INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Trees of the World

 

English name: EUCOMMIA alt
Polish name:   EUKOMIA WIĄZOWATA
Latin name: Eucommia ulmoides Oliv.
Natural habitat: Central China
Height: in its natural habitat: up to 20 m, in Poland up to 8 m
Characteristics: It is a small dioecious tree. Inconspicuous, wind-pollinated flowers appear before leaves develop. Ovate leaves exude gutta-percha when torn – a sticky thread-like substance similar to natural rubber. The fruit is a samara with one seed, slightly similar to an elm samara in appearance. In Polish climate the tree often freezes in harsh winters.
Additional information: During the Pleistocene, this species had a much wider range and was known to appear in Europe as well. In Poland, preserved fossils were discovered in, among others, Silesia. In China, Eucommia is widely used in phytotherapy and is an important herb used in natural medicine. Bark and branches extract is used to reduce blood pressure and as a general strengthening agent.

 

 

alt

alt

alt

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN