INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Seminaria Instytutu Dendrologii 2021/2022

 

Seminaria, które się odbędą: 

30.11.2021 r. (wtorek), godz. 9.00

dr hab. Dorota Matuszko, prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Związek wieloletniej zmienności usłonecznienia i temperatury powietrza w Polsce w aspekcie ocieplenia klimatu

 

06.12.2021 r. (poniedziałek), godz. 9.00

dr hab. Michał Bogdziewicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

Lata nasienne i zmiany klimatu.

 

Seminaria, które już się odbyły:

 

08.11.2021 r. (poniedziałek), godz. 9.00

dr inż. Agata Konecka

Nowoczesne techniki naukowe w procesie dydaktycznym na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie

 

15.11.2021 r. (poniedziałek), godz. 9.00

dr inż. Marcin Pietras

Kointrodukcja obcych gatunków drzew i grzybów. Szansa czy zagrożenie dla lasów Europy?

 

22.11.2021 r. (poniedziałek), godz. 9.00

dr Barbara Kurpisz

Wpływ kwasu β-aminomasłowego na zmiany epigenetyczne w nabytej odporności systemicznej ziemniaka (Solanum tuberosum L.) względem Phytophthora infestans (Mont.) de Bary

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN