INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Trees of the World

 

English name: BALD CYPRESS alt
Polish name:   CYPRYŚNIK BŁOTNY
Latin name: Taxodium distichum (L.) Rich.
Natural habitat:

south-eastern regions of the United States

Height: in its natural habitat: up to 50 m, in Poland only up to 25 m
Characteristics: In its natural habitat, the tree usually grows on marshes and flood plains. The cypresses' crown is regular with dense branches, and its trunk is covered with thin, fibrous, brown-red bark. Its shoots are divided into long and short sprouts. Needles are soft, light green, about 5-17 mm long, alternately arranged. In autumn, they turn rusty-brown and fall off along with branchlets. Inconspicious flowers appear in March and April. Small spherical cones are sticky because of red, aromatic resin, they ripen in autumn.
Additional information:

Cypresses growing on swamps or surrounded by water develop pneumatophores, specialized aerial "breathing roots". These are trunk-like formations growing upwards from roots directly under earth's surface. Their function is to aerate the root system and anchor the large tree in marshy ground. Native Americans used to make beehives out of the pneumatophores. Kórnik Arboretum is home to the oldest and largest Bald Cypress in Poland.

 

 

alt

alt

alt

alt

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN