INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Trees of the World

 

English name: KATSURA TREE alt
Polish name:   GRUJECZNIK JAPOŃSKI
Latin name:     Cercidiphyllum japonicum Siebold et Zucc.
Natural habitat: Japan, Central and Eastern China
Height: in its natural habitat: up to 30 m, in Poland only up to 15 m
Characteristics: A tree with a loose and regular crown, usually with many trunks and lots of leaves. Young leaves are red brown or violet at first, they turn bluish later on. In autumn, they turn yellow orange. As they fall, they emit a characteristic pleasant smell. The fruit is a tiny, coriaceous follicle, about 2 cm long, similar to a small pod. It grows best on fertile, marshy soils. Especially the younger individuals are susceptible to drought. It is a valuable and unique park tree. Katsura tree looks best in spring when small red flowers appear on the branches together with brown red leaves.
Additional information: In autumn, its leaves emit a pleasant smell similar to cotton candy or freshly baked cake, hence the German name Kuchenbaum, that is, the cookie tree.

 

 

alt

alt

alt

alt

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN