INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Trees of the World

 

English name: BLACK LOCUST alt
Polish name:   ROBINIA BIAŁA
Latin name: Robinia pseudoacacia L.
Natural habitat: central and eastern regions of the United States
Height: 25 m
Characteristics: Tree with a loose, openwork crown. It has broad and strong roots with many offshoots. Leaves with stipular spines consist of 7-21 elliptic leaflets. Flowers are white with a yellow spot and fragrant. They gather in clusters 10-20 cm in length, which appear between May and June. Fruits – flat pods, with many seeds remain on the tree until spring. Black Locust is an important honey plant.
Additional information: It was brought to Europe in 1601 by a French gardener Jean Robin, hence its name. Robinia is often wrongly called acacia. It is used in anti-erosion afforestation, slag heaps and pits. Its wood is brightly colored, hard, resistant to rot.

 

 

alt

alt

alt

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN