INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Trees of the World

 

English name: TREE OF HEAVEN alt
Polish name: BOŻODRZEW GRUCZOŁKOWATY
Latin name: Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Natural habitat: north-eastern China
Height: 20-30 m
Characteristics: It is a fast growing tree, often developing root offshoots. The bark is smooth, light gray, with longitudinal bright stripes. The twigs are thick, brown-yellow, lightly pubescent. Leaves grow as long as 60 cm, even up to one meter on coppice shoots! The leaves consist of 11-25 leaflets, which have a few blunt teeth at the base, each with a gland. After being rubbed, the glands emit an unpleasant odor. The leaves develop late during spring, in May, at first they are reddish, but remain green until very late autumn and fall after the first frost. Inflorescens are green-white, up to 20 cm long, they appear in June and July. The Tree of Heaven is dioecious, which means there are male and female individuals. The fruit is a nut surrounded by an elongated wing, which turns red as it ripens. The Tree of Heaven is highly resistant to air pollution, drought and soil salinity.
Additional information: The species has been planted since 1751 in the entire Europe. Fresh bark is a strong bactericidal and bacteriostatic agent. In China, it is used to treat diarrhea and as an emetic.

 

 

alt

alt

alt

alt

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN