Pracownie

Pracownia Ekologii

 

 

Skład Pracowni

 

Prof. dr hab. Piotr Karolewski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (kierownik pracowni)
mgr inż. Dawid Adamczyk
Ludmiła Bladocha
Mgr Agnieszka Drewniak
Mgr Paulina Dudek-Zychar
Dr inż. Marcin K. Dyderski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Mgr inż. Kamil Gęsikiewicz
Dr hab. Marian J. Giertych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Mgr inż. Anna Grzybek
Dr inż. Paweł Horodecki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Mgr inż. Radosław Jagiełło Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dr hab. inż. Andrzej M. Jagodziński, prof. ID PAN Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dr inż. Adrian Łukowski
Dr hab. Joanna Mucha Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dr Anna Napierała-Filipiak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Prof. dr hab. Jacek Oleksyn
Mgr Katarzyna Rawlik Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Mgr inż. Róża Walkowiak-Bułaj
Dr hab. Marcin Zadworny Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dr inż. Roma Żytkowiak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Od lewej stoją:
Piotr Karolewski, Ludmiła Bladocha, Alicja Bukowska, Roma Żytkowiak, Joanna Mucha, Andrzej Jagodziński, Agnieszka Drewniak, Marian Giertych, Anna Napierała-Filipiak, Aleksandra Chojnacka, Marcin Dyderski, Róża Walkowiak-Bułaj, Kamil Gęsikiewicz, Paweł Horodecki, Jacek Oleksyn

 

Od lewej stoją:
Piotr Karolewski, Róża Walkowiak-Bułaj, Marian Giertych, Roma Żytkowiak, Ludmiła Bladocha, Marcin Dyderski, Aleksandra Chojnacka, Joanna Mucha, Paweł Horodecki, Paulina Zychar-Dudek, Kamil Gęsikiewicz,
Agnieszka Drewniak, Radosław Jagiełło, Adrian Łukowski

 

Tematyka badawcza

 

Tematyka projektów badawczych realizowanych w przeszłości przez znaczną część aktualnego zespołu pracowników Pracowni Ekologii obejmowała wyselekcjonowanie gatunków roślin drzewiastych mało wrażliwych na zanieczyszczenia. Badania te prowadzone były w warunkach kontrolowanych oraz na różnych powierzchniach skażonych w Polsce. Służyły one do tworzenia list gatunków, populacji i klonów drzew nadających się do terenów skażonych przez zanieczyszczenia przemysłowe oraz określenia fizjologiczno-biochemicznych mechanizmów zróżnicowanej reakcji drzew na wpływ zanieczyszczeń. Następnie rozpoczęliśmy badania, których celem było poznanie interakcji pomiędzy czynnikami abiotycznymi (podwyższonym stężeniem atmosferycznego CO2, temperaturą oraz skażeniem przemysłowym) i biotycznymi (owadami, grzybami patogenicznymi i mykoryzowymi) i ich wpływem na rośliny drzewiaste. Są one kontynuowane i rozszerzane, szczególnie w zakresie interakcji między owadami roślinożernymi i roślinami drzewiastymi.

Badania prowadzone w Pracowni Ekologii skupiają się także na poznaniu genetyczno-środowiskowych uwarunkowań alokacji biomasy oraz biogenów u roślin drzewiastych w czasie i przestrzeni. W tym kontekście prowadzone są również badania struktury korzeni i liści w powiązaniu z funkcjonowaniem ekosystemów leśnych w różnych strefach klimatycznych. Wspomniane badania dotyczą głównie morfologicznego i anatomicznego zróżnicowania korzeni w wyniku ich adaptacji do odmiennych warunków glebowych i klimatycznych, w tym udziału symbiozy mykoryzowej. Zmierzamy także do określenia czynników determinujących długość życia korzeni i liści, które są istotne w modelowaniu obiegu węgla i azotu w środowisku. Podejmowane są także zagadnienia dotyczące dynamiki wytwarzania niskocząsteczkowych związków wiążących żelazo w regulacji natężenia reakcji obronnej korzeni sosny zwyczajnej wobec grzybów charakteryzujących się różną troficznością.

 

Współpraca

 

Pracownia współpracuje z wieloma placówkami naukowymi w kraju, m.in. z Katedrą Łowiectwa i Ochrony Lasu oraz Katedrą Fitopatologii Leśnej UP w Poznaniu, Zakładem Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Zakładem Zoologii Systematycznej oraz Pracownią Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej UAM w Poznaniu, Zakładem Mikrobiologii i Zakładem Biologii Komórki UMK w Toruniu, Wydziałem Chemii UMCS w Lublinie. Wiele projektów badawczych realizowanych jest wespół z pracownikami naukowymi Wydziałów Leśnych: Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, SGGW w Warszawie i Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.

Współpracujemy również z instytucjami zagranicznymi, m.in. z University of Minnesota (USA) oraz Laboratory of Woody Plant Physiology of The Pennsylvania State University (USA).

 

Projekty badawcze

 

Od 1991 roku w Zakładzie Ekologii lub z udziałem pracowników naszego zakładu (wytłuszczona czcionka) były realizowane następujące projekty badawcze:

 1. "Air Pollution in Eastern Europe: Problems and Perspectives" [Zanieczyszczenie powietrza w Europie Wschodniej: Problemy i Perspektywy]. Projekt finansowany przez National Geographic Society (USA), Luty 1991 - Maj 1992 (Reich P.B., Oleksyn J.).
 2. "Intraspecific response of European Scots pine and Norway spruce populations to air pollution, elevated CO2 and temperature" [Wewnątrzgatunkowa zmienność reakcji europejskich populacji sosny zwyczajnej i świerka pospolitego w reakcji na zanieczyszczenia przemysłowe, CO2 i temperaturę]. Projekt finansowany przez Komisję Unii Europejskiej, Kwiecień 1993 - Kwiecień 1995 (Oleksyn J., Karolewski P., Lorenc-Plucińska G., Modrzyński J., Reich P.B., Tjoelker M.G.).
 3. "Rola grzybów mikoryzowych w ochranianiu sosny zwyczajnej przed atakiem huby korzeni (Heterobasidion annosum) na glebach odznaczających się wysokim ryzykiem". Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych. 1993-1996. (Werner A., Napierała A.).
 4. "Mechanizmy reakcji i dziedziczenie tolerancji sosny zwyczajnej w warunkach skażenia środowiska przez SO2, HF i Al3+". Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych, Styczeń 1994 - Grudzień 1996 (Karolewski P., Giertych M.J., Oleksyn J., Żytkowiak R.).
 5. "Identyfikacja ekotypów świerka w Sudetach i Karpatach oraz ekofizjologiczna interpretacja ich wzrostu". Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych, Sierpień 1994 - Sierpień 1996 (Modrzyński J., Oleksyn J., Pukacki, P.).
 6. "Wpływ zanieczyszczonego środowiska na rozmnażanie generatywne sosny zwyczajnej". Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych, Sierpień 1994 - Sierpień 1997 (Chałupka W., Oleksyn J., Pukacki P.).
 7. "Rola czynników zewnętrznych i wewnętrznych w bioindykacji skażenia środowiska przy pomocy związków fenolowych". Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych, Styczeń 1995 - Maj 1996 (Giertych M.J.).
 8. "Badania zależności pomiędzy strukturą genetyczną populacji Pinus sylvestris a ich przeżywalnością, produktywnością i zdolnością do utrzymania w warunkach kontrolnych i skażenia środowiska przez przemysł". Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych, Styczeń 1995 - Grudzień 1997 (Prus-Głowacki W., Oleksyn J.).
 9. "Wpływ grzybów mikoryzowych na wzrost odporności sosny zwyczajnej na zakażenie grzybem Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.". Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych. 1996-2000. (Werner A., Napierała A., Idzikowska K., Mardarowicz M., Gawdzik J.).
 10. "Biogeographic adaptation to temperature, photoperiodical and CO2 in boreal connifers" [Biogeograficzna adaptacja do temperatury, fotoperiodu i CO2 w u borealnych drzew lasach iglastych]. Projekt finansowany przez National Science Foundation (USA), Ecological and Evolutionary Physiology Program, Październik 1996 - Kwiecień 2000 (Reich P.B., Oleksyn J., Tjoelker M.G.).
 11. "Rozwój klonów brzozy brodawkowatej i topoli szarej w kulturach 'in vitro' i 'ex vitro' w warunkach stresu spowodowanego skażeniem podłoża związkami chemicznymi". Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych, Styczeń 1997 - Grudzień 1999 (Bojarczuk K., Oleksyn J., Przybył K.).
 12. "Wewnątrzgatunkowa zmienność reakcji sosny zwyczajnej i świerka pospolitego na działanie czynników klimatycznych i stężenia atmosferycznego dwutlenku węgla". Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych, Styczeń 1997 - Grudzień 1999. (Oleksyn J., Żytkowiak R.).
 13. "Ekofizjologiczne mechanizmy wrażliwości sosny zwyczajnej i dębu szypułkowego na skażenie środowiska przez związki azotu i siarki". Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych, Styczeń 1997 - Grudzień 1999. (Karolewski P., Giertych M.J., Oleksyn J., Oleszek W., Żytkowiak R.).
 14. "Wpływ saprotrofów glebowych na introdukowane do gleb uprawnych mikoryzowe symbionty sosny zwyczajnej". Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych. 1997-2000. (Werner A., Idzikowska K., Zadworny M.).
 15. "Linking leaf and root traits to ecosystem functioning among temperate tree species" [Wpływ długości życia między cechami liści i korzeni a funkcjonowaniem korzeni na funkcjonowanie ekosystemów drzew leśnych w strefie umiarkowanej.] Projekt finansowany przez National Science Foundation (USA), Division of International Programs, Lipiec 1999 - Sierpień 2000 (Tjoelker M.G., Reich P.B., Oleksyn J.).
 16. "Określenie czynników i mechanizmów limitujących rozwój kasztanowca białego (Aesculus hippocastanum L.) w warunkach miejskich Poznania". Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych, Styczeń 1999 - Grudzień 2000. (Oleksyn J., Łukasiewicz S.).
 17. "Wewnątrzgatunkowa zmienność sezonowej dynamiki zawartości i resorpcji składników mineralnych w ontogenezie igieł u geograficznie zróżnicowanych populacji sosny zwyczajnej". Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych, Czerwiec 1999 - Marzec 2001. (Oleksyn J., Karolewski P., Żytkowiak R.).
 18. "Collaborative Research: Linking leaf and root traits to ecosystem structure and function in a common garden study of 14 temperate tree species" [Związek między cechami liści i korzeni oraz strukturą i funkcjonowaniem ekosystemów leśnych]. Projekt finansowany przez National Science Foundation (USA), Ecosystem Studies Program, Styczeń 2001 - Grudzień 2001 (Reich P.B., Hobbie S.E., Oleksyn J., Tjoelker M.G., Eissenstat D.M., Chorover J.D.).
 19. "Mechanizmy reakcji obronnych sosny zwyczajnej i dębu szypułkowego a preferencje żywieniowe brudnicy mniszki i brudnicy nieparki". Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych, Styczeń 2000 - Grudzień 2002. (Giertych M.J., Bąkowski M., Karolewski P.).
 20. "Wpływ grzybów mikoryzowych na zdolność adaptowania się wrzosu (Calluna vulgaris L. Salisb) na glebach zdegradowanych i skażonych metalami toksycznymi". Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych. 2000-2003. (Nawrocka-Grześkowiak U., Werner A., Zadworny M.).
 21. "Reakcja roślin drzewiastych na wpływ czynników biotycznych w środowisku zmieniającym się na skutek antropopresji". Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych, Sierpień 2001 - May 2004 (Karolewski P., Bąkowski M., Giertych M.J., Oleksyn J., Werner A., Żytkowiak R.).
 22. "Interakcje pomiędzy grzybem mikoryzowym Laccaria laccata i grzybami glebowymi z rodzaju Trichoderma (T. harzianum i T. virens) w ryzosferze sosny zwyczajnej in vitro". Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych. 2002-2003. (Zadworny M.).
 23. "Wpływ skażenia na zdolność adaptowania się grzybów mikoryzowych i patogenów: Armillaria ostoyae i Heterobasidion annosum do gleb użytkowanych rolniczo oraz gleb spod drzewostanów drugiej generacji na gruntach porolnych". Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych. 2002-2004. (Werner A., Łakomy P., Majewska B., Zadworny M.).
 24. "Rola mikoryz sosny zwyczajnej w występowaniu huby korzeni (Heterobasidion annosum) (Fr.) Bref. na glebach z podwyższonym poziomem dostępnego glinu". Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych. 2002-2004. (Werner A., Majewska B.).
 25. "Collaborative Research: Linking leaf and root traits to ecosystem structure and function in a common garden study of 14 temperate tree species". [Związek między cechami liści i korzeni oraz strukturą i funkcjonowaniem ekosystemów leśnych]. Projekt finansowany przez National Science Foundation (USA), Ecosystem Studies Program, Czerwiec 2002 - Maj 2005 (Reich P.B., Hobbie S.E., Oleksyn J.).
 26. "Ocena odporności na hubę korzeni (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.) potomstwa drzew z naturalnych odnowień w starych ogniskach choroby oraz doborowych drzew z planatacji nasiennych". Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych. 2003-2006. (Napierała-Filipiak A., Werner A., Filipiak M., Mucha J.).
 27. "Ekologiczne konsekwencje hodowli sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w różnym zagęszczeniu". Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych, Sierpień 2004 - lipiec 2007 (Oleksyn J., Ceitel J., Nowiński M., Karolewski, P., Żytkowiak, R., Jagodziński A., Turzańska, E.).
 28. "Strategie obronne roślin drzewiastych o zróżnicowanych wymaganiach świetlnych na żerowanie owadów". Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych, Październik 2004 - Październik 2007. (Giertych M.J., Karolewski P., Żytkowiak R., Oleksyn J.).
 29. "Mechanizmy reakcji i czynniki rekompensujące uszkodzenie siewek Pinus sylvestris i Fagus sylvatica w warunkach stresowych (zacienienie, konkurencja)". Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych, Październik 2006 - Listopad 2008. (Oleksyn J., Guździoł E.)
 30. "Wpływ chemizmu gospodarza i warunków świetlnych na żerowanie foliofagów na liściach krzewów podszytu leśnego". Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych, Wrzesień 2006 - Wrzesień 2009. (Karolewski P., Giertych M.J., Jagodziński A.M., Oleksyn J., Suszka J., Żmuda M, Żytkowiak R.)
 31. "Rola cytoszkieletu komórkowego w reakcji obronnej siewek sosny zwyczajnej po zakażeniu szczepami reprezentującymi różne grupy intersterylne korzeniowca wieloletniego". Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 2007-2010. (Zadworny M., Łakomy P., Smoliński D.J., Guzicka M., Samardakiewicz S.).
 32. "Bilans węgla w biomasie drzew głównych gatunków lasotwórczych Polski". Projekt finansowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Kwiecień 2007 - Wrzesień 2010. ["The carbon balance in biomass of major forest-forming species of Poland", Grant financed by the General Directorate of State Forests in Warsaw, Poland] (Jagodziński A.M., Oleksyn J., Karolewski P.) "The carbon balance in biomass of major forest-forming species of Poland", Grant financed by the General Directorate of State Forests in Warsaw, Poland, April 2007 - September 2010 (Jagodziński A.M., Oleksyn J., Karolewski P.)
 33. "Rola żelaza w reakcji obronnej siewek sosny zwyczajnej na porażenie izolatami Heterobasidion annosum należącymi do różnych grup intersterylnych oraz udział związków niskocząsteczkowych patogena w zakażaniu gospodarza". Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 2008-2012. (Mucha J., Łakomy P., Zadworny M., Guzicka M.).
 34. "Interakcje między owadami tworzącymi galasy a drzewami z rodzaju Quercus" Październik 2009 - Październik 2012 (M. Giertych)
 35. "Struktura systemu korzeniowego a zamieranie drzewostanów dębowych". Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 2010-2011. (Zadworny M., Jagodziński A., Łakomy P., Oleksyn J., Ufnalski K.).
 36. "Rola czynników wewnętrznych i zewnętrznych w resorpcji składników mineralnych, cukrów niestrukturalnych i zmianach zawartości substancji ochraniających u sosny zwyczajnej". Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 2010-2012 (J. Oleksyn)
 37. "Modyfikacja pH w komórkach gospodarza, jej wpływ na skuteczność infekcji grzybem mikoryzowym lub patogenicznym". Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 2010-2012. (Mucha J., Guzicka M., Ratajczak E., Zadworny M.).
 38. "Wpływ warunków świetlnych wzrostu krzewów czeremchy zwyczajnej i amerykańskiej na żerowanie foliofagów - szubargi pięcioplamki i namiotnika czeremszaczka". Projekt (N N304 037640) finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Karolewski P., Giertych M.J., Jagodziński A.M., Mucha J. , Oleksyn J., Zadworny M.) 2011-2014.
 39. "Ocena wielkości, rozmieszczenia i stanu zasobów rodzaju Ulmus w Polsce". Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. 2011-2014. (Napierała-Filipiak A., Kuźmiński R., Kwaśna H., Filipiak M., Łakomy P.).
 40. "Rola ektomikoryz w obiegu węgla i azotu w ekosystemie leśnym". Narodowe Centrum Nauki, 2011-2015. (Trocha L.K., Mucha J., Frankowski M., Bułaj B., Żytkowiak R., Rudy E., Bueé M.).
 41. "Środowiskowo-genetyczne uwarunkowania produktywności ekosystemów leśnych na gruntach leśnych i poprzemysłowych". Projekt finansowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w Warszawie (2011-2015). Wykonawcy: Andrzej M. Jagodziński, Jacek Oleksyn, Piotr Karolewski, Roma Żytkowiak, Paweł Horodecki, Katarzyna Wiczyńska , Władysław Chałupka, Daniel J. Chmura, Andrzej Misiorny, Roman Rożkowski, Ewa Mąderek, Maciej Skorupski, Mirosław Nowiński, Izabela Kałucka, Marek Kasprowicz).
 42. "Biologia korzeni jako czynnik kształtujący podatność dębów na okresowe zamieranie". 2011-2016. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. (Zadworny M., Ceitel J., Jagodziński A., Łakomy P., Mucha J., Ufnalski K.).
 43. Projekt 'Maestro': "Geograficzne trendy zmienności cech funkcjonalntch sosny zwyczajnej w Europie w kontekście zmian klimatycznych i procesów ekologicznych [Latitudinal pattern in Scots pine traits in Europe: linking plant traits to climatic changes and ecological processes]".2011/02/A/NZ9/00108 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, 2012-2017. Wykonawcy: Jacek Oleksyn [PI], Monika Dering, Anna Jasińska, Piotr Karolewski, Monika Litkowiec, Stanisław Małek, Joanna Mucha, Dominik Tomaszewski, Tomasz Wyka, Marcin Zadworny, Roma Żytkowiak; współpracownicy: Peter B. Reich (Univ. Minnesota, USA), Bengt Nihlgard, Lund University (Szwecja).
 44. "Ekofizjologiczne aspekty współwystępowania Cameraria ohridella i Guignardia aesculi na kasztanowcu zwyczajnym (Aesculus hippocastanum)". 2013-2016. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. (Giertych M.J., J., Baraniak E., Łakomy P.).
 45. "Znaczenie egzogennych sideroforów w funkcjonowaniu komórek korzeni sosny zwyczajnej". 2014-2017. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. (Mucha J., Zadworny M., Pawłowski P., Guzicka M.)
 46. Projekt REMBIOFOR pt. „Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach – Remote sensing based assessment of woody biomass and carbon storage in forests”. Okres realizacji: 01.11.2014-31.12.2018. Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG na podstawie umowy nr BIOSTRATEG1/267755/4/NCBR/2015. Wykonawcy z ID PAN: Andrzej M. Jagodziński (kierownik), Jacek Oleksyn, Piotr Karolewski, Kamil Gęsikiewicz, Paweł Horodecki, Agnieszka Drewniak.
 47. "Ekofizjologiczne i ekologiczne uwarunkowania inwazyjności drzew i krzewów na przykładzie Padus serotina, Quercus rubra oraz Robinia pseudoacacia". 2016-2019. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu Preludium nr 2015/19/N/NZ8/03822. (Dyderski M.K., Jagodziński A.M.)
 48. "Ocena zagrożenia sosen Pinus sp. L. przez barczatkę sosnówkę (Dendrolimus pini L.): czy możemy przewidzieć jak daleko może rozszerzyć swój zasięg występowania?". 2017-2020. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu Preludium nr 2016/23/N/NZ9/02755. (Łukowski A., Karolewski P.)
 49. "Opracowanie podstaw naukowych i rozwiązań metodycznych stanowiących wsparcie dla Pilotażowego Projektu Rozwojowego pn. Leśne Gospodarstwa Węglowe". Projekt finansowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w ramach umowy nr OR.271.3.3.2017 z 7 kwietnia 2017 roku. Kierownik projektu w ID PAN: Andrzej M. Jagodziński.
 50. "Rozpoznanie i ocena aktualnego stanu siedlisk przyrodniczych w otoczeniu rzeki Czerwona Woda". Projekt realizowany w ramach umowy z Parkiem Narodowym Gór Stołowych z 23 sierpnia 2017 roku (23.08.2017-30.11.2017). Kierownik projektu: Andrzej M. Jagodziński. Wykonawcy: Anna Gazda, Izabela Kałucka, Maciej Skorupski, Remigiusz Pielech, Mariusz Hachułka, Jacek Kamczyc, Marek Malicki, Michał Smoczyk, Marcin Dyderski, Paweł Horodecki.

 

Wybrane publikacje (pracownicy zaznaczeni wytłuszczoną czcionką)

 

In press

 • Jagodziński A.M., Dyderski M.K., Gęsikiewicz K., Horodecki P. 2019. Effects of stand features on aboveground biomass and biomass conversion and expansion factors based on a Pinus sylvestris L. chronosequence in Western Poland. European Journal of Forest Research, accepted 16-04-2019, https://doi.org/10.1007/s10342-019-01197-z
 • Mucha J., Gabała E., Zadworny M. 2019. The effects of structurally different siderophores on the organelles of Pinus sylvestris root cells. Planta https://doi.org/10.1007/s00425-019-03117-2
 • Wyka T.P., Zadworny M., Mucha J., Żytkowiak R., Nowak K., Oleksyn J. 2019. Species-specific responses of growth and biomass distribution to trellis availability in three temperate lianas. Trees https://doi.org/10.1007/s00468-019-01828-3
 • Mucha J., Napierała-Filipiak A., Gabała E., Pawłowski T.A., Zadworny M. Redistribution of iron and hydrogen peroxide in Pinus sylvestris roots in response to trophically diverse fungi. European Journal Plant Pathology https://doi.org/10.1007/s10658-018-01641-7
 • Łakomy P., Kuźmiński R., Mucha J., Zadworny M. 2019. Effects of oak root pruning in forest nurseries on potential pathogen infections. Forest Pathology, accepted
 • Wigley B.J., Staver A.C., Zytkowiak R., Jagodzinski A.M., Wigley-Coetsee C. 2019. Root trait variation in African savannas. Plant and Soil, accepted 16-05-2019.
 • Wyka T.P., Zadworny M., Mucha J., Żytkowiak R., Nowak K., Oleksyn J. 2019. Biomass and nitrogen distribution ratios reveal a reduced root investment in temperate lianas vs. self-supporting plants. Annals of Botany https://doi.org/10.1093/aob/mcz061

 

2019:

 • Czapiewska N., Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2019. Seasonal dynamics of floodplain forest understory – impacts of degradation, light availability and temperature on biomass and species composition. Forests 10: #22. https://doi.org/10.3390/f10010022
 • Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2019. Context-dependence of urban forest vegetation invasion level and alien species’ ecological success. Forests 10: #26. https://doi.org/10.3390/f10010026
 • Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2019. Dlaczego inwazyjne gatunki drzew i krzewów wkraczają do lasu? Przegląd Leśniczy 1: 18-19.
 • Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2019. Functional traits of acquisitive invasive woody species differ from conservative invasive and native species. NeoBiota 41: 91-113. https://doi.org/10.3897/neobiota.41.31908
 • Horodecki P., Jagodziński A.M. 2019. Site type effect on litter decomposition rates: A three-year comparison of decomposition process between spoil heap and forest sites. Forests 10: #353. https://doi.org/10.3390/f10040353
 • Horodecki P., Nowiński M., Jagodziński A.M. 2019. Advantages of mixed tree stands in restoration of upper soil layers on postmining sites: A five-year leaf litter decomposition experiment. Land Degradation & Development 30: 3-13. https://doi.org/10.1002/ldr.3194
 • Jagodziński A.M. 2019. 110-lecie urodzin twórcy Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Las Polski 10: 29-30.
 • Jagodziński A.M., Dyderski M.K., Gęsikiewicz K., Horodecki P. 2019. Tree and stand level estimations of Abies alba Mill. aboveground biomass. Annals of Forest Science 76: #56. https://doi.org/10.1007/s13595-019-0842-y
 • Jagodziński A.M., Dyderski M.K., Horodecki P., Knight K.S., Rawlik K., Szmyt J. 2019. Light and propagule pressure affect invasion intensity of Prunus serotina in a 14-tree species forest common garden experiment. NeoBiota 46: 1-21. https://doi.org/10.3897/neobiota.46.30413
 • Jagodziński A.M., Ratajczak E., Pers-Kamczyc E. 2019. Prof. dr Stefan Białobok – wybitny dendrolog i zasłużony kórniczanin. Kórniczanin 9: 12-13.
 • Jagiełło R., Baraniak E., Guzicka M., Karolewski P., Łukowski A., Giertych M.J. 2019. One step closer to understanding the ecology of Cameraria ohridella (Lepidoptera: Gracillariidae): The effects of light conditions. European Journal of Entomology 116: 42-51. doi: 10.14411/eje.2019.005
 • Jagiełło R., Walczak U., Iszkuło G., Karolewski P., Baraniak E., Giertych M.J. 2019. Impact of Cameraria ohridella on Aesculus hippocastanum growth and long-term effects of trunk injection with pesticides. International Journal of Pest Management 65: 33-43 https://doi.org/10.1080/09670874.2018.1454630
 • Kamczyc J., Dyderski M.K., Horodecki P., Jagodziński A.M. 2019. Mite communities (Acari, Mesostigmata) in the initially decomposed ‘litter islands’ of 11 tree species in Scots pine (Pinus sylvestris L.) forest. Forests 10: #403. https://doi.org/10.3390/f10050403
 • Łukowski A., Janek W., Baraniak E., Walczak U., Karolewski P. 2019. Changing host plants causes structural differences in the parasitoid complex of the monophagous moth Yponomeuta evonymella, but does not improve survival rate. Insects, 10, 197; https://doi.org/10.3390/insects10070197
 • Rawlik M., Kasprowicz M., Jagodziński A.M., Rawlik K., Kaźmierowski C. 2019. Slope exposure and forest stand type as crucial factors determining the decomposition rate of herbaceous litter on a reclaimed spoil heap. Catena 175: 219–227. https://doi.org/10.1016/j.catena.2018.12.008
 • Steidinger B.S., Crowther T.W., Liang J., Van Nuland M.E., Werner G.D.A., Reich P.B., Nabuurs G., de-Miguel S., Zhou M., Picard N., Herault B., Zhao X., Zhang C., Routh D., Abegg M., Adou Yao C.Y., Alberti G., Almeyda Zambrano A., Alvarez-Davila E., Alvarez-Loayza P., Alves L.F., Ammrt Ch., Antón-Fernández C., Araujo-Murakami A., Arroyo L., Avitabile V., Aymard G., Baker T., Bałazy R., Banki O., Barroso J., Bastian M., Bastin J.-F., Birigazzi L., Birnbaum P., Bitariho R., Boeckx P., Bongers F., Bouriaud O., Brancalion P.H.S., Brandl S., Brearley F.Q., Brienen R., Broadbent E., Bruelheide H., Bussotti F., Cazzolla Gatti R., Cesar R., Cesljar G., Chazdon R., Chen H.Y.H., Chisholm Ch., Cienciala E., Clark C.J., Clark D., Colletta G., Condit R., Coomes D., Cornejo Valverde F., Corral-Rivas J.J., Crim P., Cumming J., Dayanandan S., de Gasper A.L., Decuyper M., Derroire G., DeVries B., Djordjevic I., Iêda A., Dourdain A., Engone Obiang N.L., Enquist B., Eyre T., Fandohan A.B., Fayle T.M., Feldpausch T.R., Finér L., Fischer M., Fletcher Ch., Fridman J., Frizzera L., Gamarra J.G.P., Gianelle D., Glick H.B., Harris D., Hector A., Hemp A., Hengeveld G., Herbohn J., Herold M., Hillers A., Honorio Coronado E.N., Huber M., Hui C., Cho H., Ibanez T., Jung I., Imai N., Jagodzinski A.M., Jaroszewicz B., Johannsen V., Joly C.A., Jucker T., Karminov V., Kartawinata K., Kearsley E., Kenfack D., Kennard D., Kepfer-Rojas S., Keppel G., Khan M.L., Killeen T., Kim H.S., Kitayama K., Köhl M., Korjus H., Kraxner F., Laarmann D., Lang M., Lewis S., Lu H., Lukina N., Maitner B., Malhi Y., Marcon E., Marimon B.S., Marimon-Junior B.H., Marshall A.R., Martin E., Martynenko O., Meave J.A., Melo-Cruz O., Mendoza C., Merow C., Mendoza A.M., Moreno V., Mukul S.A., Mundhenk P., Nava-Miranda M.G., Neill D., Neldner V., Nevenic R., Ngugi M., Niklaus P., Oleksyn J., Ontikov P., Ortiz-Malavasi E., Pan Y., Paquette A., Parada-Gutierrez A., Parfenova E., Park M., Parren M., Parthasarathy N., Peri P.L., Pfautsch S., Phillips O., Piedade M.T., Piotto D., Pitman N.C.A., Polo I., Poorter L., Poulsen A.D., Poulsen J.R., Pretzsch H., Ramirez Arevalo F., Restrepo-Correa Z., Rodeghiero M., Rolim S., Roopsind A., Rovero F., Rutishauser E., Saikia P., Saner P., Schall P., Schelhaas M.-J., Schepaschenko D., Scherer-Lorenzen M., Schmid B., Schöngart J., Searle E., Seben V., Serra-Diaz J.M., Salas-Eljatib Ch., Sheil D., Shvidenko A., Silva-Espejo J., Silveira M., Singh J., Sist P., Slik F., Sonké B., Souza A.F., Stereńczak K., Svenning J.-Ch., Svoboda M., Targhetta N., Tchebakova N., ter Steege H., Thomas R., Tikhonova E., Umunay P., Usoltsev V., Valladares F., van der Plas F., Van Do T., Vasquez Martinez R., Verbeeck H., Viana H., Vieira S., von Gadow K., Wang H.-F., Watson J., Westerlund B., Wiser S., Wittmann F., Wortel V., Zagt R., Zawila-Niedzwiecki T., Zhu Z.-X., Zo-Bi I.C., Peay K.G. 2019. Climatic controls of decomposition drive the global biogeography of forest-tree symbioses. Nature 569: 404-408. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1128-0
 • Stereńczak K., Mielcarek M., Wertz B., Bronisz K., Zajączkowski G., Jagodziński A.M., Ochał W., Skorupski M. 2019. Factors influencing the accuracy of ground-based tree-height measurements for major European tree species. Journal of Environmental Management 231: 1284-1292. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.09.100
 • Woziwoda B., Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2019. Effects of land use change and Quercus robur introduction on Vaccinium myrtillus performance in Pinus sylvestris forests. Forest Ecology and Management 440: 1-11. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.03.010

 

2018:

 • Ciepliński M., Kasprzak M., Grandtke M., Giertych M.J., Steliga, A. 2018. Pattern of secondary infection with Saprolegnia spp. in wild spawners of UDN-affected sea trout Salmo trutta m. trutta (L.), the Słupia River, N Poland. Oceanological and Hydrobiological Studies 47: (3) 230-238
 • Czortek P., Delimat A., Dyderski M.K., Zięba A., Jagodziński A.M., Jaroszewicz B. 2018. Climate change, tourism and historical grazing influence the distribution of Carex lachenalii Schkuhr – A rare arctic-alpine species in the Tatra Mts. Science of the Total Environment 618: 1628-1637. doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.10.001
 • Czortek P., Ratyńska H., Dyderski M.K., Jagodziński A.M., Orczewska A., Jaroszewicz B. 2018. Cessation of livestock grazing and windthrow drive a shift in plant species composition in the Western Tatra Mts. Tuexenia 38: 177-196.
 • Dyderski M.K., Gazda A., Hachułka M., Horodecki P., Kałucka I.L., Kamczyc J., Malicki M., Pielech R., Smoczyk M., Skorupski M., Wierzcholska S., Jagodziński A.M. 2018. Impacts of soil conditions and light availability on natural regeneration of Norway spruce Picea abies (L.) H. Karst. in low-elevation mountain forests. Annals of Forest Science 75:#91 https://doi.org/10.1007/s13595-018-0775-x.
 • Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2018. Drivers of invasive tree and shrub natural regeneration in temperate forests. Biological Invasions 20: 2363-2379.
 • Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2018. Low impact of disturbance on ecological success of invasive tree and shrub species in temperate forests. Plant Ecology 219: 1369-1380.
 • Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2018. Odnowienie naturalne inwazyjnych gatunków drzew i krzewów w Wielkopolskim Parku Narodowym a dostępność drzew matecznych. W: Bodziarczyk J. (Red.). Ochrona ścisła w parkach narodowych i rezerwatach. Bilans osiągnięć i porażek ostatniego półwiecza. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków. Ss. 115-130.
 • Dyderski M.K., Paź S., Frelich L.E., Jagodziński A.M. 2018. How much does climate change threaten European forest tree species distributions? Global Change Biology 24: 1150-1163. DOI: 10.1111/gcb.13925
 • Dyderski M.K., Wrońska-Pilarek D. 2018. Flora roślin naczyniowych projektowanego użytku ekologicznego „Strumień Junikowski” w Poznaniu. Nauka-Przyroda-Technologie 12 (1), 87-101. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00228
 • Jagodziński A.M. 2018. Badania ekologiczne drzew i lasów w Instytucie Dendrologii PAN. Przegląd Leśniczy 11: 31.
 • Jagodziński A.M. 2018. Institute of Dendrology, Polish Academy of Sciences, Kórnik. In: Jasińska A.K., Jagodziński A.M., Fazan L., Sękiewicz K., Walas Ł. (Eds.). Relict woody plants: linking the past, present and future. The International Scientific Conference. Kórnik, 19th June 2018. Book of Abstracts. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. Pp. 17-24. PDF
 • Jagodziński A.M., Dyderski M.K., Gęsikiewicz K., Horodecki P. 2018. Tree- and stand-level biomass estimation in a Larix decidua Mill. chronosequence. Forests 9 (10): #587; doi:10.3390/f9100587.
 • Jagodziński A.M., Dyderski M.K., Gęsikiewicz K., Horodecki P., Cysewska A., Wierczyńska S., Maciejczyk K. 2018. How do tree stand parameters affect young Scots pine biomass? – Allometric equations and biomass conversion and expansion factors. Forest Ecology and Management 409: 74-83. Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112717318261
 • Jagodziński A.M., Dyderski M.K., Horodecki P., Rawlik K. 2018. Limited dispersal prevents Quercus rubra invasion in a 14-species common garden experiment. Diversity and Distributions 24: 403-414. Link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ddi.12691/abstract
 • Jagodziński A.M., Dyderski M.K., Horodecki P., Rawlik K., Gdula A.K. 2018. Succession of tree species on drained bogs in the ‘Brzozowe Bagno koło Czaplinka’ nature reserve, NW Poland. Polish Journal of Ecology, 66,4, 352–368 doi: 10.3161/15052249PJE2018.66.4.004
 • Jagodziński A.M., Wierzcholska S., Dyderski M.K., Horodecki P., Rusińska A., Gdula A.K., Kasprowicz M. 2018. Tree species effects on bryophyte guilds on a reclaimed post-mining site. Ecological Engineering 110: 117-127. Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925857417305827
 • Jasińska A.K., Jagodziński A.M., Fazan L., Sękiewicz K., Walas Ł. 2018 (Eds.). Relict woody plants: linking the past, present and future. The International Scientific Conference. Kórnik, 19th June 2018. Book of Abstracts. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. Pp. 70. PDF
 • Jedrzejczyk I., Morozowska M., Nowińska R., Jagodziński A.M. 2018. Primula veris plants derived from in vitro cultures and from seeds: genetic stability, morphology, and seed characteristics. Turkish Journal of Botany 42: 412-422.
 • Kamczyc J., Skorupski M., Dyderski M.K., Gazda A., Hachułka M., Horodecki P., Kałucka I., Malicki M., Pielech R., Smoczyk M., Wierzcholska S., Jagodziński A.M. 2018. Response of soil mites (Acari, Mesostigmata) to long-term Norway spruce plantation along a mountain stream . Experimental and Applied Acarology, 76, 269-286. https://doi.org/10.1007/s10493-018-0314-3..
 • Kordan B., Stec K., Słomiński P., Giertych M.J., Wróblewska-Kurdyk A., Gabryś B. 2018. Susceptibility of forage legumes to infestation by the pea aphid Acyrthosiphon pisum (Harris) (Hemiptera: Aphididae). Crop & Pasture Science   69: 775-784. https://doi.org/10.1071/CP18065
 • Łukowski A., Popek R., Jagiełło R., Mąderek E., Karolewski P. 2018. Particulate matter on two Prunus spp. decreases survival and performance of the folivorous beetle Gonioctena quinquepunctata. Environmental Science and Pollution Research 25(17): 16629-16639. https://doi.org/10.1007/s11356-018-1842-4
 • Mucha J., Jagodziński A.M., Bułaj B., Łakomy P., Talaśka A.M., Oleksyn J., Zadworny M. 2018. Functional response of Quercus robur L. to taproot pruning: a 5-year case study. Annals of Forest Science 75: 22. https://doi.org/10.1007/s13595-018-0708-8
 • Mucha J., Peay K.G., Smith D.P., Reich P.B., Stefański A., Hobbie S.E. 2018. Effect of simulated climate warming on the ectomycorrhizal fungal community of boreal and temperate host species growing near their shared ecotonal range limits. Microbial Ecology 75(2):348-363.
 • Paź S., Czapiewska N., Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2018. Ocena introdukcji Carya ovata (Mill.) K. Koch na siedlisku grądu w Nadleśnictwie Czerniejewo [Assessment of Carya ovata (Mill.) K.Koch introduction to the potential oak-hornbeam forest habitat in the Czerniejewo Forest District]. Sylwan 162: 41-48. Link: https://sylwan.lasy.gov.pl/apex/f?p=105:10:::NO::P10_NAZWA_PLIKU,P10_ARTYKUL:swiezy_plik,2017094
 • Pielech R., Malicki M., Smoczyk M., Jagodziński A.M., Dyderski M.K., Horodecki P., Wierzcholska S., Skorupski M., Kamczyc J., Kałucka I., Hachułka M., Gazda A. 2018. Zbiorowiska roślinne doliny Czerwonej Wody w Parku Narodowym Gór Stołowych [Plant communities of the Czerwona Woda River Valley (Stołowe Mountains National Park)]. Leśne Prace Badawcze 79 (2): 181-197.
 • Pilichowski S., Giertych M.J. 2018. Does Hartigiola annulipes (Diptera: Cecidomyiidae) distribute its galls randomly? European Journal of Entomology 115:504–511 doi: 10.14411/eje.2018.050
 • Popek. R., Łukowski A., Grabowski M. 2018. Influence of particulate matter accumulation on photosynthetic apparatus of Physocarpus opulifolius and Sorbaria sorbifolia. Polish Journal of Environmental Studies 27(5): 291-2396.
 • Rawlik M., Kasprowicz M., Jagodziński A.M. 2018. Differentiation of herb layer vascular flora in reclaimed areas depends on the species composition of forest stands. Forest Ecology and Management 409: 541-551. doi: 10.1016/j.foreco.2017.11.055
 • Rawlik M., Kasprowicz M., Jagodziński A.M., Kaźmierowski C., Łukowiak R., Grzebisz W. 2018. Canopy tree species determine herb layer biomass and species composition on a reclaimed mine spoil heap. Science of the Total Environment 635: 1205-1214. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.04.133
 • Tomaszewski D., Jagodziński A.M. 2018 (red.). Biologia i ekologia roślin drzewiastych. Konferencja naukowa połączona z obchodami Jubileuszu 85-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Kórnik-Poznań, 11-15 czerwca 2018 roku. Materiały konferencyjne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. Pp. 288. PDF
 • Urbanowski C.K., Horodecki P., Kamczyc J., Skorupski M., Jagodziński A.M. 2018. Succession of mite assemblages (Acari, Mesostigmata) during decomposition of tree leaves in forest stands growing on reclaimed post-mining spoil heap and adjacent forest habitats. Forests 9: #718.
 • Wiatrowska B., Łukowski A., Karolewski P., Danielewicz W. 2018. Invasive Spiraea tomentosa: new host for monophagous Earias clorana? Arthropod-Plant Interactions 12(3): 423-434. https://doi.org/10.1007/s11829-017-9592-7
 • Wierzcholska S., Dyderski M.K., Pielech R., Gazda A., Smoczyk M., Malicki M., Horodecki P., Kamczyc J., Skorupski M., Hachułka M., Kałucka I., Jagodziński A.M. 2018. Natural forest remnants as refugia for bryophyte diversity in a transformed mountain river valley landscape. Science of the Total Environment 640-641: 954-964.
 • Wojciechowska N., Marzec-Schmidt K., Kalemba E.M., Zarzyńska-Nowak A., Jagodziński A.M., Bagniewska-Zadworna A. 2018. Autophagy counteracts instantaneous cell death during seasonal senescence of the fine roots and leaves in Populus trichocarpa. BMC Plant Biology 18: #260. https://doi.org/10.1186/s12870-018-1439-6.
 • Woziwoda B., Krzyżanowska A., Dyderski M.K., Jagodziński A.M., Stefańska-Krzaczek E. 2018. Propagule pressure, presence of roads, and microsite variability influence dispersal of introduced Quercus rubra in temperate Pinus sylvestris forest. Forest Ecology and Management 428 : 35-45  PDF
 • Zadworny M., Comas L.H., Eissenstat D.M. 2018. Linking fine root morphology, hydraulic functioning, and shade tolerance of trees. Annals of Botany 122: 239-250.
 • Zajdler M., Tyborski J., Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2018. Analiza dendroklimatologiczna przyrostów radialnych inwazyjnych Acer negundo L. oraz Fraxinus pennsylvanica Marshall z doliny Warty [Dendroclimatological analysis of radial increments of invasive Acer negundo L. and Fraxinus pennsylvanica Marshall from the Warta river valley]. Sylwan 162 (7): 547-554.
 • Ziemblińska K., Urbaniak M., Merbold L., Black T.A., Jagodziński A.M., Herbst M., Qiu Ch., Olejnik J. 2018. The carbon balance of a Scots pine forest following severe windthrow: Comparison of reforestation techniques. Agricultural and Forest Meteorology 260-261: 216-228.

 

2017:

 • Beręsewicz M., Alvarez A., Biecek P., Dyderski M.K., Kosiński M., Nowosad J., Rotter K., Szabelska-Beręsewicz A. Szymkowiak M., Wawrowski Ł., Zyprych-Walczak J. 2017. Conference Report: European R Users Meeting 2016.The R Journal, 9, 1, 501-504. link: https://journal.r-project.org/archive/2017-1/erum.pdf
 • Czapiewska N., Paź S., Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2017. Ciągłość kompozycji florystycznej pomiędzy dwoma zbiorowiskami roślinnymi – Carici elongatae-Alnetum oraz Fraxino-Alnetum [Continuum of floristic composition between two plant communities – Carici elongatae-Alnetum and Fraxino-Alnetum]. Leśne Prace Badawcze 78(4): 285-296. ABSTRACT
 • Dyderski M.K., Banaszczak P., Rawlik M., Jagodziński A.M. 2017. Interaction between invasive and potentially invasive shrub species does not influence relationships between their ecological success and distance from propagule sources. Plant Ecology 218: 923-933.
 • Dyderski M.K., Paź S., Frelich L.E., Jagodziński A.M. 2017. Wpływ zmian klimatycznych na zasięgi geograficzne drzew leśnych w lasach Europy. Las Polski 23: 12-13.
 • Dyderski M.K., Tyborski J., Jagodziński A.M. 2017. The utility of ancient forest indicator species in urban environments: A case study from Poznań, Poland. Urban Forestry & Urban Greening 27: 76-83.
 • Dyderski M.K., Wrońska-Pilarek D., Jagodziński A.M. 2017. Ecological lands for conservation of vascular plant diversity in the urban environment. Urban Ecosystems 20: 639-650. doi: 10.1007/s11252-016-0625-2
 • Górski P., Fudali E., Żołnierz L., Smoczyk M., Wierzcholska S., Rosadziński S., Dyderski M.K. 2017. New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia, 10. Steciana 21(2): 59-68. doi: 10.12657/steciana.021.007
 • Guzicka M., Karolewski P., Giertych M.J. 2017. Structural modification of Quercus petraea leaf caused by Cynips quercusfolii – histological study of galls. Journal of Plant Interactions 12(1): 7-13. doi: 10.1080/17429145.2016.1269214
 • Horodecki P., Jagodziński A.M. 2017. Tree species effects on litter decomposition in pure stands on afforested post-mining sites. Forest Ecology and Management 406: 1-11.
 • Jagiełło R., Baraniak E., Karolewski P., Łakomy P., Behnke-Borowczyk J., Walczak U., Giertych M.J. 2017. Ecophysiological aspects of the interaction between Cameraria ohridella and Guignardia aesculi on Aesculus hippocastanum. Dendrobiology 78: 146-156. doi: 10.12657/denbio.078.014
 • Jagiełło R., Beker C. 2017. Uproszczony model rozkładu pierśnic jednowiekowych, niepielęgnowanych drzewostanów sosnowych (Pinus sylvestris L.) [Simplified model of diameter distribution for even-aged, unthinned Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands]. Sylwan 161(10): 822-830.
 • Jagodziński A.M., Horodecki P., Rawlik K., Dyderski M.K. 2017. Do understory or overstory traits drive tree encroachment on a drained raised bog? Plant Biology 19(4): 571-583 doi: 10.1111/plb.12569
 • Jagodziński A.M., Janyszek M., Janyszek S., Wrońska-Pilarek D., Grzelak M. 2017. Variability of the inflorescence morphology of Carex spicata Huds. (Cyperaceae) and its implication to taxonomy. Nordic Journal of Botany 35: 95-106.
 • Jagodziński A.M., Zasada M., Bronisz K., Bronisz A., Bijak Sz. 2017. Biomass conversion and expansion factors for a chronosequence of young naturally regenerated silver birch (Betula pendula Roth) stands growing on post-agricultural sites. Forest Ecology and Management 384: 208-220.
 • Jasiczek N., Giertych M.J., Suszka J. 2017. Wpływ jemioły (Viscum album) na jakość nasion sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris). Sylwan 161(7): 558-564.
 • Kałucka I.L., Jagodziński A.M. 2017. Ectomycorrhizal Fungi: A Major Player in Early Succession. In: Varma A., Prasad R., Tuteja N. (eds.). Mycorrhiza – Function, Diversity, State of the Art. Fourth Edition. Springer International Publishing. Pp. 187-229. Abstract
 • Karolewski P., Łukowski A., Walczak U., Baraniak E., Mucha J., Giertych M.J. 2017. Larval food affects oviposition preference, female fecundity and offspring survival in Yponomeuta evonymellus. Ecological Entomology 42(5): 657-667 doi: 10.1111/een.12428
 • Łukowski A., Giertych M.J., Walczak U., Baraniak E., Karolewski P. 2017. Light conditions affect the performance of Yponomeuta evonymellus on its native host Prunus padus and the alien Prunus serotina. Bulletin of Entomological Research 107(2): 208-216. doi: 10.1017/S0007485316000791
 • Mąderek E., Zadworny M., Mucha J., Karolewski P. 2017. Light as a regulator of structural and chemical leaf defences against insects in two Prunus species. Acta Oecologica 85: 18-24. https://doi.org/10.1016/j.actao.2017.09.002
 • McCormack M.L., Guo D., Iversen C., Chen W., Eissenstat D.M., Fernandez C., Li L., Ma C., Ma Z., Poorter H., Reich P., Zadworny M., Zanne A. 2017. Building a better foundation: Improving root-trait measurements to understand and model plant and ecosystem processes. New Phytologist 215: 27-37.
 • Pawłowski T.A., Staszak A.M., Karolewski P., Giertych M.J. 2017. Plant development reprogramming by cynipid gall wasp - proteomic analysis. Acta Physiologiae Plantarum 39; 114. doi: 10.1007/s11738-017-2414-9
 • Pilichowski S., Giertych M. J. 2017. Gall abundance and leaf size as factors affecting the hypersensitive reaction in the common beech (Fagus sylvatica). Baltic Forestry 23(3): 608-611.
 • Popek R. 2017. Aktualny stan wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym i jego fitoremediacji przy pomocy roślin drzewiastych (Current knowledge about particulate matter air pollution and its phytoremediation using woody plants). In: Nyćkowiak J., Leśny J. (eds.) Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Ochrona środowiska. Wydawnictwo Młodzi Naukowcy. Pp. 126-131.
 • Popek R., Łukowski A., Bates C., Oleksyn J. 2017. Particulate matter, heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons accumulation on the leaves of Tilia cordata Mill. in five Polish cities with different level of air pollution. International Journal of Phytoremediation 19(12): 1134-1141 doi: 10.1080/15226514.2017.1328394
 • Popek R., Łukowski A., Karolewski P. 2017. Particulate matter accumulation – further differences between native Prunus padus and non-native Prunus serotina. Dendrobiology 78: 85-95. doi: 10.12657/denbio.078.009
 • Popek R., Łukowski A., Oleksyn J. 2017. Ocena zdolności do fitoremediacji pyłu zawieszonego z powietrza przez dąb szypułkowy rosnący wzdłuż arterii komunikacyjnej (The assessment of the ability to phytoremediate particulate matter from the air by pedunculate oak growing along the highway). In: Nyćkowiak J., Leśny J. (eds.) Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Ochrona środowiska. Wydawnictwo Młodzi Naukowcy. Pp. 119-125.
 • Trocha L.K., Bułaj B., Kutczyńska P., Mucha J., Rutkowski P., Zadworny M. 2017. The interactive impact of root branch order and soil genetic horizon on root respiration and nitrogen concentration. Tree Physiology doi: 10.1093/treephys/tpx096
 • Zadworny M., McCormack M.L., Żytkowiak R., Karolewski P., Mucha J., Oleksyn J.  2017. Patterns of structural and defense investments in fine roots of Scots pine (Pinus sylvestris L.) across strong temperature and latitudinal gradient in Europe. Global Change Biology 23(3): 1218–1231. doi: 10.1111/gcb.13514

 

2016:

 • Bruder D., Łukowski A. 2016. New locality of rare saproxylic beetle Enedreytes sepicola (Fabricius, 1792) (Coleoptera: Anthribidae) in Poland with remarks on the biology and distribution of the species. ACTA Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 15(3): 137-144.
 • Donnelly L., Jagodziński A.M., Grant O.M., O’Reilly C. 2016. Above- and below-ground biomass partitioning and fine root morphology in juvenile Sitka spruce clones in monoclonal and polyclonal mixtures. Forest Ecology and Management 373: 17-25.
 • Dyderski A.M.,Biegańska A., Królik K., Rydzińska S., Żychlińska A., Kamieniarz R., Skubis J. 2016. Przydatność danych z wyszukiwarki internetowej do analizy intensywności inwazji biologicznej na przykładzie szopa pracza [Potential of data from the Internet search engine to analyze of biological invasion intensity on the example of Procyon lotor]. Sylwan 160 (10): 822-828.
 • Dyderski M.K., Czapiewska N., Ćwiejkowska A., Gdula A.K., Minta N., Tyborski J., Jagodziński A.M. 2015-2016. Rzadkie i zagrożone gatunki roślin naczyniowych na torfowiskach wokół jezior dystroficznych w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”. Acta Botanica Cassubica 14-15: 5-21.
 • Dyderski M.K., Czapiewska N., Zajdler M., Tyborski J., Jagodziński A.M. 2016. Functional diversity, succession, and human-mediated disturbances in raised bog vegetation. Science of the Total Environment 562: 648-657.
 • Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2016. Patterns of plant invasions at small spatial scale correspond with that at the whole country scale. Urban Ecosystems 19: 983-998. PDF
 • Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2016. Zmiany roślinności rezerwatu przyrody Mszar Bogdaniec [Changes in vegetation of the Mszar Bogdaniec nature reserve]. Leśne Prace Badawcze 77 (2): 104-116. PDF
 • Jagiełło R., Beker C., Jagodziński A.M. 2016. Ocena zgodności rozkładów empirycznych pierśnic drzewostanów bukowych różnych klas wieku z wybranymi rozkładami teoretycznymi [Goodness of fit evaluation of the breast height diameter distributions of beech stands differing in age with selected theoretical distributions]. Sylwan 160 (2): 107-119.
 • Jagodziński A.M., Dyderski M.K., Rawlik K., Kątna B. 2016. Seasonal variability of biomass, total leaf area and specific leaf area of forest understory herbs reflects their life strategies. Forest Ecology and Management 374: 71-81. PDF
 • Jagodziński A.M., Maciejewska-Rutkowska I., Wrońska-Pilarek D., Bocianowski J. 2016. Taxonomic significance of achene morphology of selected Rosa taxa (Rosaceae) occurring in Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 85 (2): 3493. PDF
 • Jagodzinski A.M., Ziółkowski J., Warnkowska A., Prais H. 2016. Tree age effects on fine root biomass and morphology over chronosequences of Fagus sylvatica, Quercus robur and Alnus glutinosa stands. PLoS One 11(2): e0148668; doi:10.1371/journal.pone.0148668. PDF
 • Kałucka I.L., Jagodziński A.M. 2016. Successional traits of ectomycorrhizal fungi in forest reclamation after surface mining and agricultural disturbances: A review. Dendrobiology 76: 91-104.
 • Kałucka I.L., Jagodziński A.M., Nowiński M. 2016. Biodiversity of ectomycorrhizal fungi in surface mine spoil restoration stands in Poland – first time recorded, rare and red-listed species. Acta Mycologica 51(2): 1080. doi:10.5586/am.1080.
 • Liang J., Crowther T.W., Picard N., Wiser S., Zhou M., Alberti G., Schulze E.-D., McGuire A.D., Bozzato F., Pretzsch H., de-Miguel S., Paquette A., Hérault B., Scherer-Lorenzen M., Barrett Ch.B., Glick H.B., Hengeveld G.M., Nabuurs G.-J., Pfautsch S., Viana H., Vibrans A.C., Ammer Ch., Schall P., Verbyla D., Tchebakova N., Fischer M., Watson J.V., Chen H.Y.H., Lei X., Schelhaas M.-J., Lu H., Gianelle D., Parfenova E.I., Salas Ch., Lee E., Lee B., Kim H.S., Bruelheide H., Coomes D.A., Piotto D., Sunderland T., Schmid B., Gourlet-Fleury S., Sonké B., Tavani R., Zhu J., Brandl S., Vayreda J., Kitahara F., Searle E.B., Neldner V.J., Ngugi M.R., Baraloto Ch., Frizzera L., Bałazy R., Oleksyn J., Zawiła-Niedźwiecki T., Bouriaud O., Bussotti F., Finér L., Jaroszewicz B., Jucker T., Valladares F., Jagodzinski A.M., Peri P.L., Gonmadje Ch., Marthy W., O’Brien T., Martin E.H., Marshall A.R., Rovero F., Bitariho R., Niklaus P.A., Alvares-Loayza P., Chamuya N., Valencia R., Mortier F., Wortel V., Engone-Obiang N.L., Ferreira L.V., Odeke D.E., Vasquez R.M., Lewis S.L., Reich P.B. 2016. Positive biodiversity – productivity relationship predominant in global forests. Science 354(6309): aaf8957.
 • Łakomy P., Kwaśna H., Kuźmiński R, Napierała-Filipiak A., Filipiak M., Behnke K., Behnke-Borowczyk J. 2016. Investigation of Ophiostoma population infected elms in Poland. Dendrobiology 76: 137-144.
 • Łukowski A., Opalińska P., Wierzbicka A. 2016. Aktywność nadleśnictw w mediach społecznościowych na przykładzie portalu „Facebook”. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 47(2): 209-216.
 • Mueller K.E., Eisenhauer N., Reich P.B., Hobbie S.E., Chadwick O.A., Chorover J., Dobies T., Hale C.M., Jagodziński A.M., Kałucka I., Kasprowicz M., Kieliszewska-Rokicka B., Modrzyński J., Rożen A., Skorupski M., Sobczyk Ł., Stasińska M., Trocha L.K., Weiner J., Wierzbicka A. Oleksyn J. 2016. Light, earthworms, and soil resources as predictors of diversity of 10 soil invertebrate groups across monocultures of 14 tree species. Soil Biology & Biochemistry 92: 184-198.
 • Napierała-Filipiak A., Filipiak M., Łakomy P, Kuźmiński R., Gubański J. 2016. Changes in elm (Ulmus) populations of mid-western Poland during the past 35 years. Dendrobiology 76: 145-156.
 • Tomaszewski D., Jagodziński A.M. 2016 (red.). Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku. Konferencja naukowa. Kórnik-Poznań, 17-19 października 2016. Materiały konferencyjne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. Pp. 372. PDF
 • Trocha L.K., Rudy E., Chen W., Dabert M., Eissenstat D.M. 2016. Linking the respiration of fungal sporocarps with their nitrogen concentration: variation among species, tissues, and guilds. Functional Ecology 30: 1756-1768.
 • Trocha L.K., Weiser E., Robakowski P. 2016. Interactive effects of juvenile defoliation, light conditions, and interspecific competition on growth and ectomycorrhizal colonization of Fagus sylvatica and Pinus sylvestris seedlings. Mycorrhiza 26: 47-57.
 • Wyka T., Karolewski P., Żytkowiak R., Chmielarz P., Oleksyn J. 2016. Whole-plant allocation to storage and defense in juveniles of related evergreen and deciduous shrub species. Tree Physiology 36(5): 536-547. doi:10.1093/treephys/tpv108.
 • Zadworny M., McCormack M.L., Mucha J., Reich P.B., Oleksyn J. 2016. Scots pine fine roots adjust along a 2,000 km latitudinal climatic gradient. New Phytologist 212: 389-399.

 

2015:

 • Dyderski M.K., Gdula A.K., Jagodziński A.M. 2015. Encroachment of woody species on a drained transitional peat bog in ‘Mszar Bogdaniec’ nature reserve (Western Poland). Folia Forestalia Polonica, series A: 57(3): 161-173.
 • Dyderski M.K., Gdula A.K., Jagodziński A.M. 2015. “The rich get richer” concept in riparian woody species – A case study of the Warta River Valley (Poznań, Poland). Urban Forestry & Urban Greening 14: 107-114. PDF
 • Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2015. Wkraczanie czeremchy amerykańskiej Padus serotina (Ehrh.) Borkh. do olsów i łęgów olszowo-jesionowych. Acta Scientiarum Polonorum, Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 14(2): 103-113.
 • Eissenstat D.M., Kucharski J.M., Zadworny M., Adams T.S., Koide R.T. 2015. Linking root traits to nutrient foraging in arbuscular mycorrhizal trees in a temperate forest. New Phytologist 208: 114-124.
 • Filipiak M., Napierała-Filipiak A. 2015. Zarys ekologii. In: Bugała W., Boratyński A., Iszkuło G. (eds). Wiązy Ulmus glabra Huds., U. leavis Pall., U. minor Mill. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Kórnik, pp. 133-181
 • Giertych M.J., Karolewski P., Oleksyn J. 2015. Carbon allocation in seedlings of deciduous tree species depends on their shade tolerance. Acta Physiologiae Plantarum 37: 216 PDF
 • Grzegorczyk R., Sigiel-Dopierała A., Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2015. Valuable roadside tree avenues in the north-eastern part of the Drawski Landscape Park. Steciana 19 (2): 97-104. PDF
 • Horodecki P., Nowiński M., Rawlik K., Jagodziński A.M. 2015. Rozkład liści drzew w początkowych etapach dekompozycji w drzewostanach sosnowych i brzozowych rosnących na rekultywowanym zwałowisku pokopalnianym i terenach leśnych [Early stages of tree leaves decomposition in pine and birch stands growing on a reclaimed lignite mine spoil heap and forest areas]. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie 17(42): 262-278. PDF
 • Jagodziński A.M., Dyderski M.K., Gdula A.K., Rawlik M., Kasprowicz M. 2015. Zróżnicowanie flory roślin naczyniowych runa pod drzewostanami powstałymi w wyniku rekultywacji zwałowiska pokopalnianego [Differentiation of the flora of herbaceous layer under tree stands established for reclamation of the lignite mine spoil heap]. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie 17(42): 249-261. PDF
 • Jagodziński A.M., Dyderski M.K., Rawlik M., Banaszczak P. 2015. Plantation of coniferous trees modifies risk and size of Padus serotina (Ehrh.) Borkh. invasion – Evidence from a Rogów Arboretum case study. Forest Ecology and Management 357: 84-94.
 • Łukowski A. 2015. Motyle dzienne (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) Trzemeszna i okolic [Butterflies (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) of Trzemeszno and its vicinity]. Wiadomości Entomologiczne 34(1): 29-42. PDF
 • Łukowski A., Giertych M.J., Zadworny M., Mucha J., Karolewski P. 2015. Preferential feeding and occupation of sunlit leaves favors defense response and development in the flea beetle, Altica brevicollis coryletorum – a pest of Corylus avellana. PLoS ONE 10(4): e0126072. ABSTRACT & PDF
 • Łukowski A., Mąderek E., Giertych M.J., Karolewski P. 2015. Sex ratio and body mass of adult herbivorous beetles depend on time of occurrence and light conditions. PLoS ONE 10(12): e0144718. DOI: 10.1371/journal.pone.0144718 ABSTRACT & PDF
 • Mąderek E., Łukowski A., Giertych M.J., Karolewski P. 2015. Influence of native and alien Prunus species and light conditions on performance of the leaf beetle Gonioctena quinquepunctata. Entomologia Experimentalis et Applicata 155: 193-205. PDF
 • McCormack M.L., Dickie I., Eissenstat D.M., Fahey T., Fernandez C., Guo D., Helmisaari H-S., Hobbie E., Iversen C., Jackson R., Leppälammi-Kujansuu J., Norby R., Phillips R., Pregitzer K., Pritchard S., Rewald B., Zadworny M. 2015. Redefining fine roots improves understanding of belowground contributions to terrestrial biosphere processes. New Phytologist 207: 505-518.
 • Mucha J., Budka A., Kayzer D., Guzicka M., Łakomy P., Zadworny M. 2015. The origin of reactive oxygen during interaction of Pinus sylvestris root and Heterobasidion annosum s.l. - the linkage with the iron. European Journal of Plant Pathology 143: 277-290.
 • Mucha J., Guzicka M., Łakomy P., Zadworny M. 2015. Accumulation of iron-binding compounds in root of Pinus sylvestris challenged by Heterobasidion annosum sensu lato. Dendrobiology 73: 103-110.
 • Mucha  J., Szymańska A.K., Zadworny M., Tylkowski T., Michalak M., Suszka J.  2015. Effect of seed storage temperature on fine root development and mycorrhizal colonization of Populus nigra seedlings. Annals of Forest Science 72: 539-547.
 • Mueller K.E., Hobbie S.E., Chorover J., Reich P.B., Eisenhauer N., Castellano M.J., Chadwick O.A., Dobies T., Hale C.M., Jagodziński A.M., Kałucka I., Kieliszewska-Rokicka B., Modrzyński J., Rożen A., Skorupski M., Sobczyk Ł., Stasińska M., Trocha L.K., Weiner J., Wierzbicka A., Oleksyn J. 2015. Effects of litter traits, soil biota, and soil chemistry on soil carbon stocks at a common garden with 14 tree species. Biogeochemistry 123: 313-327.
 • Piasta A., Skorupski M., Horodecki P., Jagodziński A.M. 2015. Zgrupowania roztoczy (Acari) pod drzewostanami sosnowymi na terenach leśnych i rekultywowanym zwałowisku zewnętrznym w Nadleśnictwie Bełchatów [Soil mite communities under Scots pine stands growing on forest sites and reclaimed lignite mine spoil heap in Bełchatów Forest District]. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie 17(42): 279-294. PDF
 • Poorter H., Jagodzinski A.M., Ruiz-Peinado R., Kuyah S., Luo Y., Oleksyn J., Usoltsev V.A., Buckley T.N., Reich P.B., Sack L. 2015. How does biomass distribution change with size and differ among species? An analysis for 1200 plant species from five continents. New Phytologist 208: 736-749.
 • Rawlik K., Horodecki P., Jagodziński A.M. 2015. Odnowienie naturalne drzew i krzewów w płatach dobrze zachowanego oraz spinetyzowanego grądu środkowoeuropejskiego Galio sylvatici-Carpinetum (R. Tx. 1937) Oberd. 1957 [Natural regeneration in the well-preserved and Scots pine dominated oak-hornbeam forest community Galio sylvatici-Carpinetum (R. Tx. 1937) Oberd. 1957]. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie 17(42): 112-124. PDF
 • Rodríguez-Calcerrada J., López R.,  Salomón R.,  González G., Valbuena-Carabana M., Oleksyn J.,  Gil L. 2015. Stem CO2 efflux in six co-occurring tree species: underlying factors and ecological implications. Plant Cell Environ, 38: 1104-1115. doi: 10.1111/pce.12463
 • Sukovata L., Jaworski T., Karolewski P., Kolk A. 2015. The performance of Melolontha grubs on the roots of various plant species. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 39: 107-116. DOI: 10.3906/tar-1405-60 PDF
 • Wrońska-Pilarek D., Jagodziński A.M., Bocianowski J., Janyszek M. 2015. The optimal sample size in pollen morphological studies using the example of Rosa canina L. (Rosaceae). Palynology 39 (1): 56-75.
 • Zadworny M., McCormack M.L., Rawlik K., Jagodziński A.M. 2015. Seasonal variation in chemistry, but not morphology, in roots of Quercus robur growing in different soil types. Tree Physiology 35 (6): 644-652.

 

2014:

 • Bagniewska-Zadworna A., Barakat A., Łakomy P., Smoliński D.J., Zadworny M. 2014. Lignin and lignans in plant defence: Insight from expression profiling of cinnamyl alcohol dehydrogenase genes during development and following fungal infection in Populus. Plant Science 229: 111-121.
 • Cornwell W.K., Westoby M., Falster D.S., FitzJohn R.G., O’Meara B.C., Pennell M., McGlinn D.J., Eastman J.M., Moles A.T., Reich P.B., Tank D.C., Wright I.J., Aarssen L., Beaulieu J.M., Kooyman R.M., Leishman M.R., Miller E.T., Niinemets Ü., Oleksyn J., Ordonez A., Royer D.L., Smith S.A., Stevens P.F., Warman L., Wilf P., Zanne A.E. 2014. Functional distinctiveness of major plant lineages. Journal of Ecology 102: 345-356 PDF
 • Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2014. Synantropizacja zbiorowisk łęgowych ze związku Salicion albae w południowej części Poznania [Synanthropisation of riparian plant communities from Salicion albae alliance in the southern part of Poznań]. Acta Botanica Silesiaca 10: 41-69. PDF
 • Gawęda T., Małek S., Zasada M., Jagodziński A.M. 2014. Allocation of elements in a chronosequence of silver birch afforested on former agricultural lands. Drewno 57 (192): 107-117. PDF
 • Gdula A.K., Dyderski M.K., Jagodziński A.M. 2014. Habitat preferences of royal fern Osmunda regalis L. in the ‘Baszków’ nature reserve. Folia Forestalia Polonica 56 (4): 171-178.
 • Horodecki P., Wiczyńska K., Jagodziński A.M. 2014. Odnowienie naturalne w rezerwacie przyrody "Czmoń" (Wielkopolska) [Natural regeneration in the 'Czmoń' nature reserve (Wielkopolska Region)]. Leśne Prace Badawcze 75 (1): 61-75. ABSTRACT
 • Jagodziński A.M., Kałucka, I., Horodecki P., Oleksyn J. 2014. Aboveground biomass allocation and accumulation in a chronosequence of young Pinus sylvestris L. stands growing on a lignite mine spoil heap. Dendrobiology 72: 139-150
 • Jaworek J., Filipiak M., Napierała-Filipiak A. 2014. Zmiana powierzchni zbiorowisk o charakterze leśnym w dolinie Karpnickiego Potoku jako przykład zmian lesistości w dolnych partiach Sudetów [Changes in the area covered by woody plants communities in the Karpnicki Potok valley as an example of changes in forest area in lower parts of the Sudety Mountains]. Sylwan 158(9): 704-713. ABSTRACT
 • Karliński L., Jagodziński A.M., Leski T., Butkiewicz P., Brosz M., Rudawska M. 2014. Fine root parameters and mycorrhizal colonization of horse chestnut trees (Aesculus hippocastanum L.) in urban and rural environments. Landscape and Urban Planning 127: 154-163. ABSTRACT
 • Karolewski P., Jagodziński A.M., Giertych M.J., Łukowski A., Baraniak E., Oleksyn J. 2014. Invasive Prunus serotina – a new host for Yponomeuta evonymellus (Lepidoptera: Yponomeutidae)? European Journal of Entomology 111(2): 227–236. PDF
 • Łukowski A., Mąderek E., Karolewski P. 2014. Wpływ warunków świetlnych na namiotnika czeremszaczka – głównego szkodnika czeremchy zwyczajnej [Light conditions effect on bird cherry ermine moth – the main pest of bird cherry]. Sylwan 158(8): 595-603.
 • Mucha J., Guzicka M., Ratajczak E., Zadworny M. 2014. Strategies utilized by trophically diverse fungal species for Pinus sylvestris root colonization. Tree Physiology 34(1):73-86.
 • Napierała-Filipiak A., Filipiak M., Jaworek J. 2014. Rozmieszczenie zasobów drzew z rodzaju wiąz (Ulmus spp.) w lasach Polski w świetle dokumentacji leśnej [Distribution of elms (Ulmus spp.) in Polish forests according to the forestry inventory data]. Sylwan 158(11): 811-820. ABSTRACT
 • Pilichowski S., Pazio D., Giertych M.J. 2014. Factors associated with the distribution and size of Adelges abietis (Homoptera: Adelgidae) galls on a several years old spruce (Picea abies) plantation. Entomologica Fennica 25:161-169.
 • Reich P.B., Luo Y., Bradford J.B., Poorter H., Perry C.H., Oleksyn J. 2014. Temperature drives global patterns in forest biomass allocation in leaves, stems and roots. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 111: 13721-13726 PDF
 • Reich P.B., Rich R.L., Lu X., Wang Y-P., Oleksyn J. 2014. Biogeographic variation in evergreen conifer needle longevity and impacts on boreal forest carbon cycle projections. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 111: 13703-13708 PDF
 • Węgiel A., Bembenek M., Jagodziński A.M., Zasada M. 2014. Schätzfunktionen für Kiefer (Pinus sylvestris L.) [Funkcje szacowania dla sosny (Pinus sylvestris L.)]. In: Schröder J. (Ed.). Biomasseschätzung für Wälder mittels Fernerkundung und Modellierung [Szacowanie biomasy leśnej za pomocą teledetekcji i modelowania]. Eberswalder Forstliche Schriftenereihe [Eberswaldzka Seria Leśna] 56: 123-133. PDF in German, in Polish.
 • Wyka T., Oleksyn J. 2014. Photosynthetic ecophysiology of evergreen leaves in the woody angiosperms – a review. Dendrobiology 72: 3-27
 • Zadworny, M., Jagodziński, A.M., Łakomy, P., Ufnalski, K., Oleksyn, J. 2014. The silent shareholder in deterioration of oak growth: Common planting practices affect the long-term response of oaks to periodic drought. Forest Ecology and Management 318: 133-141.
 • Zanne, A.E., Tank, D.C., Cornwell, W.K., Eastman, J.M., Smith, S.A., FitzJohn, R.G., McGlinn, D.J., O'Meara, B.C., Moles, A.T., Reich, P.B., Royer, D.L., Soltis, D.E., Stevens, P.F., Westoby, M., Wright, I.J., Aarssen, L., Bertin, R.I., Calaminus, A., Govaerts, R., Hemmings, F., Leishman, M.R., Oleksyn, J., Soltis, P.S., Swenson, N.G., Warman, L., Beaulieu J.M. 2014. Three keys to the radiation of angiosperms into freezing environments. Nature 506(7486): 89-92. ABSTRACT

 

2013:

 • Giertych M.J., Jagodziński A.M., Karolewski P. 2013. Spatial distribution of Cynips quercusfolii (Hymenoptera: Cynipidae) galls on leaves and within the crowns of oak trees. European Journal of Entomology 110(4): 657-661. PDF
 • Jagodziński A.M., Oleksyn J. 2013. Instytut Dendrologii PAN w Kórniku. Kórniczanin 26 (410): 6.
 • Jagodziński A.M., Pietrusiak K., Rawlik M., Janyszek S. 2013. Dynamika produkcji biomasy w runie lasu grądowego Galio sylvatici-Carpinetum betuli [Seasonal changes in the understorey biomass of an oak-hornbeam forest Galio sylvatici-Carpinetum betuli]. Leśne Prace Badawcze 74 (1): 35-47 PDF (Polish) PDF (English)
 • Jagodziński A.M., Węgiel A. 2013 (Eds). Forest Biomass Conference. Book of Abstracts. Mierzęcin, 7-9 October 2013. Wydawnictwo Ornaus, Poznań. Pp. 60. PDF
 • Kałucka I., Jagodziński A.M. 2013. Grzyby ektomykoryzowe w obiegu węgla w ekosystemach leśnych [Ectomycorrhizal fungi and carbon dynamics in forest ecosystems]. Sylwan 157: 817-830. ABSTRACT
 • Karolewski P., Jagodziński A.M. 2013. Udział węgla w związkach obronnych przed czynnikami biotycznymi u roślin drzewiastych [The share of carbon in defense compounds against biotic factors in woody plants]. Sylwan 157: 831-841. ABSTRACT
 • Karolewski P., Giertych M.J., Żmuda M., Jagodziński A.M., Oleksyn J. 2013. Season and light affect constitutive defenses of understory shrub species against folivorous insects. Acta Oecologica 53: 19-32. PDF
 • Mucha J., Guzicka M., Łakomy P., Zadworny M. 2013. Production of Metal Chelating Compounds by Species of Heterobasidion annosum sensu lato. Journal of Phytopathology 161: 791-799. ABSTRACT
 • Mueller, K. E., Eissenstat, D.M., Müller, C.W., Oleksyn, J., Reich, P.B., Freeman, K.H. What controls the concentration of various aliphatic lipids in soil? Soil Biology and Biochemistry 63: 14-17 ABSTRACT
 • Pastwik E., Skorupski M., Piasta A., Jagodziński A.M. 2013. Mesostigmata mites of afforested post-industrial habitats on a lignite mine spoil heap in Bełchatów – a preliminary study. In: Neményi M., Varga L., Facskó F., Lőrincz I. (eds). Science for Sustainability. Proceedings of the International Scientific Conference for PhD Students. Győr, March 19-20, 2013. University of West Hungary Press, Sopron. Pp. 251-257. PDF
 • Skorupski M., Horodecki P., Jagodziński A.M. 2013. Roztocze z rzędu Mesostigmata (Arachnida, Acari) na terenach przemysłowych i poprzemysłowych w Polsce [Mite species of Mesostigmata order (Arachnida, Acari) in industrial and postindustrial areas of Poland]. Nauka Przyroda Technologie 7 (1): #11. PDF
 • Skorupski M., Kurzawska K., Wierzbicka A., Pastwik E., Piasta A., Jagodziński A.M. 2013. Roztocze (Acari, Mesostigmata) rezerwatu przyrody "Ostrów Panieński" i przylegających plantacji topól euroamerykańskich [Mites (Acari, Mesostigmata) of the ''Ostrów Panieński" nature reserve and adjacent poplar plantations]. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 32 (3): 25-32. ABTRACT
 • Tomaszewski D., Jagodziński A.M. 2013 (eds.). Biologia i ekologia roślin drzewiastych. Konferencja naukowa połączona z obchodami 80-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Kórnik-Poznań, 21-23 października 2013 roku. Materiały Konferencyjne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. Pp. 390. PDF
 • Wiczyńska K., Horodecki P., Jagodziński A.M. 2013. Stand structure and species composition in the 'Czmoń' nature reserve. Nauka Przyroda Technologie 7(4): #69. PDF
 • Wrońska-Pilarek D., Bocianowski J., Jagodziński A.M. 2013. Comparison of pollen grain morphological features of selected species of the genus Crataegus (Rosaceae) and their spontaneous hybrids. Botanical Journal of the Linnean Society 172 (4): 555-571. PDF
 • Wrońska-Pilarek D., Kiciński P., Jagodziński A.M. 2013. The vascular plants and plant communities of the "Źródła rzeki Łyny im. Prof. R. Kobendzy" nature reserve. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 392, Botanika – Steciana 17: 101-109. PDF
 • Wyka, T., Oleksyn, J., Karolewski, P., Schnitzer, S.A. 2013. Phenotypic correlates of the lianescent growth form: a review. Annals of Botany 112: 1667-1681. PDF
 • Zadworny M., Guzicka M., Łakomy P., Samardakiewicz S., Smoliński D.J., Mucha J. 2013. Analysis of microtubule and microfilament distribution in Pinus sylvestris roots following infection by Heterobasidion species. Forest Pathology 43(3): 222-231 ABSTRACT

 

2012:

 • Bagniewska-Zadworna A., Byczyk J., Eissenstat D.M., Oleksyn J., Zadworny M. 2012. Avoiding transport bottlenecks in an expanding root system: Xylem vessel development in fibrous and pioneer roots under field conditions. American Journal of Botany 99: 1417-1426. ABSTRACT
 • Falster, D.S., Reich, P.B., Ellsworth, D.S., Wright, I.J., Westoby, M., Oleksyn, J., Lee, T.D. 2012. Lifetime return on investment increases with leaf life span among 10 Australian woodland species. New Phytologist 193: 409-419. ABSTRACT
 • Hortal S., Trocha L.K., Murat C., Chybicki I.J., Buée M., Trojankiewicz M., Burczyk J., Martin F. 2012. Beech roots are simultaneously colonized by multiple genets of the ectomycorrhizal fungus Laccaria amethystine clustered in two genetic groups. Molecular Ecology 21(9): 2116-2129 ABSTRACT
 • Iszkuło G., Didukh Y., Giertych M.J., Jasińska A.K., Sobierajska K., Szmyt J. 2012. Weak competitive ability may explain decline of Taxus baccata. Annals of Forest Science 69(6): 705-712 PDF
 • Jagodziński A.M., Jarosiewicz G., Karolewski P., Oleksyn J. 2012. Zawartość węgla w biomasie pospolitych gatunków krzewów podszycia leśnego [Carbon concentration in the biomass of common species of understory shrubs]. Sylwan 156: 650-662 ABSTRACT
 • Jagodziński A.M., Nowak-Dyjeta K. 2012. Przyrodniczy pomnik historii. Arboretum Kórnickie. Las Polski 12: 18-19. PDF
 • Koele, N., Dickie, I.A., Oleksyn, J., Richardson, S.J., Reich, P.B. 2012. No globally consistent effect of ectomycorrhizal status on foliar traits. New Phytologist 196: 845-852
 • Mucha J., Guzicka M., Łakomy P., Zadworny M. 2012. Iron and reactive oxygen responses in Pinus sylvestris root cortical cells infected with different species of Heterobasidion annosum sensu lato. Planta 236: 975-988 ABSTRACT Mueller, K.E., Eissenstat, D.M., Hobbie, S.E., Oleksyn, J., Jagodzinski, A.M., Reich, P.B., Chadwick, O.A., Chorover, J. 2012. Tree species effects on coupled cycles of carbon, nitrogen, and acidity in mineral soils at a common garden experiment. Biogeochemistry 111: 601-614.
 • Mueller, K.E., Hobbie, S.E., Oleksyn, J., Reich, P.B., Eissenstat, D.M. 2012. Do evergreen and deciduous trees have different effects on net N mineralization in soil? Ecology 93: 1463-1472 ABSTRACT
 • Mueller, K.E., Polissar, P.J., Oleksyn, J., Freeman, K.H. Differentiating temperate tree species and their organs using lipid biomarkers in leaves, roots and soil. Organic Geochemistry 52: 130-141
 • Napierała-Filipiak A., Filipiak M. 2012. Higher resistance of the offspring of Scots pine trees resulting from natural regeneration in old foci of Heterobasidion annosum root rot. Scandinavian Journal of Forest Research 27: 794-799. ABSTRACT
 • Poorter, H., Niklas, K.J., Reich, P.B., Oleksyn, J., Poot, P., Mommer, L. 2012. Biomass allocation to leaves, stems and roots: meta-analyses of interspecific variation and environmental control. New Phytologist 193: 30-50. PDF
 • Rawlik M., Jagodziński A.M., Janyszek S. 2012. Sezonowe zmiany stanu biomasy w runie lasu grądowego Stellario holosteae-Carpinetum betuli [Seasonal changes in the understorey biomass of an oak-hornbeam forest Stellario holosteae-Carpinetum betuli]. Leśne Prace Badawcze 73 (3): 221-235. PDF
 • Skorupski M., Jagodziński A.M., Żytkowiak R., Karolewski P. 2012. Differences in chemical composition of needle and leaf litter from exotic and native tree species stands. Dendrobiology 68: 101-112.
 • Trocha, L.K., Kałucka, I., Stasińska, M., Nowak, W., Dabert, M., Leski, T., Rudawska, M., Oleksyn, J. 2012. Ectomycorrhizal fungal communities of native and non-native Pinus and Quercus species in a common garden of 35-year-old trees. Mycorrhiza 22: 121-134. PDF
 • Wrońska-Pilarek D., Jagodziński A.M., Maliński T. 2012. Morphological studies of pollen grains of the Polish endemic species of the genus Rubus L. (Rosaceae). Biologia 67 (1): 87-96.
 • Wrońska-Pilarek D., Jagodziński A.M. 2012. Intra- and interindividual variability of selected quantitative features of pollen grain morphology based on the example of Rosa canina L. (Rosaceae). Dendrobiology 67: 25-39.
 • Wyka T.P., Oleksyn J., Żytkowiak R., Karolewski P., Jagodziński A.M., Reich P.B. 2012. Responses of leaf structure and photosynthetic properties to intra-canopy light gradients: a common garden test with four broadleaf deciduous angiosperm and seven evergreen conifer tree species. Oecologia 170: 11-24. PDF
 • Zadworny M., Smoliński D.J., Świdzinski M., Guzicka M., Łakomy P., Mucha J. 2012. Callose synthase in Pinus sylvestris response during infection by species of Heterobasidion annosum sensu lato with varied host preferences. Journal of Phytopathology. 160: 745-751. ABSTRACT

 

2011:

 • Giertych M.J., Suszka J. 2011. Consequences of cutting off distal ends of cotyledons of Quercus robur acorns before sowing. Annals of Forest Sciences 68:433-442. ABSTRACT
 • Giertych M.J., Jagodziński A.M. 2011. Co nowego w interakcjach między owadami a roślinami? Przegląd Leśniczy 9: 7.
 • Goebel, M., Hobbie, S.E., Bulaj, B., Zadworny, M., Archibald, D.D., Oleksyn, J., Reich, P.B., Eissenstat, D.M. 2011. Decomposition of the finest root branching orders: Linking carbon and nutrient dynamics belowground to fine root function and structure. Ecological Monographs 81: 89-102. ABSTRACT
 • Jagodziński A.M., Giertych M.J. 2011. Jak roślina z roślinożercą. Las Polski 18: 10-11.
 • Jagodziński A.M., Kałucka I. 2011. Fine root biomass and morphology in an age-sequence of post-agricultural Pinus sylvestris L. stands. Dendrobiology 66: 71-84.
 • Jagodziński A.M., Kubiak M., Warnkowska A., Ziółkowski J., Dopierała N., Rosik S., Motyl A., Łukowski A., Koter A., Kątna B., Opiełka K., Barycza A., Janiszewski K., Prais H., Wrońska-Pilarek D. 2011. Występowanie klonu polnego Acer campestre L. na terenie rezerwatów przyrody "Ostrów Panieński" i "Łęgi na Ostrowiu Panieńskim" koło Chełmna. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 30 (1-2): 33-48.
 • Jagodziński A.M., Skorupski M., Kasprowicz M., Wojterska M., Dobies T., Kałucka I., Sławska M., Wierzbicka A., Łabędzki A, Oleszyńska-Niżniowska J., Nowiński M., Małek S., Karolewski P., Oleksyn J., Banaszczak P. 2011. Biodiversity of Greek fir (Abies cephalonica Loudon) experimental stands in Rogów Arboretum (Poland). Acta Scientiarum Polonorum, Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 10(4): 5-15.
 • Karolewski P., Jagodziński A.M., Grzebyta J. 2011. Wpływ wieku drzew oraz wieku i lokalizacji igieł w koronie na zawartość związków fenolowych w igłach młodych sosen [Influence of tree age, needle age and location in the crown on the phenolic compounds content in needles of young Scots pines]. Sylwan 155(12): 797-807 [in Polish with English Abstract and Summary] ABSTRACT
 • Kasprowicz M., Jagodziński A.M., Skorupski M., Wojterska M., Dobies T., Kałucka I., Sławska M., Wierzbicka A., Łabędzki A., Nowiński M., Karolewski P., Oleksyn J., Banaszczak P., Małek S. 2011. The list of plants, fungi and invertebrates of noble fir (Abies procera Rehder) experimental stands in Rogów Arboretum (Poland). Acta Scientiarum Polonorum, Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 10(4): 17-27.
 • Kattge, J., Díaz, S., Lavorel, S., Prentice, C., Leadley, P., Bönisch, G., Garnier, E., Westoby, M., Reich, P.B., Wright, I.J., Cornelissen, J.H.C., Violle, C., Harrison, S.P., van Bodegom, P.M., Reichstein, M., Soudzilovskaia, N.A., Ackerly, D.D., Anand, M., Atkin, O., Bahn, M., Baker, T.R., Baldocchi, D., Bekker, R., Blanco, C., Blonder, B., Bond, W., Bradstock, R., Bunker, D.E., Casanoves, F., Cavender-Bares, J., Chambers, J., Chapin, F.S., Chave, J., Coomes, D., Cornwell, W.K., Craine, J.M., Dobrin, B.H., Durka, W., Elser, J., Enquist, B.J., Esser, G., Estiarte, M., Fagan, W.F., Fang, J., Fernández, F., Fidelis, A., Finegan, B., Flores, O., Ford, H., Frank, D., Freschet, G.T., Fyllas, N.M., Gallagher, R., Green, W., Gutierrez, A.G., Hickler, T., Higgins, S., Hodgson, J.G., Jalili, A., Jansen, S., Kerkhoff, A.J., Kirkup, D., Kitajima, K., Kleyer, M., Klotz, S., Knops, J.M.H., Kramer, K., Kühn, I., Kurokawa, H., Laughlin, D., Lee, T.D., Leishman, M., Lens, F., Lenz, T., Lewis, S.L., Lloyd, J., Llusia, J., Louault, F., Ma, S., Mahecha, M.D., Manning, P., Massad, T., Medlyn, B., Messier, J., Moles, A., Müller, S., Nadrowski, K., Naeem, S., Niinemets, Ü., Nöllert, S., Nüske, A., Ogaya, R., Oleksyn, J., Onipchenko, V.G., Onoda, Y., Ordonez, J., Overbeck, G., Ozinga, W., Patino, S., Paula, S., Pausas, J.G., Penuelas, J., Phillips, O.L., Pillar, V., Poorter, H., Poorter, L., Poschlod, P., Proulx, R., Rammig, A., Reinsch, S., Reu, B., Sack, L., Salgado, B., Sardans, J., Shiodera, S., Shipley, B., Sosinski, E., Soussana, J-F., Swaine, E., Swenson, N., Thompson, K., Thornton, P., Waldram, M., Weiher, E., White, M., Wright, S.J., Zaehle, S., Zanne, A.E., Wirth, C.  2011. TRY – a global database of plant traits. Global Change Biology 17: 2905-2935. PDF
 • Morozowska M., Czarna A., Kujawa M., Jagodzinski A.M. 2011. Seed morphology and endosperm structure of selected species of Primulaceae, Myrsinaceae, and Theophrastaceae and their systematic importance. Plant Systematics and Evolution 291: 159-172. ABSTRACT
 • Mucha J. 2011. Changes in hyphal morphology and activity of phenoloxidases during interaction between selected ectomycorrhizal fungi and two species of Trichoderma. Antonie van Leeuwenhoek 100: 155-160 ABSTRACT
 • Napierała-Filipiak A., Filipiak M. 2011. Effects of Scots pine (Pinus sylvestris) natural selection in old foci of Heterobasidion annosum root rot. Dendrobiology 66: 63-69.
 • Sigiel-Dopierała A., Jagodziński A.M. 2011. Materials to the vascular flora of the neglected Evangelical cemeteries in the western part of Drawsko Landscape Park (Poland). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 390, Botanika-Steciana 15: 57-64.
 • Skorupski M., Jagodziński A.M., Kałucka I., Kasprowicz M., Wojterska M., Dobies T., Sławska S., Wierzbicka A., Łabędzki A., Oleszyńska-Niżniowska J., Nowiński M., Małek S., Karolewski P., Oleksyn J., Banaszczak P. 2011. Plants, fungi and invertebrates of grand fir [Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindl.] experimental stands in Rogów Arboretum (Poland). Acta Scientiarum Polonorum, Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 10(4): 39-49.
 • Wrońska-Pilarek D., Jagodziński A.M. Systematic importance of pollen morphological features of selected species from the genus Rosa (Rosaceae). Plant Systematics and Evolution 295: 55-72. ABSTRACT
 • Zadworny M., Eissenstat D. 2011. Contrasting the morphology, anatomy and fungal colonization of new pioneer and fibrous roots. New Phytologist 190: 213-221. ABSTRACT

 

2010:

 • Antkowiak W., Maciejewska-Rutkowska I., Jagodzinski A.M., Kayzer D., Klimko M. 2010. Variation of seed morphology of Trollius europaeus L. and Trollius altissimus Crantz (Ranunculaceae).  Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79(2): 117-123. PDF
 • Dickie, I.A., Kałucka, I., Stasińska, M., Oleksyn J. 2010. Plant host drives fungal phenology. Fungal Ecology 3: 311-315. ABSTRACT
 • Giertych M.J., Suszka J. 2010. Influence of cutting off distal ends of Quercus robur acorns on seedling growth and their infection by the fungus Erysiphe alphitoides in different light conditions. Dendrobiology 64: 65-70.
 • Hobbie, S.E., Oleksyn, J., Eissenstat, D.E., Reich, P.B. 2010. Fine root decomposition rates do not mirror those of leaf litter among temperate tree species. Oecologia 162: 505-513. PDF
 • Jagodzinski A.M., Banaszczak P. 2010. Stem volume and aboveground woody biomass in Noble fir (Abies procera Rehder) stands in Rogów Arboretum (Poland). Acta Scientiarum Polonorum, Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 9(2): 9-24. PDF
 • Jagodziński A.M., Kałucka I. 2010. Fine roots biomass and morphology in a chronosequence of young Pinus sylvestris stands growing on a reclaimed lignite mine spoil heap. Dendrobiology 64: 19-30.
 • Karolewski P., Zadworny M., Mucha J., Napierała-Filipiak A., Oleksyn J. 2010. Link between defoliation and root vitality in five understory shrubs with different resistance to insect herbivores. Tree Physiology 30: 569-578. PDF
 • Reich, P.B., Oleksyn, J., Wright, I.J., Niklas, K.J., Hedin, L., Elser, J.J. 2010. Evidence of a general 2/3-power law of scaling leaf nitrogen to phosphorus among major plant groups and biomes. Proceedings of the Royal Society - B Biological Sciences 277: 877-883. PDF
 • Sukovata L., Kolk A., Karolewski P., Smolewska M., Isidorov V. 2010. Wpływ żerowania owadów roślinożernych sosny na skład chemiczny igliwia, ściółki i gleby [Effect of the Scots pine defoliation by herbivorous insects on chemical composition of needles, litter and soil]. Sylwan 154(9): 639-648. [in Polish with English Abstract and Summary] PDF
 • Trocha, L.K., Mucha, J., Eissenstat, D.M., Reich, P.B., Oleksyn, J. 2010. Ectomycorrhizal identity determines respiration and concentrations of nitrogen and non-structural carbohydrates in root tips: a test using Pinus sylvestris and Quercus robur saplings. Tree Physiology 30: 648-654. PDF
 • Wronska-Pilarek D., Janyszek M., Jagodzinski A.M. 2010. Pollen morphology of selected Central European species from subgenera Vignea and Carex (Carex, Cyperaceae) and its relation to taxonomy. Botanical Journal of the Linnean Society 164: 422-439. ABSTRACT

 

2009:

 • Dauer, J.M., Withington, J.M., Oleksyn, J., Chorover, J., Chadwick, O.A., Reich, P.B., Eissenstat, D.M. 2009. A scanner-based approach to soil profile-wall mapping of root distribution. Dendrobiology 62: 35-40.
 • Filipiak M., Napierała-Filipiak A. 2009. Effect of canopy density on the defoliation of the European silver fir (Abies alba Mill.) due to heavy industrial pollution. Dendrobiology 62: 17-22
 • Iszkulo G., Jasinska A.K., Giertych M.J., Boratynski A. 2009. Do secondary sexual dimorphism and female intolerance to drought influence the sex ratio and extinction risk of Taxus baccata? Plant Ecol 200:229-240 ABSTRACT
 • Jagodziński A.M. 2009. Zasady opracowywania przewodników po ścieżkach dydaktycznych. W: Gwiazdowicz D.J. (red.). Edukacja przyrodniczo-leśna. Oficyna Wydawnicza G & P, Poznań: 75-83.
 • Jagodziński A.M., Oleksyn J. 2009. Ekologiczne konsekwencje hodowli drzew w różnym zagęszczeniu. I. Wzrost i rozwój drzewostanu [Ecological consequences of silviculture at variable stand densities. I. Stand growth and development]. Sylwan 153 (2): 75-85. [in Polish with English Abstract and Summary] PDF
 • Jagodziński A.M., Oleksyn J. 2009. Ekologiczne konsekwencje hodowli drzew w różnym zagęszczeniu. II. Produkcja i alokacja biomasy, retencja biogenów [Ecological consequences of silviculture at variable stand densities. II. Biomass production and allocation, nutrient retention]. Sylwan 153 (3): 147-157. [in Polish with English Abstract and Summary] PDF
 • Jagodziński A.M., Oleksyn J. 2009. Ekologiczne konsekwencje hodowli drzew w różnym zagęszczeniu. III. Stabilność drzewostanu, fitoklimat i różnorodność biologiczna [Ecological consequences of silviculture at variable stand densities. III. Stand stability, phytoclimate and biodiversity]. Sylwan 153 (4): 219-230. [in Polish with English Abstract and Summary] PDF
 • Janyszek M., Jagodzinski A.M. 2009. Variability of perigynium morphology of Central European members of Carex sect. Phaestoglochin (Cyperaceae) from variable plant communities. Plant Systematics and Evolution 278: 87-99. ABSTRACT
 • Mucha J., Zadworny M., Werner A. 2009. Cytoskeleton and mitochondrial morphology of saprotrophs and the pathogen Heterobasidion annosum in the presence of Suillus bovinus metabolites. Mycological Research 113 (9): 981-990 ABSTRACT
 • Reich, P.B., Falster, D.S., Ellsworth, D.S., Wright, I.J., Westoby, M., Oleksyn, J., Lee, T.D. 2009. Controls on declining carbon balance with leaf age among 10 woody species in Australian woodland: do leaves have zero daily net carbon balances when they die? New Phytologist 183: 153-166. PDF (See commentary: Anten, N.P.R., Poorter, H. 2009. Carbon balance of the oldest and most-shaded leaves in a vegetation: a litmus test for canopy models. New Phytologist 183: 1-3.)
 • Reich, P.B., Oleksyn, J., Wright, I.J. 2009. Leaf phosphorus influences the photosynthesis-nitrogen relation: a cross-biome analysis of 314 species. Oecologia 160: 207-212. ABSTRACT
 • Tjoelker, M.G., Oleksyn, J., Lorenc-Plucinska, G., Reich, P.B. 2009. Acclimation of respiratory temperature responses in northern and southern populations of Pinus banksiana. New Phytologist, 181: 218-229. PDF
 • Wrońska-Pilarek D., Jagodziński A.M. 2009. Pollen morphological variability of Polish native species of Rosa L. (Rosaceae). Dendrobiology 62: 71-82.

 

2008:

 • Bagniewska-Zadworna A., Zenkteler E., Karolewski P., Zadworny M. 2008. Phenolic compound localisation in Polypodium vulgare L. rhizomes after mannitol-induced dehydrated and controlled desiccation. Plant Cell Reports 27: 1251-1259. ABSTRACT
 • Giertych. M.J., Karolewski P., Oleksyn J. 2008. Early-season defoliation of Sorbus aucuparia (L.) and Acer platanoides (L.) can induce defense mechanisms against the spider mite Tetranychus urticae (Koch.) Polish Journal of Ecology. 56: (3) 443-452. PDF
 • Jagodziński A.M., Kałucka I. 2008. Age-related changes in leaf area index of young Scots pine stands. Dendrobiology 59: 57-65.
 • Jagodziński A.M., Maciejewska-Rutkowska I. 2008. Zmiany we florze rezerwatu przyrody "Ostrów Panieński" koło Chełmna w latach 1965-2001 [Changes in flora of the "Ostrów Panieński" nature reserve near Chełmno during the years 1965-2001]. Studia Naturae 54 (2): 121-131.
 • Janyszek M., Jagodzinski A.M., Janyszek S., Wronska-Pilarek D. 2008. Morphological variability of Carex spicata Huds. utricles among plant communities. Flora 203: 386-395. ABSTRACT
 • Knight, K.S., Oleksyn, J., Jagodzinski, A.M., Reich, P.B., Kasprowicz, M. 2008. Overstory tree species regulate colonization by native and exotic plants: a source of positive relationships between understorey diversity and invasibility. Diversity and Distributions 14: 666-675. ABSTRACT
 • Mucha J., Zadworny M., Werner A., Napierała-Filipiak A., Łakomy P. 2008. Antagonistic activity of the ectomycorrhizal fungus Suillus bovinus challenged by saprotrophic fungi from different soils. Nova Hedwigia 87 (3-4): 373-385. PDF
 • Przybył, K., Karolewski , P., Oleksyn, J., Łabędzki, A., Reich, P.B. 2008. Fungal diversity of Norway spruce litter: effects of site conditions and premature leaf fall caused by bark beetle outbreak. Microbial Ecology 56: 332-340. ABSTRACT
 • Reich, P.B., Oleksyn, J. 2008. Climate warming will reduce growth and survival of Scots pine except in the far north. Ecology Letters 11: 588-597 PDF
 • Reich, P.B., Tjoelker, M.G., Pregitzer, K.S., Wright, I.J., Oleksyn, J., Machado, J-L. 2008. Scaling of respiration to nitrogen in leaves, stems, and roots of higher land plants. Ecology Letters 11: 793-801. PDF
 • Strzeliński P., Jagodziński A.M., Wencel A., Zawiła-Niedźwiecki T. 2008. Szacowanie zasobów węgla w lasach z wykorzystaniem technik geomatycznych. W: Zawiła-Niedźwiecki T., Zasada M. (ed.). Techniki geomatyczne w inwentaryzacji lasu – potrzeby i możliwości. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 114-125.
 • Tjoelker, M.G., Oleksyn, J., Żytkowiak, R., Reich, P.B. 2008. Coupling of respiration, nitrogen, and sugars underlies convergent temperature acclimation in Pinus banksiana across wide-ranging sites and populations. Global Change Biology 14: 782-797. PDF
 • Wrońska-Pilarek D., Jagodziński A.M., Olejniczak S. 2008. Vascular plants of the 'Uroczysko Wielkie Łunawy' (Chełmno Region). Acta Scientiarum Polonorum, Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 7(1): 93-114. PDF
 • Wyka, T., Robakowski, P., Żytkowiak, R. 2008. Leaf age as a factor in anatomical and physiological acclimative responses of Taxus baccata L. needles to contrasting irradiance environments. Photosynthesis Research 95: 87-99 ABSTRACT
 • Zadworny M., Górski Z., Koczorowska E., Werner A. 2008. Conidia of Trichoderma virens as a phosphorus source for mycorrhizal Pinus sylvestris seedlings. Mycorrhiza 19: 61-66 ABSTRACT
 • Żmuda M., Karolewski P., Giertych M.J., Żytkowiak R., Bąkowski M., Grzebyta J., Oleksyn J. 2008. The effect of light conditions on leaf injury in underbrush shrubs caused by leaf-eating insects. Acta Scientiarum Polonorum et Silvarum, Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 7(3): 47-57. PDF

 

2007:

 • Dauer, J.M., Chorover, J., Chadwick, O.A., Oleksyn, J., Tjoelker, M.G., Hobbie, S.E., Reich, P.B., Eissenstat, D.E. 2007. Controls over leaf and litter calcium concentrations among temperate trees. Biogeochemistry 86: 175-187. PDF
 • Finér, L., Helmisaari, H.-S. , Lohmus, K., Majdi, H., Brunner, I., Borja, I., Eldhuset, T.D., Godbold, D.L., Grebenc T.,Konôpka, B., Kraigher, H., Möttönen, M-R., Ohashi, M., Oleksyn, J., Ostonen, I., Uri, V., Vanguelova, E. 2007. Variation in fine root biomass of three European tree species: Beech (Fagus sylvatica L.), Norway spruce (Picea abies L. Karst.), and Scots pine (Pinus sylvestris L.). Plant Biosystems 141: 394-405. PDF
 • Giertych, M.J., Karolewski, P., Grzebyta, J., Oleksyn, J. 2007. Feeding behavior and performance of Neodiprion sertifer larvae reared on Pinus sylvestris needles. Forest Ecology and Management 242: 700-707 ABSTRACT
 • Hobbie, S.E., Ogdahl, M., Chorover, J., Chadwick, O.A., Oleksyn, J., Zytkowiak, R., Reich, P.B. Tree species effects on soil organic matter dynamics: the role of soil cation composition. Ecosystems 10: 999-1018. PDF
 • Jagodziński A.M., Rączka G., Strzeliński P., Węgiel A. 2007. Symulacja tempa akumulacji węgla na gruntach przeznaczonych do zalesienia w "Powiatowym Programie Zwiększenia Lesistości Miasta Wrocławia". Przegląd Przyrodniczy 18(1-2): 279-289.
 • Janyszek M., Jagodzinski A.M., Janyszek S. 2007. Morphological variability of vegetative organs of Carex spicata Huds., originated from different types of plant communities, in experimental conditions. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 386, Botanika - Steciana 11: 125-129. PDF
 • Karolewski P. 2007. Susceptibility to industrial pollutants. In: Biology and Ecology of Norway Spruce. M.G. Tjoelker, A. Boratynski, W. Bugala (eds.). Kluwer Academic Publishers 14.1: 311-323.
 • Karolewski P., Grzebyta J., Oleksyn J., Giertych M.J. 2007. Influence of elevated temperature on the performance of Lymantria dispar larvae feeding on leaves of Quercus robur. Dendrobiology 58:43-49.
 • Karolewski, P., Grzebyta, J., Oleksyn J., Giertych, M.J. 2007. Effects of temperature on larval survival rate and duration of development in Lymantria monacha (L.) on needles of Pinus sylvestris (L.) and in L. dispar (L.) on leaves of Quercus robur (L.). Polish Journal of Ecology 55: 595-600. PDF
 • Łakomy P., Broda Z., Werner A. 2007. Genetic diversity of Heterobasidion spp. in Scots pine, Norway spruce and European silver fir stands. Acta Mycologica, 42 (2): 203-210. PDF
 • Łukasiewicz, S., Oleksyn, J. 2007. Zróżnicowanie przestrzenne elementów meteorologicznych i ich wpływ na rozwój kasztanowca zwyczajnego (Aesculus hippocastanum L.) w warunkach miejskich Poznania [Heterogeneity of spatial meteorological traits and their effects on horsechestnut (Aesculus hippocastanum L.) development in urban conditions of Poznan]. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Ser. A - Geografia Fizyczna 58: 47-78 [in Polish with English Summary]. PDF
 • Maciejewska-Rutkowska, I., Antkowiak, W., Jagodziński, A.M., Bylka, W., Witkowska-Banaszczak, E., 2007. Chemical composition and morphology of basal leaves of Trollius europaeus L. and T. altissimus Crantz (Ranunculaceae). Polish Journal of Environmental Studies 16(4), 605-615. PDF
 • Mucha J., Dahm H., Werner A. 2007. Influence of autoclaved saprotrophic fungal mycelia on proteolytic activity in ectomycorrhizal fungi. Antonie van Leeuwenhoek, 92: 137-142. ABSTRACT
 • Oleksyn, J., Kloeppel, B.D., Lukasiewicz S., Karolewski, P., Reich, P.B. 2007. Ecology of Aesculus hippocastanum in degraded and restored urban site. Polish Journal of Ecology 55(2): 245-260. PDF
 • Reich, P.B., Tjoelker, M.G., Machado, J.-L., Oleksyn, J. 2007. Biological scaling: Does the exception prove the rule? (Reply). Nature 445: E10-E11. ABSTRACT
 • Surówka E., Karolewski P., Niewiadomska E., Libik M., Miszalski Z. 2007. Antioxidative response of Mesembryanthemum crystallinum plants to exogenous SO2 application. Plant Sciences 172: 76-84. ABSTRACT
 • Trocha, L.K., Oleksyn, J., Turzanska, E., Rudawska, M., Reich, P.B. 2007. Living on the edge: Ecology of an incipient Betula-fungal community growing on brick walls. Trees 21: 239-247. ABSTRACT
 • Wyka, T., Robakowski, P., Zytkowiak, R. 2007. Acclimation of leaves to contrasting irradiance in juvenile trees differing in shade tolerance. Tree Physiology 27: 1293-1306. ABSTRACT
 • Zadworny M., Smoliński D. J., Idzikowska K., Werner A. 2007. Ultrastructural and cytochemical aspects of the interaction between the ectomycorrhizal fungus Laccaria laccata and the saprotrophic fungi, Trichoderma harzianum and T. virens. Biocontrol Science and Technology. 17:9, 921-932. ABSTRACT
 • Zadworny M., Tuszuńska S., Samardakiewicz S., Werner A. 2007. Effects of mutual interaction of Laccaria laccata with Trichoderma harzianum and T. virens on the morphology of microtubules and mitochondria. Protoplasma, 232: 45-53. ABSTRACT

 

2006:

 • Bojarczuk, K., Oleksyn, J., Karolewski, P., Żytkowiak, R. 2006. Response of silver birch (Betula pendula Roth.) seedlings to aluminum. Polish Journal of Ecology 54(2): 189-199. PDF
 • Dickie, I.A., Oleksyn, J., Reich, P.B., Karolewski, P., Zytkowiak, R., Jagodzinski, A.M., Turzanska, E. 2006. Soil modification by different tree species influences the extent of seedling ectomycorrhizal infection. Mycorrhiza 16: 73-79. ABSTRACT
 • Giertych M.J. , Karolewski P., Żytkowiak R., Oleksyn J. 2006. Differential defense strategies against herbivore between two pioneer tree species: Alnus glutinosa and Betula pendula. Polish Journal of Ecology 54(2): 181-187. PDF
 • Hobbie, S.E., Reich, P.B., Oleksyn, J., Ogdahl, M., Zytkowiak, R., Hale, C., Karolewski, P. 2006. Tree species effects on decomposition and forest floor dynamics in a common garden. Ecology 87: 2288-2297. PDF
 • Karolewski P. 2006. Wpływ czynników abiotycznych. W: Dęby (Quercus robur L. Q. petraea (Matt.) Liebl.) - Nasze drzewa leśne. (red. W. Bugała). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. t.11: 679-742.
 • Mucha J., Dahm H., Strzelczyk E., Werner A. 2006. Synthesis of enzymes connected with mycoparasitism by ectomycorrhizal fungi. Archives of Microbiology, 185: 69-77. ABSTRACT
 • Reich, P.B., Tjoelker, M.G., Machado J-L., Oleksyn, J. 2006. Universal scaling of respiratory metabolism, size and nitrogen in plants. Nature 439: 457-461.[see also commentary: Hedin, L.O. 2006. Plants on a different scale. Nature 439: 399-400 ] PDF
 • Savva, Y., Oleksyn, J., Reich, P.B., Tjoelker, M.G., Vaganov, E.A., Modrzynski, J. 2006. Interannual growth response of Norway spruce to climate along an altitudinal gradient in the Tatra Mountains, Poland. Trees 20: 735-746. PDF
 • Withington, J.M., Reich, P.B., Oleksyn, J., Eissenstat, D.M. 2006. Comparisons of structure and life span in roots and leaves among temperate trees. Ecological Monographs 76: 381-397. PDF
 • Wrońska-Pilarek D., Jagodziński A.M., Sigiel A. 2006. The vascular plants of the early medieval settlement ‘Poganka’ near Wabcz in the Chełmno Region. Acta Scientiarum Polonorum, Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 5 (1): 107-122. PDF
 • Werner A., Łakomy P., Idzikowska K., Zadworny M. 2006. Initial stages of host pathogen interaction between Pinus sylvestris seedling and the P-, S- and F-intersterility group isolates of Heterobasidion annosum. Dendrobiology, 54: 57-63.

 

2005:

 • Bajda A., Chojnacki T., Hertel J., Swiezewska E., Wójcik J., Kaczkowska A., Marczewski M., Bojarczuk T., Karolewski P., Oleksyn J. 2005. Light conditions alter accumulation of long chain polyprenols in leaves of trees and shrubs throught the vegetation season. Acta Biochimica Polonica 52(1): 233-241. PDF
 • Daszkiewicz, P., Oleksyn, J. 2005. Introdukcja "sosny ryskiej" w osiemnasto- i dziewiętnastowiecznej Francji [Introduction of the "Riga pine" in the 18th and 19th century France]. Rocznik Dendrologiczny 45: 7-40. PDF
 • Daszkiewicz, P., Oleksyn, J. 2005. Odkrycie "prawa wzrostu sosny" - mało znana praca Augusta Bravais ["Law of Scots pine growth" - little known publication of August Bravais]. Rocznik Dendrologiczny 45: 41-54. PDF
 • Giertych M.J., Bąkowski M., Karolewski P., Żytkowiak R., Grzebyta J. 2005. Influence of mineral fertilization on feed quality of oak leaves and utilization efficiency of feed components by the gypsy moth. Entomologia Experimentalis et Applicata 117: 59-69. ABSTRACT
 • Grzebyta J., Karolewski P., Żytkowiak R., Giertych M.J., Werner A., Zadworny M., Oleksyn J. 2005. Effects of elevated temperature and fluorine pollution on relations between the pedunculate oak (Quercus robur) and oak powdery mildew (Microsphaera alphitoides). Dendrobiology 53: 27-33.
 • Jagodziński A.M., Maciejewska-Rutkowska I. 2005. Flora naczyniowa i roślinność rezerwatu "Ostrów Panieński" koło Chełmna. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 24 (1-4): 61-87.
 • Jagodziński A.M., Maciejewska-Rutkowska I. 2005. Warunki przyrodnicze rezerwatu "Ostrów Panieński" koło Chełmna w ujęciu historycznym. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 24 (1-4): 39-59.
 • Karolewski P., Giertych M.J., Oleksyn J., Żytkowiak R. 2005. Differential reaction of Pinus sylvestris, Quercus robur and Q. petraea trees to nitrogen and sulfur pollution. Water, Air, and Soil Pollution 160: 95-108. ABSTRACT
 • Reich, P.B., Oleksyn, J., Modrzynski, J., Mrozinski, P., Hobbie, S.E., Eissenstat, D.M., Chorover, J., Chadwick, O.A., Hale, C.M., Tjoelker, M.G. 2005. Linking litter calcium, earthworms and soil properties: a common garden test with 14 tree species. Ecology Letters 8: 811-818. PDF
 • Werner A., Łakomy P., Idzikowska K., Zadworny M. 2005. Initial stages of host pathogen interaction between Pinus sylvestris seedling and the P-, S- and F-intersterility group isolates of Heterobasidion annosum. Dendrobiology, 54: 57-63
 • Wright I.J., Reich P.B., Cornelissen J.H.C., Falser, D.S., Garnier, E., Hikosaka K., Lamont, B.B., Lee, W., Oleksyn J., Osada, N., Poorter H.,, Villar, R., Warton, D.I., Westoby M. 2005. Assessing the generality of global leaf trait relationships. New Phytologist 166: 485-496. PDF
 • Wright I.J., Reich P.B., Cornelissen J.H.C., Falser, D.S., Groom P.K., Hikosaka K., Lee W., Lusk C.H., Niinemets Ü., Oleksyn J., Osada N., Poorter H., Warton, D.I., Westoby M. 2005. Modulation of leaf economic traits and trait relationships by climate. Global Ecology and Biogeography 14: 411-421. PDF
 • Żytkowiak R., Przybyl K., Karolewski P., Oleksyn J. 2005. Etiology of premature leaf shedding in geographically diverse Pinus sylvestris populations. Polish Journal of Environmental Studies 14(3): 357-364. PDF

 

2004:

 • Majewska B., Werner A., Łakomy P. 2004. Tolerance of intersterility group isolates of Heterobasidion annosum to low pH and aluminium on solid medium. Dendrobiology, 51: 37-41.
 • Nawrocka-Grześkowiak U. 2004. Effect of stock and grafting method on succesful graft union in rhododendrons. Dendrobiology, 51: 53-57.
 • Nawrocka-Grześkowiak U. 2004. Effect of growth substances on the rooting of cuttings of rhododendron species. Folia Horticulturae Ann. 16/1: 115-123. PDF
 • Reich, P.B., Oleksyn, J. 2004. Global patterns of plant leaf N and P in relation to temperature and latitude. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America [PNAS] 101: 11001-11006 [This paper was reviewed in: (1) Limits from leaf litter Editors' Choice - Highlights of the Recent Literature;. Science 305: 311, 2004; (2) Hedin, L.O. 2004. Global organization of terrestrial - plant nutrient interactions. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 101: 10849-10850] PDF
 • Werner A., Karolewski P. 2004. Effect of toxic metals, content of nutrients and inoculation with mycorrhizal fungi on the levels of phenolics in roots and growth of Scots pine seedlings. Acta Physiologiae Plantarum 26(2): 177-186. ABSTRACT
 • Wright I.J., Reich P.B., Westoby M., Ackerly D.D., Baruch Z., Bongers F., Cavender-Bares J., Chapin F.S., Cornelissen J.H.C., Diemer M., Flexas J., Garnier E., Groom P.K., Gulias J., Hikosaka K., Lamont B.B., Lee T., Lee W., Lusk C., Midgley J.J., Navas M-L., Niinemets Ü., Oleksyn J., Osada N., Poorter H., Poot P., Prior L., Pyankov V.I., Roumet C., Thomas S.C., Tjoelker M.G., Veneklaas E., Villar R. 2004. The worldwide leaf economics spectrum. Nature 428(6985): 821-827. PDF
 • Werner A., Napierała-Filipiak A., Mardarowicz M., Gawdzik P. 2004. The effects of heavy metals, content of nutrients and inoculation with mycorrhizal fungi on the level of terpenoids in roots of Pinus sylvestris seedlings. Acta. Physiol. Plant. 26(2): 187-196. ABSTRACT
 • Zadworny M., Werner A., Idzikowska K. 2004. Behaviour of the hyphae of Laccaria laccata in the presence of Trichoderma harzianum in vitro. Mycorrhiza, 14: 401-405. ABSTRACT

 

2003:

 • Daszkiewicz P., Oleksyn J. 2003. W poszukiwaniu sosny masztowej: "Misja Chersońska", szpiegowska operacja wywiadu króla Francji w lasach Rzeczypospolitej w świetle dokumentów z paryskiego archiwum marynarki. Sylwan 147(3): 71-83 PDF
 • Kieliszewska-Rokicka B., Oleksyn J., Żytkowiak R. and Reich P.B. 2003. Links between root carbohydrates and seasonal pattern of soil microbial activity of diverse European populations of Pinus sylvestris grown in a provenance plantation. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 72: 167-173. PDF
 • Łakomy P., Werner A. 2003. Distribution of Heterobasidion annosum intersterility groups in Poland. Forest Pathology. 33: 105 -112. ABSTRACT
 • Oleksyn J., Reich P.B., Żytkowiak R., Karolewski P., Tjoelker M.G. 2003. Nutrient conservation increases with latitude of origin in European Pinus sylvestris populations. Oecologia 136: 220-135. PDF
 • Reich P.B., Wright I.J., Cavender-Bares J., Craine J.M., Oleksyn J., Westoby M., Walters, M.B. 2003. The evolution of plant functional variation: traits, spectra, and strategies. International Journal of Plant Sciences 164(3 Suppl.): S143-S164. PDF
 • Szadel A., Lorenc-Plucińska G., Karolewski P., Matysiak R. 2003. Fluorescence parameters, photosynthetic pigments, total nonstructural carbohydrates and starch in poplar leaves under the influence of sulphur dioxide. Dendrobiology 49: 57-61. PDF
 • Werner A., Zadworny M. 2003. In vitro evidence of mycoparasitism of the ectomycorrhizal fungus Laccaria laccata against Mucor hiemalis in the rhizosphere of Pinus sylvestris. Mycorrhiza, 13: 41 - 47. ABSTRACT
 • Withington, J.M., Elkin, A.D., Bułaj, B., Olesiński, J., Tracy, K.N., Bouma, T.J., Oleksyn, J., Anderson, L.J., Modrzyński, J., Reich, P.B., Eissenstat, D.M. 2003. On the choice of material used for minirhizotron tubes for root research. New Phytologist 160: 533-544 PDF

 

2002:

 • Bojarczuk K., Karolewski P., Oleksyn J., Kieliszewska-Rokicka B., Żytkowiak R., Tjoelker M.G. 2002. Effect of polluted soil and fertilisation on growth and physiology of silver birch (Betula pendula Roth.) seedlings. Polish Journal of Environmental Studies 11(5): 483-492. PDF
 • Napierała-Filipiak A. 2002. The role of mycorrhizal fungi in protection of Scots pine (Pinus sylvestris L.) against root rot caused by Heterobasidion annosum (fr.) Bref. Phytopathologia Polonica 23: 81-83.
 • Napierała-Filipiak A., Werner A.,Karolewski P. 2002. Concentration of phenolics in mycorrhizal roots of Pinus sylvestris seedlings grown in vitro. Acta Physiologiae Plantarum 24(3): 243-248. ABSTRACT
 • Napierała Filipiak A., Werner A., Mardarowicz M., Gawdzik J. 2002. Concentrations of terpenes in mycorrhizal roots of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings grown in vitro. Acta Physiologiae Plantarum, 24(2): 137-143. ABSTRACT
 • Oleksyn J., Reich P.B., Żytkowiak R., Karolewski P., Tjoelker M.G. 2002. Needle nutrients in geographically diverse Pinus sylvestris L. populations. Annals of Forest Science 59: 1-18. PDF
 • Oleszek W., Stochmal A, Karolewski P., Simonet A.M., Macias F.A., Tava A. 2002. Flavonoids from Pinus sylvestris needles and their variation in trees of different origin grown for near a century at the same area. Biochemical Systematics and Ecology 30 (10): 1011-1022. ABSTRACT
 • Werner A., Łakomy P. 2002. Intraspecific variation in Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. for mortality rate on Pinus sylvestris L. and Picea abies (L.) Karst. seedlings grown in pure culture. Mycologia, 94(5): 856-861. PDF
 • Werner A., Łakomy P. 2002. Host specialization of IS-group isolates of Heterobasidion annosum to Scots pine, Norway spruce and common fir in field inoculation experiments. Dendrobiology, 47: 59-68.
 • Werner A., Zadworny M. 2002. Interactions between Heterobasidion annosum and microfungi from arable and fallow land. Dendrobiology, 47: 51-58.
 • Werner A., Zadworny M., Idzikowska K. 2002. Interaction between Laccaria lacccata and Trichoderma virens in the rhizosphere of Pinus sylvestris grown in vitro- light and scanning electron microscopy. Mycorrhiza, 12: 139-145. ABSTRACT

 

2001:

 • Oleksyn J., Reich P.B., Tjoelker M.G., Chalupka W. 2001. Biogeographic differences in shoot elongation pattern among European Scots pine populations. Forest Ecology and Management 148: 207-220. PDF
 • Predieri S, Figaj J, Rachwał L, Gatti E, Rapparini F. 2001. Selection of woody species with enhanced uptake capacity: the case-study of Niedwiady resort pollution by pesticides stored in bunkers. Minerva Biotechnologica 13 (2): 111-116
 • Tjoelker M.G., Oleksyn J., Lee T.D., Reich P.B. 2001. Direct inhibition of leaf dark respiration by CO2 is minor in 12 grassland species. New Phytologist 150: 419-424. PDF
 • Tjoelker M.G., Oleksyn J., Reich P.B. 2001. Modeling respiration of vegetation: evidence for a general temperature-dependant Q10. Global Change Biology 7: 223-230. ABSTRACT
 • Werner A., Idzikowska K. 2001. Host/pathogen interactions between Scots pine seedlings (Pinus sylvestris L.) and the P-strains of Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. in pure culture. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 70(2): 119-132.
 • Werner A., Zadworny M. 2001. Protection of Scots pine seedlings (Pinus sylvestris L.) against Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. by mycorrhizal fungi in greenhouse conditions. Bulletin of the Polish Academy of Sciences 49(3): 232-242.

 

2000:

 • Giertych M.J., Karolewski P. 2000. Phenolic compounds distribution along the length of Scots pine needles in a polluted and control environment and its connection with necroses formation. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 69(2): 127-130.
 • Innes J.L., Oleksyn J. (eds.). 2000. Forest Dynamics in Heavily Polluted Regions. IUFRO Research Series, No. 1. CABI Publishing, Oxon, New York, 248 pp.
 • Innes J.L., Oleksyn J. 2000. The future of forests in heavily polluted regions. In: Forest dynamics in Heavily Polluted Regions. Innes J.L. and Oleksyn J. (eds.). IUFRO Research Series, No. 1 CABI Publishing, Oxon, New York, pp. 231-237.
 • Karolewski P., Siepak J., Gramowska H. 2000. Response of Scots pine (Pinus sylvestris), Norway spruce (Picea abies) and Douglas fir (Pseudotsuga menziesii) needles to environment pollution with fluorine compounds. Dendrobiology 45: 41-47.
 • Karolewski P., Werner A. 2000. Wpływ grzybów ekto- i ektendomikoryzowych na poziom fenoli w korzeniach siewek sosny zwyczajnej rosnących w glebie skażonej przez toksyczne metale. Sylvan 144(4): 69-75.
 • Oleksyn J., Innes J.L. 2000. Air pollution and forests in heavily industrialized regions: and introduction. In: Forest dynamics in Heavily Polluted Regions. Innes J.L. and Oleksyn J. (eds.). IUFRO Research Series, No. 1. CABI Publishing, Oxon, New York, pp. 1-7.
 • Oleksyn J., Reich P.B., Rachwał L., Tjoelker M.G., Karolewski P. 2000. Variation in aboveground net primary production of diverse European Pinus sylvestris populations. Trees 14(7): 415-421. ABSTRACT
 • Oleksyn J., Żytkowiak R., Karolewski P., Reich P.B., Tjoelker M. 2000. Genetic and environmental control of seasonal carbohydrate in trees of diverse Pinus sylvestris populations. Tree Physiology 20(12): 837-847. PDF
 • Oleksyn J., Żytkowiak R., Reich P.B., Tjoelker M.G., Karolewski P. 2000. Ontogenetic patterns of leaf CO2 exchange, morphology and chemistry in Betula pendula trees. Trees 14: 271-281. PDF
 • Vancura K., Raben G., Gorzelak A., Mikułowski M., Caboun V., Oleksyn, J. 2000. Impact of air pollution on the forests of Central and Eastern Europe. W: Forest dynamics in Heavily Polluted Regions. Innes J.L. and Oleksyn J. (eds.). IUFRO Research Series, No. 1. CABI Publishing, Oxon, New York, pp. 121-145.

 

1999:

 • Giertych M.J., Karolewski P., De Temmerman L.O. 1999. Foliage age and pollution alter content of phenolic compounds and chemical elements in Pinus nigra needles. Water, Air, and Soil Pollution 110(3/4): 363-377. ABSTRACT
 • Karolewski P. 1999. Wpływ czynników abiotycznych. W: Klony - Acer platanoides L. i A. pseudoplatanus L. - Nasze drzewa leśne t.16. (red. W. Bugała) Wydawnictwo Sorus, Poznań. ss. 389-425
 • Oleksyn J. 1999. Wymiana gazowa i gospodarka wodna. W: Klony (Acer pseudoplatanus L. i A. platanoides L.). Boratyński A. i Bugała W. (red.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ss. 95-126
 • Oleksyn J., Reich P.B., Chałupka W., Tjoelker M.G. 1999. Differential above- and belowground biomass accumulation of European Pinus sylvestris populations in a 12-year-old provenance experiment. Scandinavian Journal of Forest Research 14: 7-17. ABSTRACT
 • Oleksyn J., Reich P.B., Karolewski P., Tjoelker M.G., Chalupka W. 1999. Nutritional status of pollen and needles of diverse Pinus sylvestris populations grown at sites with contrasting pollution. Water, Air and Soil Pollution 110: 195-212. ABSTRACT
 • Prus-Głowacki W., Wojnicka-Półtorak A., Oleksyn J., Reich P.B. 1999. Industrial pollutants tend to increase genetic diversity: evidence from field-grown European Scots pine populations. In: Forest Growth Responses to the Pollution Climate of the 21st Century. Shepard L.J. and Cape J.N. (eds.). Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, pp. 395-402.
 • Tjoelker M.G., Reich P.B., Oleksyn J. 1999. Changes in leaf nitrogen and carbohydrates underlie temperature and CO2 acclimation of dark respiration in five boreal tree species. Plant, Cell and Environment 22: 767-778. PDF
 • Tjoelker M.G., Oleksyn J., Reich P.B. 1999. Acclimation of respiration to temperature and CO2 in seedlings of boreal tree species in relation to plant size and relative growth rate. Global Change Biology 5: 679-692. ABSTRACT

 

1998:

 • Gramowska H., Karolewski P., Siepak J. 1998. The effect of speciation forms of fluorine on the decay of spruce and juniper trees. Polish Journal of Environmental Studies 7(1): 17-19.
 • Karolewski P. 1998. Wrażliwość na zanieczyszczenia przemysłowe. 13.1. W: Biologia świerka pospolitego. Boratyński A i Bugała W. (red.) Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ss. 591-598
 • Karolewski P. 1998. Zaburzenia procesów fizjologicznych i metabolizmu pod wpływem zanieczyszczeń przemysłowych. W: Biologia świerka pospolitego. Boratyński A. i Bugała W. (red.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ss. 598-613
 • Oleksyn, J. 1998. Wymiana gazowa i gospodarka wodna. W: Biologia świerka pospolitego spruce [Picea abies (L.) Karst.]. Boratyński A. i Bugała W. (red.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ss. 105-126
 • Oleksyn J., Karolewski P., Giertych M.J., Żytkowiak R., Reich P.B., Tjoelker M.G. 1998. Primary and secondary host plants differ in photosynthetic response to herbivory: evidence from Alnus and Betula grazed by the alder beetle, Agelastica alni. New Phytologist 140(2): 239-249. PDF
 • Oleksyn J., Modrzyński J., Tjoelker M.G., Żytkowiak R., Reich P.B., Karolewski P. 1998. Growth and physiology of Picea abies populations from elevational transects: commongarden evidence for altitudinal ecotypes and cold adaptation. Functional Ecology 12(4): 573-591. PDF
 • Oleksyn J., Tjoelker M.G., Reich P.B. 1998. Adaptation to changing environments in European Scots pine populations across a latitudinal gradient. Silva Fennica 32(2): 129-140. PDF
 • Prus-Głowacki W., Oleksyn J., Reich P.B. 1998. Relation between genetic structure and susceptibility to air pollution of European Pinus sylvestris populations from a IUFRO-1982 provenance experiment. Chemosphere 36: 813-818. ABSTRACT
 • Tjoelker M.G., Oleksyn J., Reich P.B. 1998. Seedlings of five boreal tree species differ in acclimation of net photosynthesis to elevated CO2 and temperature. Tree Physiology 18: 715-726. PDF
 • Tjoelker M.G., Oleksyn J., Reich P.B. 1998. Temperature and ontogeny mediate growth response to elevated CO2 in seedlings of five boreal tree species. New Phytologist 140: 179-210. PDF

 

1997:

 • Ellsworth D.S., Oleksyn J. 1997. Evaluating the risk of air pollution to forests in Central and Eastern Europe. In: Restoration of Forests. Environmental Challenges in Central and Eastern Europe. Gutkowski R.M. and T. Winnicki T. (eds.) NATO ASI Series 2: Environment, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp. 121-132. PDF
 • Giertych M.J., De Temmerman L.O., Rachwał L. 1997. Distribution of chemical elements along the length of Scots pine needles in a heavily polluted and a control environment. Tree Physiology 17: 697-703. PDF
 • Oleksyn J., Modrzyński J., Prus-Głowacki W., Reich P.B., Tjoelker M.G. 1997. Możliwości zastosowania istniejących doświadczeń leśnych do poznania ekofizjologicznych i genetycznych mechanizmów interakcji drzew i środowiska. Sylwan 141 (4): 103-117
 • Oleksyn J., Tjoelker M.G., Lorenc-Plucińska G., Konwińska A., Żytkowiak R., Karolewski P., Reich P.B. 1997. Needle CO2 exchange, structure and defense traits in relation to needle age in Pinus heldreichii Christ - a relict of Tertiary flora. Trees 12: 82-89. ABSTRACT

 

1996:

 • Giertych M.J., Werner A. 1996. Phenolic compounds in needles of Scots pine (Pinus sylvestris L.) damaged by industrial pollution. Arboretum Kórnickie 41: 165-172.
 • Karolewski P. 1996. Rola proliny u roślin wyższych w warunkach stresu abiotycznego. [Role of proline in higher plants under conditions of abiotic stress]. Wiadomości Botaniczne 40(3/4): 67-81 (in Polish with English summary).
 • Oleksyn J., Karolewski P., Giertych M.J., Werner A., Tjoelker M.G., Reich P.B. 1996. Altered root growth and plant chemistry of Pinus sylvestris seedlings subjected to aluminium in nutrient solution. Trees 10: 135-144. ABSTRACT
 • Reich P.B., Oleksyn J., Modrzynski J., Tjoelker M.G. 1996. Evidence that longer needle retention of spruce and pine populations at high elevations and high latitudes is largely a phenotypic response. Tree Physiology 16: 643-647. PDF
 • Reich P.B., Oleksyn J., Tjoelker M.G. 1996. Needle respiration and nitrogen concentration in Scots pine populations from a broad latitudinal range: a common garden test with field-grown trees. Functional Ecology 10: 768-776. ABSTRACT

 

1995:

 • Karolewski P. 1995. Odporność na czynniki abiotyczne. W: Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.). Bugała W. (red.). Wydawnictwo Sorus, Poznań-Kórnik. ss. 443-468
 • Karolewski P., Giertych M.J. 1995. Changes in the level of phenols during needle development in Scots pine populations in a control and polluted environment. European Journal of Forest Pathology 25(6-7): 297-306. ABSTRACT
 • Karolewski P., Giertych M.J. 1995. Wpływ nawożenia wapniowego na poziom fenoli u sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w warunkach skażenia związkami glinu, siarki i fluoru. Arboretum Kórnickie 40: 169-184.
 • Karolewski P., Pukacki P. 1995. Free proline as an indicator of sensitivity of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) to low temperature. Arboretum Kórnickie 40: 159-167.
 • Rudawska M., Kieliszewska-Rokicka B., Leski T., Oleksyn J. 1995. Mycorrhizal status of Scots pine (Pinus sylvestris L.) plantation affected by pollution from a phosphate fertilizer plant. Water, Air, and Soil Pollution 85: 1281-1286. ABSTRACT
 • Tjoelker M.G., Volin J.C., Oleksyn J., Reich P.B. 1995. Interaction of ozone pollution and light on photosynthesis in a forest canopy experiment. Plant, Cell, and Environment, 18: 895-905. ABSTRACT
 • Żytkowiak R. 1995. Indukcja sometycznej embriogenezy w kulturach kalusowych modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.) [Induction of somatic embryogenesis in callus cultures of larch (Larix decidua Mill.). Arboretum Kórnickie 40: 117-123.

 

1994:

 • Bojarczuk K., Oleksyn J. 1994. Rozwój jednorocznych sadzonek sosny (Pinus sylvestris L.) i brzozy (Betula pendula Routh.) w zanieczyszczonych podłożach inokulowanych grzybem Trichoderma harzianum Rifai. Arboretum Kórnickie 39: 163-177
 • Karolewski P., Giertych M.J. 1994. Influence of aluminium, cadmium, manganese and lead ions on the level of phenols in needles and roots and on root respiration of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings grown in laboratory conditions. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 63(1): 29-35.
 • Lorenc-Plucińska G., Karolewski P. 1994. Aluminium effects on pyridine nucleotide redox state in roots of Scots pine. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 63(2): 167-171.
 • Oleksyn J. Reich P.B. 1994. Habitat destruction and biodiversity in Poland. Conservation Biology 8(4): 943-960. ABSTRACT
 • Oleksyn J., Prus-Głowacki W., Giertych M., Reich P.B. 1994. Relation between genetic diversity and pollution impact in a 1912 experiment with East European Pinus sylvestris provenances. Canadian Journal of Forest Research 24 (12): 2390-2394. ABSTRACT
 • Oleksyn J., Rachwał L. 1994. Wzrost europejskich populacji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w doświadczeniu proweniencyjnym SP-IUFRO-1982 w Puszczy Niepołomickiej. Sylwan 138(9): 57-69.
 • Reich P.B., Oleksyn J., Tjoelker M.G. 1994. Relationship of aluminum and calcium to net CO2 exchange among diverse Scots pine provenances under pollution stress in Poland. Oecologia 97: 82-92. ABSTRACT
 • Reich P.B., Oleksyn J., Tjoelker M.G. 1994. Seed mass effects on germination and growth of diverse European Scots pine populations. Canadian Journal of Forest Research 24: 306-320. ABSTRACT
 • Shevyakova, N.I., Karolewski, P.: 1994. K voprosu o mechanizmach otvetnych reakcij na zasolenije razlicznych po soleustojczivosti sortov fasoli. Sel'skochozjajstvennaja biologija 1: 84-88.
 • Tjoelker M.G., Volin J.C., Oleksyn J., Reich P.B. 1994. An open-air system for exposing forest-canopy branches to ozone pollution. Plant, Cell, and Environment 17: 211-218. PDF

 

1993:

 • Giertych M.J., Karolewski P. 1993. Changes in phenolic compounds content in needles of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings following short term exposition to sulphur dioxide. Arboretum Kórnickie 38: 43-52.
 • Karolewski P., Lorenc-Plucińska G. 1993. Zaburzenia w procesach fizjologicznych i metabolizmie pod wpływem gazowych zanieczyszczeń powietrza. W: Biologia sosny zwyczajnej. Białobok S., Boratyński A. i Bugała W. (red.). Wydawnictwo Sorus, Poznań ss.103-207.
 • Lindroth R.L., Reich P.B., Tjoelker M.G., Volin J.C., Oleksyn J. 1993. Light environment alters response to ozone stress in seedlings of Acer saccharum Marsh. and hybrid Populus L. III. Consequences for performance of gypsy moth. New Phytologist 124: 647-651. PDF
 • Oleksyn J., Fritts H.C., Hughes M.K. 1993. Tree-ring analysis of different Pinus sylvestris provenances, Quercus robur, Larix decidua and L. decidua x L. kaempferi affected by air pollution. Arboretum Kórnickie 38: 87-111.
 • Oleksyn J. 1993. Wymiana gazowa i gospodarka wodna. W: Biologia sosny zwyczajnej. Białobok S., Boratyński A. i Bugała W. (red.). Sorus, Poznań-Kórnik ss. 89-101.
 • Oleksyn J. 1993. Zróżnicowanie wrażliwości na działanie szkodliwych czynników abiotycznych. W: Biologia sosny zwyczajnej. Białobok S., Boratyński A. and Bugała W. (red.). Sorus, Poznań-Kórnik ss. 395-404.
 • Tjoelker M.G., Volin J.C., Oleksyn J., Reich P.B. 1993. Light environment alters response to ozone stress in seedlings of Acer saccharum Marsh. and hybrid Populus L. I. In situ net photosynthesis, dark respiration and growth. New Phytologist 124: 627-636. PDF
 • Volin J.C., Tjoelker M.G., Oleksyn J., Reich P.B. 1993. Light environment alters response to ozone stress in seedlings of Acer saccharum Marsh. and hybrid Populus L. II. Diagnostic gas exchange and leaf chemistry. New Phytologist 124: 637-646. PDF

 

1992:

 • Giertych M., Oleksyn J. 1992. Studies on genetic variation in Scots pine (Pinus sylvestris L.) coordinated by IUFRO. Silvae Genetica 41(2): 133-143. PDF
 • Karolewski P. 1992. Ocena wrażliwości jedenastu gatunków z rodzaju Pinus na działanie SO2, HF, NO2 i O3 w kontrolowanych warunkach. Arboretum Kórnickie 37: 75-81.
 • Oleksyn J., Chałupka W., Tjoelker M.G., Reich P.B. 1992. Geographic origin of Pinus sylvestris populations influences the effects of air pollution on flowering and growth. Water, Air and Soil Pollution 62: 201-212. ABSTRACT
 • Oleksyn J., Tjoelker M.G., Reich P.B. 1992. Growth and biomass partitioning of populations of European Pinus sylvestris L. under simulated 50° and 60°N daylengths: evidence for photoperiodic ecotypes and climatic adaptation. New Phytology, 120: 561-574. PDF
 • Oleksyn J., Tjoelker M.G., Reich P.B. 1992. Whole-plant CO2 exchange of seedlings of two Pinus sylvestris L. provenances grown under simulated photoperiodic conditions of 50° and 60°N. Trees 6: 225-231. ABSTRACT

 

1991:

 • Oleksyn J., Fritts H.C. 1991. Influence of climatic factors upon tree-rings of Larix decidua and L. decidua x L. kaempferi from Pulawy, Poland. Trees 5: 75-82. ABSTRACT
 • Oleksyn J. 1991. Inheritance of resistance to abiotic factors. In: Genetics of Scots pine. Giertych M. and Matyas C. (eds.). Development in Plant Genetics and Breeding 3, Elsevier (Amsterdam), pp. 219-229.

 

1990:

 • Karolewski P. 1990. Visible and invisible injury to Scots pine (Pinus sylvestris L.) needles caused by sulphur dioxide. Arboretum Kórnickie 35: 127-136.
 • Karolewski P., Shevyakova N.I. 1990. Effect of sulphite ions on the proline and polyamine content in the bean Phaseolus vulgaris. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 59(1-4): 55-64.
 • Oleksyn J. 1990. Wymiana gazowa i gospodarka wodna. W: Buk (Fagus sylvatica L.). Białobok S. (ed.). PWN, Warszawa-Poznań. ss. 97-122.

 

1989:

 • Karolewski P. 1989. Free proline content and susceptibility of poplar (Populus) cuttings to the action of SO2, NaCl and PEG at different temperatures. Environmental Pollution 57(4): 307-315.
 • Karolewski P. 1989. Oddziaływanie tlenków azotu na rośliny drzewiaste. W: Życie drzew w skażonym środowisku. Białobok S. (red.). PWN, Warszawa-Poznań ss.129-142.
 • Karolewski P. 1989. Fotochemiczne związki utleniające. W: Życie drzew w skażonym środowisku. Białobok S. (red.). PWN, Warszawa-Poznań ss.143-157.
 • Karolewski P. 1989. Wpływ zanieczyszczeń przemysłowych na procesy fizjologiczne i metabolizm roślin. W: Życie drzew w skażonym środowisku. Białobok S. (red.). PWN, Warszawa-Poznań, ss. 273-339.
 • Karolewski P. 1989. Przeliczniki i wzory. W: Życie drzew w skażonym środowisku Białobok S. (red.). PWN, Warszawa-Poznań, ss. 489-499.
 • Karolewski P. 1989. Free proline content of 18 European provenances of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and their susceptipbility to the action of SO2, NO2 and HF. Folia Dendrologica 16: 365-382.
 • Oleksyn J. 1989. Fotosynteza drzew w skażonym środowisku. W: Życie drzew w skażonym środowisku. Białobok S. (red.). PWN, Warszawa-Poznań ss. 341-376.

 

1988:

 • Karolewski P., Daszkiewicz P. 1988. Wpływ dwutlenku siarki na poziom fenoli w liściach topoli o zróżnicowanej wrażliwości na działanie tego gazu. Arboretum Kórnickie 33: 231-238.
 • Oleksyn J., Karolewski P., Rachwał L. 1988. Susceptibility of European Pinus sylvestris L. populations to the action of SO2, NO2, SO2+NO2 and HF in laboratory and field conditions. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 57(1): 107-115.
 • Oleksyn J. 1988. Height growth of different European Scots pine Pinus sylvestris L. provenances in a heavily polluted and a control environment. Environmental Pollution 55: 289-299. ABSTRACT
 • Oleksyn J. 1988. Report on the IUFRO-1982 provenance experiment on Scots pine (Pinus sylvestris L.). Arboretum Kórnickie 33: 211-229.

 

1987:

 • Oleksyn, J., Przybyl, K. 1987. Oak decline in the Soviet Union - Scale and hypotheses. European Journal of Forest Pathology 17: 321-336. ABSTRACT
 • Oleksyn, J., Oleksynowa, K., Kozlowska, E., Rachwal, L. 1987. Mineral content and the sensitivity of Black pine (Pinus nigra) of various provenances to industrial air pollution. Forest Ecology and Management 21: 237-247. ABSTRACT
 • Oleksyn, J. 1987. Air pollution effects on 15 European and Siberian Scots pine (Pinus sylvestris L.) provenances growing in a 75-years-old experiment. Arboretum Kórnickie 32: 151-162
 • Rachwal, L., Oleksyn, J. 1987. Growth and development of Black pine (Pinus nigra Arn.) and Norway spruce (Picea abies (L.)Karst.) in Niepolomice Forest provenance experiments. Acta Agraria et Silvestria, Ser. Silv. 26: 163-181. ABSTRACT

 

1986:

 • Bialobok, S., Karolewski, P., Oleksyn, J. 1986. Reaktionen von Geholzen auf industrielle Umweltbelastungen. Wiss. Z. Techn. Univ. Dresden 35: 206-209 [in German].
 • Oleksyn, J., Bialobok, S. 1986. Net photosynthesis, dark respiration and susceptibility to air pollution of 20 European provenances of Scots pine Pinus sylvestris L. Environmental Pollution, Ser. A 40: 287-302. ABSTRACT
 • Oleksyn, J., Giertych, M.,Ryedko, G.I. 1986. A new look at the Scots pine provenance experiments of V.D. Ogievskij. Lesnoy Zhurnal 6(1986): 20-24 [in Russian].
 • Karolewski, P. 1985. The role of free proline in the sensitivity of poplar (Polulus robusta) plant to the action of SO2. European Journal of Forest Pathology 15: 199-206. ABSTRACT

 

1985:

 • Oleksyn, J. 1985. Scientific activity of Salomon Zakharievich Kurdiani - one of the first investigators of heredity in trees. Folia dendrologica 12: 349-368.
 • Karolewski, P. 1984. Influence of SO2 on changes in the content of proline and hydroxyproline in the leaves of rooted Weigela cuttings. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 53: 237-245.

 

1984:

 • Oleksyn, J., Giertych, M. 1984. Results of a 70-years old provenance experiment with Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Pulawy, Poland. Silvae Genetica 33: 22-27. PDF
 • Oleksyn, J. 1984. Effect of SO2, HF and NO2 on net photosynthetic and dark respiration rates of Scots pine needles of various ages. Photosynthetica 18: 259-262.

 

1983:

 • Oleksyn, J. 1983. Effect of industrial air pollution from a fertilizer factory on the growth of 70 years old Scots pine in a provenance experiment. Aquilo, Ser. Bot. 19: 332-342.

 

1982:

 • Krawiarz, K., Oleksyn, J., Karolewski, P. 1982. Effect of NO2 on photosynthetic pigments in the leaves of Populus 'Hybrida 280'. Arboretum Kornickie 26: 163-172.
 • Lorenc-Plucinska, G., Oleksyn, J. 1982. Effect of HF on the photosynthesis, photorespiration and dark respiration in Scotch pine. Fluoride 15: 149-166.

 

1981:

 • Giertych, M., Oleksyn, J. 1981. Summary of results on Scots pine (Pinus sylvestris L.) volume production in Ogievskij's pre-revolutionary Russian provenance experiments. Silvae Genetica 30: 56-72. PDF
 • Oleksyn, J. 1981. Effect of sulphur dioxide on net photosynthesis and dark respiration of Scots pine individuals differing in susceptibility to this gas. Archiwum Ochrony Srodowiska 2-4(1981): 49-58.

 

1980:

 • Białobok S., Karolewski P., Oleksyn J. 1980. Sensitivity of Scots pine needles from mother trees and their progenies to the action of SO2, O3 a mixture of these gases, NO2 and HF. Arboretum Kórnickie 25: 289-303.
 • Białobok S., Oleksyn J., Karolewski P. 1980. Zróżnicowanie we wrażliwości na działanie dwutlenku siarki 6 polskich proweniencji świerka pospolitego (Picea abies /L./ Karst.). [Differentiation in sensitivity of six Polish provenances of Norway spruce (Picea abies (L.)Karst.) to sulphur dioxide. Arboretum Kórnickie 25: 305-310 (in Polish with English summary).
 • Oleksyn J. 1980. Influence of sun spot activity on the cyclic changes in annual ring width in Scots pine and pitch pine from the Niepolomice Forest. Arboretum Kórnickie 25: 311-317.

 

1979:

 • Karolewski P. 1979. Effect of the action of some chemical substances on the degree of injury caused by SO2. Arboretum Kórnickie 24: 307-312.
 • Karolewski P., Białobok S. 1979. Wpływ dwutlenku siarki, ozonu, mieszaniny tych gazów i fluorowodoru na uszkodzenie igieł modrzewia europejskiego. [Effect of sulphur dioxide, ozone, a mixture of these gases and of hydrogen fluoride on the damage to needles of European Larch.] Arboretum Kórnickie 24: 297-305. (in Polish with English summary).
 • Krawiarz K., Oleksyn J., Karolewski P. 1979. Changes in chlorophyll a and b content in leaves of the poplar Populus2 and in the needles of European larch treated with HF. Arboretum Kórnickie 24: 321-328. 'Hybrida 275' subjected to action of SO

 

1978:

  • Białobok S., Karolewski P., Rachwał L. 1978. Charakterystyka urządzeń służących do badania wpływu szkodliwych gazów na rośliny. [Description of equipment developed for the study of the effect of injurious gases on plants.]. Arboretum Kórnickie 23: 239-249 (in Polish with English summary).
  • Mejnartowicz L., Białobok S., Karolewski P. 1978. Genetic characteristics of Scots pine specimens resistant and susceptible to SO2 action. Arboretum Kórnickie 23: 233-238.
  • Białobok S., Karolewski P. 1978. Ocena stopnia odporności drzew matecznych sosny zwyczajnej i ich potomstwa na działanie SO2, O3 oraz mieszaniny tych gazów. [Evaluation of the degree of resistance of maternal Scots pine trees and their progeny to the action of SO2, O3 and a mixture of these gases.]. Arboretum Kórnickie 23: 299-310 (in Polish with English summary).
     

Pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
więcej szczegółów

Locations of visitors to this page