INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Praca, staże, konkursy

Wyniki naboru na stanowisko Post-doc w Pracowni Proteomiki

 

Nabór na stanowisko  typu Post-doc w projekcie OPUS 17 pn. "Regulacja mechanizmu spoczynku i kiełkowania nasion buka zwyczajnego w zmiennym środowisku" (umowa UMO-2019/33/B/NZ9/02660) pod kierownictwem dr hab. Tomasza Pawłowskiego został zakończony. W toku postępowania rekrutacyjnego wybrano kandydaturę Pani Marty Marii Modzelan.

 

Dyrektor Instytutu

Andrzej M. Jagodziński

Konkurs na stanowisko post-doc w Pracowni Proteomiki

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko Post-doc w Pracowni Proteomiki. 

 

Termin składania ofert: 30.09.2020

 

PDF - Ogłoszenie

PDF - English

DOCX - Kwestionariusz Osobowy 

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Wyniki naboru na stanowisko Post-doc 1 i Post-doc 2 w projekcie OPUS-16

Nabór na stanowiska  typu Post-doc 1 i Post-doc 2 w projekcie OPUS 16 pn. "Wpływ tiolowych regulatorów stanu redoks na jakość nasion i proces ich starzenia" (umowa UMO-2018/31/B/NZ9/01548) pod kierownictwem dr hab. Eweliny Antoniny Ratajczak został zakończony. W toku postępowania rekrutacyjnego rekomendowano do zatrudnienia na stanowisko Post-doc 1 kandydaturę Pani dr Hanny Beaty Bijak natomiast na stanowisko typu Post-doc 2 kandydaturę Pana dr. Paromika Bhattacharyya.

Wynik naboru na stypendium naukowe w projekcie OPUS 15

 

Nabór na stypendium naukowe w projekcie OPUS 15 pn. "Endogenne czynniki regulujące rozwój korzeni palowych dębów – konsekwencje dla uprawy kontenerowej i polowej" (umowa UMO-2018/29/B/NZ9/00272) pod kierownictwem dr. hab. Marcina Zadwornego został zakończony. W toku postępowania rekrutacyjnego wybrano kandydaturę Pani mgr Pauliny Kościelniak.

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

logo wfosigw new ok