Pracownie naukowe

Pracownia Badania Związków Symbiotycznych

 

 

Kierownik Pracowni: prof. dr hab. Maria Rudawska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zespół badawczy:

dr hab. Marian J. Giertych, prof. ID PAN - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. Tomasz Leski, prof. ID PAN - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Leszek Karliński - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr inż. Marcin Pietras - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Marta Kujawska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Robin Wilgan - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mariola Matelska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Od lewej: prof. Maria Rudawska, mgr Marcin Pietras, dr Leszek Karliński i dr Tomasz Leski

Od lewej: prof. Maria Rudawska, dr Marcin Pietras, dr Leszek Karliński i dr Tomasz Leski

 

 

 

Prof. Maria Rudawska

Prof. Maria Rudawska

 

Dr Tomasz Leski

Dr Tomasz Leski

 

Mgr Marcin Pietras

Dr Marcin Pietras

 

Tematyka badawcza

 

W Pracowni Badania Związków Symbiotycznych Instytutu Dendrologii PAN prowadzone są od wielu lat wielokierunkowe studia nad mikoryzami drzew leśnych. W początkowym okresie badania koncentrowały się nad fizjologicznymi czynnikami regulującymi funkcjonowanie symbiozy ektomikoryzowej, ze szczególnym uwzględnieniem roli regulatorów wzrostu.

 

Od początku lat dziewięćdziesiątych prowadzone są systematyczne badania struktury zbiorowisk grzybów mikoryzowych i mikoryz. Obiektem zainteresowania są drzewa leśne ze szczególnym uwzględnieniem sosny zwyczajnej, a także świerka, modrzewia i wybranych gatunków liściastych (buk, dąb, topola, brzoza). Prace prowadzimy w naturalnych ekosystemach leśnych, podlegających w różnym stopniu skażeniu środowiska (huta miedzi, huta aluminium, huta żelaza, fabryka nawozów fosforowych) oraz w szkółkach leśnych o różnej technologii produkcji. Od niedawna rozpoczęliśmy stosowanie techniki PCR-RFLP w identyfikacji grzybów mikoryzowych i mikoryz. Pozwalają one dokładniejszą inwentaryzację grzybów mikoryzowych tworzących mikoryzy na danych powierzchniach, a w wielu przypadkach na identyfikację do gatunku partnera grzybowego.

 

Oprócz badań terenowych nad zespołami ektomikoryz drzew leśnych prowadzimy również badania laboratoryjne nad selekcją grzybów ektomikoryzowych w kierunku tolerancji na niskie pH i jony glinu oraz wpływu rodzaju i dawki nawozów azotowych na te grzyby.

 

Odrębnym problemem badawczym realizowanym w naszej pracowni jest ocena aktywności mikrobiologicznej gleby na różnych siedliskach sosny zwyczajnej i innych gatunków drzew leśnych. Rozpoczęliśmy również prace nad ektomikoryzą i mikoryzą arbuskularną topoli i udziałem mikoryz w remediacji gleb zanieczyszczonych pestycydami.

 

Programy badawcze

 • Zbiorowiska mikoryzowe daglezji zielonej (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) i sosny wejmutki (Pinus strobus L.) w Polsce - w poszukiwaniu obcych gatunków grzybów symbiotycznych. Projekt badawczy finansowany z Narodowego Centrum Nauki.
 • Wpływ genotypu gospodarza i środowiska na zbiorowiska mikoryzowe u topoli. Projekt badawczy finansowany przez MNiSW.
 • Zróżnicowanie zbiorowisk grzybów mikoryzowych u modrzewia europejskiego w Polsce, z terenów jego naturalnego zasięgu występowania i poza zasięgiem. Projekt badawczy finansowany przez MNiSW.
 • Tree community genetics - Understanding the impact of host genotypes on the diversity of associated mycorrhiza and insects (COMMUNI-TREE). Zadania realizowane w ramach projektu EVOLTREE: Multi-species strucure of genetic diversity.
 • Związki mikoryzowej rodzimych topoli (Populus alba, P. nigra, P. tremula): wpływ gatunku i wieku topoli oraz siedliska na strukturę morfologiczną i molekularną mikoryz. Projekt badawczy finansowany przez MNiSW.
 • Morfologiczna i molekularna struktura zbiorowisk mikoryzowych modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.) w Polsce. Projekt badawczy finansowany przez MNiSW.
 • Zastosowanie zaawansowanej analizy molekularnej do identyfikacji wybranych mikoryz 12 gatunków drzew leśnych. Projekt badawczy promotorski finansowany przez MNiSW.
 • Struktura zbiorowisk grzybów ektomikoryzowych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w różnych stadiach wiekowych. Projekt badawczy promotorski finansowany przez MNiSW.
 • Mikoryza modrzewia w szkółkach leśnych - stan, struktura oraz czynniki kształtujące jej tworzenie
 • Biomasa i struktura zbiorowisk mikroorganizmów związanych z mikoryzosferą świerka pospolitego: ocena na podstawie zawartości ergosterolu i specyficznych kwasów tłuszczowych - projekt badawczy promotorski finansowany przez MNiSW.
 • Mechanizmy determinujące różnorodność gatunkową roślin zielnych i organizmów środowiska glebowego oraz jej wpływ na funkcjonowanie biocenoz 14 gatunków drzew leśnych. Zadanie 10 w projekcie zamawianym KBN pt.: Bioróżnorodność - geneza i funkcja.
 • Struktura i uwarunkowania tworzenia mikoryz u świerka w warunkach tradycyjnej szkółki leśnej oraz warunkach kontrolowanych. Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych
 • Struktura zbiorowisk grzybów mikoryzowych i mikoryz sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w warunkach zróżnicowanego skażenia środowiska. Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych
 • Bioróżnorodność grzybów ektomikoryzowych i ektomikoryz w dojrzałych drzewostanach świerkowych o różnym stopniu oddziaływania antropogenicznego. Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych
 • Międzygatunkowe i wewnątrzgatunkowe zróżnicowanie regionu ITS rDNA u grzybów ektomikoryzowych - jako element bazy danych. Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych
 • Wpływ odpornych i wrażliwych na glin szczepów grzybów mikoryzowych na siewki sosny i rozwój ekstramatrykalnej grzybni ektomikoryzowej w warunkach niskiego pH i zwiększonej dostępności jonów glinu. Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych
 • Ogólnokrajowy program wdrożenia mikoryzacji siewek i sadzonek leśnych w aspekcie zalesień wielkoobszarowych oraz budowy dróg i autostrad. Projekt finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Stan mikoryz jako wyraz kondycji drzew na terenach skażonych emisjami przemysłowymi. Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych
 • Wpływ pH i jonów glinu na grzyby mikoryzowe i funkcjonowanie ektomikoryz sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w warunkach laboratoryjnych. Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych

 

 

Wybrane publikacje:

 

 

2020

 • Dyderski M.K., Chmura D., Dylewski Ł., Horodecki P., Jagodziński A.M., Pietras M., Robakowski P., Woziwoda B. 2020. Biological Flora of the British Isles: Quercus rubra. Journal of Ecology. 2020; 108: 1199– 1225. https://doi.org/10.1111/1365-2745.13375
 • Giertych M.J., Chmielarz P. 2020. Size variability in embryonic axes, cotyledons, acorns and seedlings in fifteen species of the genus Quercus. Trees (2020) 34:593–601 doi:10.1007/s00468-019-01941-3
 • Iszkuło G., Armatys L., Dering M., Ksepko M., Tomaszewski D., Ważna A., Giertych M.J. 2020. Jemioła jako zagrożenie dla zdrowotności drzewostanów iglastych. Sylwan 164 (3): 226−236. DOI: https://doi.org/10.26202/sylwan.2019121.
 • Karliński L., Ravnskov S., Rudawska M. 2020. Soil microbial biomass and community composition relates to poplar genotypes and environmental conditions. Forests 11: 262 http://doi:10.3390/f11030262
 • Kijowska-Oberc J., Ratajczak E., Pietras M. 2020. Dopóki susza ich nie rozłączy. Academia  2(62): 26-29 http://journals.pan.pl/dlibra/publication/134602/edition/117636/content
 • Pietras M. 2020. Czas na klimat. Wędrówki grzybów. Głos Lasu 7-8:26-28
 • Pietras M., Szwed-Pietras K. 2020. Obce gatunki grzybów w Ogrodach Kórnickich. Kórniczanin 3:12
 • Rożek K., Rola K., Błaszkowski J., Leski T., Zubek S. 2020. How do monocultures of fourteen forest tree species affect arbuscular mycorrhizal fungi abundance and species richness and composition in soil? Forest Ecology and Management 465: 118091 https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118091 
 • Rudawska M., Kujawska M. 2020. Gospodarować czy chronić? Różnorodność grzybów w lasach gospodarczych a objętych ochroną. Las Polski 4: 13-15.
 • Wiatrowska B., Pietras M., Kolanowska M., Danielewicz W. 2020. Current occurrence and potential future climatic niche distribution of the invasive shrub Spiraea tomentosa L. in its native and non-native ranges. Global Ecology and Conservation 24:e01226 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989420307678
 • Wilgan R., Leski T., Kujawska M., Karliński L., Janowski D., Rudawska M. 2020. Ectomycorrhizal fungi of exotic Carya ovata (Mill.) K. Koch in the context of surrounding native forests on Central European sites. Fungal Ecology 44:100908 https://doi.org/10.1016/j.funeco.2019.100908

 

2019

 • Aučina, A., Rudawska, M., Wilgan, R., Janowski, D., Skridaila, A., Dapkūnienė, S., Leski, T. 2019. Functional diversity of ectomycorrhizal fungal communities along a peatland–forest gradient. Pedobiologia: 74, 15–23. https://doi.org/10.1016/j.pedobi.2019.03.001
 • Banasiak Ł., Pietras M., Wrzosek M., Okrasińska A., Gorczak M., Kolanowska M., Pawłowska J. 2019. Aureoboletus projectellus (Fungi, Boletales) – an American bolete rapidly spreading in Europe as a new model species for studying expansion of macrofungi. Fungal Ecology 39: 94-99
 • Banasiak Ł., Pietras M., Wrzosek M., Okrasińska A., Gorczak M., Kolanowska M., Pawłowska J. 2019. Aureoboletus Projectellus (Fungi, Boletales) e Occurrence Data, Environmental Layers and Habitat Suitability Models for North America and Europe. Data in Brief 23:103779 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340919301301
 • Janowski D., Wilgan R., Leski T., Karliński L., Rudawska M. 2019. Effective molecular identification of ectomycorrhizal fungi: revisiting DNA isolation methods. Forests 10(3): 218. https://doi.org/10.3390/f10030218
 • Karliński L. 2019. Torfowiska – zagrożenia i ochrona [Peatlands – Threats and Protection]. Aura Ochrona Środowiska 10: 6-10. DOI: 10.15199/2.2019.10.1
 • Kotowski M.A., Pietras M., Łuczaj Ł. Extreme levels of mycophilia documented in Mazovia, a region of Poland. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 15:12. https://doi.org/10.1186/s13002-019-0291-6
 • Kujawska M. 2019. Wiadomości z Ogrodów Kórnickich: Superhuba w Lesie Doświadczalnym Zwierzyniec. Kórniczanin 17 (548):12
 • Kujawska M. 2019. Dlaczego warto jeść grzyby? Las Polski 22:18-20
 • Kujawska M., Stasińska M., Leski T., Rudawska M. 2019. First record of Hericium flagellum (Basidiomycota) from the "Olbina" nature reserve in Wielkopolska Voivodship, Poland. Acta Mycologica 54(2) https://doi.org/10.5586/am.1133
 • Leski T. 2019. Wiadomości z Ogrodów Kórnickich: Grzybobranie w Arboretum. Kórniczanin 14 (545):11
 • Leski, T., Rudawska, M., Kujawska, M., Stasińska, M., Janowski, D., Karliński, L., Wilgan, R., 2019. Both forest reserves and managed forests help maintain ectomycorrhizal fungal diversity. Biol. Conserv. 238, 108206. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.108206
 • Leski T., Wilgan R., Pietras M., Karliński L., Rudawska M. 2019. Podziemny świat grzybów ektomykoryzowych. Las Polski. 24: 20-21.
 • Pietras. M. 2019. First record of North American fungus Rhizopogon pseudoroseolus in Australia and prediction of its occurrence based on climatic niche and symbiotic partner preferences. Mycorrhiza https://doi.org/10.1007/s00572-019-00899-x
 • Pietras M. 2019. Gatunki obcego pochodzenia – wiemy, co dalej! Las Polski 12:28
 • Pietras M. 2019. Obcy są wśród nas. Academia 3-4 (59-60): 38-43
 • Pietras M., Kolanowska M. 2019. Predicted potential occurrence of the North American false truffle Rhizopogon salebrosus in Europe. Fungal Ecology 9: 225-230 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1754504818302307
 • Rudawska M. 2019. Wiadomości z Ogrodów Kórnickich: O mykoryzie, czyli dlaczego grzyby rosną w lesie? Kórniczanin 15 (546):11
 • Rudawska M., Kujawska M., Leski T., Janowski D., Karliński L., Wilgan R. 2019. Ectomycorrhizal community structure of the admixture tree species Betula pendula, Carpinus betulus, and Tilia cordata grown in bare-root forest nurseries. Forest Ecology and Management 43: 113–125. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.01.009
 • Rudawska M., Leski T. 2019. Wpływ zmian klimatu na grzyby ektomykoryzowe. Academia 3-4: 44-47.
 • Szuba A., Marczak Ł., Karliński L., Mucha J., Tomaszewski D. 2019. Regulation of the leaf proteome by inoculation of Populus × canescens with two Paxillus involutus isolates differing in root colonization rates. Mycorrhiza doi: 10.1007/s00572-019-00910-5
 • Wilgan R. 2019. Wiadomości z Ogrodów Kórnickich: Dęby pokazują ozory w lasach Zwierzyńca. Kórniczanin 16 (547):9

 

2018

 • Pietras M., Litkowiec M., Gołębiewska J. 2018. Current and potential distribution of the ectomycorrhizal fungus Suillus lakei ((Murrill) A.H. Sm. & Thiers) in its invasion range. Mycorrhiza 28: 467–475 https://link.springer.com/article/10.1007/s00572-018-0836-x
 • Rudawska M., Leski T., Wilgan R., Karliński L., Kujawska M., Janowski D. 2018. Mycorrhizal associations of the exotic hickory trees, Carya laciniosa and Carya cordiformis, grown in Kórnik Arboretum in Poland. Mycorrhiza. doi: https://doi.org/10.1007/s00572-018-0846-8
 • Rudawska M., Wilgan R., Janowski D., Iwański M., Leski T. 2018. Shifts in taxonomical and functional structure of ectomycorrhizal fungal community of Scots pine (Pinus sylvestris L.) underpinned by partner tree ageing. Pedobiologia DOI: 10.1016/j.pedobi.2018.08.003
 • Walas Ł., Dering M., Ganatsas P., Pietras M., Pers-Kamczyc. E., Iszkuło G. 2018. The present status and potential distribution of relict populations of Aesculus hippocastanum L. in Greece and the diverse infestation by Cameraria ohridella Deschka & Dimić. Plant Biosystems. https://doi.org/10.1080/11263504.2017.1415991

 

2017

 • Gierczyk B., Rodriguez-Flakus P., Pietras M., Gryc M., Czerniawski W.,Piątek M. 2017. Coprinopsis rugosomagnispora: a distinct new coprinoid species from Poland (Central Europe). Plant Systematics and Evolution. DOI: 10.1007/s00606-017-1418-7
 • Moscatelli C.M., Bonifacio E.,Chiti T., Cudlin P., Dinca L., Gömöryova E., Grego S., La Porta N., Karliński L., Pellis G., Rudawska M., Squartini A., Zhiyanski M., Broll G. 2017. Soil properties as indicators of treeline dynamics in view of anthropogenic pressure and climate change. Climate Research 73: 73-84. DOI: doi.org/10.3354/cr01478
 • Pietras M. 2017. Czego oczy nie widzą. Głos lasu 1(554): 40-41
 • Pietras M. 2017. Wśród gór, pastwisk i...plantacji. Głos lasu 7-8 (560): 42-45 LINK
 • Pietras M., Romanik W. (ed.) 2017. Wybrane zagrożenia dla środowiska - spojrzenie młodych naukowców. Wydawnictwo CREATIVETIME, Kraków
 • Rudawska M., Leski T., Aučina A., Karliński L., Skridaila A., Ryliškis D. 2017. Forest litter amendment during nursery stage influence field performance and ectomycorrhizal community of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings outplanted on four different sites. Forest Ecology and Management 395: 104-114. DOI: 10.1016/j.foreco.2017.04.002
 • Szuba A., Karliński L., Krzesłowska M., Hazubska-Przybył T. 2017. Inoculation with a Pb-tolerant strain of Paxillus involutus improves growth and Pb tolerance of Populus × canescens under in vitro conditions. Plant and Soil 412: 253-266. DOI: 10.1007/s11104-016-3062-3

 

2016

 • Kang J., Kang Y., Ji X., Guo Q., Pietras M., Jacques G., Luczaj N., Li D., Luczaj L. 2016. Wild food plants and fungi used in the mycophilous Tibetan community of Zhagana (Tewo county, Gansu, China). Journal of Ethnobiology and Ethnomedicin 12: 21 PDF
 • Kasper-Pakosz R., Pietras M., Łuczaj Ł. Wild and native plants and mushrooms sold in the open-air markets of south-eastern Poland. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine12:45, DOI 10.1186/s13002-016-0117-8 PDF
 • Kujawska M., Stasińska M., Leski T., Rudawska M. 2016. New locality of Hymenochaete cruenta in the Olbina nature reserve and revisiting of distribution of this fungus in Poland. Acta Mycologica 51(2): 1085.
 • Pietras M., Kujawa A., Leski T., Rudawska M. 2016. Grzyby wielkoowocnikowe. In: Danielewicz W. (ed). Dąbrowy Krotoszyńskie monografia przyrodniczo-gospodarcza. Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań. pp. 89-131
 • Pietras M., Rudawska M., Iszkuło G., Kujawa A., Leski T. 2016. Distribution and molecular characterization of an alien fungus, Clathrus archeri, in Poland. Polish Journal of Environmental Studies 25(3): 1197-1204. PDF

 

2015

 • Bojarczuk K., Karliński L., Hazubska-Przybył T., Kieliszewska-Rokicka B. 2015. Influence of mycorrhizal inoculation on growth of micropropagated Populus × canescens lines in metal-contaminated soils. New Forests 46: 195-215.
 • Karliński L., Rudawska M., Leski T., Kieliszewska-Rokicka B. 2015. Biomass of external mycelium of ectomycorrhizal fungi in Norway spruce stands in Poland. Acta Mycologica 50(1):1063, 1-9.
 • Kujawa A., Gierczyk B., Domian G., Wrzosek M., Stasińska M., Szkodzik J., Leski T., Karliński L., Pietras M., Dynowska M., Henel A., Ślusarczyk D., Kubiak D. 2015. Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Part IV. Macromycetes – New data and the synthesis. Acta Mycologica 50(2):1070, 1-28.
 • Łuczaj Ł., Stawarczyk K., Kosiek T., Pietras M., Kujawa A. 2015. Wild food plants and fungi used by Ukrainians in the western part of the Maramureş region in Romania. Acta Soc Bot Pol 84(3):339–346  DOI: 10.5586/asbp.2015.029 PDF
 • Pietras M., Leski T., Rudawska M. Dynamika zbiorowiska grzybów mykoryzowych dębu szypułkowego w warunkach szkółki leśnej. Sylwan 159(10): 831-838 ABSTRACT
 • Rudawska M., Leski T. 2015. Mykoryza wiązu. In: Bugała W., Boratyński A., Iszkuło G. (eds). Wiązy Ulmus glabra Huds., U. leavis Pall., U. minor Mill. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Kórnik. pp. 95-112
 • Rudawska M., Pietras M., Smutek I., Strzeliński P., Leski T. Ectomycorrhizal fungal assemblages of Abies alba Mill. outside its native range in Poland. Mycorrhiza 26: 57-65 ABSTRACT

 

2014

 • Aučina A., Rudawska M., Leski T., Skridaila A., Pašakinskiene I., Riepšas E. 2014. Forest litter as the mulch improving growth and ectomycorrhizal diversity of bare-root Scotspine (Pinus sylvestris) seedlings. iForest 8: 394-400 PDF
 • Karliński L., Jagodziński A.M., Leski T., Butkiewicz P., Brosz M., Rudawska M. 2014. Fine root parameters and mycorrhizal colonization of horse chestnut trees (Aesculus hippocastanum L.) in urban and rural environments. Landscape and Urban Planning 127: 154-163.
 • Leski T., Rudawska M. 2014. Zbiorowiska grzybów ektomykoryzowych modrzewia europejskiego na powierzchni proweniencyjnej w LZD Krynica w Beskidzie Sądeckim. Sylwan 158 (5):352-360.

 

2013

 • Karliński L., Rudawska M., Leski T. 2013. The influence of host genotype and soil conditions on ectomycorrhizal community of poplar clones. European Journal of Soil Biology 58: 51-58. ABSTRACT
 • Gugerli F., Brandl R., Castagneyrol B., Franc A., Jactel H., Koelewijn H-P., Martin F., Peter M., Pritsch K., Schroder H., Smulders M.J.M., Kremer A., Ziegenhagen B. and Evoltree JERA3 Contributors: Augustin S., Brandle M., Burban C., Burczyk J., Cavers S., Chybicki I., Conord C., Cremer E., DeWoody J., Donges K., Fady B., Karliński L., Kerdelhue C., Kieliszewska-Rokicka B., Kost G., Kulczyk-Skrzeszewska M., Lakatos F., Lefevre F., Liepelt S., Oddou-Muratorio S., Rexer K.-H., Rudawska M., Schadler M., Taylor G., Tuba K., Viger M., Villani F., Villar M. 2013. Community genetics in the time of next generation molecular technologies. Molecular Ecology 22: 3198-3207. ABSTRACT
 • Pietras M., Rudawska M., Leski T., Karliński L. 2013. Diversity of ectomycorrhizal fungus assemblages on nursery grown European beech seedlings. Annals of Forests Sciences 70: 115-121 DOI 10.1007/s13595-012-0243-y ABSTRACT & PDF
 • Wallander H., Ekblad A., Godbold D.L., Johnson D., Bahr A., Baldrian P., Björk R.G., Kieliszewska-Rokicka B., Kjoller R., Kraigher H., Plassard C., Rudawska M. 2013. Evaluation of methods to estimate production, biomass and turnover of ectomycorrhizal mycelium in forests soils - A review. Soil Biology & Biochemistry 57: 1034-1047. ABSTRACT

2012

 • Kujawa A., Wrzosek M., Domian G., Kędra K., Szkodzik J., Rudawska M., Leski T., Karliński L., Pietras M., Gierczyk B., Dynowska M., Ślusarczyk D., Kałucka I., Ławrynowicz M. 2012. Preliminary studies of fungi in forests and inland dunes of the Biebrza National Park. Part II. Macromycetes. - Acta Mycologica vol. 47 (2) 215-240. ABSTRACT & PDF
 • Leski T., Rudawska M. 2012. Ectomycorrhizal fungal community of naturally regenerated European larch (Larix decidua) seedlings. Symbiosis 56: 45-53 ABSTRACT
 • Pietras M. 2012. Wykorzystanie metod molekularnych w badaniach nad różnorodnością biologiczną grzybów mikoryzowych. W: Nowe trendy w badaniach przyrodniczych 2 (Kuczera ed.), Tom 1, Wydawnictwo Creativetime, Kraków, 113-121
 • Pietras M. 2012. Obce grzyby niepatogeniczne w polskich lasach. Las Polski 15-16: 26-27.

 

 

2011

 • Aučina A., Rudawska M., Leski T., Ryliškis D., Pietras M., Riepšas E. 2011. Ectomycorrhizal fungal communities on seedlings and conspecific trees of Pinus mugo grown on the coastal dunes of the Curonian Spit in Lithuania. Mycorrhiza 21: 237-245 PDF
 • Rudawska M., Leski T., Stasińska M. 2011. Species and functional diversity of ectomycorrhizal fungal communities on Scots pine (Pinus sylvestris L.) trees on three different sites. Annals of Forest Science 68: 5-15 PDF

 

2010

 • Bojarczuk K., Kieliszewska-Rokicka B. 2010. Effect of ectomycorrhiza on Cu and Pb accumulation in leaves and roots of silver birch (Betula pendula Roth.) seedlings grown in metal-contaminated soil. Water Air Soil Pollut. 207: 227-240.
 • Karliński L., Rudawska M., Kieliszewska-Rokicka B., Leski T. 2010. Relationship between genotype and soil environment during colonization of poplar roots by mycorrhizal and endophytic fungi. Mycorrhiza. 20: 315-324.
 • Leski T., Aučina A., Skridaila A., Pietras M., Riepšas E., Rudawska M. 2010. Ectomycorrhizal community structure of different genotypes of Scots pine under forest nursery conditions. Mycorrhiza 20:473-481
 • Leski T., Pietras M., Rudawska M. 2010. Ectomycorrhizal fungal communities of pedunculate and sessile oak seedlings from bare-root forest nurseries. Mycorrhiza 20: 179-190.
 • Pietras M. 2010. Osobliwy okratek - Zamorski grzyb odnaleziony na terenie Nadleśnictwa Piaski w Wielkopolsce. Las Polski. 11: 16
 • Welc M., Ravnskov S., Kieliszewska-Rokicka B., Larsen J. 2010. Suppression of other soil microorganisms by mycelium of arbuscular mycorrhizal fungi in root-free soil. Soil Biol. Biochem. doi:10.1016/j.soilbio.2010.05.024

 

2009

 • Leski T., Rudawska M., Aučina A., Skridaila A., Riepšas E., Pietras M. 2009. Wpływ ściółki sosnowej i dębowej na wzrost sadzonek sosny i zbiorowiska grzybów mikoryzowych w warunkach szkółki leśnej. Sylwan 153 (10): 675-683.
 • Rudawska M., Leski T. 2009. Znaczenie wiedzy o zbiorowiskach grzybów mikoryzowych w szkółkach leśnych dla rozwoju mikoryzacji sterowanej. Sylwan 153 (1): 16-26

 

2008

 • Leski T., Rudawska M., Aučina A. 2008. The ectomycorrhizal status of European larch (Larix decidua Mill.) seedlings from bareroot forest nurseries. Forest Ecol. Management 256 (12): 2136-2144
 • Stankeviciene D., Kasparavicius J., Rudawska M., Iwański M. 2008. Studies of ectomycorrhizal fungi aboze-and belowground in the 50-year-old Pinus sylvestris forest. Baltic Forestry 14 (1): 7-15
 • Leski T., Mleczko P., Rudawska M., Kieliszewska-Rokicka B. 2008. Metody badań jakościowych i ilościowych ektomikoryz drzew leśnych. W: Mikologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. W. Mułenko (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 108-131

 

2007

 • Trocha Lidia K., Oleksyn J., Turzanska E., Rudawska M., Reich P.B. 2007. Living on the edge: Ecology of an incipient Betula-fungal community growing on brick walls. Trees: 21:239-247
 • Rudawska M. 2007. Mycorrhiza. In: Biology and Ecology of Norway spruce, Eds: M.G. Tjoelker, A. Boratyński, W.Bugała, Sprnger, Forest Sciences 78:157-182.
 • Iwański. M., Rudawska M. 2007. Ectomycorrhizal colonization of naturally regenerating Pinus sylvestris L. seedlings growing in different micro-habitats in boreal forest. Mycorrhiza 17: 461-467
 • Aučina A., Rudawska M., Leski T., Skridaila A., Riepąas E., Iwanski M. 2007. Ectomycorrhizal colonization of Pinus sylvestris seedlings growing in nursery soil with forest litter amendment. Applied and Environmental Microbiology 73: 4867-4873
 • Karliński L., Ravnskov S., Kieliszewska-Rokicka B., Larsen J., 2007. Fatty acid composition of various ectomycorrhizal fungi and ectomycorrhizas of Norway spruce. Soil Biology and Biochemistry: 4: 854-866.
 • Rudawska M. 2007. Mycorrhiza; The mycorrhizal status of Norway spruce. In: Biology and Ecology of Norway Spruce. M.G. Tjoelker, A. Boratynski, W. Bugala (eds.). Springer, Forestry Sciences 78: 182-194: 157-182.
 • Kieliszewska-Rokicka B. 2007. Mycorrhiza; Ectomycorrhizal symbiosis and environmental stresses. In: Biology and Ecology of Norway Spruce. M.G. Tjoelker, A. Boratynski, W. Bugala (eds.). Springer, Forestry Sciences 78: 182-194.
 • Cudlin P., Kieliszewska-Rokicka B, Rudawska M., Grebenc T., Alberton O., Lehto T., Bakker M. R., Borja I., Konôpka B., Leski T., Kraigher H, Kuyper T. W. 2007. Fine roots and ectomycorrhizas as indicators of environmental change. Plant Biosystems. 141: 406-425.

 

2006

 • Iwański M., Rudawska M., Leski T. 2006. Mycorrhizal associations of nursery grown Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings in Poland. Ann. For. Sci. 63: 715-723
 • Ravnskov, Sabine; Jensen, Birgit; Knudsen, Inge M.B.; Bodker, Lars; Funck Jensen, Dan; Karlinski, Leszek; Larsen, John. 2006. Soil inoculation with the biocontrol agent Clonostachys rosea and the mycorrhizal fungus Glomus intraradices results in mutual inhibition, plant growth promotion and alteration of soil microbial communities. Soil Biology and Biochemistry 38: 3453-3462.
 • Trocha L.K., Rudawska M., Leski T., Dabert M. 2006. Genetic diversity of naturally established ectomycorrhizal fungi on Norway spruce seedlings under nursery conditions. Microbial Ecology: 52, 418-425
 • Rudawska M., Leski T., Trocha L.K., Gornowicz R. 2006. Ectomycorrhizal status of Norway spruce seedlings from bare-root forest nurseries. Forest Ecol. Management: 236: 375-384

 

2005

 • Kieliszewska-Rokicka B. 2005. Microbial community structure and activity in the humus layer of a forest exposed to moderate pollution (Ratanica catchment, southern Poland). Polish Botanical Studies 19:73-80.
 • Rudawska M., Leski T. 2005. Trace elements in fruiting bodies of ectomycorrhizal fungi growing in Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands in Poland. Science of the Total Environment 339: 103-115
 • Rudawska M., Leski T. 2005. Macro-and microelement contents in fruiting bodies of wild mushrooms from the Notecka forest in west-central Poland. Food Chemistry 92 (3): 499-506

 

2004

 • Karliński L., Kieliszewska-Rokicka B. 2004. Diversity of spruce ectomycorrhizal morphotypes in four mature forest stands in Poland. Dendrobiology vol. 51: 25-35.
 • Kieliszewska-Rokicka B., Rudawska M., Staszewski T., Kurczyńska E., Karliński L., Kubiesa P. 2004. Ectomycorrhizal associations in Norway spruce stands influenced by long lasting air pollution (Silesian Beskid Mountains, Poland). Ekologia 23: 142-149.
 • Leski T., Rudawska M. 2004. Vertical distribution of Scots pine ectomycorrhizas under long term pollution stress from copper industrial region in Poland. Ekologia 23: 175-182.
 • Rudawska M., Leski T., Kieliszewska-Rokicka B., Staszewski T., Kubiesa P. 2004 Effect of long-term contrasting anthropogenic emmision on ectomycorrhizal diversity of Scots pine stands in Poland. Ekologia 23: 284-290.

 

2003

 • Kieliszewska-Rokicka B., Oleksyn J., Zytkowiak R., Reich P.B., 2003. Links between root carbohydrates and seasonal pattern of soil microbial activity of diverse European populations of Pinus sylvestris grown in a provenance plantation. Acta Soc. Bot. Pol. 72(2): 167-173.
 • Rudawska M., Kieliszewska-Rokicka B., Leski T., Staszewski T., Kubiesa P. 2003. Mycorrhizal community structure of Scots pine trees exposed to acidic deposition. In: Karnosky, D.F., Percy, K.E., Chappelka, A.H. and Simpson, C.J. (Eds.) Air Pollution, Global Change and Forest in the New Millennium. Elsevier Science Ltd. Oxford, UK.

 

2002

 • Bojarczuk K., Karolewski P., Oleksyn J., Kieliszewska-Rokicka B., Żytkowiak R., Tjoelker M.G., 2002. Effect of polluted soil and fertilisation on growth and physiology of Silver birch (Betula pendula Roth.) seedlings. Polish Journal of Ecological Studies 11(5): 483-492.
 • Kieliszewska-Rokicka B., Dmuchowski W., Kurczyńska E. 2002. Ektomikoryzy sosny: zróżnicowanie morfotypów, anatomia i stan ilościowy w warunkach kontrolnych i silnie zanieczyszczonych. W: Siwecki R. (red.). Materiały IV Krajowego Sympozjum "Reakcje Biologiczne Drzew na Zanieczyszczenia Przemysłowe". Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ss. 911-922.
 • Kieliszewska-Rokicka B., 2001. Badania wpływu czynników stresowych na funkcjonowanie grzybów mikoryzowych i ektomikoryz sosny zwyczajnej. PAN Działalność naukowa, Wybrane zagadnienia, 12: 69-71.
 • Rudawska M., Kieliszewska-Rokicka B., Leski T., Staszewski T., Kubiesa P. 2002. Struktura mikoryz na stanowiskach sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L. w pobliżu Huty Aluminium "Konin". W: Siwecki R. (red.). Materiały IV Krajowego Sympozjum "Reakcje Biologiczne Drzew na Zanieczyszczenia Przemysłowe". Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ss. 891-904.

 

2001

 • Kieliszewska-Rokicka B. 2001. Enzymy glebowe i ich znaczenie w badaniach aktywności mikrobiologicznej gleby. W: H. Dahm, A. Pokojska-Burdziej (red.), Drobnoustroje środowiska glebowego: aspekty fizjologiczne, biochemiczne, genetyczne, str. 37-47, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Rudawska M., Leski T., Gornowicz R. 2001. Mycorrhizal status of Pinus sylvestris L. nursery stock in Poland as influenced by nitrogen fertilization. Dendrobiology 46: 49-58.

 

2000

 • Kieliszewska-Rokicka B., Kurczyńska E.U., Leski T. 2000. Physiological activity of ectomycorrhizas in a moderately polluted forest (Ratanica catchment, southern Poland). Dendrobiology 45: 47-59.
 • Rudawska M. (red.) 2000. Ektomikoryza. Jej znaczenie i zastosowanie w leśnictwie. (praca zbiorowa. ID PAN, Kórnik, 102 str. ISBN 83-87350-10-9
 • Rudawska M., Kieliszewska-Rokicka B.,Leski T. 2000. Effect of aluminium on Pinus sylvestris seedlings mycorrhizal with aluminium-tolerant and aluminium-sensitive strains of Suillus luteus. Dendrobiology 45: 93-100.
 • Rudawska M., Leski T., Kieliszewska-Rokicka B. 2000. Charakterystyka i identyfikacja grzybów ektomikoryzowych i ektomikoryz - kryteria morfologiczne, biochemiczne i molekularne. W: M. Lisiecka i M. Ławrynowicz (red.), Monitoring grzybów, str. 109-121. PTB, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Łódź. ISBN 83-86292-31-8

 

1999

 • Aleksandrowicz-Trzcińska M., Kieliszewska-Rokicka B., 1999. Wpływ fungicydów stosowanych w ochronie szkółek leśnych na rozwój mikoryz siewek sosny. Cześć I. Badania zawartości ergosterolu w korzeniach. Sylwan 143(6): 73-81.

 

1998

 • Kieliszewska-Rokicka B., 1998. Mikoryzy.W: Boratyński A., Bugała W. (red.). Biologia świerka pospolitego. Bogucki Wyd. Naukowe Poznań.: 287-302.
 • Kieliszewska-Rokicka B., Rudawska M., Leski T., Kurczyńska E. U., 1998. Effect of low pH and aluminium on growth of Pinus sylvestris L. seedlings mycorrhizal with Suillus luteus (L. ex Fr.) S. F. Gray. Chemosphere 36: 751-756.
 • Rudawska M., 1998. Mikoryzy. Struktura i funkcja mikoryz. W: Boratyński A., Bugała W. (red.). Biologia świerka pospolitego. Bogucki Wyd. Naukowe Poznań.: 276-287.
 • Rudawska M., Leski T., 1998. Aluminium tolerance of different Paxillus involutus Fr. strains originating from polluted and nonpolluted sites. Acta Soc. Bot. Pol. 67: 115-122.

 

1997

 • Kieliszewska-Rokicka B., Rudawska M., Leski T. 1997. Ectomycorrhizal status of Scots pine in industrial regions in Poland. Proceedings of Conference: "Air Pollution and Climate Change Effects on Forest Ecosystems", Riverside, California, February 5-9, 1996
 • Kieliszewska-Rokicka B., Rudawska M., Leski T., 1997. Ectomycorrhizae of young and mature Scots pine trees in industrial regions in Poland. Environ. Poll. 98: 315-324.
 • Rudawska M. 1997. Symbiozy korzeniowe drzew leśnych. W: J.Tomanek "Botanika leśna", PWRiL Warszawa, str.17-24.
 • Rudawska M. 1997. Znaczenie mikoryzy we wzroscie i rozwoju sosny. Sylwan CXLI Nr 6:81-87.
 • Rudawska M., Kieliszewska-Rokicka 1997. Mycorrhizal formation by Paxillus involutus strains in relation to their IAA-synthesizing activity. New Phytol. 137:509-517

 

1996

 • Rudawska M., Kieliszewska-Rokicka B., Leski T. 1996. Stan mikoryz jako wskaźnik stresu u sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L., rosnącej pod wpływem zanieczyszczeń przemysłowych. W: Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe, R.Siwecki (red.), III Krajowe Sympozjum, Kórnik, 23-26.05.1994, Sorus, str:611-623
 • Kieliszewska-Rokicka B., Rudawska M., Leski T. 1996. Wpływ glinu na wzrost grzybni i aktywność kwaśnej fosfatazy ektomikoryzowych symbiontów sosny. W: Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe, R.Siwecki (red.), III Krajowe Sympozjum, Kórnik, 23-26.05.1994, Sorus, str: 471-479
 • Rudawska M., Kieliszewska-Rokicka B., Leski T. 1996. Effect of acid rain and aluminium on the mycorrhizas of Pinus sylvestris. W: Mycorrhizas in integrated systems from genes to plant development (C.Azcon-Aguilar i J.M.Barea eds), Proceed. Fourth European Symposium on Mycorrhizas, Granada, Spain, 11-14 July 1994, str. 469-471

 

1995

 • Leski T., Rudawska M., Kieliszewska-Rokicka B. 1995. Intraspecific aluminium response in Suillus luteus (L.) S.F. Gray., an ectomycorrhizal symbiont of Scots pine. Acta Soc. Bot. Pol. 64 (1) 97-105
 • Kieliszewska-Rokicka B.,Rudawska M., Leski T. 1995. Effects of acid rain and aluminium on ectomycorrhizal symbiosis: alterations of IAA-synthesizing activity in ectomycorrhizal fungi. Bulgarian J. Plant Physiology: 21 (2-3), 111-119
 • Rudawska M., Kieliszewska-Rokicka B., Leski T., J.Oleksyn 1995. Mycorrhizal status of a Scots pine (Pinus sylvestris L.) plantation affected by pollution from a phosphate fertilizer plant. Water, Air and Soil Pollution 85: 1281-1286

 

1993

 • Rudawska M. 1993. Mikoryza. W: Biologia sosny zwyczajnej. S. Białobok, A.Boratyński,W. Bugała (red.), Sorus, Poznań-Kórnik str. 137-182.
 • Rudawska M., Bojarczuk K., Przybył K. 1993. Integrated control of Phytophthora cinnamomi by Trichoderma viride and fungicides in rooting of Ericaceae plants. Biotechnologia 1(20): 37-41.

 

1992

 • Rudawska M., Kamoen O. 1992 Regulation of b-1,3-glucanase synthesis in Trichoderma harzianum. Arbor. Kórnickie 37:51-59

 

1991

 • Rudawska M., Przybył K., Bojarczuk K. 1991. Antagonism of Trichoderma spp. against Phytophthora cinnamomi Rands causing root rot of Ericaceae cuttings. Arbor. Kórnickie 36: 81-95

 

1990

 • Rudawska M. 1990. Some mechanisms of resistance of mycorrhizae to pathogenic infections. Bullet. Finnish Forest Res. Inst. 360:191-199.
 • Kieliszewska-Rokicka B., Rudawska M. 1990. Influence of various sources of nitrogen on the growth of Scots pine seedlings and the IAA content in needles. Acta Soc. Bot. Pol. 59 (1/4) : 65-71

 

 


GALERIA MIKORYZ

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna