INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Trees of the World

 

English name: OSAGE ORANGE alt
Polish name:   ŻÓŁTNICA POMARAŃCZOWA
Latin name: Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid.
Natural habitat:

southern regions of the United States

Height:

in its natural habitat: up to 20 m, in Poland it is much lower and very often grows as a shrub

Characteristics: The tree crown is low and asymmetric. The wood is yellow and the bark is fibrous with deep cracks. A spine is found on the axil of some leaves. Inconspicuous flowers appear in June. The tree is dioecious, so the fruits appear only on female individuals. Globular multiple fruit, about 12 cm in diameter is similar to orange fruit (but is inedible). Its color is yellow green and when damaged it secretes a white sticky juice which acts as an insect repellent. The Osage Orange in our Arboretum regularly bears fruit, which rarely happens in Poland.
Additional information: The tree is susceptible to frost, should be planted only in western regions of Poland. Native Americans used Osage Orange wood to make bows and tomahawks, its leaves were used as food for silkworms. Due to its hard wood and thick thorns, The Osage Orange was used in the United States to make protective hedges.

 

 

alt

alt

alt

alt

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN