INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Trees of the World

 

English name: JAPANESE HORSE CHESTNUT alt
Polish name:   KASZTANOWIEC JAPOŃSKI
Latin name: Aesculus turbinata Blume
Natural habitat: Japan
Height: in its natural habitat up to 40 m, in Poland it only grows to half this height
Characteristics: Tree with a broad, dome shaped crown. Leaves are large, with 5-7 leaflets, light blue and green from the underside. It blooms later than Horse Chestnut, usually at the beginning of June. White flowers gather in large panicles, up to 25 cm long. Japanese Horse Chestnut fruits are large (5 cm in diameter), pear shaped, rust covered, with no spines. Seeds (“chestnuts”) have a wide mark which takes up to half of its area. Single individuals are most spectacular, preserving the low branched crown with lower branches touching the ground.
Additional information:

It is quite rare in Poland, while in Japan it is frequently planted along roads.

 

 

alt

alt

alt

alt

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN