journal Of Lipid Science and Technology 115: 1258-1265
 • Chałupka W. 2013. Co przedwojenny gajowy wiedzieć powinien? Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej 12: 25-40
 • Chmura D.J., Guzicka M., Rożkowski R., Chałupka W. 2013. Variation in aboveground and belowground biomass in progeny of selected stands of Pinus sylvestris. Scandinavian Journal Of Forest Research 28: 724-734
 • Dzialuk A., Czarnecki J., Gout R., Filipiak M. 2013. Pochodzenie jodły pospolitej (Abies alba Mill.) z Nadleśnictwa Osusznica w świetle badań DNA cytoplazmatycznego – ostoja jodły sudeckiej na Pomorzu? Sylwan 157(2): 139-148
 • Giertych M.J., Jagodziński A.M., Karolewski P. 2013. Spatial distribution of Cynips quercusfolii (Hymenoptera: Cynipidae) galls on leaves and within the crowns of oak trees. European Journal of Entomology 110(4): 657-661
 • Gugerli F., Brandl R., Castagneyrol B., Franc A., Jactel H., Koelewijn H-P., Martin F., Peter M., Pritsch K., Schroder H., Smulders M.J.M., Kremer A., Ziegenhagen B. and Evoltree JERA3 Contributors: Augustin S., Brandle M., Burban C., Burczyk J., Cavers S., Chybicki I., Conord C., Cremer E., DeWoody J., Donges K., Fady B., Karliński L., Kerdelhue C., Kieliszewska-Rokicka B., Kost G., Kulczyk-Skrzeszewska M., Lakatos F., Lefevre F., Liepelt S., Oddou-Muratorio S., Rexer K-H., Rudawska M., Schadler M., Taylor G., Tuba K., Viger M., Villani F., Villar M. 2013. Community genetics in the time of next generation molecular technologies. Molecular Ecology 22: 3198-3207
 • Hazubska-Przybył T., Chmielarz P., Michalak M., Dering M., Bojarczuk K. 2013. Survival and genetic stability of Picea abies embryogenic cultures after cryopreservation using a pregrowthdehydration method. Plant Cell Tissue And Organ Culture 113: 303-313
 • Hazubska-Przybył T., Ratajczak E., Kalemba E.M., Bojarczuk K. 2013. Growth regulators and guaiacol peroxidase activity duringthe induction phase of somatic embryogenesis in Picea species. Dendrobiology 69: 77-86
 • Iszkuło G., Kosiński P., Hajnos M. 2013. Sex influences the taxanes content in Taxus baccata. Acta Physiologiae Plantarum 35: 147-152
 • Jagodziński A.M., Pietrusiak K., Rawlik M., Janyszek S. 2013. Dynamika produkcji biomasy w runie lasu grądowego Galiosylvatici-Carpinetum betuli Leśne Prace Badawcze 74(1): 35-47
 • Jasińska A.K., Boratyńska K., Sobierajska K., Romo A., Ok. T., Bou Dagher-Kharat M., Boratyński A. 2013. Relationships among Cedrus libani, C. brevifolia and C. atlantica as revealed by the morphological and anatomical needle characters. Plant Systematics and Evolution 299: 35-48
 • Juszczyk K., Pukacki P.M. 2013 Zagrożenia podczas krioprezerwacji osi zarodkowych nasion drzew. Sylwan 157 (11): 842-853
 • Kałucka I., Jagodziński A.M. 2013. Grzyby ektomykoryzowe w obiegu węgla w ekosystemach leśnych Sylwan 157(11): 817-830
 • Karliński L., Rudawska M., Leski T. 2013. The influence of host genotype and soil conditions on ectomycorrhizal community of poplar clones. European Journal of Soil Biology 58: 51-58
 • Karolewski P., Giertych M.J., Żmuda M., Jagodziński A.M., Oleksyn J. 2013. Season and light affect constitutive defenses of understory shrub species against folivorous insects. Acta Oecologica – International Journal Of Ecology 53: 19-32
 • Karolewski P., Jagodziński A.M. 2013. Udział węgla w związkach obronnych przed czynnikami biotycznymi u roślin drzewiastych. Sylwan 157(11): 831-841
 • Kosiński P., Zieliński J. 2013. Rubus maximus (Rosaceae) found also in Poland. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Botanika-Steciana 17: 33-37
 • Krauze-Baranowska M., Pobłocka-Olech L., Głód D., Wiwart M., Zieliński J., Migas P. 2013. HPLC of flavanones and chalcones in different species and clones of Salix. Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research 70(1): 27-34
 • Krauze-Michalska E., Boratyńska K. 2013. European geography of Alnus incana leaf variation. Plant Biosystems 147(3): 601-610
 • Krawiarz K., Pawłowski T.A., Staszak A.M. 2013. Henryk Chylarecki (1919-2012) – dendrolog i artysta. Sylwan 157(3): 239- 240
 • Kujawa A., Wrzosek M., Domian G., Kędra K., Szkodzik J., Rudawska M., Leski T., Karliński L., Pietras M., Gierczyk B., Dynowska M., Ślusarczyk D., Kałucka I., Ławrynowicz M. 2012. Preliminary studies of fungi in forests and inland dunes of the Biebrza National Park. Part II. Macromycetes. Acta Mycologica 47: 215-240
 • Litewka A., Chałupka W. 2013. Wyprawa badawcza profesora Józefa Rivolego w Serra da Estrela w Portugalii. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej 12: 73-93
 • Litkowiec M., Plitta B.P., Lewandowski A. 2013. Znaczenie zmienności genetycznej dla ochrony zasobów genowych cisa pospolitego w Europie. Sylwan 157: 754-760
 • Lorenc-Plucińska G., Walentynowicz M., Niewiadomska A. 2013. Capabilities of alders (Alnus incana and A. glutinosa) to grow in metal-contaminated soil. Ecological Engineering 58: 214-227
 • Michalak M., Plitta B.P., Chmielarz P. 2013. Desiccation sensitivity and successful cryopreservation of oil seeds of European hazelnut (Corylus avellana). Annals of Applied Biology 163: 351-358
 • Michalak M., Barciszewska M.Z., Barciszewski J., Plitta B.P., Chmielarz P. 2013. Global Changes in DNA Methylation in Seedsand Seedlings of Pyrus communis after Seed Desiccation andStorage. PLoS One 8(8): e70693
 • Mucha J., Guzicka M., Łakomy P., Zadworny M. 2013. Production of Metal Chelating Compounds by Species ofHeterobasidion annosum sensu lato. Journal of Phytopathology 161: 791-799
 • Mueller K.E., Eissenstat D.M., M ller C.W., Oleksyn J., Reich P.B., Freeman K.H. 2013. What controls the concentration of various aliphatic lipids in soil? Soil Biology and Biochemistry 63: 14-17
 • Pietras M., Rudawska M., Leski T., Karliński L. 2013. Diversity of ectomycorrhizal fungus assemblages on nursery grown European beech seedlings. Annals of Forests Science 70: 115- 121
 • Plitta B.P., Michalak M., Kotlarski Sz., Chmielarz P. 2013. Kriogeniczne przechowywanie nasion. Sylwan 157(10): 723-729
 • Pukacki P.M., Kaminska-Rożek E. 2013. Reactive species, antioxidants and cold tolerance during deacclimation of Picea abies populations. Acta Physiologiae Plantarum 35: 129-138
 • Pukacki P.M., Kamińska-Rożek E. 2013. Differential effects of spring reacclimation and deacclimation on cell membranes of Norway spruce seedlings. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 82(1): 77–84
 • Ratajczak E., Ströher E., Oelze M.L., Kalemba E.M., Pukacka S., Dietz K.J. 2013. The involvement of the mitochondrialperoxiredoxin Prx IIF in defining physiological differences betweenorthodox and recalcitrant seeds of two Acer species. Functional Plant Biology 40: 1005-1017
 • Romo A., Hidalgo O., Boratyński A., Sobierajska K., Jasińska A.K., Valles J., Garnatje T. 2013. Genome size and ploidy levels inhighly fragmented habitats: the case of western MediterraneanJuniperus (Cupressaceae) with special emphasis on J. thurifera L. Tree Genetics & Genomes 9: 587-599
 • Sękiewicz K., Sękiewicz M., Jasińska A.K., Boratyńska K., Iszkuło G., Romo A., Boratyński A. 2013. Morphological diversity and structure of West Mediterranean Abies species. Plant Biosystems 147(1): 125-134
 • Skorupski M., Horodecki P., Jagodziński A.M. 2013. Roztocze z rzędu Mesostigmata (Arachnida, Acari) na terenach przemysłowych i poprzemysłowych w Polsce. Nauka Przyroda Technologie 7(1): #11
 • Szczechowiak J., Szumacher-Strabel M., Stochmal A., Nadolna M., Pers-Kamczyc E., Nowak A., Kowalczyk M. 2013. Effect of Saponaria officinalis L. or Panax ginseng C.A Meyer triterpenoid saponins on ruminal fermentation in vitro. Annals of Animal Science 13(4): 815-827
 • Szuba A., Wojakowska A., Lorenc-Plucińska G. 2013. An optimized method to extract poplar leaf proteins for twodimensional gel electrophoresis guided by analysis of polysaccharides and phenolic compounds. Electrophoresis 34: 3234-3243
 • Tylkowski T. 2013. Maślak daglezjowy - co to takiego? Przegląd Leśniczy 11: 15
 • Wachowiak W., Boratyńska K., Cavers S. 2013. Geographical patterns of nucleotide diversity and population differentiation in three closely related European pine species in the Pinus mugo complex. Botanical Journal of The Linnean Society 172: 225-238
 • Wachowiak W., Iason G.I., Cavers S. 2013. Among population differentiation at nuclear genes in native Scots pine (Pinussylvestris L.) in Scotland. Flora 208: 79-86
 • Wallander H., Ekblad A., Godbold D.L., Johnson D., Bahr A., Baldrian P., Björk R.G., Kieliszewska-Rokicka B., Kjoller R., Kraigher H., Plassard C., Rudawska M. 2013. Evaluation of methods to estimate production, biomass and turnover of ectomycorrhizal mycelium in forests soils - A review. Soil Biology & Biochemistry 57: 1034-1047
 • Warzych E., Pers-Kamczyc E., Krzywak A., Dudzińska S., Lechniak D. 2013. Apoptotic index within cumulus cells is a questionable marker of meiotic competence of bovine oocytes matured in vitro. Reproductive Biology 13: 82-87
 • Wiczyńska K., Horodecki P., Jagodziński A.M. 2013. Stand structure and species composition in the ‘Czmoń’ nature reserve. Nauka Przyroda Technologie 7(4): #69
 • Wojterska M., Jagodziński A.M., Skorupski M., Kasprowicz M., Dobies T., Kałucka I., Sławska M., Wierzbicka A., Łabędzki A., Nowiński M., Małek S., Banaszczak P., Karolewski P., Oleksyn J. 2012. Species diversity related to red maple (Acer rubrum L.) occurred on experimental stands in Rogów Arboretum (Poland). Folia Forestalia Polonica, Series A - Forestry 54(4): 233-240
 • Wrońska-Pilarek D., Bocianowski J., Jagodziński A.M. 2013. Comparison of pollen grain morphological features of selected species of the genus Crataegus (Rosaceae) and their spontaneous hybrids. Botanical Journal of The Linnean Society 172(4): 555-571
 • Wrońska-Pilarek D., Kiciński P., Jagodziński A.M. 2013. The vascular plants and plant communities of the „Źródła rzeki Łyny im. Prof. R. Kobendzy” nature reserve. Roczniki AkademiiRolniczej w Poznaniu, Botanika – Steciana 17: 101-109
 • Wyka T., Oleksyn J., Karolewski P., Schnitzer S.A. 2013. Phenotypic correlates of the lianescent growth form: a review. Annals of Botany 112: 1667-1681
 • Zadworny M., Guzicka M., Łakomy P., Samardakiewicz S., Smoliński D.J., Mucha J. 2013. Analysis of microtubule and microfilament distribution in Pinus sylvestris roots following infection by Heterobasidion species. Forest Pathology 43: 222-231

 

2012

 • Bagniewska-Zadworna A., Byczyk J., Eissenstat D.M., Oleksyn J., Zadworny M. 2012. Avoiding transport bottlenecks in an expanding root system: xylem vessel development in fibrous and pioneer roots under field conditions. American Journal of Botany 99: 1417-1426
 • Borek S., Pukacka S., Michalski K. 2012. Regulation by sucrose of storage compounds breakdown in germinating seeds of yellow lupine (Lupinus luteus L.), white lupine (Lupinus albus L.) and Andean lupine (Lupinus mutabilis Sweet). II. Mobilization of storage lipid. Acta Physiologiae Plantarum 34: 1199-1206
 • Cedro A., Iszkuło G. 2011. Do females differ from males of European yew (Taxus baccata L.) in dendrochronological analysis? Tree-Ring Research 67: 3-11
 • Chałupka W., Guzicka M. 2012. Doc. Dr hab. Alina Hejnowicz – In memoriam. Wiadomości Botaniczne. 56(1/2): 37-42
 • Chmura D.J., Rożkowski R., Chałupka W. 2012. Growth and phenology variation in progeny of Scots pine seed orchards and commercial seed stands. European Journal of Forest Research 131: 1229-1243
 • Dering M., Misiorny A., Lewandowski A., Korczyk A. 2012. Genetic and historical studies on the origin of Norway spruce in Białowieża Primeval Forest in Poland. European Journal of Forest Research 131: 381-387
 • Dering M., Chybicki I.J. 2012. Assessment of genetic diversity in two-species oak seed stands and their progeny populations. Scandinavian Journal of Forest Research 27(1): 2-9
 • Dzialuk A., Boratyński A., Boratyńska K., Burczyk J. 2012. Geographic patterns of genetic diversity of Pinus mugo (Pinaceae) in Central European mountains. Dendrobiology 68: 31-41
 • Falster D.S., Reich P.B., Ellsworth D.S., Wright I.J., Westoby M., Oleksyn J., Lee T.D. 2012. Lifetime return on investment increases with leaf life span among 10 Australian woodland species. New Phytologist 193: 409-419
 • Guzicka M., Zieliński J., Tomaszewski D., Gawlak M. 2012. Anatomical study on the developing pericarp of selected Rosa species (Rosaceae). Dendrobiology 68: 77-87
 • Hortal S., Trocha L.K., Murat C., Chybicki I.J., Buée M., Trojankiewicz M., Burczyk J., Martin F. 2012. Beech roots are simultaneously colonized by multiple genets of the ectomycorrhizal fungus Laccaria amethystine clustered in two genetic groups. Molecular Ecology 21: 2116-2129
 • Iszkuło G., Didukh Ya., Giertych M.J., Jasińska A.K., Sobierajska K., Szmyt J. 2012. Weak competitive ability may explain decline of Taxus baccata. Annals of Forest Science 69: 705-712
 • Iszkuło G., Golimowski R., Lewandowska A., Wachowiak E., Boratyński A. 2012. Zmiany roślinności w rezerwacie „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego” koło Wierzchlasu w Borach Tucholskich. Sylwan 156(3): 163-169
 • Jagodziński A.M., Jarosiewicz G., Karolewski P., Oleksyn J. 2012. Zawartość węgla w biomasie pospolitych gatunków krzewów podszycia leśnego [Carbon concentration in the biomass of common species of understory shrubs]. Sylwan 156: 650-662
 • Kalemba E.M., Pukacka S. 2012. Association of protective proteins with dehydration and desiccation of orthodox and recalcitrant category seeds of three Acer genus species. Journal of Plant Growth Regulation 31: 351-362
 • Koele N., Dickie I.A., Oleksyn J., Richardson S.J., Reich P.B. 2012. No globally consistent effect of ectomycorrhizal status on foliar traits. New Phytologist 196: 845-852
 • Leski T., Rudawska M. 2012. Ectomycorrhizal fungal community of naturally regenerated European larch (Larix decidua) seedlings. Symbiosis 56: 45-53
 • Lewandowski A., Litkowiec M., Grygier A., Dering M. 2012. Verification of the origin of Norway spruce (Picea abies) stands in the Gołdap Forest District. Sylwan 156 (7): 494-501
 • Lewandowski A., Litkowiec M., Fischer A. 2012. Following the research of Władysław Jedliński – determination of the origin of spruce in the Skrwilno Forest District. Sylwan 156 (9): 703-709
 • Łukasiewicz S., Oleksyn J. 2012. Rekompensujący wpływ wolnej, nieutwardzonej powierzchni gleby wokół drzew na ich rozwój w warunkach środowiska miejskiego, na przykładzie kasztanowca białego Aesculus hippocastanum L. Badania fizjograficzne. R. III-Seria B-Botanika (B61): 155-165
 • Mueller K.E., Hobbie S.E., Oleksyn J., Reich P.B., Eissenstat D.M. 2012. Do evergreen and deciduous trees have different effects on soil nitrogen availability? Ecology 93: 1463-1472
 • Mueller K.E., Eissenstat D.M., Hobbie S.E., Oleksyn J., Jagodzińska A.M., Reich P.B., Chadwick O.A., Chorover J. 2012. Tree species effects on coupled cycles of carbon, nitrogen, and acidity in mineral soils at a common garden experiment. Biogeochemistry. 111: 601-614
 • Mueller K.E., Polissar P.J., Oleksyn J., Freeman K.H. 2012. Differentiating temperate tree species and their organs using lipid biomarkers in leaves, roots and soil. Organic Geochemistry 52: 130-141
 • Mucha J., Guzicka M., Łakomy P., Zadworny M. 2012. Iron and reactive oxygen responses in Pinus sylvestris root cortical infected with different species of Heterobasiodion annosum sensu lato. Planta 236: 975-988
 • Napierała-Filipiak A., Filipiak M. 2012. Higher resistance of the offspring of Scots pine trees resulting from natural regeneration in old foci of Heterobasidion annosum root rot. Scandinavian Journal of Forest Research 27: 794-799
 • Poorter H., Niklas K.J., Reich P.B., Oleksyn J., Poot P., Mommer L. 2012. Biomass allocation to leaves, stems and roots: meta-analyses of interspecific variation and environmental control. New Phytologist 193: 30-50
 • Rawlik M., Jagodziński A.M., Janyszek S. 2012. Sezonowe zmiany stanu biomasy w runie lasu grądowego Stellario holosteae-Carpinetum betuli [Seasonal changes in the understorey biomass of an oak-hornbeam forest Stellario holosteae-Carpinetum betuli]. Leśne Prace Badawcze 73 (3): 221-235
 • Skorupski M., Jagodziński A.M., Żytkowiak R., Karolewski P. 2012. Differences in chemical composition of needle and leaf litter from exotic and native tree species stands. Dendrobiology 68: 101-112
 • Staszak A.M., Pawłowski T.P. 2012. Forest tree research in post genomic era. Introduction to system biology of broadleaves. Dendrobiology 68: 113-123
 • Trocha L.K., Kałucka I., Stasińska M., Nowak W., Dabert M., Leski T., Rudawska M., Oleksyn J. 2012. Ectomycorrhizal fungal communities of native and non-native Pinus and Quercus species in a common garden of 35-year-old trees. Mycorrhiza 22: 121-134
 • Tylkowski T. 2012. Betula pendula seed storage and sowing pre-treatment: effect on germination and seedling emergence in container cultivation. Dendrobiology 67: 49-58
 • Wrońska-Pilarek D., Jagodziński A.M. 2012. Intra- and interindividual variability of selected quantitative features of pollen grain morphology based on the example of Rosa canina L. (Rosaceae). Dendrobiology 67: 25-39
 • Wrońska-Pilarek D., Jagodziński A.M., Maliński T. 2012. Morphological studies of pollen grains of the Polish endemic species of the genus Rubus L. (Rosaceae). Biologia 67 (1): 87-96
 • Wyka T.P., Oleksyn J., Żytkowiak R., Karolewski P., Jagodziński A.M., Reich P.B. 2012. Responses of leaf structure and photosynthetic properties to intra-canopy light gradients: a common garden test with four angiosperm and seven gymnosperm tree species. Oecologia 170: 11-24
 • Zadworny M., Smoliński D.J., Świdziński M., Guzicka M., Łakomy P., Mucha J. 2012. Callose synthaze in Pinus sylvestris response during infection by species of Heterobasiodion annosum sensu lato varied host preferences. Journal of Phytopathology 160: 745-751
 • Zielińki J., Tomaszewski D., Guzicka M. 2012. Znaczenie owłosienia pędów i liści w odróżnianiu Populus ×canescens od jej gatunków rodzicielskich P. alba i P. tremula. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 60: 11-20
 • Zmora P., Cieslak A., Pers-Kamczyc E., Szyszka P., Szumacher-Strabel M. 2012. The in vitro study on the effect of Salvia officinalis L. on rumen fermentation. Journal of Animal and Feed Sciences 21: 613-623

 

2011

 • Aučina A., Rudawska M., Leski T., Ryliškis D., Pietras M., Riepšas E. Ectomycorrhizal fungal communities on seedlings and conspecific trees of Pinus mugo grown on the coastal dunes of the Curonian Spit in Lithuania. Mycorrhiza 21: 237-245
 • Boratyńska K., Jasińska A.K., Marcysiak K., Sobierajska K. Pinus uliginosa from Czarne Bagno peat-bog (Sudetes) compared morphologically to related Pinus species. Dendrobiology 65: 17-28
 • Boratyński A., Dubicki A., Iszkuło G., Jasińska A.K., Boratyńska K., Piórkowska M., Marcysiak K. How environmental signals affect frequency of three-needle dwarf shoots on Pinus mugo. Polish Journal of Environmental Studies 20: 45-52
 • Cedro A., Iszkuło G. Do females differ from males of European yew (Taxus baccata L.) in dendrochronological analysis? Tree-Ring Research 67: 3-11
 • Chmielarz P., Michalak M., Pałucka M., Wasileńczyk U. Successful  cryopreservation of Quercus robur plumules. Plant Cell Reports 30: 1405-1414
 • Chmura D.J., Anderson P.D., Howe G.T.,  St.Clair J.B., Harrington C.A., Halofsky J.E., Peterson D.L., Shaw D.C., Brad St., Claire J. Forest responses to climate change in the northwestern United States: Ecophysiological foundations for adaptive management. Forest Ecology and Management 261: 1121-1142
 • Dzialuk A., Mazur M., Boratyńska K., Montserrat J.M., Romo A., Boratyński A. Population genetic structure of Juniperus phoenicea (Cupressaceae) in the western Mediterranean Basin: gradient of diversity on a broad geographical scale. Annals of Forest Science 68: 1341-1350
 • Giel P., Bojarczuk K. Effects of high concentrations of calcium salts in the substrate and its pH on the growth of selected rhododendron cultivars. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 80: 105-114
 • Giertych M.J., Suszka J. Consequences of cutting off distal ends of cotyledons of Quercus robur acorns before sowing. Annals of Forest Science 68: 433-442
 • Goebel M., Hobbie S.E., Bulaj B., Zadworny M., Archibald D.D., Oleksyn J., Reich P.B., Eissenstat D.M. Decomposition of the finest root branching orders: Linking carbon and nutrient dynamics belowground to fine root function and structure. Ecological Monographs 81: 89-102
 • Iszkuło G., Boratyński A. Initial period of sexual maturity determines the greater growth rate of male over female in the dioecious tree Juniperus communis subsp. communis. Acta Oecologica-International Journal of Ecology 37: 99-102
 • Iszkuło G., Jasińska A.K., Romo A., Tomaszewski D., Szmyt J. The greater growth rate of male over female of the dioecious tree Juniperus thurifera only in worse habitat conditions. Dendrobiology 66: 15-24
 • Iszkuło G., Jasińska A.K, Sobierajska K. Dendroecological differences between Taxus baccata males and females in comparison with monoecious Abies alba. Dendrobiology 65: 55-61
 • Jagodziński A.M., Kałucka I. Fine root biomass and morphology in an age-sequence of post-agricultural Pinus sylvestris L. stands. Dendrobiology 66: 71-84
 • Karolewski P., Jagodziński A.M., Grzebyta J. Wpływ wieku drzew oraz wieku i lokalizacji igieł w koronie na zawartość związków fenolowych w igłach młodych sosen. Sylwan 155: 797-807
 • Kattge J.,... Oleksyn J. (łącznie 129 autorów). TRY - a global database of plant traits. Global Change Biology 17: 2905-2935
 • Młynarczyk A., Sabor J., Banach J., Rożkowski R. Ocena zasobów genowych świerka istebniańskiego na powierzchniach zachowawczych in situ i ex situ. Sylwan 155: 674-686
 • Morozowska M., Czarna A., Kujawa M., Jagodzinski A.M. Seed morphology and endosperm structure of selected species of Primulaceae, Myrsinaceae, and Theophrastaceae and their systematic importance. Plant Systematics and Evolution 291: 159-172
 • Mucha J. Changes in hyphal morphology and activity of phenoloxidases during interaction between selected ectomycorrhizal fungi and two species of Trichoderma. Antonie van Leeuwenhoek 100: 155-160
 • Napierała-Filipiak A., Filipiak M. Effects of Scots pine (Pinus sylvestris) natural selection in old foci of Heterobasidion annosum root rot. Dendrobiology 66: 63-69
 • Pukacka S., Malec M, Ratajczak E. ROS production and antioxidative system activity in embryonic axes of Quercus robur seeds under different desiccation rate conditions. Acta Physiologiae Plantarum 33: 2219-2227
 • Pukacka S., Ratajczak E., Kalemba E. The protective role of selenium in recalcitrant Acer saccharinum L. seeds subjected to desiccation. Journal of Plant Physiology 168: 220-225
 • Rudawska M., Leski T., Stasińska M. Species and functional diversity of ectomycorrhizal fungal communities on Scots pine (Pinus sylvestris L.) trees on three different sites. Annals of Forest Science 68: 5-15
 • Rożkowski R., Chmura D.J., Chałupka W., Guzicka M. Cechy przyrostowe i jakościowe modrzewia polskiego [Larix decidua subsp. polonica (Racib.) Domin] z Góry Chełmowej w 37-letnim doświadczeniu rodowym. Sylwan 155: 599-609
 • Tylkowski T.,  Bujarska-Borkowska B. Effect of acorn size  and sowing depth on Quercus robur and Q. petraea seedling emergence and height. Sylwan 155: 159-170
 • Wachowiak W., Palme A.E., Savolainen O. Speciation history of three closely related pines Pinus mugo(T.), Pinus uliginosa(N.) and Pinus sylvestris(L.). Molecular Ecology 20: 1729-1743
 • Wrońska-Pilarek D., Jagodziński A.M. Systematic importance of pollen morphological features of selected species from the genus Rosa (Rosaceae). Plant Systematics and Evolution 295: 55-72
 • Zadworny M., Eissenstat D. Contrasting the morphology, anatomy and fungal colonization of new pioneer and fibrous roots. New Phytologist 190: 213-221

 

2010

 • Antkowiak W., Maciejewska-Rutkowska I., Jagodzinski A.M., Kayzer D., Klimko M. Variation of seed morphology of Trollius europaeus L. and Trollius altissimus Crantz (Ranunculaceae). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79(2): 117-123
 • Bojarczuk K., Kieliszewska-Rokicka B. Effect of ectomycorrhiza on Cu and Pb accumulation in leaves and roots of silver birch (Betula pendula Roth.) seedlings grown in metal-contaminated soil. Water Air and Soil Pollution 207: 227-240
 • Boratyńska K., Sulikowska A., Iakushenko D.M., Jasińska A.K., Sobierajska K. Tree-like pines on the Mshana peat bog in the Gorgany Mountains: a trace of Pinus uliginosa migration in the East Carpathians? Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79(2): 129-137
 • Boratyński A., Marcysiak K., Lewandowska A., Jasińska A., Iszkuło G. Interrelations among con-generic and co-occurring tree species: asymmetric hybridization and the high success of Quercus petraea (Matt.) Liebl. regeneration in mixed Q.petraea/Q.robur L. stands. Polish Journal of Ecology 58 (2): 273-283
 • Bujarska-Borkowska B., Chmielarz P. Stratification, germination and emergence of mazzard seeds following 15- or 20-year storage. Forestry 83: 189-194
 • Chmielarz P. Cryopreservation of conditionally dormant orthodox seeds of Betula pendula. Acta Physiologiae Plantarum 32: 591-596
 • Chmielarz P. Cryopreservation of dormant orthodox seeds of European hornbeam (Carpinus betulus). Seed Science and Technology 38: 146-157
 • Chmielarz P. Cryopreservation of orthodox seeds of Alnus glutinosa. CryoLetters 31: 139-146
 • Chmielarz P. Cryopreservation of the non-dormant orthodox seeds of Ulmus glabra. Acta Biologica Hungarica 61: 224-233
 • Chmura D. J., Howe G. T., Anderson P. D., St.Clair J. B. Przystosowanie drzew, lasów i leśnictwa do zmian klimatycznych. Sylwan 154(9): 587-602
 • Dickie I.A., Kałucka I., Stasińska M., Oleksyn J. Plant host drives fungal phenology. Fungal Ecology 3: 311-315
 • Giertych M.J., Suszka J. Influence of cutting off distal ends of Quercus robur acorns before sowing and of light conditions for seedlings growth on damage caused by Erysiphe alphitoides. Dendrobiology 64: 73-77
 • Hazubska-Przybył T., Chmielarz P., Michalak M., Bojarczuk K. Cryopreservation of embryogenic tissues of Picea omorika (Serbian spruce). Plant Cell Tissue and Organ Culture 102: 35-44
 • Hobbie S.E., Oleksyn J., Eissenstat D.E., Reich P.B. Fine root decomposition rates do not mirror those of leaf litter among temperate tree species. Oecologia 162: 505-513
 • Iszkuło G. Success and failure of endangered tree species: low temperatures and low light availability affect survival and growth of European yew (Taxus baccata L.) seedlings. Polish Journal of Ecology 58 (2): 259-271
 • Jagodziński A.M., Kałucka I. Fine roots biomass and morphology in a chronosequence of young Pinus sylvestris stands growing on a lignite mine spoil heap. Dendrobiology 64: 19-30
 • Jasińska A. K., Wachowiak W., Muchewicz E., Boratyńska K., Montserrat J.M., Boratyński A. Cryptic hybrids between Pinus uncinata and P. sylvestris. Botanical Journal of the Linnean Society 163: 473–485
 • Karliński L., Rudawska M., Kieliszewska-Rokicka B., Leski T. Relationship between genotype and soil environment during colonization of poplar roots by mycorrhizal and endophytic fungi. Mycorrhiza 20: 315-324
 • Karolewski P., Zadworny M., Mucha J., Napierała-Filipiak A., Oleksyn J. Link between defoliation and root vitality in five understory shrubs with different resistance to insect herbivores. Tree Physiology 30: 569-578
 • Kosiński P. The genus Rubus in the Bardo Mts (Central Sudetes). Dendrobiology 63: 77-98
 • Leski T., Aučina A., Skridaila A., Pietras M., Riepšas E., Rudawska M. Ectomycorrhizal community structure of different genotypes of Scots pine under forest nursery conditions. Mycorrhiza 20: 473-481
 • Leski T., Pietras M., Rudawska M. Ectomycorrhizal fungal communities of pedunculate and sessile oak seedlings from bare-root forest nurseries. Mycorrhiza 20: 179-190
 • Mazur M., Klajbor K., Kielich M., Sowińska M., Romo A., Montserrat J.M., Boratyński A. Intra-specific differentiation of Juniperus phoenicea in the western Mediterranean region revealed in morphological multivariate analysis. Dendrobiology 63: 21-31
 • Pawłowski T. Proteomic approach to analyze dormancy breaking of tree seeds. Plant Molecular Biology 73: 15-25
 • Pukacka S., Ratajczak E. Ascorbate and glutathione metabolism during development and desiccation of beech (Fagus sylvatica L.) seeds. Plant Growth Regulation 62: 77-83
 • Pukacka S., Ratajczak E., Kalemba E. The protective role of selenium in recalcitrant Acer saccharinum L. seeds subjected to desiccation. Journal of Plant Physiology on-line, doi: 10.1016/j.jplph.2010.07.021
 • Reich P.B., Oleksyn J., Wright I.J., Niklas K.J., Hedin L., Elser J.J. Evidence of a general 2/3-power law of scaling leaf nitrogen to phosphorus among major plant groups and biomes. Proceedings of the Royal Society - B Biological Sciences 277: 877-883
 • Salmela M.J., Cavers S., Wachowiak W., Cottrell J.E., Iason G.R. Understanding the evolution of native pinewoods in Scotland will benefit their future management and conservation. Forestry 83 (5): 535-545
 • Sobierajska K., Boratyńska K., Marcysiak K. Variation of cone characters in Pinus mugo (Pinaceae) populations in the Giant Mountains Karkonosze, Sudetes). Dendrobiology 63: 33-41
 • Sukovata L., Kolk A., Karolewski P., Smolewska M., Isidorov V. Wpływ żerowania owadów roślinożernych sosny na skład chemiczny igliwia, ściółki i gleby. Sylwan 154(9): 639-648
 • Tomlik-Wyremblewska A., Zieliński J., Guzicka M. Morphology and anatomy of blackberry pyrenes (Rubus L., Rosaceae) Elementary studies of the European representatives of the genus Rubus L. Flora 205 (6): 370-375
 • Trocha L.K., Mucha J., Eissenstat D.M., Reich P.B., Oleksyn J. Ectomycorrhizal identity determines respiration and concentrations of nitrogen and non-structural carbohydrates in root tips: a test using Pinus sylvestris and Quercus robur saplings. Tree Physiology 30: 648-654
 • Tylkowski T. Dormancy breaking in Savin juniper (Juniperus sabina L.) seeds. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 1: 27-29
 • Tylkowski T. Seed germination and seedling emergence in Hipophae rhamnoides L. Dendrobiology 63: 53-58
 • Tylkowski T., Grupa R. Skaryfikacja nasion robinii akacjowej. Sylwan 154(1): 33-40
 • Wachowiak W., Salmela M.J., Ennos R.A., Iason G., Cavers S. High genetic diversity at the extreme range edge:nucleotide variation AT nuclear loci in Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Scotland. Heredity 2010 on-line, doi:10.1038/hdy.2010.118. 2010.08.08
 • Welc M., Ravnskov S., Kieliszewska-Rokicka B., Larsen J. Suppression of other soil microorganisms by mycelium of arbuscular mycorrhizal fungi in root-free soil. Soil Biology and Biochemistry 42 (9):1534-1540
 • Wronska-Pilarek D., Janyszek M., Jagodzinski A.M. Pollen morphology of selected Central European species from subgenera Vignea and Carex (Carex, Cyperaceae) and its relation to taxonomy. Botanical Journal of the Linnean Society 164 (4): 422-439
 • Zieliński J., Guzicka M., Tomaszewski D. Maciejewska-Rutkowska I. Pericarp anatomy of wild roses (Rosa L., Rosaceae). Flora 205 (6): 363-369
 • Zieliński J., Tomaszewski D., Guzicka M., Maciejewska-Rutkowska I. Stomata on the pericarp of species of the genus Rosa L. (Rosaceae). Plant Systematics and Evolution 284(1-2): 49-55

 

2009

 • Boratyński A., Jasińska A., Boratyńska K., Iszkuło G., Piórkowska M. Life span of needles of Pinus mugo Turra: effect of altitude and species origin. Polish Journal of Ecology 3: 567-572
 • Boratyński A., Lewandowski A., Boratyńska K., Montserrat J. M., Romo A. High level of genetic differentiation of Juniperus phoenicea (Cupressaceae) in the Mediterranean region: geographic implications. Plant Systematics and Evolution 277: 163-172
 • Borek S., Pukacka S., Michalski K., Ratajczak L. Lipid and protein accumulation in developing seeds of three lupine species: Lupinus luteus L., Lupinus albus L., and Lupinus mutabilis Sweet. Journal of Experimental Botany 60: 3453-3466
 • Chmielarz P. Cryopreservation of dormant European ash (Fraxinus excelsior L.) orthodox seeds. Tree Physiology 29: 1279-1285
 • Chmielarz P. Cryopreservation of dormant orthodox seeds of forest trees: mazzard cherry (Prunus avium L.). Annals of Forest Science 66: 405: 1-9
 • Chmura D.J., Tjoelker M.G., Martion T.A. Environmental and genetic effects on crown shape in young loblolly pine plantations. Canadian Journal of Forest Research 39: 704-711
 • Dering M., Lewandowski A. Finding the meeting zone: Were have the northern and southern ranges of Norway spruce overlapped? Forest Ecology and Management 259: 229-235
 • Dzialuk A., Muchewicz E., Boratyński A., Montserrat J.M., Boratyńska K., Burczyk J. Genetic variation of Pinus uncinata (Pinaceae) in the Pyrenees determined with cpSSS markers. Plant Systematics and Evolution 277: 197-205
 • Iszkulo G., Jasinska A.K., Giertych M.J., Boratynski A. Do secondary sexual dimorphism and female intolerance to drought influence the sex ratio and extinction risk of Taxus baccata? Plant Ecology 200: 229-240
 • Janyszek M., Jagodzinski A.M. Variability of perigynium morphology of Central European members of Carex sect. Phaestoglochin (Cyperaceae) from variable plant communities. Plant Systematics and Evolution 278: 87-99
 • Jarząbek M., Pukacki P.M., Nuc K. Cold-regulated proteins with potent antifreeze and cryoprotective activities in spruces (Picea spp.). Cryobiology 58: 268-274
 • Kalemba E., Janowiak F., Pukacka S. Desiccation tolerance acquisition in developing (Fagus sylvatica L.) seeds: the contribution of dehydrin-like protein. Trees 23: 305-315
 • Mucha J., Zadworny M., Werner A. Cytoskeleton and mitochondrial morphology of saprotrophs and the pathogen Heterobasidion annosum in the presence of Suillus bovinus metabolites. Mycological Research 13: 981-990
 • Palme A.E., Pyhajarvi T., Wachowiak W., Savolainen O. Selection on nuclear genes in a Pinus phylogeny. Molecular Biology and Evolution 26: 893-905
 • Pawłowski T.A. Proteome analysis of Norway maple (Acer platanoides L.) seeds dormancy breaking and germination: influence of abscisic and gibberellic acid. BMC Plant Biology 9: 48
 • Pukacka S., Ratajczak E., Kalemba E. Non-reducing sugar levels in beech (Fagus sylvatica) seeds as related to withstanding desiccation and storage. Journal of Plant Physiology 166: 1381-1390
 • Reich P.B., Falster D.S., Ellsworth D.S., Wright I.J., Westoby M., Oleksyn J., Lee T.D. Controls on declining carbon balance with leaf age among 10 woody species in Australian woodland: do leaves have zero daily net carbon balances when they die? New Phytologist 183: 153-166
 • Reich P.B., Oleksyn J., Wright I.J. Leaf phosphorus influences the photosynthesis-nitrogen relation: a cross-biome analysis of 314 species. Oecologia 160: 207-212
 • Tjoelker M.G., Oleksyn J., Lorenc-Plucinska G., Reich P.B. Acclimation of respiratory temperature responses in northern and southern populations of Pinus banksiana. New Phytologist 181: 218-229
 • Wachowiak W., Balk P.A., Savolainen O. Search for nucleotide diversity patterns of local adaptation in dehydrins and other cold-related candidate genes in Scots pine (Pinus sylvestris L.). Tree Genetics and Genomes 5: 117-132
 • Wachowiak W., Prus-Głowacki W. Different patterns of genetic structure of relict and isolated populations of endanger peat-bog pine (Pinus uliginosa Neumann). Journal of Applied Genetics 50: 329-339

 

2008

 • Bagniewska-Zadworna A., Zenkteler E., Karolewski P., Zadworny M. Phenolic compound localisation in Polypodium vulgare L. rhizomes after mannitol-induced dehydrated and controlled desiccation. Plant Cell Reports 27: 1251-1259
 • Boratyńska K., Jasińska A.K., Ciepłuch E. Effect of tree age on needle morphology and anatomy of Pinus uliginosa and Pinus sylvestris - species-specific character separation during ontogenesis. Flora 203, 617-626
 • Boratyński A., Marcysiak K., Lewandowska A., Jasińska A, Iszkuło G., Burczyk J. Differences in leaf morphology between Quercus petraea and Q. robur adult and young individuals. Silva Fennica 42 (1), 115-124.
 • Chałupka W., Mejnartowicz L., Lewandowski A. Reconstitution of a lost forest tree population: a case study of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.). Forest Ecolology and Management 255 (1): 2103-2108
 • Chmura D.J., Tjoelker M.G. Leaf traits in relation to crown development, light interception and growth of elite families of loblolly and slash pine. Tree Physiology 28: 729-742
 • Dering M., Lewandowski A., Ufnalski K., Kędzierska A. How fast to the east was the migration of white oaks from the Iberian refugium? Silva Fennica 42: 327-335
 • Giertych. M.J., Karolewski P., Oleksyn J. Early-season defoliation of Sorbus aucuparia (L.) and Acer platanoides (L.) can induce defense mechanisms against the spider mite Tetranychus urticae (Koch.). Polish Journal of Ecology 56: (3) 443-452
 • Hazubska-Przybył T., Bojarczuk K. Somatic embryogenesis of selected spruce species (Picea abies, P. omorica, P. pungens 'Glauca' and P. breweriana). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 77(3): 189-199
 • Hazubska-Przybył T., Bojarczuk K., Guzicka M. Structure of embryogenic tissues and accumulation of storage materials in somatic embryos of Picea abies and P. omorika. Dendrobiology 60: 19-28
 • Jagodziński A.M., Kałucka I. Age-related changes in leaf area index of young Scots pine stands. Dendrobiology 59: 57-65
 • Janyszek M., Jagodzinski A.M., Janyszek S., Wronska-Pilarek D. Morphological variability of Carex spicata Huds. utricles among plant communities. Flora 203: 386-395
 • Kalemba E.M., Pukacka S. Changes in late embryogenesis abundant proteins and small heat shock protein during storage of beech (Fagus sylvatica L.) seeds.. Environmental and Experimental Botany 63: 274-280
 • Knight K.S., Oleksyn J., Jagodzinski A.M., Reich P.B., Kasprowicz M. Overstory tree species regulate colonization by native and exotic plants: a source of positive relationships between understorey diversity and invasibility. Diversity and Distributions 14: 666-675
 • Krawiarz K., Szczotka Z. Influence of temperature and abscisic and gibberellic acids on polyamine biosynthesis in european beech (Fagus sylvatica L.) seeds during dormancy breaking. Acta Biologica Cracoviensia, Ser. Botanica 50(1): 73-78
 • Leski T., Rudawska M., Aučina A. The ectomycorrhizal status of European larch (Larix decidua Mill.) seedlings from bareroot forest nurseries. Forest Ecology and Management 256 (12), 2136-2144
 • Mejnartowicz L. Genetic variation within and among naturally regenerating populations of alder (Alnus glutinosa). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 77(2): 105-110
 • Mucha J., Zadworny M., Werner A., Napierała-Filipiak A., Łakomy P. Antagonistic activity of the ectomycorrhizal fungus Suillus bovinus challenged by saprotrophic fungi from different soils. Nova Hedwigia 87 (3-4): 373-385
 • Przybył K., Karolewski P., Oleksyn J., Łabędzki A., Reich P.B. Fungal diversity of Norway spruce litter: effects of site conditions and premature leaf fall caused by bark beetle outbreak. Microbial Ecology 56: 332-340
 • Reich P.B., Oleksyn J. Climate warming will reduce growth and survival of Scots pine except in the far north. Ecology Letters 11: 588-597
 • Reich P.B., Tjoelker M.G., Pregitzer K.S., Wright I.J., Oleksyn J., Machado, J-L. Scaling of respiration to nitrogen in leaves, stems, and roots of higher land plants. Ecology Letters 11: 793-801
 • Sobierajska K., Boratyńska K. Variability of needle characters of Pinus mugo Turra populations in the Karkonosze Mountains in Poland. Dendrobiology 59, 41-49
 • Stobrawa K., Lorenc-Plucińska G. Thresholds of heavy-metal toxicity in cuttings of European black poplar (Populus nigra L.) determined according to antioxidant status of fine roots and morphometrical disorders. Science of the Total Environment 390: 86-96
 • Szafranek B., Tomaszewski D., Pokrzywińska K., Gołębiowski M. Microstructure and chemical composition of leaf cuticular waxes in two Salix species and their hybrid. Acta Biologica Cracoviensia, Series Botanica 2: 49-54
 • Tjoelker M.G., Oleksyn J., Żytkowiak R., Reich P.B. Coupling of respiration, nitrogen, and sugars underlies convergent temperature acclimation in Pinus banksiana across wide-ranging sites and populations. Global Change Biology 14: 782-797
 • Wachowiak W, Prus-Głowacki W. Hybridization processes in sympatric populations of pines Pinus sylvestris L., P. mugo Turra and P. uliginisa Neumann. Plant Systematics and Evolution 271: 29-40
 • Wyka T., Robakowski P., Żytkowiak R. Leaf age as a factor in anatomical and physiological acclimative responses of Taxus baccata L. needles to contrasting irradiance environments. Photosynthesis Research 95: 87-99
 • Zadworny M., Górski Z., Koczorowska E., Werner A. Conidia of Trichoderma virens as a phosphorus source for mycorrhizal Pinus sylvestris seedlings. Mycorrhiza 19(1): 61-66
 • Zieliński J., Tomaszewski D. Salix anatolica (Salicaceae), a new species from Turkey. Annales Botanici Fennici 45: 386-388

 

2007

 • Aučina A., Rudawska M., Leski T., Skridaila A., Riepsas E., Iwański M. Ectomycorrhizal colonization of Pinus sylvestris seedlings growing in nursery soil with forest litter amendment. Applied and Environmental Microbiology 73: 4867-4873.
 • Boratyńska K., Boratyński A. Taxonomic differences among closely related pines Pinus sylvestris, P. mugo, P. uncinata, P. rotundata and P. uliginosa as revealed in needle sclerenchyma cells. Flora 202: 555-569.
 • Boratyński A., Boratyńska K., Mazur M., Marcysiak K. Seed involucre variation in Carpinus betulus (Corylaceae) in Poland. Acta Biologica Cracoviensia, Ser. Botanica 49(1): 103-111.
 • Chmura D.J., Rahman M.S., Tjoelker M.G. Crown structure and biomass allocation patterns modulate aboveground productivity in young loblolly pine and slash pine. Forest Ecology and Management 243: 219-230.
 • Cudlin P., Kieliszewska-Rokicka B., Rudawska M., Grebenc T., Alberton O., Lehto T., Bakker M. R., Borja I., Konôpka B., Leski T., Kraigher H, Kuyper T. Fine roots and ectomycorrhizas as indicators of environmental change. Plant Biosystems 141: 406-425.
 • Dauer J.M., Chorover J., Chadwick O.A., Oleksyn J., Tjoelker M.G., Hobbie S.E., Reich P.B., Eissenstat D.E. Controls over leaf and litter calcium concentrations among temperate trees. Biogeochemistry 86: 175-187.
 • Dering M., Lewandowski A. Unexpected disproportion observed in species composition between oak mixed stands and their progeny populations. Annals of Forest Science 64: 413-418.
 • Faurobert M., Mihr C., Bertin N., Pawłowski T., Negroni L., Sommerer N., Causse M. Major proteome variations associated with cherry tomato pericarp development and ripening. Plant Physiology 143: 1327-1346.
 • Finér L., Helmisaari H.S., Lohmus K., Majdi H., Brunner I., Borja I., Eldhuset T.D., Godbold D.L., Grebenc T.,Konôpka B., Kraigher H., Möttönen M-R., Ohashi M., Oleksyn J., Ostonen I., Uri V., Vanguelova E. Variation in fine root biomass of three European tree species: Beech (Fagus sylvatica L.), Norway spruce (Picea abies L. Karst.), and Scots pine (Pinus sylvestris L.). Plant Biosystems 141: 394-405.
 • Giertych M.J., Karolewski P., Grzebyta J., Oleksyn J. Feeding behavior and performance of Neodiprion sertifer larvae reared on Pinus sylvestris needles. Forest Ecology and Management 242: 700-707.
 • Hobbie S.E., Ogdahl M., Chorover J., Chadwick O.A., Oleksyn J., Zytkowiak R., Reich P.B. Tree species effects on soil organic matter dynamics: the role of soil cation composition. Ecosystems 10: 999-1018.
 • Iszkuło G., Lewandowski A., Jasińska A., Dering M. Light limitation of growth in 10-year old seedlings of Taxus baccata L (European yew). Polish Journal of Ecology 55: 827-831.
 • Iwański. M., Rudawska M. Ectomycorrhizal colonization of naturally regenerating Pinus sylvestris L. seedlings growing in different micro-habitats in boreal forest. Mycorrhiza 17: 461-467.
 • Karliński L., Ravnskov S., Kieliszewska-Rokicka B., Larsen J. Fatty acid composition of various ectomycorrhizal fungi and ectomycorrhizas of Norway spruce. Soil Biology and Biochemistry 39: 854-866.
 • Karolewski P., Grzebyta J., Oleksyn J., Giertych M.J. Effects of temperature on larval survival rate and duration of development in Lymantria monacha (L.) on needles of Pinus sylvestris (L.) and in L. dispar (L.) on leaves of Quercus robur (L.). Polish Journal of Ecology 55: 595-600.
 • Kosinska J., Lewandowski A., Chalupka W. Genetic Variability of Scots Pine Maternal Populations and Their Progenies. Silva Fennica 41: 5-12.
 • Klimko M., Boratyńska K., Montserrat J.M., Didukh Y., Romo A., Gomez D., Kluza-Wieloch M., Marcysiak K., Boratyński A. Morphological variation of Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus (Cupressaceae) in the Mediterranean region. Flora 202: 133-147.
 • Maciejewska-Rutkowska I., Antkowiak W., Jagodziński A.M., Bylka W., Witkowska-Banaszczak E. Chemical composition and morphology of basal leaves of Trollius europaeus L. and T. altissimus Crantz (Ranunculaceae). Polish Journal of Environmental Studies 16(4): 605-615.
 • Marcysiak K., Boratyński A. Contribution to the taxonomy of Pinus uncinata (Pinaceae) based on cone characters. Plant Systematics and Evolution 264: 57-73.
 • Marcysiak K., Mazur M., Romo A., Motserrat J.M., Didukh Ya., Boratyńska K., Jasińska A., Kosiński P., Boratyński A. Numerical taxonomy of Juniperus thurifera, J. excelsa and J. foetidissima (Cupressaceae) based on morphological characters. Botanical Journal of the Linnaean Society 155: 483-495.
 • Mucha J., Dahm H., Werner A. Influence of autoclaved saprotrophic fungal mycelia on proteolytic activity in ectomycorrhizal fungi. Antonie van Leeuwenhoek 92: 137-142.
 • Oleksyn J., Kloeppel B.D., Lukasiewicz S., Karolewski P., Reich, P.B. Ecology of Aesculus hippocastanum in degraded and restored urban site. Polish Journal of Ecology 55: 245-260.
 • Pawłowski T. Proteomics of European beech (Fagus sylvatica L.) seed dormancy breaking: influence of abscisic and gibberellic acids. Proteomics 13: 2246-2257.
 • Przybył K. Fungi and minerals occurring in heartwood discolorations in Quercus robur trees. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 76(1): 55-60.
 • Pukacka S., Ratajczak E. Ascorbate and glutathione metabolism during development and desiccation of orthodox and recalcitrant seeds of the genus Acer. Functional Plant Biology 34: 601-613.
 • Pukacka S., Ratajczak E. Age-related biochemical changes during storage of beech (Fagus sylvatica L.) seeds. Seed Scence Research 17: 45-53.
 • Reich P.B., Tjoelker M.G., Machado J.L., Oleksyn J. Biological scaling: Does the exception prove the rule? (Reply). Nature 445: E10-E11.
 • Romo A., Boratyński A. Notes and contributions to the vascular flora of Oukaimeden (Central High Atlas, Morocco). Candollea 62(1): 69-90.
 • Romo A., Boratyński A. Nomenclature note on Juniperus thurifera subsp. africana (Cupressaceae). Annales Botanici Fennici 44(1): 72-75.
 • Szczygieł K., Hazubska-Przybył T., Bojarczuk K. Somatic embryogenesis of selected coniferous tree species of the genera Picea, Abies and Larix. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 76(1): 7-17.
 • Stobrawa K., Lorenc-Plucińska G. Changes in antioxidant enzyme activity in the fine roots of black poplar (Populus nigra L.) and cottonwood (Populus deltoides Bartr. ex Marsch) in a heavy-metal-polluted environment. Plant and Soil 298: 57-68.
 • Stobrawa K., Lorenc-Plucińska G. Changes in carbohydrate metabolism in fine roots of the native European black poplar (Populus nigra L.) in a heavy-metal-polluted environment. Science and the Total Environment 373: 157-165.
 • Surówka E., Karolewski P., Niewiadomska E., Libik M., Miszalski Z. Antioxidative response of Mesembryanthemum crystallinum plants to exogenous SO2 application. Plant Sciences 172: 76-84.
 • Trocha L.K., Oleksyn J., Turzanska E., Rudawska M., Reich P.B. Living on the edge: Ecology of an incipient Betula-fungal community growing on brick walls. Trees 21: 239-247.
 • Tylkowski T. Stratification conditions determining seed dormancy release of European Bladder nut (Staphylea pinnata L.). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 70(2): 95-101.
 • Wachowiak W., Bączkiewicz A., Chudzińska E., Buczkowska K. Cryptic speciation in liverworts - a case study in the Aneura pinguis complex. Botanical Journal of the Linnean Society 155: 273-282.
 • Wyka T., Robakowski P., Zytkowiak R. Acclimation of leaves to contrasting irradiance in juvenile trees differing in shade tolerance. Tree Physiology 27: 1293-1306.
 • Zadworny M., Smoliński D.J., Idzikowska K., Werner A. Ultrastructural and cytochemical aspects of the interaction between the ectomycorrhizal fungus Laccaria laccata and Trichoderma harzianum and T. virens. Biocontrol Sciences & Technology 17(9): 921-932.
 • Zadworny M., Tuszyńska S., Samardakiewicz S., Werner A. Effects of mutualinteraction of Laccaria laccata with Trichoderma harzianum and T. virens on the morphology of microtubules and mitochondria. Protoplasma 232: 45-53.

 

2006

 • Bojarczuk K., Oleksyn J., Karolewski P., Żytkowiak R. 2006. Response of silver birch (Betula pendula Roth.) seedlings to experimental variation in aluminium concentration. Polish Journal of Ecology 54: 189- 200.
 • Boratyńska K., Boratyński A. 2006. Occurrence of three-needle dwarf shoots on European species of genus Pinus (Pinaceae). Plant Biosystems 140: 21-26.
 • Bednorz L., Myczko Ł., Kosiński P. 2006. Genetic variability and structure of the wild service tree (Sorbus torminalis (L.) Crantz) in Poland. Silvae Genetica 55: 197-202.
 • Chmura D.J. 2006. Phenology differs among Norway spruce populations in relation to local variation in altitude of maternal stands in the Beskidy Mountains. New Forests 32: 21-31
 • Daws M.I., Cleland H., Chmielarz P., Gorian F., Leprince O., Mullins C.E., Thanos C.A., Vandvik V., Prithard H.W. 2006. Variable desiccation tolerance in Acer pseudoplatanus seeds in relation to developmental conditions: a case of phenotypic recalcitrance? Functional Plant Biology 33: 59-66.
 • Dickie I.A., Oleksyn J., Reich P.B., Karolewski P., Żytkowiak R., Jagodziński A.M., Turzańska E. 2006. Soil modification by different tree species influences the extent of seedling ectomycorrhizal infection. Mycorrhiza 16: 73-79.
 • Giertych M.J., Karolewski P., Żytkowiak R., Oleksyn J. 2006. Differences in defence strategies against herbivore between two pioneer tree species: Alnus glutinosa (L.) Gaertn. and Betula pendula Roth. Polish Journal of Ecology 54: 181-187.
 • Hobbie S.E., Reich P.B., Oleksyn J., Ogdahl M., Żytkowiak R., Hale C., Karolewski P. 2006. Tree species effects on decomposition and forest floor dynamics in a common garden. Ecology 87: 2288-2297.
 • Iszkuło G., Boratyński A. 2006. Analysis of the relationship between photosynthetic photon flux density and natural Taxus baccata seedlings occurrence. Acta Oecologica 29: 78-84.
 • Iwański M., Rudawska M., Leski T. 2006. Mycorrhizal associations of nursery grown Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings in Poland. Annals of Forest Science 63: 715-723.
 • Karliński L., Ravnskov S., Kieliszewska-Rokicka B., Larsen J., 2006. Fatty acid composition of various ectomycorrhizal fungi and ectomycorrhizas of Norway spruce. Soil Biology and Biochemistry. 39(4): 854-866.
 • Lewandowski A., Dering M. 2006. Crossability between Pinus uliginosa and its putative parental species Pinus sylvestris and Pinus mugo. Silvae Genetica 55: 52-54.
 • Mejnartowicz L. 2006. Relationship and genetic diversity of Viscum album subspecies. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 75: 39-44.
 • Michalak A. 2006. Phenolic compounds and their antioxidant activity in plants growing under heavy metal stress. Polish Journal of Environmental Studies 15(4): 523-530
 • Mucha J., Dahm H., Strzelczyk E., Werner A. 2006. Synthesis of enzymes connected with mycoparasitism by ectomycorrhizal fungi. Archives of Microbiology: 185: 69-77.
 • Przybył K., Dahm H., Ciesielska A., Moliński K. 2006. Cellulolytic activity and virulence of Ophiostoma ulmi and O. novo-ulmi isolates. Forest Pathology 36: 58-67.
 • Pukacka S, Ratajczak E. 2006. Antioxidative response of ascorbate-glutathione pathway enzymes and metabolites to desiccation tolerance of recalcitrant Acer saccharinum seeds. Journal of Plant Physiology 163: 1259-1266.
 • Ratajczak E., Pukacka S. 2006. Changes in the ascorbate-glutathione system during storage of recalcitrant seeds of Acer saccharinum L. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 1: 23-27.
 • Ravnskov S., Jensen B., Knudsen I.M.B., Bodker L., Jensen D.F., Karliński L., Larsen J. 2006. Soil inoculation with the biocontrol agent Clonostachys rosea and the mycorrhizal fungus Glomus intradices results in mutual inhibition, plant growth promotion and alteration of soil microbial communities. Soil Biology and Biochemistry 28: 3453-3462.
 • Rucińska-Sobkowiak R., Pukacki P.M. 2006. Antioxidative defense system in lupin roots exposed to increasing concentrations of lead. Acta Physiologia Plantarum 28: 357-364.
 • Rudawska M., Leski T., Trocha L.K., Gornowicz R. 2006. Ectomycorrhizal status of Norway spruce seedlings from bare-root forest nurseries. Forest Ecology and Management 236: 375-384.
 • Reich, P.B., Tjoelker, M.G., Machado J-L., Oleksyn, J. 2006. Universal scaling of respiratory metabolism, size and nitrogen in plants. Nature 439: 457-461.
 • Savva Y., Oleksyn J., Reich P.B., Tjoelker M.G., Vaganov E.A., Modrzynski J. 2006. Interannual growth response of Norway spruce to climate along an altitudinal gradient in the Tatra Mountains, Poland. Trees 20: 735-746.
 • Trocha L.K., Rudawska M., Leski T., Dabert M. 2006. Genetic diversity of naturally established ectomycorrhizal fungi on Norway spruce seedlings under nursery conditions. Microbal Ecology 52: 418-425.
 • Wachowiak W., Odrzykoski I., Myczko Ł., Prus-Głowacki W. 2006. Lack of evidence on hybrid swarm in the sympatric population of Pinus mugo and P. sylvestris. Flora 201: 307-316.
 • Wachowiak W., Stephan B.R., Schulze I., Prus-Głowacki W., Ziegenhagen B. 2006. A critical evaluation of reproductive barriers between closely related species using DNA markers - a case study in Pinus. Plant Systematics and Evolution 257: 1-8.
 • Withington J.M., Reich P.B., Oleksyn J., Eissenstat D.M. 2006. Comparisons of structure and life span in roots and leaves among temperate trees. Ecological Monographs 76: 381-397.
 • Zieliński J., Petrova A., Pancheva Z. 2006. Salix ×velchevii and S. ×ardana - two new willow hybrids from the Bulgarian Rhodopes Mts. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 75: 145-148.

 

2005

 • Adamczak M., Buczkowska K., Bączkiewicz A., Wachowiak W. 2005. Comparison of allozyme variability in Polish populations of two species of Ptilidium Nees (Hepaticae) with contrasting degrees of sexual reproduction. Cryptogamie Bryologie 26: 151-165.
 • Bajda A., Chojnacki T., Hertel J., Swieżewska E., Wójcik J., Kaczkowska A., Marczewski M., Bojarczuk T., Karolewski P., Oleksyn J. 2005. Light conditions alter accumulation of long chain polyprenols in leaves of trees and shrubs throught the vegetation season. Acta Biochimica Polonica 52: 233-241.
 • Bojarczuk K., Przybył K. 2005. Effect of polluted substrate on growth and health of silver birch (Betula pendula Roth.). Polish Journal of Environmental Studies 14: 677-684.
 • Boratyńska K., Marcysiak K., Boratyński A. 2005. Pinus mugo (Pinaceae) in the Abruzzi Mountains: high morphological variation in isolated populations. Botanical Journal of the Linnean Society 147: 309-319.
 • Chmielarz P., Grenier-de March G., de Boucaud M.T. 2005. Cryopreservation of Quercus robur L. embryogenic calli. CryoLetters 26: 349-356.
 • Filipiak M., Iszkuło G., Korybo J. 2005. Relation between photosynthetic photon flux density (PPFD) and growth of Silver fir (Abies alba Mill.) seedlings in a forest stand dominated by spruce in the Sudety Mts. (SW Poland). Polish Journal of Ecology 53: 177-184.
 • Fober H. 2004. An assessment of family variation of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) of the Kolonowskie provenance from a reconstitution seed orchard. Silvae Genetica 53: 249-253.
 • Giertych M.J., Bąkowski M., Karolewski P., Żytkowiak R., Grzebyta J. 2005. Influence of mineral fertilization on feed quality of oak leaves and utilization efficiency of feed components by the gypsy moth. Entomologia Experimentalis et Applicata 117: 59-69.
 • Grenier-de March G., de Boucaud M.T., Chmielarz P. 2005. Cryopreservation of Prunus avium L. embryogenic tissues. CryoLetters 26: 341-348.
 • Iszkuło G., Boratyński A. 2005. Different age and spatial structure of two spontaneous subpopulations of Taxus baccata as a result of various intensity of colonization process. Flora 200: 195-206.
 • Iszkuło G., Boratyński A., Didukh Ya., Romaschenko K., Pryazhko N. 2005. Changes of population structure of Taxus baccata during 25 years in protected area (the Carpathian Mountains, East Ukraine). Polish Journal of Ecology 53: 13-23.
 • Kamińska-Rożek E., Pukacki P.M. 2005. Effect of freezing desiccation on cold hardiness, ROS, membrane lipid levels and antioxidant status in Picea abies seedlings. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 3:219-228.
 • Karolewski P., Giertych M.J., Oleksyn J., Żytkowiak R. 2005. Differential reaction of Pinus sylvestris, Quercus robur and Q. petraea trees to nitrogen and sulfur pollution. Water, Air, and Soil Pollution 160: 95-108.
 • Krawiarz K., Szczotka Z. 2005. Adenine nucleotides and energy charge during dormancy breaking in embryo of Acer platanoides and Fagus sylvatica seeds. Acta Physiologiae Plantarum 27 (4A): 455-461.
 • Lewandowski A., Burczyk J., Wachowiak W., Boratyński A., Prus-Głowacki W. 2005. Genetic evaluation of seeds of highly endangared Pinus uliginosa Neumann from Węgliniec reserve for ex-situ conservation program. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 74: 237-242.
 • Lorenc-Plucińska G., Stobrawa K. 2005. Acclimation of poplar trees to heavy metals in polluted habitats: I. Carbohydrate metabolism in fine roots of Populus deltoides. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 74: 11-16.
 • Opydo J., Ufnalski K., Opydo W. 2005. Heavy metals in polish forest stands of Quercus robur and Q. petraea. Water, Air, and Soil Pollution 161: 175-192.
 • Pawłowski T., Rurek M., Janicka S., Raczyńska K.D., Augustyniak H. 2005. Preliminary analysis of the cauliflower mitochondrial proteome. Acta Physiologiae Plantarum 27: 275-281.
 • Pukacka S., Ratajczak E. 2005. Production and scavenging of reactive oxygen species in Fagus sylvatica seeds during storage at varied temperature and humidity. Journal of Plant Physiology 162: 873-885.
 • Pukacki P.M., Kamińska-Rożek E., 2005. Effect of water stress on chlorophyll a fluorescence and electrical admittance of shoots in Norway spruce seedlings. Trees 19: 539-544
 • Pukacki P. M., Przybył K. 2005. Frost injury as a possible inciting factor in bud and shoot necroses of Fraxinus exclesior L. Journal of Phytopathology 153: 512-516.
 • Ratajczak E., Pukacka S. 2005. Decrease in beech (Fagus sylvatica) seed viability caused by temperature and humidity conditions as related to membrane damage and lipid composition. Acta Physiologiae Plantarum 27: 3-11
 • Reich P.B., Oleksyn J., Modrzyński J., Mrozinski P., Hobbie S.E., Eissenstat D.M., Chorover J., Chadwick O.A., Hale C.M., Tjoelker M.G. 2005. Linking litter calcium, earthworms and soil properties: a common garden test with 14 tree species. Ecology Letters 8: 811-818.
 • Rudawska M., Leski T., 2005. Trace elements in fruiting bodies of ectomycorrhizal fungi growing in Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands in Poland. Science of the Total Environment: 339:103-115.
 • Rudawska M., Leski T., 2005. Macro-and microelement contents in fruiting bodies of wild mushrooms from the Notecka forest in west-central Poland. Food Chemistry. 92: 499-506.
 • Suszka B., Chmielarz P., Walkenhorst R. 2005. How long can seeds of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) be stored ? Annals of Forest Science 62: 73-78.
 • Travniček B., Oklejewicz K., Zieliński J. 2005. Rubus ambrosius (Rubus subsect. Rubus, Rosacae), a new bramble species from the Eastern Part of Central Europe. Folia Geobotanica 40: 421-434.
 • Wachowiak W., Celiński K., Prus-Głowacki W. 2005. Evidence of natural reciprocal hybridisation between Pinus uliginosa and P. sylvestris in the sympatric population of the species. Flora 200: 563-568.
 • Wachowiak W., Lewandowski A., Prus-Głowacki W. 2005. Reciprocal controled crosses between Pinus sylvestris and P. mugo verified by a species-specific cpDNA marker. Journal of Applied Genetics 46: 41-43.
 • Wright I.J., Reich P.B., Cornelissen J.H.C., Falser D.S., Garnier E., Hikosaka K., Lamont B.B., Lee W., Oleksyn J., Osada N., Poorter H., Villar R., Warton D.I., Westoby M. 2005. Assessing the generality of global leaf trait relationships. New Phytologist 166: 485-496.
 • Wright I.J., Reich P.B., Cornelissen J.H.C., Falser D.S., Groom P.K., Hikosaka K., Lee W., Lusk C.H., Niinemets Ü., Oleksyn J., Osada N., Poorter H., Warton D.I., Westoby M. 2005. Modulation of leaf economic traits and trait relationships by climate. Global Ecology and Biogeography 14: 411-421.
 • Wrońska-Pilarek D., Boratyńska K. 2005. Pollen morphology of Rosa gallica L. (Rosaceae) from southern Poland. Acta. Societatis Botanicorum Poloniae 74 (4): 297-304.
 • Żytkowiak R., Przybył K., Karolewski P., Oleksyn J. 2005. Etiology of premature needle shedding in geographically diverse Pinus sylvestris populations. Polish Journal of Environmental Studies 14: 357-364.

 

2004

 • Bednorz L., Myczko Ł., Kosiński P. 2004. Isozyme polymorphizm and genetic structure of the population of Sorbus torminalis (L.) Crantz from the Bytyń Forest (Poland). Journal of Applied Genetics 45: 321-324.
 • Bojarczuk K. 2004. Effect of toxic metals on the development of poplar (Populus tremula L. x P. alba L.) cultured in vitro. Polish Journal of Environmental Studies 13: 115-120.
 • Bojarczuk K. 2004. Effect of aluminium on the development of poplar (Populus tremula L. x P. alba L.) in vitro and in vivo. Polish Journal of Environmental Studies 13: 261-266.
 • Burczyk J., Lewandowski A., Chalupka W. 2004. Local pollen dispersal and distant gene flow in Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.). Forest Ecology and Management 197: 39-48.
 • Çakan H., Zieliński J. 2004. Tamarix duezenlii (Tamaricaceae) - a species new to science from southern Turkey. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 73: 53-55.
 • Daws M.I., Lydall E., Chmielarz P., Leprince O., Matthews S., Thanos C.A., Pritchard H.W. 2004. Developmental heat sum influences recalcitrant seed traits in Aesculus hippocastanum across Europe. New Phytologist 162: 157-166.
 • Filipiak M., Ufnalski K. 2004. Growth reaction of European fir (Abies alba Mill.) associated with air quality improvement in Sudeten Mountains. Polish Journal of Environmental Studies 13: 267-273.
 • Guzicka M., Woźny A. 2004. Cytomixis in shoot apex of Norway spruce [Picea abies (L.) Karst.]. Trees 18: 722-724.
 • Iszkuło G., Boratyński A. 2004. Interaction between canopy tree species and European yew Taxus baccata (Taxaceae). Polish Journal of Ecology 52: 501-509.
 • Kamińska-Rożek E., Pukacki P.M. 2004. Effect of water deficit on oxidative stress and degradation of cell membranes in needles of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.). Acta Physiologia Plantarum 26: 431-442.
 • Kieliszewska-Rokicka B., Rudawska M., Staszewski T., Kurczyńska E., Karliński L., Kubiesa P. 2003. Ectomycorrhizal associations in Norway spruce stands influenced by long lasting air pollution (Silesian Beskid Mountains, Poland). Ekológia (Bratislava) 23 (suppl. 1): 142-149.
 • Klimko M., Boratyńska K., Boratyński A., Marcysiak K. 2004. Morphological variation of Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa (Cupressaceae) in three Italian localities. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 73: 113-119.
 • Mejnartowicz L. 2004. Genetic Analysis of Silver-fir Populations in the North Carpathian and Sudeten Mountains. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 73: 285-292.
 • Pawłowski T., Bergervoet J.H.W., Bino R.J, Groot S.P.C. 2004. Cell cycle activity and tubulin accumulation during dormancy breaking of Acer platanoides L. seeds. Biologia Plantarum. 48: 211-218.
 • Przybył K., Mańka M. 2004. Influence of mineral salts upon activity of Trichoderma harzianum non-volatile metabolites on Armillaria spp. rhizomorphs. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 73: 327-330.
 • Pukacki P.M. 2004. The effect of industrial air pollution on membrane lipid composition of Scots pine (Pinus sylvestris L.). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 73: 187-191.
 • Reich P.B., Oleksyn J. 2004. Global patterns of plant leaf N and P in relation to temperature and latitude. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America [PNAS] 101: 11001-11006.
 • Romo A., Didukh Y., Boratyński A. 2004. Thesium (Santalaceae) in Crimea, Ukraine. Annales Botanici Fennici 41: 273-281.
 • Tomaszewski D. 2004. The wax layer and its morphological variability in four European Salix species. Flora 199: 320-326.
 • Tomlik-Wyremblewska A., van der Ham R.W.J.M., Kosiński P. 2004. Pollen morphology of genus Rubus L. Part III. Studies on the Malesian species of subgenera Chamaebatus L. and Idaeobatus L. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 73: 207-227.
 • Ufnalski K., Przybył K. 2004. Variability in morphology of Microsphaera alphitoides Griffon et Maubl. in Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 3: 233-237.
 • Werner A., Karolewski P. 2004. The effects of toxic metals, content of nutrients and inoculation with mycorrhizal fungi on the level of phenolics in roots and growth of Scots pine seedlings. Acta Physiologiae Plantarum 26: 177-186.
 • Werner A., Napierała-Filipiak A., Mardarowicz M., Gawdzik P. 2004. The effects of heavy metals, content of nutrients and inoculation with mycorrhizal fungi on the level of terpenoids in roots of Pinus sylvestris seedlings. Acta Physiologiae Plantarum 26: 187-196.
 • Wright I.J., Reich P.B., Westoby M., Ackerly D.D., Baruch Z., Bongers F., Cavender-Bares J., Chapin F.S., Cornelissen J.H.C., Diemer M., Flexas J., Garnier E., Groom P.K., Gulias J., Hikosaka K., Lamont B.B., Lee T., Lee W., Lusk C., Midgley J.J., Navas M-L., Niinemets Ü., Oleksyn J., Osada N., Poorter H., Poot P., Prior L., Pyankov V.I., Roumet C., Thomas S.C., Tjoelker M.G., Veneklaas E., Villar R. 2004. The worldwide leaf economics spectrum. Nature 428(6985): 821-827.
 • Zadworny M., Werner A., Idzikowska K. 2004. Behaviour of the hyphae of Laccaria laccata in the presence of Trichoderma harzianum in vitro. Mycorrhiza 14: 401-405.
 • Zieliński J., Trávniček B. 2004. Rubus bohemo-polonicus (Rosaceae) - a new species of bramble from the Czech Republic and Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 73: 311-314.
 • Zieliński J., Petrova A., Tan K. 2004. A revision of the original herbarium material of Rosa species described by S. G. Dimitrov from Bulgaria. Annales Botanici Fennici 41: 449-451.
 • Zieliński J., Tan K., Tomaszewski D. 2004.Notes on the taxonomy of Genista januensis and G. lydia (Fabaceae). Annales Botanici Fennici 41: 453-457.

 

2003

 • Boratyńska K., Boratyński A. 2003. Anomalous needle numbers on dwarf shoots of Pinus mugo and P. uncinata (Pinaceae). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 72: 139-148.
 • Boratyńska K., Boratyński A., Lewandowski A. 2003. Morphology of Pinus uliginosa (Pinaceae) needles from populations exposed to and isolated from the direct influence of Pinus sylvestris. Botanical Journal of the Linnean Society 142: 83-91.
 • Boratyński A., Boratyńska K., Lewandowski A., Gołąb Z., Kiciński P. 2003. Evidence of the possibility of natural reciprocal crosses between Pinus sylvestris and P. uliginosa based on the phenology of reproductive organs. Flora 1998: 377-388.
 • Boratyński A., Romo A. 2003. Loiseleuria procumbens (Ericaceae) in the Spanish Pyrenees. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 72: 125-133.
 • Filipiak M., Tylkowski T. 2003. Population and Individual Variation in the Process of Seed Release by Cones of European Larch. Silvae Genetica 52: 181-300.
 • Guzicka M., Woźny A. 2003. Ultrastructure of the vegetative embryonic shoot of Norway spruce in winter. Annales of Forest Sciences 60: 461-466.
 • Kieliszewska-Rokicka B., Oleksyn J., Zytkowiak R., Reich P.B. 2003. Links between root carbohydrates and seasonal pattern of soil microbial activity of diverse European populations of Pinus sylvestris grown in a provenance plantation. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 72: 167-173.
 • Lorenc-Plucińska G., Byczyńska A., Pluciński A. 2003. Chronic environmental pollution alters adenylate levels in needles and fine roots of Scots pine. Acta Physiologiae Plantarum 25:19-29.
 • Mazur M., Boratyńska K., Marcysiak K., Gómez D., Tomaszewski D., Didukh Ja., Boratyński A. 2003. Morphological variability of Juniperus phoenicea (Cupressaceae) from three distant localities on Iberian Peninsula. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 72: 71-78.
 • Mejnartowicz L. 2003. Genetic analysis of silver-fir populations in the Beskides. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 72: 115-119.
 • Mejnartowicz L., Bergmann F. 2003. Mode of Inheritance of Aspartate Aminotransferase in Silver Fir (Abies alba Mill.). Silvae Genetica 52: 15-18.
 • Oleksyn J., Reich P.B., Żytkowiak R., Karolewski P., Tjoelker M.G. 2003. Nutrient conservation increases with latitude of origin in European Pinus sylvestris populations. Oecologia 136: 220-135.
 • Pawłowski T., Kalinowski A. 2003. Qualitative changes in the proteins of Acer platanoides seeds during maturation. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 45: 139-144.
 • Przybył K., Idzikowska K. 2003. Ultrastructural changes in chloroplasts of mesophyll cells of chlorotic and prematurely yellowed leaves of Betula pendula Rothr. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 4: 289-293.
 • Pukacka S., Wójkiewicz E. 2003. The effect of the temperature of drying on viability and some factors affecting storability of Fagus sylvatica seeds. Acta Physiologiae Plantarum 25: 163-169.
 • Pukacka S., Hoffman S.K., Goslar J., Pukacki P.M., Wójkiewicz E. 2003. Water relations in beech (Fagus sylvatica L.) seeds and its effect on storage behaviour. Biochimica et Biophysica Acta 1621: 48-56.
 • Pukacki P.M., Chałupka W. 2003. Environmental pollution changes membrane lipids, antioxidants and vitality of Scots pine (Pinus sylvestris L.) pollen. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 72: 99-104.
 • Reich P.B., Wright I.J., Cavender-Bares J., Craine J.M., Oleksyn J., Westoby M., Walters M.B. 2003. The evolution of plant functional variation: traits, spectra, and strategies. International Journal of Plant Sciences 164 (3 suppl.): S143-S164.
 • Seltzer V., Pawłowski T., Campagne S., Canaday J., Erhardt M., Evrard J.L., Herzog E., Schmit A.C. 2003. Multiple microtubule nucleation sites in higher plants. Cell Biology International 26: 267-269.
 • Szczotka Z., Pawłowski T., Krawiarz K. 2003. Proteins and polyamines during dormancy breaking of European beech (Fagus sylvatica L.) seeds. Acta Physiologiae Plantarum 25: 423-435.
 • Werner A., Zadworny M. 2003. In vitro evidence of mycoparasitism of the ectomycorrhizal fungus Laccaria lacccata against Mucor hiemalis in the rhizosphere of Pinus sylvestris. Mycorrhiza 13: 41-47
 • Withington J.M., Elkin A.D., Bułaj B., Olesiński J., Tracy K.N., Bouma T.J., Oleksyn J., Anderson L.J., Modrzyński J., Reich P.B., Eissenstat D.M. 2003. On the choice of material used for minirhizotron tubes for root research. New Phytologist 160: 533-544.
 • Łakomy P., Werner A. 2003. Distribution of Heterobasidion annosum intersterility groups in Poland. Forest Pathology 33: 105-112.

 

2002

 • Bergmann F., Mejnartowicz L. 2002. Substrate specificity of glucokinase and fructocinase of several conifer species. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 71: 125-127.
 • Bojarczuk K., Karolewski P., Oleksyn J., Kieliszewska-Rokicka B., Żytkowiak R. 2002. Effect of polluted soil and fertilisation on growth and physiology of Silver birch (Betula pendula Roth.) seedlings. Polish Journal of Environmental Studies 11: 483-492.
 • Chmura D.J., Rożkowski R. 2002. Variability of Beech Provenances in Spring and Autumn Phenology. Silvae Genetica 51: 123-127.
 • Lewandowski A., Burczyk J. 2002. Allozyme variation of Picea abies in Poland. Scandinavian Journal of Forest Research 17: 487-494.
 • Lewandowski A., Samoćko J., Burczyk J. 2002. Inheritance of AAT in Picea abies - some old and new facts. Silvae Genetica 51: 161-163.
 • Lorenc-Plucińska G., Szadel A., Pluciński A., Matysiak R. 2002. The effect of sulphite on chlorophyll fluorescence and sucrose metabolism in poplar leaves. Acta Physiologiae Plantarum 24: 123-129.
 • Napierała-Filipiak A., Werner A., Karolewski P. 2002. Content of phenolics in mycorrhizal roots of Pinus sylvestris seedlings grown in vitro. Acta Physiologiae Plantarum 24: 243-247.
 • Napierała-Filipiak A., Werner A., Mardarowicz M., Gawdzik P. 2002. Concentrations of terpenes in mycorrhizal roots of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings grown in vitro. Acta Physiologiae Plantarum 24: 137-143.
 • Oleksyn J., Reich P.B., Żytkowiak R., Karolewski P., Tjoelker M.G. 2002. Needle nutrients in geographically diverse Pinus sylvestris L. populations. Annals of Forest Science 59: 1-18.
 • Oleszek W., Stochmal A., Karolewski P., Simonet A.M., Macias F.A., Tava A. 2002. Flavonoids from Pinus sylvestris needles and their variation in trees of different origin grown for near a century at the same area. Biochemical Systematics and Ecology 30: 1011-1022.
 • Przybył K. 2002 Fungi associated with necrotic apical parts of Fraxinus excelsior shoot. Forest Pathology 32: 387-394.
 • Pukacka S., Gawrońska H. 2002. Changes in abscisic acid levels in embryo axes of Norway maple and sycamore seeds during maturation and dehydration. Acta Physiologiae Plantarum 24: 149-155.
 • Pukacka S., Wójkiewicz E. 2002. Carbohydrate metabolism in Norway maple and sycamore seeds in relation to desiccation tolerance. Journal of Plant Physiology 159: 273-279.
 • Pukacki P. M., Kamińska-Rożek E. 2002. Long-term implications of industrial pollution stress on lipids composition in Scots pine (Pinus sylvestris L.) roots. Acta Physiologiae Plantarum 24: 249-255.
 • Werner A., Łakomy P. 2002. Intraspecific variation in Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. for mortality rate on Pinus sylvestris L. and Picea abies (L.) Karst. seedlings grown in pure culture. Mycologia 94: 856-861.
 • Werner A., Zadworny M., Idzikowska K. 2002. Interaction between Laccaria lacccata and Trichoderma virens in the rhizosphere of Pinus sylvestris grown in vitro - light and scanning electron microscopy. Mycorrhiza 12: 139-145.

 

2001

 • Boratyńska K., Pashkevich N. A. 2001. Variability in needle traits of Pinus mugo Turra in the Ukrainian Carpathians. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 70: 181-186.
 • Boratyńska K., Bobowicz M. A. 2001. Pinus uncinata Ramond. Taxonomy based on needle characters. Plant Systematics and Evolution 227: 183-194.
 • Bergmann F., Mejnartowicz L. 2001. A reciprocal relationship between the genetic diversity at two metabolically-linked isozyme loci in several conifer species. Genetica 110: 63-71.
 • Lewandowski A., Filipiak M., Burczyk J. 2001. Genetic variation of Abies alba Mill. in Polish part of Sudety Mts. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 70: 215-219.
 • Lorenc-Plucińska G., Szadel A., Pluciński A., Pukacka S. 2001. Sucrose degradation in sink and source poplar leaves treated with sulfite. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 70: 209-214.
 • Oleksyn J., Reich P.B., Tjoelker M.G., Chalupka W. 2001. Biogeographic differences in shoot elongation pattern among European Scots pine populations. Forest Ecology and Management 148: 207-220.
 • Pawłowski T., Szczotka Z. 2001. Qualitative changes in the proteins of cotyledons during cold and warm stratification of Acer platanoides seeds. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 70: 17-23.
 • Predieri S., Figaj J., Rachwał L., Gatti E., Rapparini F. 2001. Selection of woody species with enhanced uptake capacity: the case-study of Niedwiady resort pollution by pesticides stored in bunkers. Minerva Biotechnologica 13: 111-116.
 • Przybył K. 2001. Fungi and bacteria associated with the wet and brown wood in trunk of Betula pendula trees. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 70: 113-117.
 • Tjoelker M.G., Oleksyn J., Lee T.D., Reich P.B. 2001. Direct inhibition of leaf dark respiration by CO2 is minor in 12 grassland species. New Phytologist 150: 419-424.
 • Tjoelker M.G., Oleksyn J., Reich P.B. 2001. Modeling respiration of vegetation: evidence for a general temperature-dependant Q10. Global Change Biology 7: 223-230.
 • Werner A., Idzikowska K. 2001. Host/pathogen interactions between Scots pine seedlings (Pinus sylvestris L.) and the P-strains of Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. in pure culture. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 70: 119-132.
     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN