INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Trees of the World

 

English name: WILSON’S POPLAR alt
Polish name:   TOPOLA WILSONA
Latin name: Populus wilsonii C.K.Schneid.
Natural habitat: Central China
Height: in its natural habitat: up to 20 m, in Poland usually up to 12 m
Characteristics: A small slow-growing tree. The crown is set low and does not have a main trunk, but instead has many dense boughs. Thick shoots are dark green and shiny in winter. Buds are big and slightly sticky. Large leaves (up to 30 cm!), cordate at the base, when young are covered with thick, gray indumentum, older ones are bare and matt. Flowers are hairy catkins. The tree blooms in the first part of May. Wilson's Poplar is highly resistant to frost. It is a very rare tree in Poland.
Additional information: This poplar was discovered in 1907 by E. H. Wilson, who brought it to Europe. In 1956 in the Kórnik Arboretum it was crossed with the Chinese Necklace Poplar (Populus lasiocarpa Oliv.), which resulted in a cross breed named Populus ×wilsocarpa, which is even more frost-resistant and has larger leaves.

 

 

alt

alt

alt

alt

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN