INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Trees of the World

 

English name: DAWN REDWOOD alt
Polish name:   METASEKWOJA CHIŃSKA
Latin name: Metasequoia glyptostroboides Hu et W.C.Cheng
Natural habitat:

China (Chongqing). It often grows next to rivers and on marshes, hence it is sometimes called the "water larch"

Height:

in its natural habitat: up to 35-50 m

Characteristics: The bark peels off in fibrous strips. Shoots are regular, opposite, divided into lignifying long shoots and non-lignifying short shoots, which fall in autumn along with the needles. Needles are light-green and soft, up to 1.5 cm in length, 2-ranked. In autumn, the needles change color to orange-brown. Cones are globose, about 2 cm long. They hang down from side branches and fall after the seeds scatter.
Additional information: The species used to be described as extinct, and its fossilized remains were found in North America, China and Japan. Based on this, it was believed to be widespread during the Tertiary period, and afterwards went extinct. At first, it was classified as Sequoia. Morphological analysis of the remains, however, have proved that the species is different from Sequoias. The new species was then called metasequoia. In 1941 it came as a huge surprise when living Metasequoias were found! This tree is the oldest Metasequoia in the Arboretum, grown from the first batch of seeds which were sent to Poland in 1948.

 

 

alt

alt

alt

alt

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN