INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Trees of the World

 

English name: WHITE FIR alt
Polish name:   JODŁA JEDNOBARWNA
Latin name:     Abies concolor (Gordon et Glend.) Lindl. ex Hildebr.
Natural habitat: south-western regions of North America, mainly California and Colorado (it is often called the Colorado Fir)
Height: in its natural habitat up to 40-60 m
Characteristics: Bark on the trunk is smooth and ash-gray. Needles are 4-7 cm long, with one colour on both sides (=concolor), matt, light blue to silver. When rubbed, they emit a smell similar to lime. Cones are big (about 12-14 cm long) and after ripening, they scatter, leaving only the axes. The fir is not a demanding tree, resistant to drought and air pollution. It grows fast and requires sunny placing. Various size and color variations are found throughout.
Additional information: This species was introduced in Europe in 1872 and became the most widely planted fir in many countries. It grows very well even on dry and sandy soils.

 

 

alt

alt

alt

alt

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN