INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Trees of the World

 

English name: SMALL-LEAVED LIME alt
Polish name:   LIPA DROBNOLISTNA
Nazwa łacińska: Tilia cordata Mill.
Latin name:     from Western Europe to West Siberia
Height: up to 30 m
Characteristics: A tree with a regular, broad, egg shaped or almost spherical crown. Leaves are round, about 3-6 cm long, cordate at the base, pale-green on the underside with tufts of reddish hair in the vein angles. It blooms in June and at the beginning of July. Flowers are tiny, white-yellow, with a strong smell, 5-9 are clustered in a single infloresence. The fruit is a nut in a thin, coriaceous shell with faint ribbing.
Additional information: The small-leaved lime is a long-lived, valuable honey plant. Its soft wood is used in turnery and sculpture as well as in musical instrument making. It has great growing back capabilities and can be trimmed. Lime flowers are used to make a decoction used to fight flu and colds. During pagan times, lime was believed to be a tree of friendly gods. Lime used to be planted on the day a child was born, believing in a mystic bond between the tree's vital force and child's fate. It wasn't allowed to plant the tree until the newborn's first scream was heard.

 

 

alt

alt

alt

alt

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN