INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Praca, staże, konkursy

Konkurs na stanowisko inżynieryjne w Zakładzie Biogeografii i Systematyki

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko pracownika inżynieryjnego w Zakładzie Biogeografii i Systematyki.

 

PDF - Ogłoszenie

PDF - English

DOCX - Kwestionariusz Osobowy 

DOCX - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

DOCX - Personal questionnaire for job applicant

DOCX - Statement, processing of personal datarocessing of personal data

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Wyniki naboru na stanowisko Post-doc w Zakładzie Ekologii

 

Nabór na stanowisko typu Post-doc w projekcie OPUS 18 pn. "Jak pochodzenie Pinus sylvestris wpływa na podziemne procesy?" (umowa 2019/35/B/NZ8/01361) pod kierownictwem dr hab. Joanny Muchy został zakończony. W toku postępowania rekrutacyjnego wybrano kandydaturę dr Eleny Arrigonii.

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Konkurs na stanowisko post-doc w Zakładzie Biologii Rozwoju

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko post-doc w Zakładzie Biologii Rozwoju.

 

PDF - Ogłoszenie

PDF - English

DOCX - Kwestionariusz Osobowy 

DOCX - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

DOCX - Personal questionnaire for job applicant

DOCX - Statement, processing of personal datarocessing of personal data

PDF - Apostille clause and nostrification of diplomas

Andrzej M. Jagodziński 

Dyrektor Instytutu 

Wyniki naboru na stanowisko Post-doc w Zakładzie Genetyki i Interakcji Środowiskowych

Nabór na stanowisko  typu Post-doc w projekcie OPUS 17 pn. "Regulacja mechanizmu spoczynku i kiełkowania nasion buka zwyczajnego w zmiennym środowisku" (umowa UMO-2019/33/B/NZ9/02660) pod kierownictwem dr hab. Tomasza Pawłowskiego został zakończony. W toku postępowania rekrutacyjnego wybrano kandydaturę dr Bilala Ahmada.

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Systematyki i Geografii

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Systematyki i Geografii. 

 

PDF - Ogłoszenie

PDF - English

DOCX - Kwestionariusz Osobowy 

DOCX - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

DOCX - Personal questionnaire for job applicant

DOCX - Statement, processing of personal datarocessing of personal data

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Wyniki naboru na stanowisko Post-doc w Pracowni Proteomiki

 

Nabór na stanowisko  typu Post-doc w projekcie OPUS 17 pn. "Regulacja mechanizmu spoczynku i kiełkowania nasion buka zwyczajnego w zmiennym środowisku" (umowa UMO-2019/33/B/NZ9/02660) pod kierownictwem dr hab. Tomasza Pawłowskiego został zakończony. W toku postępowania rekrutacyjnego wybrano kandydaturę Pani Marty Marii Modzelan.

 

Dyrektor Instytutu

Andrzej M. Jagodziński

Konkurs na stanowisko post-doc w Pracowni Proteomiki

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko Post-doc w Pracowni Proteomiki. 

 

Termin składania ofert: 30.09.2020

 

PDF - Ogłoszenie

PDF - English

DOCX - Kwestionariusz Osobowy 

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Wyniki naboru na stanowisko Post-doc 1 i Post-doc 2 w projekcie OPUS-16

Nabór na stanowiska  typu Post-doc 1 i Post-doc 2 w projekcie OPUS 16 pn. "Wpływ tiolowych regulatorów stanu redoks na jakość nasion i proces ich starzenia" (umowa UMO-2018/31/B/NZ9/01548) pod kierownictwem dr hab. Eweliny Antoniny Ratajczak został zakończony. W toku postępowania rekrutacyjnego rekomendowano do zatrudnienia na stanowisko Post-doc 1 kandydaturę Pani dr Hanny Beaty Bijak natomiast na stanowisko typu Post-doc 2 kandydaturę Pana dr. Paromika Bhattacharyya.

Wynik naboru na stypendium naukowe w projekcie OPUS 15

 

Nabór na stypendium naukowe w projekcie OPUS 15 pn. "Endogenne czynniki regulujące rozwój korzeni palowych dębów – konsekwencje dla uprawy kontenerowej i polowej" (umowa UMO-2018/29/B/NZ9/00272) pod kierownictwem dr. hab. Marcina Zadwornego został zakończony. W toku postępowania rekrutacyjnego wybrano kandydaturę Pani mgr Pauliny Kościelniak.

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN