INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Trees of the World

 

English name: NORTHERN RED OAK alt
Polish name:   DĄB CZERWONY
Latin name:     Quercus rubra L.
Natural habitat: eastern regions of North America
Height: 25 m
Characteristics: Tree with a broad, branching crown. The bark stays smooth and gray, only in older individuals cracks begin to appear. Leaves grow to 22 cm in length and have 3 to 5 pairs of acute lobes. In autumn, the leaves turn red brown. The acorns are rounded with a flat base on a shallow cup. They ripen only in the second year's autumn. Northern Red Oak is the most widespread alien oak species in Poland. It gained in popularity due to its fast growth, low soil requirements, frost and air pollution resistance.
Additional information: In Europe, the Northern Red Oak has been planted since the beginning of the 18th century. Its leaf motif, despite being of American origin, can be seen on the reverse of Polish coins.

 

 

xxxx

altalt

alt

alt

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN