INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Trees of the World

 

English name: EASTERN BLACK WALNUT alt
Polish name: ORZECH CZARNY
Latin name:       Juglans nigra L.
Natural habitat: eastern part of North America
Height:

in its natural habitat, up to 50 m; it is the highest of the walnut species

Characteristics: A large tree with a large trunk, deeply furrowed, almost black bark. Large, pinnate 60 cm long leaves consist of 15-23 leaflets. Globular fruit with thick, rough cover, highly fragrant. Nut shell is thick, dark brown and bluntly ridged, the kernel is tasteless. Dark brown wood is highly valued in furniture-making.
Additional information: Nut shells contain a brown dye which was once used by cloth-dyers. Eastern Black Walnut was brought to Europe in 1686, and in 1770 to Poland.

 

 

alt

alt

alt

alt

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN