INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Trees of the World

 

English name: KOBUSHI MAGNOLIA alt
Polish name:   MAGNOLIA JAPOŃSKA
Latin name:     Magnolia kobus DC.
Natural habitat: Japan
Height: usually up to 10 (-25) meters
Characteristics: It is one of the tallest magnolias found in house gardens. It is frost resistant and grows fast. Its seeds germinate well, which makes it a fine stock for delicate magnolia species. It blooms profusely as early as late April. Its flowers are mildly fragrant, white, with pink tint at the base. It is the least capricious of the magnolias, however it starts to bloom quite late (after 10-15 years).
Additional information: In the Far East, powdered leaves of this magnolia are used to season rice.

 

 

alt

alt

alt

alt

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN