Marzenna Guzicka

 

dr Marzenna Guzicka

 

Laboratory of Reproduction Biology and Population Genetics

Institute of Dendrology, Polish Academy of Sciences

Parkowa 5, PL-62-035 Kornik, Poland
Tel.: +48-618170033
Fax: +48-618170166

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Research interests

 • vegetative bud dormancy of trees
 • anatomy of tress and shrubs
 • anatomical and physiological basis of biotic and abiotic stress resistance of trees

 

Projects

Project leader

 1. Molecular and structural basis of dormancy of spruce buds [Molekularno-strukturalne podstawy spoczynku pąków świerka], funded by the Ministry of Science and Higher Education National Science Centre; 2011-2015
 2. Symplastic isolation in Norway spruce buds during dormancy [Izolacja symplastowa w spoczynkowych pąkach świerka pospolitego], Ministry of Science and Higher Education; 2008-2010
 3. Nuclear DNA content in the cell of the embryonic shoot of spruce during winter dormancy and spring activation [Analiza zawartości DNA w jądrach komórek zawiązka pędu świerka pospolitego w okresie spoczynku zimowego i jego ustępowania], State Committee for Scientific Research, 2002-2003

Other

 1. Provenance, family and individual variation of forest tree species in relation to site conditions [Zróżnicowanie genetyczne roślin drzewiastych na różnych poziomach zmienności w interakcji ze środowiskiem]; researcher; part of the research project: Genetic and environmental basis of biodiversity and preservation of genetic resources of woody plants [Genetyczno-środowiskowe podstawy bioróżnorodności i zachowania zasobów genowych roślin drzewiastych]; coordinator prof. Jacek Oleksyn, Institute of Dendrology)
 2. The importance of exogenous siderophores in the functioning of plant root cells of Scots pine; researcher; project leader dr Joanna Mucha; National Science Centre; 2014-2017
 3. Anatomical and physiological basis in drought resistance of Norway spruce: the role of inter-population variability [Anatomiczne i fizjologiczne podstawy odporności świerka pospolitego na suszę: rola zmienności wewnątrzpopulacyjnej]; researcher; project leader dr Daniel J. Chmura; National Science Centre, 2011-2015
 4. Functional analysis of proteins associated with induction and release of deep physiological dormancy in seeds [Analiza funkcjonalna białek związanych z nabywaniem i ustępowaniem głębokiego spoczynku fizjologicznego nasion]; researcher; project leader dr Tomasz Pawłowski; National Science Centre; 2011-2015
 5. Chloroplast movements induced by lead in fronds of Lemna trisulca as a model plant [Reakcja ucieczki chloroplastów pod wpływem jonów ołowiu na przykładzie Lemna trisulca L.]; researcher; project leader dr Sławomir Samardakiewicz, UAM; National Science Centre; 2011-2014
 6. Environmental and genetic factors affecting forest ecosystem productivity on post-industrial and forest soils [Środowiskowo-genetyczne uwarunkowania produktywności ekosystemów leśnych na gruntach leśnych i poprzemysłowych]; researcher; project leader dr A.M. Jagodziński; the General Directorate of State Forests in Warsaw, Poland, 2011-2015
 7. Interactions between gall-forming insects and trees of the genus Quercus [Interakcje między owadami tworzącymi galasy a drzewami z rodzaju Quercus]; researcher; project leader dr Marian J. Giertych; Ministry of Science and Higher Education; 2009-2012
 8. Dynamic reorganization of the cytoskeletal components in pine seedlings during the resistance response to Heterobasidion annosum (P, S, F type) infection [Rola cytoszkieletu komórkowego w reakcji obronnej siewek sosny zwyczajnej po zakażeniu szczepami reprezentującymi różne grupy intersterylne korzeniowca wieloletniego]; researcher; project leader dr Marcin Zadworny; Ministry of Science and Higher Education; 2007-2010
 9. pH modyfication in host cells and its effect on successful host colonization by mycorrhizal or pathogenic fungi [Modyfikacja pH w komórkach gospodarza, jej wpływ na skuteczność infekcji grzybem mikoryzowym lub patogenicznym]; researcher; project leader dr Joanna Mucha; Ministry of Science and Higher Education; 2010-2012
 10. The role of iron in defence reaction of Pinus sylvestris L. seedlings against isolates of Heterobasidion annosum belonging to different intersterility groups and the participation of low molecular compounds of pathogen in host infection [Rola żelaza w reakcji obronnej siewek sosny zwyczajnej na porażenie izolatami Heterobasidion annosum należącymi do różnych grup intersterylnych oraz udział związków niskocząsteczkowych patogena w zakażeniu gospodarza]; researcher; project leader dr Joanna Mucha; Ministry of Science and Higher Education; 2008-2011
 11. Morphological and anatomical structure of achenes of wild roses. Possibility of use of pericarp characters in studies on the evolution of the genus Rosa L. [Studia morfologiczne i anatomiczne nad owocami dzikich róż. Możliwość wykorzystania cech perykarpu w badaniach nad taksonomią i ewolucją rodzaju Rosa]; researcher; project leader prof. Jerzy Zieliński; State Committee for Scientific Research; 2004-2007
 12. Water dynamics in dormant buds of Norway spruce - study by Magnetic Resonance Imaging [Gospodarka wodna w spoczynkowych pąkach świerka pospolitego - badania z wykorzystaniem tomografii magnetyczno-rezonansowej]; main researcher and coordinator; in collaboration with Nuclear Magnetic Resonance Laboratory, Institute of Molecular Physics Polish Academy of Sciences; 2007-2008
 13. Anatomical and cytological changes in spruce embryonic shoots during their spring activation [Anatomiczne i cytologiczne zmiany zawiązków pędów świerka towarzyszące ich wiosennej aktywacji]; main researcher; PhD grant, project leader prof. Adam Woźny; State Committee for Scientific Research; 2000-2002
 14. Population variability of Fagus sylvatica (L.) in Poland - growth and development in juvenile stage [Populacyjna zmienność buka zwyczajnego [Fagus sylvatica (L.)] w Polsce: wzrost i rozwój w okresie młodocianym]; researcher, project leader prof. W. Chałupka; Forest Research Institute, since 2008
 15. Programme of testing the progeny of reserved seeds stands, plus trees, clonal and seedling seed orchards [Program testowania potomstwa drzewostanów wyselekcjonowanych (WDN), drzew matecznych (DD), plantacji nasiennych (PN) i plantacyjnych upraw nasiennych (PUN)] Programme of conserving forest genetic resources and breeding of trees in Poland for the years 2011-2035 [w ramach Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych na lata 2011-2035]

 

 

Publications

 1. Guzicka M., Pawłowski T.A., Staszak A., Rożkowski R., Chmura D.J. Molecular and structural changes in vegetative buds of Norway spruce during dormancy in natural weather conditions. Tree Physiology https://doi.org/10.1093/treephys/tpx156
 2. Staszak A.M., Guzicka M., Pawłowski T.A. 2017. Signalling regulators of abscisic and gibberellic acid pathways are involved in dormancy breaking of Norway maple (Acer platanoides L.) seeds. Acta Physiol Plant 39 (11): 251. DOI 10.1007/s11738-017-2544-0
 3. Chmura D.J., Guzicka M., McCulloh K.A., Żytkowiak R. 2016. Limited variation found among Norway spruce half-sib families in physiological response to drought and resistance to embolism. Tree Physiology. doi: 10.1093/treephys/tpv141 ABSTRACT
 4. Mucha J.,  Budka A.,  Kayzer D., Guzicka M.,  Łakomy P., Zadworny M. 2015. The origin of reactive oxygen during interaction of Pinus sylvestris root and Heterobasidion annosum s.l. – the linkage with the iron. European Journal of Plant Pathology 143: 277-290
 5. Mucha M., Guzicka M., Łakomy P., Zadworny M. 2015. Accumulation of iron-binding compounds in root of Pinus sylvestris challenged by Heterobasidion annosum sensu lato. Dendrobiology 73: 103–110 (http://dx.doi.org/10.12657/denbio.073.010)
 6. Chmura D.J., Guzicka M., Rożkowski R., Michałowicz D., Grodzicki W., Chałupka W. 2014. Produktywność biomasy nadziemnej i podziemnej w doświadczeniu proweniencyjno-rodowym z dębem szypułkowym. Sylwan 158(11): 829-839
 7. Mucha J., Guzicka M., Ratajczak E., Zadworny M. 2014. Strategies utilized by trophically diverse fungal species for Pinus sylvestris root colonization. Tree Physiology 34: 73-86
 8. Mucha J., Guzicka M., Łakomy P., Zadworny M. 2013. Production of Metal-Chelating Compounds by Species of Heterobasidion annosum sensu lato. Journal of Phytopathology 161(11-12): 791-799
 9. Zadworny M., Guzicka M., Łakomy P., Samardakiewicz S., Smoliński D., Mucha J. 2013. Analysis of microtubule and microfilament distribution in Pinus sylvestris roots following infection by Heterobasidion species. Forest Pathology 43(3): 222-231
 10. Chmura D.J., Guzicka M., Rożkowski R., Chałupka W. 2013. Variation in aboveground and beloweground biomass in progeny of selected stands of Pinus sylvestris. Scandinavian Journal of Forest Research 28: 724-734
 11. Mucha J., Guzicka M., Łakomy P., Zadworny M. 2012. Iron and reactive oxygen responses in Pinus sylvestris root cortical cells infected with different species of Heterobasidion annosum sensu lato. Planta 236: 975-988
 12. Guzicka M., Zieliński J., Tomaszewski D., Gawlak M. 2012. Anatomical study on the developing pericarp of selected Rosa species (Rosaceae). Dendrobiology 68: 77-87
 13. Zadworny M., Smoliński D.J., Świdzinski M., Guzicka M., Łakomy P., Mucha J. 2012. Callose synthase in Pinus sylvestris response during Infection by Species of Heterobasidion annosum sensu lato with varied host preferences. Journal of Phytopathology 160: 745-751
 14. Rożkowski R., Chmura D.J., Chałupka W., Guzicka M. 2011. Cechy przyrostowe i jakościowe modrzewia polskiego [Larix decidua subsp. polonica (Racib.) Domin] z Góry Chełmowej w 37-letnim doświadczeniu rodowym. [Growth and quality traits of half-sib progeny of Polish larch [Larix decidua subsp. polonica (Racib.) Domin] from Góra Chełmowa during 37 years of growth]. Sylwan 155: 599-609
 15. Zieliński J., Tomaszewski D., Guzicka M., Maciejewska-Rutkowska I. 2010. Stomata on the pericarp of species of the genus Rosa L. (Rosaceae). Plant Systematics and Evolution 284: 49-55
 16. Tomlik-Wyremblewska A., Zieliński J., Guzicka M. 2010. Morphology and anatomy of blackberry pyrenes (Rubus L., Rosaceae). Elementary studies of the European representatives of the genus Rubus L. Flora 205: 370-375
 17. Zieliński J., Guzicka M., Tomaszewski D., Maciejewska-Rutkowska I. 2010. Pericarp anatomy of wild roses (Rosa L., Rosaceae). Flora 205: 363-369
 18. Hazubska-Przybył T., Bojarczuk K., Guzicka M. 2008. Structure of embryogenic tissues and accumulation of storage materials in somatic embryos of Picea abies and P. omorica. Dendrobiology 60: 19-28
 19. Guzicka M., Woźny A. 2004. Cytomixis in shoot apex of Norway spruce [Picea abies (L.) Karst.]. Trees - Structure and Function. 18(6): 722-724
 20. Guzicka M., Woźny A. 2003. Ultrastructure of the vegetative embryonic shoot of Norway spruce in winter. Annals of Forest Sciences 60: 461-466
 21. Guzicka M. 2001. Changes in starch distribution within an embryonic shoot of Norway spruce (Picea abies L. Karst.) before resumption of mitotic activity. Dendrobiology 46: 27-31

 

Book chapters and monographs

 1. Guzicka M. 2015. Anatomia i embriologia. In: Nasze Drzewa Leśne. Ulmus sp. W. Bugała, A. Boratyński, G. Iszkuło (eds.), pp. 53-68
 2. Guzicka M. 2013. Strukturalne podstawy spoczynku wegetatywnych pąków świerka pospolitego Picea abies (L.) H.Karst (Structural basis of  dormancy of vegetative buds of Norway spruce Picea abies (L.) H.Karst). Poznań-Kórnik, Bogucki Wydawnictwo Naukowe. pp. 137
 3. Guzicka M., Woźny A. 2009. Skrobia - fascynujący wielocukier Starch - a fascinating polysaccharide. In: Na pograniczu chemii i biologii, tom XXII, Henryk Koroniak, Jan Barciszewski (ed.); Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, pp. 195-214
 4. Guzicka M., Hejnowicz A. 2006. Anatomia i embriologia (Quercus - anatomy and embryology). In: Dęby. Nasze Drzewa Leśne vol. 11, W. Bugała (ed.). Polska Akademia Nauk, Instytut Dendrologii, Poznań - Kórnik. pp. 147-156
 5. Woźny A., Guzicka M. 2006. Typy komórek roślinnych (Type of plant cells). In: Biologia komórki roślinnej. Wojtaszek P., Woźny A., Ratajczak L. (ed.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. pp. 328-357

 

Publications in Polish in peer-reviewed journals

 1. Zieliński J., Tomaszewski D., Guzicka M. 2012. Znaczenie owłosienia pędów i liści w odróżnianiu Populus ×canescens od jej gatunków rodzicielskich P. alba i P.tremula (Significance of stem and leaf indumentum in distinguishing Populus ×canescens from its parent species P. alba and P. tremula. Abstract in English) Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 60: 11-20

 

Other

 1. Pukacki P.M., Guzicka M., Rachocki A., Zenkteler E. 2013. Molecular aspects of tolerance to low temperature stress in embyronic axes of suborthodox and recalcitrant seeds. In: Proceedings of the 18th Cold Hardiness Seminar in Poland, Pukacki P.M., Pukacka S. (ed.) ID PAS Kórnik, pp. 30-39
 2. Hazubska-Przybył T., Michalak M., Chmielarz P., Guzicka M., Bojarczuk K., Obarska A. 2013. Perspectives of application of the vitrification method in cryopreservation of embryogenic cultures of conifers (Picea abies and P. omorica). In: 18th Cold Hardiness Seminar in Poland, Pukacki P.M., Pukacka S. ID PAS Kórnik, pp. 43-53
 3. Chałupka W., Guzicka M. 2012. Doc. dr hab. Alina Hejnowicz - in memoriam. Wiadomości Botaniczne 56 (1/2): 37-42
 4. Guzicka M. 2009. Wybrane aspekty ekospoczynku pąków świerka pospolitego. (Some aspects of ecodormancy of spruce buds). In: Reakcje roślin na stres niskich temperatur, P. Pukacki (ed.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 29-39
 5. Rożkowski R., Guzicka M. 2009. Wpływ przechowywania sadzonek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w komorze chłodniczej na wzrost i przeżywalność w uprawie. (The effect of keeping the seedlings of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in a cold room on  growth and survival in the cultivation) In: Reakcje roślin na stres niskich temperatur, P. Pukacki (ed.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 97-105
 6. Samardakiewicz S., Guzicka M., Latowski K., Woźny A. 2003. Druga międzynarodowa konferencja anatomii i morfologii roślin. (II International Conference on Plant Anatomy and Morphology) Wiadomości Botaniczne 47(1/2): 83-86

 

     

Pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
więcej szczegółów

Locations of visitors to this page