Pracownie naukowe

Pracownia Systematyki i Geografii

 

Kierownik Pracowni: dr Dominik Tomaszewski - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.więcej o...

 

Zespół badawczy:

prof. dr hab. Krystyna Boratyńska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

prof. dr hab. Adam Boratyński - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. Monika Dering - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. Grzegorz Iszkuło - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Anna Jasińska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Piotr Kosiński -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Katarzyna Sękiewicz - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Berika Beridze - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Mariola Rabska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Łukasz Walas - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Łuczak

 

 

Pracownia Systematyki i Geografii została utworzona w roku 1965. Badania w niej prowadzone skupiają się na dwóch głównych grupach problemowych, tzn. na dotyczących flory i ekologii drzew i krzewów Polski i krajów sąsiadujących oraz na zagadnieniach związanych z taksonomią i rozmieszczeniem drzew i krzewów w obszarze Śródziemnomorza i południowo-zachodniej Azji. Studia nad polską dendroflorą zaowocowały opracowaniem „Atlasu rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce” oraz licznymi monografiami dotyczącymi taksonów o mniej zbadanych systematyce i rozmieszczeniu. I tak na przykład, dzięki wieloletnim badaniom nad rodzajem Rubus ukazała się monografia tego taksonu: Zieliński J. 2004. The genus Rubus (Rosaceae) in Poland. Polish Academy of Sciences, W. Szafer Institute of Botany, Kraków.

Szczególną wagę przywiązuje się do gatunków rzadkich i zagrożonych. Od roku 1970 opracowuje się serię monografii zatytułowaną „Nasze Drzewa Leśne”. Do tej pory ukazało się 16 tomów.

Od połowy lat 60. badania chorologiczne i taksonomiczne prowadzono także za granicą, zwłaszcza w regionie Śródziemnomorza i południowo-zachodniej Azji. Od tamtego czasu Pracownia brała udział w opracowaniu tak prestiżowych publikacji jak „Flora Europea”, „Flora of Turkey”, „Flora Iranica” czy „Mountain Flora of Greece”. Efektem prac nad dendroflorą wschodniego Śródziemnomorza i południowo-zachodniej Azji jest atlas zatytułowany „Chorology of trees and shrubs in south-west Asia and adjacent regions”. W 11 tomach zamieszczono 575 punktowych map rozmieszczenia roślin drzewiastych i krzewiastych. Wydano także podobny atlas dotyczący Grecji, tzn. „Chorology of trees and shrubs in Greece” z mapami rozmieszczenia 270 gatunków.

 

Granty obecnie realizowane w Pracowni

 • Zmienność i zróżnicowanie genetyczne naturalnych stanowisk kasztanowca zwyczajnego, Aesculus hippocastanum L. (NCN, 2018-2021)
 • Rekonstrukcja ewolucyjnej historii lasów Kaukazu: filogeografia porównawcza sześciu gatunków drzewiastych (NCN, 2018-2022)
 • Czy drzewa reliktowe podbiją Europę? Wpływ zmian klimatu na inwazyjność Pterocarya fraxinifolia (Juglandaceae) (NCN, 2020)
 • Biodiversidad y conservación de los sabinares de Juniperus turbinata ssp. canariensis en la isla de El Hierro (we współpracy z dr Montserrat Salva Catarineu, Uniwersytet w Barcelonie)

W czasie ostatnich lat w Pracowni realizowano m.in. następujące projekty:

 • Badania kariologiczne nad polskimi przedstawicielami rodzaju Rubus L.
 • Chorologia drzew i krzewów w Sudetach.
 • Zmienność Larix decidua Mill. w Polsce.
 • Jodła pospolita (Abies alba Mill) w Sudetach - charakterystyka fragmentów zagrożonych populacji.
 • Ochrona puli genowej sudeckich populacji jodły pospolitej (Abies alba Mill.)
 • Badania nad wzrostem i kształtem modrzewia oraz jego gospodarczym wykorzystaniem w zależności od pochodzenia.
 • Taksonomiczna i chorologiczna analiza flory jeżyn (Rubus L.) w południowo-wschodniej części Dolnego Śląska (1999-2003)
 • Biometryczna i genetyczna charakterystyka zagrożonych populacji Pinus uliginosa Neumann z rezerwatu „Węgliniec” w Borach Dolnośląskich oraz z Wielkiego Torfowiska Batorowskiego w Górach Stołowych (1998-2001)
 • Warstwa woskowa i jej morfologiczne zróżnicowanie u wybranych gatunków wierzb (2001-2002)
 • Dendroflora Andory
 • Morfologia ziaren pyłku i pestek gatunków z rodzaju Rubus L. (2001-2005)
 • Rodzaj Rosa L. w Pakistanie
 • Rodzaj Rubus L. w Grecji
 • Zróżnicowanie Pinus uncinata Ramond (Pinaceae) w granicach zasięgu naturalnego (2005-2007)
 • Zróżnicowanie geograficzne populacji Juniperus phoenicea L. (Cupressaceae) z południowo-zachodnioeuropejskich i północno-zachodnioafrykańskich ostoi plejstoceńskich (2004-2007)
 • Zróżnicowanie genetyczne Pinus mugo Turra w Karkonoszach (2005-2008)
 • Studia morfologiczne i anatomiczne nad owocami dzikich róż. Możliwość wykorzystania cech perykarpu w badaniach nad taksonomią i ewolucją rodzaju Rosa (2004-2008)
 • Zróżnicowanie geograficzne Juniperus oxycedrus L. i taksonów pokrewnych z obszaru śródziemnomorskich ostoi flor plejstoceńskich (2007-2010)
 • Zróżnicowanie geograficzne olszy szarej (Alnus incana L.) w granicach naturalnego zasięgu. (2008-2010) 
 • Pozycja taksonomiczna i zróżnicowanie geograficzne Juniperuis drupacea Labill. (2009-2011)
 • Zróżnicowanie Pinus sylvestris L. na terenie ostoi flor trzeciorzędowych w południowo-zachodniej i południowo-wschodniej Europie oraz południowo-zachodniej Azji (grant MNiSW, 2008-2012)
 • Zróżnicowanie taksonomiczne rodzaju Abies w ostojach plejstoceńskich wokół Morza Śródziemnego (grant MNiSW, 2009-2012)
 • Epikutykularne struktury woskowe na powierzchni łodyg oraz ich przydatność w systematyce (grant MNiSW, 2010-2013)
 • Wzrost klonalny a przestrzenna struktura genetyczna na przykładzie topoli białej w rezerwacie „Wielka Kępa” (grant NCN, 2011-2015)
 • Molekularna analiza procesów ewolucyjnych w grupie wysokogórskich wierzb Salix retusa agg. w kontekście taksonomicznym, biogeograficznym i populacyjnym (grant NCN, 2011-2016)
 • Struktura filogeograficzna i relacje taksonomiczne między śródziemnomorskimi taksonami z rodzaju Cupressus (grant NCN, 2013-2016
 • Drugorzędowy dymorfizm płciowy u roślin dwupiennych. Przystosowanie ewolucyjne czy konsekwencja różnej strategii alokacji zasobów? (grant NCN, 2013-2018)
 • Zależna od płci odpowiedź molekularna jałowca pospolitego (Juniperus communis L.) na warunki niedoboru składników pokarmowych (NCN, 2016-2019)

 

Podstawą do badań prowadzonych w Pracowni jest zielnik (KOR). Zawiera on ponad 51 tys. arkuszy zebranych przez pracowników Instytutu oraz otrzymanych na drodze wymiany od innych ośrodków naukowych.

 

 

Publikacje

 

 

 2020

 1. Boratyński A., Boratyńska K., Borkowski K. 2020. O jałowcu w Polsce. Przegląd Leśniczy 5/2020 (347): 10-11.
 2. Boratyńska K., Boratyński B. 2020. Oliwka (Olea europaea L.) drzewo dla ciała i ducha. Wszechświat 121, 4-6: 156-162.
 3. Dering M., Sękiewicz K.  2020. Dokąd pójdzie las? Głos Lasu 4: 26-28
 4. Górski P., Romański M., Tomaszewski D. 2019. Siedliskowe uwarunkowania występowania wątrobowca Frullania dilatata w Wigierskim Parku Narodowym (północno-wschodnia Polska). Steciana 23: 41-49. https://doi.org/10.12657/steciana.023.004
 5. Iszkuło G. 2020. Drakula, Robin Hood czy driada. Wiedza i Życie 5: 32-35
 6. Iszkuło G., Armatys L., Dering M., Ksepko M., Tomaszewski D., Ważna A., Giertych M.J. 2020. Jemioła jako zagrożenie dla zdrowotności drzewostanów iglastych. Sylwan 164 (3): 226-236.
  https://doi.org/10.26202/sylwan.2019121
 7. Oleksyn J., Wyka T.P., Żytkowiak R., Zadworny M., Mucha J., Dering M., Ufnalski K., Nihlgård B., Reich P.B. 2020. A fingerprint of climate change across pine forests of Sweden. Ecology Letters https://doi.org/10.1111/ele.13587
 8. Pers-Kamczyc E., Tyrała-Wierucka Ż., Rabska M., Wrońska-Pilarek D., Kamczyc J. 2020. The higher availability of nutrients increases the production but decreases the quality of pollen grains in Juniperus communis L. Journal of Plant Physiology 248: 153156.
 9. Rabska M., Robakowski P., Ratajczak E., Żytkowiak R., Iszkuło G., Pers-Kamczyc E. 2020. Photochemistry differs between male and female Juniperus communis L. independently of nutritional availability. Trees.
  https://doi.org/10.1007/s00468-020-02004-8
 10. Song Y.-G., Fragnière Y., Meng H.-H., Li Y., Bétrisey S., Corrales A., Manchester S., Deng M., Jasińska A.K., Sâm H.V., Kozlowski G. 2020. Global biogeographic synthesis and priority conservation regions of the relict tree family Juglandaceae. Journal of Biogeography 47: 643-657.
  https://doi.org/10.1111/jbi.13766
 11. Taib A., Morsli A., Chojnacka A., Walas Ł., Sękiewicz K., Boratyński A., Romo À., Dering M. 2020. Patterns of genetic diversity in North Africa: Moroccan-Algerian genetic split in Juniperus thurifera subsp. africana. Scientific Reports 10: 1–17.
  https://doi.org/10.1038/s41598-020-61525-x

 

 

2019

 1. Boratyńska K., Boratyński A. Dzieła naszego mentora, Profesora Kazimierza Browicza. Kórniczanin 542: 13.
 2. Boratyńska K., Jasińska A. K. 2019. Symbol narodowy Cypru – złoty dąb Quercus alnifolia Poech. Wszechświat 120(1-12): 244-250.
 3. Boratyńska K., Tomaszewski D., Montserrat J.M., Marek S., Boratyński A. 2019. Taxonomic position of Pinus ceciliae (Pinaceae) endemic for Balearic Islands as revealed on needle characteristics. Dendrobiology 82: 8-16.
 4. Borkowski K., Boratyński A., Boratyńska K. 2019. Jałowiec pospolity (Juniperus communis) z Nepli nad Bugiem. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 67: 25-38.
 5. Chybicki I., Iszkuło G., Suszka J. 2019. Bayesian quantification of ecological determinants of outcrossing in natural plant populations: computer simulations and the case study of biparental inbreeding in English yew. Molecular Ecology 28: 4077-4096. DOI: 10.1111/mec.15195
 6. Dering M. 2019. Polodowcowe wędrówki, czyli skąd pochodzą nasze drzewa leśne? Las Polski 24/2019: 14
 7. Dudáš M., Malovcová-Staníková M., Pliszko A., Schieber B., Zieliński J. 2019. New floristic records from Central Europe 4 (reports 41–53). Thaiszia - Journal of Botany 29: 231–237.
 8. Górski P., Romański M., Tomaszewski D. 2019. Seeking for habitat characteristics which determine epixylic liverwort Fuscocephaloziopsis catenulata occurrence in old boreal forests in North-Eastern Poland. Herzogia 32: 172–182. DOI: 10.13158/heia.32.1.2019.172
 9. Iszkuło G., Armatys L., Ksepko M., Tomaszewski D., Giertych M.J. 2019. Jemioła – coraz poważniejsze zagrożenie dla polskich lasów. Las Polski 13-14/2019: 13-15.
 10. Jagiełło R., Walczak U., Iszkuło G., Karolewski P., Baraniak E., Giertych M.J. 2019. Impact of Cameraria ohridella on Aesculus hippocastanum growth and long-term effects of trunk injection with pesticides. International Journal of Pest Management 65: 33-43. DOI: 10.1080/09670874.2018.1454630
 11. Jagodziński A.M., Ratajczak E., Pers-Kamczyc E. 2019. Prof. dr Stefan Białobok – wybitny dendrolog i zasłużony kórniczanin. Kórniczanin 540: 12–13.
 12. Kosiński P., Sękiewicz K., Walas Ł., Boratyński A., Dering M. 2019. Spatial genetic structure of the endemic alpine plant Salix serpillifolia: genetic swamping on nunataks due to secondary colonization? Alpine Botany 129: 107–121. DOI: 10.1007/s00035-019-00224-4
 13. Kosiński P., Sliwinska E., Hilpold A., Boratyński A. 2019. DNA ploidy in Salix retusa agg. only partly in line with its morphology and taxonomy. Nordic Journal o f Botany 37: e02197 DOI: 10.1111/njb.02197
 14. Pers-Kamczyc E. 2019. Globalne zmiany: azot - las - alergia? Academia 59–60: 86–89.
 15. Pers-Kamczyc E., Iszkuło G., Rabska M., Wrońska-Pilarek D., Kamczyc J. 2019. More isn’t always better – The effect of environmental nutritional richness on male reproduction of Taxus baccata L. Environmental and Experimental Botany 162: 468-478. https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2019.01.015
 16. Romo A., Mazur M., Salvà-Catarineu M., Boratyński A. 2019. A re-evaluated taxon: Genetic values and morphological characters support the recognition of the Canary Island juniper of the phoenicea group at a specific level. Phytotaxa 406: 64–70.
 17. Sękiewicz K. 2019. Jodła sycylijska na skraju wyginięcia – czy istnieje szansa dla tego krytycznie zagrożonego gatunku? Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 67: 39–48.
 18. Song Y-G., Fragnière Y., Meng H-H., Li Y., Betrisey S., Corrales A., Manchester S., Deng M., Jasińska A.K., Van Sam H., Kozlowski G. 2019. Global biogeographic synthesis and priority conservation regions of the relict tree family Juglandaceae. Journal of Biogeography  DOI: 10.1111/jbi.13766
 19. Staszak A.M., Pers-Kamczyc E., Klupczyńska E.A., Pawłowski T.A. 2019. Expression of abscisic and gibberellic acid signalling factors in Fagus sylvatica L. seeds during dormancy breaking and germination. Dendrobiology 81: 22-30. http://dx.doi.org/10.12657/denbio.081.003
 20. Szuba A., Marczak Ł., Karliński L., Mucha J., Tomaszewski D. 2019. Regulation of the leaf proteome by inoculation of Populus × canescens with two Paxillus involutus isolates differing in root colonization rates. Mycorrhiza 29: 503–517. https://doi.org/10.1007/s00572-019-00910-5
 21. Thomas P.A., Alhamd O., Iszkuło G., Dering M., Mukassabi T.A. 2019. Biological Flora of the British Isles: Aesculus hippocastanum. Journal of Ecology 107: 992-1030  DOI: 10.1111/1365-2745.13116
 22. Tomaszewski D. 2019. Batologia w Instytucie Dendrologii, czyli o tym, że Kórnik nie tylko magnoliami, różanecznikami i lilakami stoi. Kórniczanin 12: 12.
 23. Tomaszewski D. 2019. Digitalizacja zbiorów zielnikowych – krok w dobrą stronę. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 67: 119–127.
 24. Tomaszewski D., Byalt A., Gawlak M. 2019. Leaf and stem epicuticular wax structures in Lonicera species (Caprifoliaceae). Nordic Journal of Botany 37:  e02210. DOI: 10.1111/njb.02210
 25. Walas Ł., Ganatsas P., Iszkuło G., Thomas P.A., Dering M. 2019. Spatial genetic structure and diversity of natural populations of Aesculus hippocastanum L. in Greece. PLOS ONE 14: e0226225. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0226225
 26. Walas Ł., Sobierajska K., Ok T., Dönmez A.A., Kanoğlu S.S., Dagher-Kharrat M.B., Douaihy B., Romo A., Stephan J., Jasińska A.K., Boratyński A. 2019. Past, present, and future geographic range of an oro-Mediterranean Tertiary relict: The Juniperus drupacea case study. Regional Environmental Change 19: 1507-1520. https://doi.org/10.1007/s10113-019-01489-5
 27. Wawrzyniak M.K., Jasińska A.K., Chmielarz P., Kozlowski G. 2019. Desiccation, dormancy, and storage of Pterocarya fraxinifolia (Juglandaceae) seeds: application in Hyrcanian and Colchian forest conservation. Canadian Journal of Forest Research 50: 24–31. https://doi.org/10.1139/cjfr-2018-0519
 28. Zieliński J., Danielewicz W., Kosiński P. 2019. Hybrids of Thuja occidentalis and T. plicata (Cupressaceae) – Is this a fact or misunderstanding? Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 67: 9–24.

 

2018

 

 1. Adams R.P., Boratyński A., Marcysiak K., Roma-Marzio F., Peruzzi L., Bartolucci F., Conti F., Mataraci T., Schwarzbach A.E., Tashev A.N., Siljak Yakovlev S. 2018. Discovery of Juniperus sabina var. balkanensis R. P. Adams and A. N. Tashev in Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Croatia and Central and Southern Italy and relictual polymorphism found in nrDNA. Phytologia 100: 117–127. PDF
 2. Dering M., Sękiewicz K., Iszkuło G., Chojnacka A., Tomaszewski D., Pers-Kamczyc E., Karolewski P. 2018. Spatial genetic structure and clonality of Prunus serotina Ehrh. during invasive spread into Scots pine forests. Silva Fennica 52: 9987. doi: 10.14214/sf.9987
 3. Didukh Ya., Kontar I., Boratyński A. 2018. Phytoindicating comparison of vegetation of the Polish Tatras, the Ucrainian Carpathians, and the Mountain Crimea. In: Greller A.M., Fujiwara K., Pedrotti F. (eds), Geographical changes in vegetation and plant functional types, geobotany studies. Springer. pp. 186-210.
 4. Kosiński P., Maliński T., Sliwinska E., Zieliński J. 2018. Rubus prissanicus (Rosaceae), a new bramble species from North West Poland. Phytotaxa 344: 239–247.
 5. Kýpeťová M., Walas Ł., Jaloviar P., Iszkuło G. 2018. Influence of herbivory pressure on the growth rate and needle morphology of Taxus baccata L. juveniles. Dendrobiology 79: 10-19. DOI: 10.12657/denbio.079.002
 6. Mazur M., Zielińska M., Boratyńska K., Romo A., Salva-Catarineu M., Marcysiak K., BoratyŃski A. 2018. Taxonomic and geographic differentiation of Juniperus phoenicea agg. based on cone, seed, and needle characteristics. Systematics and Biodiversity DOI: 10.1080/14772000.2018.1439120
 7. Pilichowski S., Filip R., Kościelska, A., Żaroffe G., Żyźniewska A., Iszkuło G. 2018. Wpływ Viscum album ssp. austriacum (Wiesb.) Vollm. na przyrost radialny Pinus sylvestris L. Sylwan 162: 452–459.
 8. Plitta-Michalak B.P., Naskręt-Barciszewska M.Z., Kotlarski S., Tomaszewski D., Tylkowski T., Barciszewski J., Chmielarz P., Michalak M. 2018. Changes in genomic 5-methylcytosine level mirror the response of orthodox (Acer platanoides L.) and recalcitrant (Acer pseudoplatanus L.) seeds to severe desiccation. Tree Physiology Tree Physiology 38: 617–629. DOI: 10.1093/treephys/tpx134
 9. Robakowski P., Pers-Kamczyc E., Ratajczak E., Thomas P.A., Ye Z.-P., Rabska M., Iszkuło G., 2018. Photochemistry and antioxidative capacity of female and male Taxus baccata L. acclimated to different nutritional environments. Frontiers in Plant Science 9: 742. DOI: 10.3389/fpls.2018.00742
 10. Sękiewicz K, Dering M, Romo A, Bou Dagher-Kharrat M, Boratyńska K, Ok. T, Boratyński A. 2018. Phylogenetic and biogeographic insights of long-lived Mediterranean Cupressus taxa with a schizo-endemic distribution and Tertiary origin. Botanical Journal of the Linnean Society doi: 10.1093/botlinnean/boy049.
 11. Walas Ł., Dering M., Ganatsas P., Pietras M., Pers-Kamczyc E., Iszkuło G. 2018. The present status and potential distribution of relict populations of Aesculus hippocastanum L. in Greece and the diverse infestation by Cameraria ohridella Deschka & Dimić. Plant Biosystems 152: 1048–1058. DOI: 10.1080/11263504.2017.1415991
 12. Walas, Ł., Mandryk, W., Thomas, P.A., Tyrała-Wierucka, Ż., Iszkuło, G. 2018. Sexual systems in gymnosperms: A review. Basic and Applied Ecology 31: 1–9. doi: 10.1016/j.baae.2018.05.009
 13. Yousefzadeh H., Rajaei R., Jasińska A., Walas Ł., Fragnière Y., Kozlowski G. 2018. Genetic diversity and differentiation of the riparian relict tree Pterocarya fraxinifolia (Juglandaceae) along altitudinal gradients in the Hyrcanian forest (Iran). Silva Fennica 52: 10000. https://doi.org/10.14214/sf.10000
 14. Zieliński J., Nowak-Dyjeta K. 2018. ‘Gelsomina’ – a new rose cultivar (Rosa L., Rosaceae) [‘Gelsomina’ – nowy kultywar róży (Rosa L., Rosaceae)]. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 66: 55–58.

 

2017

 

 1. Adams R.P., Boratyński A., Dagher-Kharrat M.B., Leschner H., Mataraci T. 2017. Geographic variation in Juniperus drupacea: DNA sequencing and volatile leaf oils: Further evidence of putative Pleistocene genetic isolation between Europe and Asia. Phytologia 99(4): 249-257.
 2. Adams R. P., Boratyński A., Mataraci T., Tashev A. N., Schwarzbach A. E. 2017. Discovery of Juniperus sabina var. balkanensis R. P. Adams and A. N. Tashev in western Turkey. Phytologia 99(1): 22-31.
 3. Dering M., Kosiński P., Wyka T.P., Pers–Kamczyc E., Boratyński A., Boratyńska K., Reich P.B., Romo A., Zadworny M., Żytkowiak R., Oleksyn J. 2017. Tertiary remnants and Holocene colonizers: Genetic structure and phylogeography of Scots pine reveal higher genetic diversity in young boreal than in relict Mediterranean populations and a dual colonization of Fennoscandia. Diversity and Distributions 23: 540-555. DOI: 10.1111/ddi.12546
 4. Dering M., Latałowa M., Boratyńska K., Kosiński P., Boratyński A. 2017. Could clonality contribute to the northern survival of grey alder [Alnus incana (L.) Moench] during the Last Glacial Maximum? Acta Societatis Botanicorum Poloniae 86: 3523. DOI: http://dx.doi.org/10.5586/asbp.3523
 5. Jasińska A., Boratyńska K., Sękiewicz K., Gristina E.D., Boratyński A. 2017. Relationships among Abies nebrodensis, A. alba and A. cephalonica in the morphological and anatomical needle characteristics. Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology 151: 775-782. DOI: 10.1080/11263504.2017.1311960
 6. Jasińska A.K., Sękiewicz K., Ok T., Romo A., Boratyński A., Boratyńska K. 2017. Taxonomic position of Abies equi-trojani on the basis of needle characters by comparing with different fir species. Turkish Journal of Botany 41: 620-631 DOI: 10.3906/bot-1612-1
 7. Kamczyc J., Pers-Kamczyc E., Watral P., Sokołowski J., Bułaj B. 2017. To what extent do pine and oak clear-cut stumps support mite (Acari: Mesostigmata) communities in temperate forests? Turkish Journal of Zoology 41: 860-875. doi:10.3906/zoo-1606-35
 8. Kamczyc J., Urbanowski C., Pers-Kamczyc E. 2017. Mite communities (Acari: Mesostigmata) in young and mature coniferous forests after surface wildfire. Experimental and Applied Acarology 72: 145-160. DOI: 10.1007/s10493-017-0148-4
 9. Kosiński P., Boratyński A., Hilpold A. 2017. Taxonomic differentiation of Salix retusa agg. (Salicaceae) based on leaf characteristics. Dendrobiology 78: 40-50.
 10. Niglas A., Papp K., Sękiewicz M., Sellin A. 2017. Short-term effects of light quality on leaf gas exchange and hydraulic properties of silver birch (Betula pendula). Tree Physiology 37: 1218-1228. DOI: 10.1093/treephys/tpx087
 11. Nowak-Dyjeta K., Giertych M. J., Thomas P., Iszkuło G. 2017. Males and females of Juniperus communis L. and Taxus baccata L. show different seasonal patterns of nitrogen and carbon content in needles. Acta Physiologiae Plantarum 39: 191. DOI: 10.1007/s11738-017-2489-3
 12. Romo A., Iszkuło G., Seghir Taleb M., Walas Ł., Boratyński A. 2017. Taxus baccata in Morocco: a tree in regression in its southern extreme. Dendrobiology 78: 63-74. DOI: 10.12657/denbio.078.007
 13. Tan K., Zieliński J. 2017. Genista melia Boiss. Phytologia Balcanica 23: 311. PDF
 14. Tan K., Zieliński J. 2017. Genista willingii Kit Tan & Zieliński, sp. nov. Phytologia Balcanica 23: 311-312. PDF
 15. Zieliński J. 2017. ‘Monty Python’ – a new cultivar of rose (Rosa L., Rosaceae) [‘Monty Python’ – nowy kultywar róży (Rosa L., Rosaceae)]. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 65: 99-102. PDF
 16. Zieliński J., Guzicka M., Gawlak M. 2017. Owoc wawrzynka (Daphne L., Thymelaeaceae) – pestkowiec czy jagoda? [The daphne fruit (Daphne L., Thymelaeaceae) – is it a drupe or a berry?]. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 65: 11-18. PDF
 17. Zukowska W.B., Boratynska K., Wachowiak W. 2017. Comparison of range-wide chloroplast microsatellite and needle trait variation patterns in Pinus mugo Turra (dwarf mountain pine). iForest - Biogeosciences and Forestry 10: 250-258. DOI: 10.3832/ifor1860-009

 

2016

 

 1. Adams R.P., Armagan M., Boratyński, A., Douaihy B., Dagher-Kharrat M.D., Farzaliyev V., Gucel S., Mataraci T., Tashev A.N., Schwarzbach A.E. 2016. Evidence of relictual introgression or incomplete lineage sorting in nrDNA of Juniperus excelsa and J. polycarpos in Asia Minor. Phytologia 98(2): 146-155 PDF
 2. Buczkowska K., Rabska M., Gonera P., Pawlaczyk E.M., Wawrzyniak P., Czołpińska M., Bączkiewicz A. 2016. Effectiveness of ISSR markers for determination of the Aneura pinguis cryptic species and Aneura maxima. Biochemical Systematics and Ecology 68: 27-35. DOI: 10.1016/j.bse.2016.06.013
 3. Chybicki I.J., Dering M., Iszkuło G., Meyza K., Suszka J. 2016. Relative strength of fine-scale spatial genetic structure in paternally vs biparentally inherited DNA in a dioecious plant depends on both sex proportions and pollen-to-seed dispersal ratio. Heredity 117: 449-459. DOI: 10.1038/hdy.2016.65
 4. Cieslak A., Zmora P., Matkowski A., Nawrot-Hadzik I., Pers-Kamczyc E., El-Sherbiny M., Bryszak M., Szumacher-Strabel M. 2016. Tannins from Sanguisorba officinalis affect in vitro rumen methane production and fermentation. The Journal of Animal & Plant Sciences 26: 54-62. PDF
 5. Czarna A., Gawrońska B., Nowińska R., Morozowska M., Kosiński P. 2016. Morphological and molecular variation in selected species of Erysimum (Brassicaceae) from Central Europe and their taxonomic significance. Flora 222: 68-85. DOI: 10.1016/j.flora.2016.03.008
 6. Czarna A., Pawłowski J., Kosiński P. 2016. Rośliny naczyniowe. In: Dąbrowy Krotoszyńskie, monografia przyrodniczo-gospodarcza. Danielewicz W. (eds.). Państwowe Towarzystwo Leśne, Odział Poznański, Poznań, pp. 133–185.
 7. Dering M., Rączka G., Szmyt J. 2016. Sex-specific pattern of spatial genetic structure in dioecious and clonal tree species, Populus alba L. Tree Genetics & Genomes 12: 70. DOI: 10.1007/s11295-016-1028-5
 8. Dzialuk A., Boratyńska K., Romo A., Boratyński A. 2016. Taxonomic and geographic variation of the Pinus mugo complex on chloroplast microsatellite markers. Systematics and Biodiversity 15(5): 464-479. DOI 10.1080/14772000.2016.1257518.
 9. El-Sherbiny M., Cieslak A., Pers-Kamczyc E., Szczechowiak J., Kowalczyk D., Szumacher-Strabel M. 2016. Short communication: A nanoemulsified form of oil blends positively affects the fatty acid proportion in ruminal batch cultures. Journal of Dairy Science 99(1): 399-407. ABSTRACT & PDF
 10. Iszkuło G., Pers-Kamczyc E., Nalepka D., Rabska M., Walas Ł., Dering M. 2016. Postglacial migration dynamics helps to explain current scattered distribution of Taxus baccata. Dendrobiology 76: 81-89
 11. Mazur M., Minissale P., Sciandrello S., Boratyński A. 2016. Morphological and ecological comparison of populations of Juniperus turbinata Guss. and J. phoenicea L. from the Mediterranean region. Plant Biosystems 150: 313-322. ABSTRACT
 12. Pietras M., Rudawska M., Iszkuło G., Kujawa A., Leski T. 2016. Distribution and molecular characterization of an alien fungus, Clathrus archeri, in Poland. Polish Journal of Environmental Studies 25: 1197-1204. DOI: 10.15244/pjoes/61230
 13. Sękiewicz K., Boratyńska K., Dagher-kharrat M.B., Ok T., Boratyński A. 2016. Taxonomic differentiation of Cupressus sempervirens and C. atlantica based on morphometric evidence. Systematics and Biodiversity DOI: 10.1080/14772000.2016.1171260.
 14. Sobierajska K., Boratyńska K., Jasińska A., Dering M., Ok T., Douaihy B., Bou Dagher-Kharrat M., Romo Á., Boratyński A. 2016. Effect of the Aegean Sea barrier between Europe and Asia on differentiation in Juniperus drupacea (Cupressaceae). Botanical Journal of the Linnean Society 180: 365-385. ABSTRACT & PDF
 15. Szczechowiak J., Szumacher-Strabel M., El-Sherbiny M., Pers-Kamczyc E., Pawlak P., Cieslak A. 2016. Rumen fermentation, methane concentration and fatty acid proportion in the rumen and milk of dairy cows fed condensed tannin and/or fish-soybean oils blend. Animal Feed Science and Technology 216: 93-107. PDF
 16. Szkudelska K., Szumacher-Strabel M., Szczechowiak J., Bryszak M., Pers-Kamczyc E., Stochmal A., Cieslak A. 2016. The effect of triterpenoid saponins from Saponaria officinalis on some blood hormones, metabolic parameters and fatty acid composition in dairy cows. The Journal of Agricultural Science 154: 532-541. ABSTRACT
 17. Tomaszewski D., Górzkowska A. 2016. Is shape of a fresh and dried leaf the same? PLOS ONE 11: e0153071. ABSTRACT & PDF
 18. Zieliński J. 2016. Różowokwiatowe mieszańce robinii (Robinia L., Fabaceae) w uprawie. Propozycja utworzenia grup kultywarów: Ambigua i Margarettae [Pink-flowered hybrids of locusts (Robinia L., Fabaceae) in cultivation. Proposal for the creation of cultivar groups: Ambigua and Margarettae. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 64: 21-33. PDF
 19. Zieliński J., Biel B., Tan K. 2016. The roses of Amorgos (Kiklades, Greece): garden escapes. Phytologia Balcanica 22: 351–353. PDF
 20. Zieliński J., Kosiński P., Bojarczuk T. 2016. “Origami” – a new cultivar of common lilac (Syringa vulgaris L.) [“Origami” – nowy kultywar lilaka pospolitego (Syringa vulgaris L.)]. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 64: 67-70. PDF

 

2015

 1. Bednorz L., Myczko Ł., Kosiński P. 2015. An assessment of genetic diversity following natural regeneration of Sorbus torminalis in the Forest District of Jamy (northern Poland). Dendrobiology 73: 111-116.
 2. Boratyńska K., Jasińska A.K., Boratyński A. 2015. Taxonomic and geographic differentiation of Pinus mugo complex on the needle characteristics. Systematics and Biodiversity 13(6): 581-595 ABSTRACT & PDF
 3. Boratyńska K., Sękiewicz M., Boratyński A. 2015. Morfologia, systematyka, zmienność i rozmieszczenie geograficzne. In: Bugała W., Boratyński A., Iszkuło G. (eds). Wiązy Ulmus glabra Huds., U. leavis Pall., U. minor Mill. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Kórnik. pp. 23-52
 4. Boratyńska K., Sękiewicz K., Jasińska A.K, Tomaszewski D., Iszkuło G., Ok T., Bou Dagher-Kharrat M., Boratyński A. 2015. Effect of geographic range discontinuity on taxonomic differentiation of Abies cilicica. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84(4): 419-430 ABSTRACT & PDF
 5. Bugała W., Boratyński A., Iszkuło G. (eds.) 2015. Wiązy Ulmus glabra Huds., U. leavis Pall., U. minor Mill. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Kórnik.
 6. Cieślak A., El-Sherbiny M., Szczechowiak J., Kowalczyk D., Pers-Kamczyc E., Szulc P., Jóźwik A., Szumacher-Strabel M. 2015. Rapeseed and fish oil mixtures supplied at low dose can modulate milk fatty acid composition without affecting rumen fermentation and productive parameters in dairy cows. Animal Science Papers and Reports 33: 357-372.
 7. Dering M., Chybicki I., Rączka G. Clonality as a driver of spatial genetic structure in populations of clonal tree species. Journal of Plant Research 128: 731-745. PDF
 8. Filipiak M., Napierała-Filipiak A. 2015. Zarys ekologii. In: Bugała W., Boratyński A., Iszkuło G. (eds). Wiązy Ulmus glabra Huds., U. leavis Pall., U. minor Mill. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Kórnik, pp. 133-181
 9. Hamzeh’ee B., Attar F., Zieliński J., Assareh M.H., Mozaffarian V. 2015. Do species of Crataegus sect. Sanguineae occur in Iran? Nordic Journal of Botany 33(4): 414-420 PDF
 10. Iszkuło G., Myślicka K. 2015. Is climate warming advantageous for plants with untoothed leaves? Basic and Applied Ecology 16: 386-393. ABSTRACT
 11. Jasińska A.K., Alber M., Tullus A., Rahi M., Sellin A. 2015. Impact of elevated atmospheric humidity on anatomical and hydraulic traits of xylem in hybrid aspen. Funcional Plant Biology 42: 565-578. ABSTRACT
 12. Jasińska A.K., Rucińska B., Kozlowski G., Bétrisey S., Safarov H., Boratyńska K., Boratyński A. 2015. Morphological differentiation of leaves in the relict tree Zelkova carpinifolia (Ulmaceae). Dendrobiology 74: 109-122.
 13. Litkowiec M., Plitta-Michalak B.P., Lewandowski A., Iszkuło G. 2015. Homogenous genetic structure in populations of Taxus baccata with varied proportions of male and female individuals. Silva Fennica 49: id 1236. ABSTRACT
 14. Maliński T., Zieliński J., Kosiński P. 2015. Rubus lindebergii (Rosaceae) – new species for the flora of Poland. Dendrobiology 74: 143-147.
 15. Mandryk W., Iszkuło G., 2015. Jałowiec (nie)pospolity. Las Polski 5: 12-13
 16. Niglas A.A.N., Alber M., Suur K., Jasińska A.K., Kupper P., Sellin A. 2015. Does increased air humidity affect stomatal morphology and functioning in hybrid aspen? Botany 93: 243.250. ABSTRACT
 17. Sękiewicz K., Dering M., Sękiewicz M., Boratyńska K., Iszkuło G., Litkowiec M., Ok T., Dagher-Kharrat M.B., Boratyński A. 2015. Effect of geographic range discontinuity on species differentiation—East-Mediterranean Abies cilicica: a case study. Tree Genetics & Genomes 11(1): 810. PDF
 18. Tan K., Iszkuło G., Dering M., Pers-Kamczyc E. 2015. Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. & J. Presl. Phytologia Balcanica 21: 382-383. PDF
 19. Teofilovski A., Zieliński J., Vladimirov V. 2015. Sorbus ×latifolia (Lam.) Pers. s.l. Phytologia Balcanica 21: 212. PDF
 20. Tokarska-Osyczka A., Iszkuło G. 2015. Rezerwaty przyrody w odbiorze społecznym Studium Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska. 160(40): 15-27. PDF
 21. Zieliński J., Biel G., Danielewicz W., Tomaszewski D., Gawlak M. 2015. Różowokwiatowe robinie (Robinia L., Fabaceae) dziczejące w Polsce [Pink-flowered locusts (Robinia L., Fabaceae) established in Poland]. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 63: 9-33.

 

2014

 1. Adams R.P., Arista M., Boratynski A., Houari H.H., Leschner H., Liber Z., Minissale P., Sciandrello S., Mataraci T. 2014. Geographic variation in the leaf essential oil of Juniperus turbinata from throughout its range in the Mediterranean. Phytologia 96: 149-158. PDF
 2. Boratyńska K., Dzialuk A., Lewandowski A., Marcysiak K., Jasińska A.K., Sobierajska K., Tomaszewski D., Burczyk J., Boratyński A. 2014. Geographic distribution of quantitative traits variation and genetic variability in natural populations of Pinus mugo in Central Europe. Dendrobiology 72: 65-84.
 3. Boratyński A., Wachowiak W., Dering M., Boratyńska K., Sękiewicz K., Sobierajska K., Jasińska A.K., Klimko M., Montserrat J.M., Romo A., Ok T., Didukh Y. 2014. The biogeography and genetic relationships of Juniperus oxycedrus and related taxa from the Mediterranean and Macaronesian regions. Botanical Journal of the Linnean Society 174(4): 637-653 PDF
 4. Cieslak A., Zmora P., Stochmal A., Pecio L., Oleszek W., Pers-Kamczyc E., Szczechowiak J., Nowak A., Szumacher-Strabel M. 2014. Rumen antimethanogenic effect of Saponaria officinalis L. phytochemicals in vitro. Journal of Agricultural Science 152: 981-993.
 5. Cieslak A., Zmora P., Pers-Kamczyc E., Stochmal A., Sadowinska A., Salem A.Z.M., Kowalczyk D., Zbonik P., Szumacher-Strabel M. 2014. Effects of two sources of tannins (Quercus L. and Vaccinium vitis idaea L.) on rumen microbial fermentation: an in vitro study. Italian Journal of Animal Science 13: 290-294.
 6. Dering M., Misiorny A., Chałupka W. 2014. Inter-year variation in selfing, background pollination and paternal contribution in a Norway spruce clonal seed orchard. Canadian Journal of Forest Research 44(7): 760-767 ABSTRACT
 7. Dering M., Sękiewicz K., Boratayńska K., Litkowiec M., Iszkuło G., Romo A., Boratyński A. Genetic diversity and inter-specific relations of western Mediterranean relic Abies taxa as compared to the Iberian A. alba. Flora 209(7): 367-374 ABSTRACT
 8. Iszkuło G., Nowak-Dyjeta K., Sękiewicz M. 2014. Influence of initial light intensity and deer browsing onTaxus baccata saplings: a six years field study. Dendrobiology 71: 93-99
 9. Jasińska A.K. 2014. Jak wilgotność powietrza wpływa na drzewa? Las Polski 12: 14-15.
 10. Jasińska A.K., Boratyńska K., Dering M., Sobierajska K.I., Ok. T., Romo A., Boratyński A. 2014. Distance between south-European and south-west Asiatic refugial areas involved morphological differentiation – Pinus sylvestris case study. Plant Systematics and Evolution 300: 1487-1502 PDF
 11. Jaworek J., Filipiak M., Napierała-Filipiak A. 2014. Zmiana powierzchni zbiorowisk o charakterze leśnym w dolinie Karpnickiego Potoku jako przykład zmian lesistości w dolnych partiach Sudetów [Changes in the area covered by woody plants communities in the Karpnicki Potok valley as an example of changes in forest area in lower parts of the Sudety Mountains]. Sylwan 158(9): 704-713. ABSTRACT
 12. Kosiński P., Czarna A., Maliński T. 2014. Rubus occidentalis (Rosaceae) – a new naturalized raspberry species in the Polish flora. Dendrobiology 71: 159-165
 13. Maliński T., Zieliński J., Kosiński P. 2014. Rubus limitaneus (series Mucronati, subgenus Rubus, Rosaceae) – a species new to science from NW Poland. Dendrobiology 72: 57-64.
 14. Napierała-Filipiak A., Filipiak M., Jaworek J. 2014. Rozmieszczenie zasobów drzew z rodzaju wiąz (Ulmus spp.) w lasach Polski w świetle dokumentacji leśnej [Distribution of elms (Ulmus spp.) in Polish forests according to the forestry inventory data]. Sylwan 158(11): 811-820. ABSTRACT
 15. Romo A., Boratyński A. 2014. The genus Cotoneaster (Rosaceae) in NW Africa. Willdenowia 44: 229-239 PDF
 16. Sękiewicz K., Sękiewicz M., Romo A., Didukh Y., Fennane M., Boratyński A. 2014. Chorological and conservation status of the endemic cypress, Cupressus atlantica Gaussen, in the High Atlas (Morocco). Dendrobiology 71: 3-13
 17. Tokarska-Osyczka A., Iszkuło G. 2014. Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa, kulturowa oraz ocena atrakcyjności turystycznej gmin na terenie Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska. 153(33): 67-81. PDF
 18. Tomaszewski D., Zieliński J. 2014. Epicuticular wax structures on stems and comparison between stems and leaves - a survey. Flora 209(5-6): 215-232 ABSTRACT
 19. Tomaszewski D., Zieliński J. 2014. Sequences of epicuticular wax structures along stems in four selected tree species. Biodiversity: Research and Conservation 35: 9-14 ABSTRACT & PDF
 20. Tomaszewski D., Zieliński J., Gawlak M. 2014. Foliar indumentum in central-European Rubus species (Rosaceae) and its contribution to the systematics of the group. Nordic Journal of Botany 32(1): 1-10. ABSTRACT
 21. Tullus A., Sellin A., Kupper P., Lutter R., Pärn L., Jasińska A.K., Alber M., Kukk M., Tullus T., Tullus H., Lõhmus K., Sõber A. 2014. Increasing air humidity – a climate trend predicted for northern latitudes – alters the chemical composition of stemwood in silver birch and hybrid aspen. Silva Fennica 48: PDF
 22. Vladimirov V., Petrova A.S., Zieliński J. 2014. A new alien species of Clematis (Ranunculaceae) to the Bulgarian flora. Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences 67(5): 671-674.
 23. Zieliński J. 2014. Dwa różne kultywary o nazwie Rosa “Poznań” [Two different cultivars named Rosa “Poznań”]. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 62: 63-66. PDF
 24. Zieliński J. 2014. Rosa gallica L. Róża francuska. In: Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (eds.). Instytut Ochrony Roślin PAN, Kraków, pp. 260-261.
 25. Zieliński J., Tomaszewski D., Gawlak M., Orlova L. 2014. Kłopotliwe derenie – Cornus alba L. i C. sericea L. (Cornaceae). Dwa gatunki czy jeden? [Troublesome dogwoods – Cornus alba L. and C. sericea L. (Cornaceae). Two species or one?]. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 62: 9-23. PDF

2013

 1. Bojarczuk T., Zieliński J. 2013. ‘Liliana’ – a new cultivar of common lilac (Syringa vulgaris L.) [‘Liliana’ – nowy kultywar lilaka pospolitego (Syringa vulgaris L.)]. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 61: 9-12 PDF
 2. Boratyński A., Jasińska A.K., Marcysiak K., Mazur M., Romo A.M., Boratyńska K., Sobierajska K., Iszkuło G. 2013. Morphological differentiation supports the genetic pattern of the geographic structure of Juniperus thurifera (Cupressaceae). Plant Systematics and Evolution 299: 773-784. PDF
 3. Dzialuk A., Czarnecki J., Gout R., Filipiak M. 2013. Origin of silver fir (Abies alba Mill.) from Osusznica Forest District revealed by cytoplasmic DNA markers - refugium of Sudety fir in Pomerania? Sylwan 157(2): 139-148.
 4. Hazubska-Przybył T., Chmielarz P., Michalak M., Dering M., Bojarczuk K. 2013. Survival and genetic stability of Picea abies embryogenic cultures after cryopreservation using a pregrowth-dehydration method. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 113(2): 303-313 ABSTRACT
 5. Iszkuło G. 2013 Drugorzędowy dymorfizm płciowy u roślin dwupiennych i jego konsekwencje na przykładzie wybranych gatunków nagozalążkowych [Secondary sexual dimorphism in dioecious plants and its consequeces on the example of selected gymnosperms species]. In: Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Wydawnictwo Mantis, Olsztyn, pp. 79-80. PDF
 6. Iszkuło G. 2013. Regresja cisa pospolitego: kto winien, człowiek czy natura? In: Tomaszewski D., Jagodziński A.M. (eds.). Biologia i ekologia roślin drzewiastych. Konferencja naukowa połączona z obchodami 80-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Kórnik-Poznań 21-23 października 2013 r. Materiały konferencyjne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 147-148. PDF
 7. Iszkuło G. Kosiński P., Hajnos M. 2013. Sex influences the taxanes content inTaxus baccata. Acta Physiologiae Plantarum 35: 147-152. PDF
 8. Jasińska A.K., Boratyńska K., Sobierajska K., Romo A., Ok. T., Bou Dagher-Kharat M., Boratyński A. 2013. Relationships among Cedrus libani, C. brevifolia and C. atlantica as revealed by the morphological and anatomical needle characters. Plant Systematics and Evolution 299: 35-48. ABSTRACT & PDF
 9. Jasińska A.K., Rucińska B., Kozłowski G., Grafi G., Boratyńska K., Boratyński A. 2013. Systematics of European and South-East Asian Zelkova Taxa. In: Domina G., Greuter W., Raimondo F.M. (eds.). XIV OPTIMA Meeting, September, 9-15 2013. Abstracts. Orto Botanico, Palermo. p. 123 PDF
 10. Kosiński P. 2013. Jeżyny jako marker procesów fitogeograficznych związanych z ocieplaniem się klimatu, na przykładzie obszarów leśnych środkowej części Pomorza Zachodniego. In: Tomaszewski D., Jagodziński A.M. (eds.). Biologia i ekologia roślin drzewiastych. Konferencja naukowa połączona z obchodami 80-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Kórnik-Poznań 21-23 października 2013 r. Materiały konferencyjne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 169-170. PDF
 11. Kosiński P., Zieliński J. 2013. Rubus maximus (Rosaceae) found also in Poland. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Botanika-Steciana 17: 33-37. PDF
 12. Krauze-Baranowska M., Pobłocka-Olech L., Głód D., Wiwart M., Zieliński J., Migas P. 2013. HPLC of flavanones and chalcones in different species and clones of Salix. Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research 70(1): 27-34. PDF
 13. Krauze-Michalska E., Boratyńska K. 2013. European geography of Alnus incana leaf variation. Plant Biosystems 147(3): 601-610 ABSTRACT
 14. Krężel A., Filipiak M. 2013. Problemy chorologii roślin drzewiastych na terenach zurbanizowanych na przykładzie badań dotyczących rodzaju Ulmus na obszarze miasta Wrocławia. In: Tomaszewski D., Jagodziński A.M. (eds.). Biologia i ekologia roślin drzewiastych. Konferencja naukowa połączona z obchodami 80-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Kórnik-Poznań 21-23 października 2013 r. Materiały konferencyjne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 171-173. PDF
 15. Lewandowska A., Marcysiak K., Boratyński A. 2013. Zróżnicowanie morfologiczne Rhododenron ferrugineum L. w górach Środkowej Europy [Morphological diffrentiation of Rhododendron ferrugineum L. in the mountains of Central Europe]. In: Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Wydawnictwo Mantis, Olsztyn, pp. 352-353. PDF
 16. Mazur M., Minissale P., Sciandrello S., Boratyński A. 2013. Morphological comparison analysis of Juniperus turbinata from Sicily with populations from different parts of the Western Mediterranean Region. In: Domina G., Greuter W., Raimondo F.M. (eds.). XIV OPTIMA Meeting, September, 9-15 2013. Abstracts. Orto Botanico, Palermo. p. 133 PDF
 17. Napierała-Filipiak A., Filipiak M. 2013. Charakterystyka zasobów drzew z rodzaju Ulmus w Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej. In: Tomaszewski D., Jagodziński A.M. (eds.). Biologia i ekologia roślin drzewiastych. Konferencja naukowa połączona z obchodami 80-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Kórnik-Poznań 21-23 października 2013 r. Materiały konferencyjne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 200-201. PDF
 18. Romo A., Hidalgo O., Boratyński A., Sobierajska K., Jasińska A.K., Valles J., Garnatje T. 2013. Genome size and ploidy levels in highly fragmented habitats: the case of western Mediterranean Juniperus (Cupressaceae) with special emphasis on J. thurifera L. Tree Genetics & Genomes 9: 587-599. ABSTRACT
 19. Sękiewicz K., Dering M., Litkowiec M., Iszkuło G., Boratyńska K., Boratyński A. 2013. Zróżnicowanie taksonomiczne rodzaju Abies w ostojach plejstoceńskich wokół Morza Śródziemnego. In: Tomaszewski D., Jagodziński A.M. (eds.). Biologia i ekologia roślin drzewiastych. Konferencja naukowa połączona z obchodami 80-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Kórnik-Poznań 21-23 października 2013 r. Materiały konferencyjne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, p. 230. PDF
 20. Sękiewicz K., Sękiewicz M., Boratyńska K., Boratyński A. 2013. Morphological diversity of Cupressus sempervirens and C. atlantica from the Mediterranean region. In: Domina G., Greuter W., Raimondo F.M. (eds.). XIV OPTIMA Meeting, September, 9-15 2013. Abstracts. Orto Botanico, Palermo. p. 145 PDF
 21. Sękiewicz K., Sękiewicz M., Jasińska A.K., Boratyńska K., Iszkuło G., Romo A., Boratyński A. 2013. Morphological diversity and structure of West Mediterranean Abies species. Plant Biosystems 147(1): 125-134 ABSTRACT
 22. Sękiewicz M., Filipiak M., Sękiewicz K. 2013. Wpływ czynników świetlnych i wilgotnościowych na wzrost i przeżywalność siewek buka, jodły i świerka. In: Tomaszewski D., Jagodziński A.M. (eds.). Biologia i ekologia roślin drzewiastych. Konferencja naukowa połączona z obchodami 80-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Kórnik-Poznań 21-23 października 2013 r. Materiały konferencyjne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, p. 231. PDF
 23. Szmyt J., Iszkuło G. 2013. Analizy przestrzenne w badaniach ekologicznych. In: Tomaszewski D., Jagodziński A.M. (eds.). Biologia i ekologia roślin drzewiastych. Konferencja naukowa połączona z obchodami 80-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Kórnik-Poznań 21-23 października 2013 r. Materiały konferencyjne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 249-250. PDF
 24. Tokarska A., Iszkuło G. 2013. Walory przyrodnicze i kulturowe rezerwatów na terenie Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 32(1): 89-102
 25. Tomaszewski D., Blagojević M., Sękiewicz M. 2013. Analiza zmian heteroblastycznych u dwóch gatunków z rodzaju Rubus [Analysis of heteroblastic changes in two Rubus species]. In: Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Wydawnictwo Mantis, Olsztyn, pp. 173-174. PDF
 26. Tomaszewski D., Górski P. 2013. Niezwyczajny buk zwyczajny o spękanej korze w Nadleśnictwie Człopa. Wiadomości Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. 4: 23-25. PDF
 27. Tomaszewski D., Zieliński J. 2013. Mikromorfologia liści i łodyg wybranych gatunków Magnoliaceae [Leaf and stem micromorphology in selected species of Magnoliaceae]. In: Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Wydawnictwo Mantis, Olsztyn, pp. 465-467. PDF
 28. Tomaszewski D., Zieliński J. 2013. Zróżnicowanie warstwy woskowej w różnych stadiach rozwoju łodygi u wybranych gatunków drzew (Acer negundo, A. rufinerve, Gymnocladus dioica i Ginkgo biloba). In: Tomaszewski D., Jagodziński A.M. (eds.). Biologia i ekologia roślin drzewiastych. Konferencja naukowa połączona z obchodami 80-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Kórnik-Poznań 21-23 października 2013 r. Materiały konferencyjne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 255-256. PDF
 29. Tomaszewski D., Zieliński J., Gawlak M. 2013. Woski epikutykularne na łodygach i liściach oraz ich przydatność w badaniach systematycznych. In: Tomaszewski D., Jagodziński A.M. (eds.). Biologia i ekologia roślin drzewiastych. Konferencja naukowa połączona z obchodami 80-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Kórnik-Poznań 21-23 października 2013 r. Materiały konferencyjne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 257-258. PDF
 30. Wachowiak W., Boratyńska K., Cavers S. 2013. Geographical patterns of nucleotide diversity and population differentiation in three closely related European pine species in the Pinus mugo complex. Botanical Journal of the Linnean Society 172: 225-238. ABSTRACT
 31. Zieliński J., Dolatowski J. 2013. Prunus ‘Kornicensis’ i Prunus ‘Hillieri’, siostrzane formy wiśni ozdobnych? [Prunus ‘Kornicensis’ and Prunus ‘Hillieri’, two sister forms of ornamental cherry?]. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 61: 13-20 PDF

 

 2012

 1. Dering M., Chybicki I. 2012. Assessment of genetic diversity in two-species oak seed stands and their progeny populations. Scandinavian Journal of Forest Research 27(1): 2-9
 2. Dering M., Misiorny A., Lewandowski A., Korczyk A. 2012. Genetic and historical studies on the origin of Norway spruce in Bialowieza Primeval Forest in Poland. European Journal of Forest Research 131(2): 381-387
 3. Douaihy B., Sobierajska K., Jasińska A.K., Boratyńska K., Ok T., Romo A., Machon N., Didukh Y., Bou Dagher-Kharrat M., Boratyński A. 2012. Morphological versus molecular markers to describe variability in Juniperus excelsa subsp. excelsa (Cupressaceae). Annals of Botany Plants pls013 doi:10.1093/aobpla/pls013 PDF
 4. Dzialuk A., Boratyński A., Boratyńska K., Burczyk J. 2012. Geographic patterns of genetic diversity of Pinus mugo (Pinaceae) in Central European mountains. Dendrobiology 68: 31-41
 5. Guzicka M., Zieliński J., Tomaszewski D., Gawlak M. 2012. Anatomical study on the developing pericarp of selected Rosa species (Rosaceae). Dendrobiology 68: 77-87
 6. Iszkuło G. 2012. Od łuków do taksolu, czyli krótka historia wykorzystywania cisa przez człowieka. W: Pająkowski J. (red.). Rezerwat przyrody "Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego" w Wierzchlesie. Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, Świecie, 16-20.
 7. Iszkuło G., Boratyński A. 2012. Czynniki wpływające na brak sukcesu reprodukcyjnego cisa pospolitego. W: Pająkowski J. (red.). Rezerwat przyrody "Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego" w Wierzchlesie. Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, Świecie, 89-96.
 8. Iszkuło G., Didukh Y., Giertych M.J., Jasińska A.K., Sobierajska K., Szmyt J. 2012. Weak competitive ability may explain decline of Taxus baccata. Annals of Forest Science 69(6): 705-712 PDF
 9. Iszkuło G., Golimowski R., Lewandowska A., Wachowiak E., Boratyński A. 2012.  Zmiany roślinności w rezerwacie "Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego" koło Wierzchlasu w Borach Tucholskich. Sylwan 156: 163-169.
 10. Lewandowski A., Litkowiec M., Grygier A., Dering M. 2012. Weryfikacja pochodzenia świerka pospolitego (Picea abies) w Nadleśnictwie Gołdap. Sylwan 156(7): 494-501. 
 11. Napierała-Filipiak A., Filipiak M. 2012. Higher resistance of the offspring of Scots pine trees resulting from natural regeneration in old foci of Heterobasidion annosum root rot. Scandinavian Journal of Forest Research 27: 794-799. ABSTRACT
 12. Zieliński J., Tomaszewski D., Guzicka M. 2012. Znaczenie owłosienia pędów i liści w odróżnianiu Populus ×canescens od jej gatunków rodzicielskich P. alba i P. tremula. [Significance of stem and leaf indumentum in distinguishing Populus ×canescens from its parent species P. alba and P. tremula]. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 60: 11-20. PDF

2011

 1. Adamczak A., Grys A., Buchwald W., Zieliński J. 2011. Content of oil and main fatty acids in hips of rose species native in Poland. Dendrobiology 66: 55-62.
 2. Boratyńska K., Jasińska A.K., Marcysiak K., Sobierajska K. 2011. Pinus uliginosa from Czarne Bagno peat-bog (Sudetes) compared morphologically to related Pinus species. Dendrobiology. 65: 17-28.
 3. Boratyński A., Dubicki A., Iszkuło G., Jasińska A.K., Boratyńska K., Piórkowska M., Marcysiak K. 2011. How environmental signals affect frequency of three-needle dwarf shoots on Pinus mugo. Polish Journal of Environmental Studies 20(1): 45-52.
 4. Buzunova I., Zieliński J., Romo A. 2011. Rosa rubiginosa (Rosaceae) in Morocco – first records from northern Africa. Dendrobiology 66: 99-103.
 5. Cedro A., Iszkuło G., 2011. Do females differ from males of European yew (Taxus baccata L.) in dendrochronological analysis? Tree-Ring Research 67: 3-11.
 6. Douaihy B., Vendramin G.G., Boratyński A., Machon N., Bou Dagher-Kharrat M. 2011. High genetic diversity with moderate differentiation in Juniperus excelsa from Lebanon and the East Mediterranean region. Annals of Botany, Plants Advance Access 21: 1-34
 7. Dzialuk A., Mazur M., Boratyńska K., Montserrat J.M., Romo A., Boratyński A. 2011. Population genetic structure of Juniperus phoenicea (Cupressaceae) in the western Mediterranean Basin: gradient of diversity on a broad geographical scale. Annals of Forest Science 68: 1341-1350 PDF
 8. Iszkuło G., Boratyński A. 2011. Initial period of sexual maturity determines the greater growth rate of male over female in the dioecious tree Juniperus communis subsp. communis. Acta Oecologica-International Journal of Ecology. 37: 99-102
 9. Iszkuło G., Jasińska A.K., Romo A., Tomaszewski D., Szmyt J. 2011. The greater growth rate of male over female of the dioecious tree Juniperus thurifera only in worse habitat conditions. Dendrobiology 66: 15-24.
 10. Iszkuło G., Jasińska A.K, Sobierajska K. 2011. Dendroecological differences between Taxus baccata males and females in comparison with monoecious Abies alba. Dendrobiology 65: 55–61.
 11. Napierała-Filipiak A., Filipiak M. 2011. Effects of Scots pine (Pinus sylvestris) natural selection in old foci of Heterobasidion annosum root rot. Dendrobiology 66: 63-69.

2010

 1. Boratyńska K., Sulikowska A., Iakushenko D.M., Jasińska A.K., Sobierajska K. 2010. Tree-like pines on the Mshana peat bog in the Gorgany Mountains: a trace of Pinus uliginosa migration in the East Carpathians? Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79(2): 129-137.
 2. Boratyński A., Marcysiak K., Lewandowska A., Jasińska A., Iszkuło G. 2010. Interrelations among con-generic and co-occurring tree species: asymmetric hybridization and the high success of Quercus petraea (Matt.) Liebl. regeneration in mixed Q.petraea/Q.robur L. stands. Polish Journal of Ecology 58(2): 273-283.
 3. Iszkuło G. 2010. Success and failure of endangered tree species: low temperatures and low light availability affect survival and growth of European yew (Taxus baccata L.) seedlings. Polish Journal of Ecology 58(2): 259-271.
 4. Jasińska A.K., Wachowiak W., Muchewicz E., Boratyńska K., Montserrat J.M., Boratyński A. 2010. Cryptic hybrids between Pinus uncinata and P. sylvestris. Botanical Journal of the Linnean Society 163: 473-485.
 5. Kosiński P. 2010. The genus Rubus in the Bardo Mts (Central Sudetes). Dendrobiology 63: 77-98.
 6. Kosiński P., Wojnicka-Półtorak A. 2010. Wstępne badania nad zróżnicowaniem allozymowym Juniperus sabina L. (Cupressaceae) na reliktowym stanowisku w Pieninach Centralnych. Pieniny - Przyroda i Człowiek. 11: 39-44. PDF
 7. Mazur M., Klajbor K., Kielich M., Sowińska M., Romo A., Montserrat J.M., Boratyński A. 2010. Intra-specific differentiation of Juniperus phoenicea in the western Mediterranean region revealed in morphological multivariate analysis. Dendrobiology 63: 21-31.
 8. Romo A.M., Boratyński A. 2010. A New combination in Erica (Ericaceae). Collectanea Botanica 29: 95-98.
 9. Sobierajska K., Boratyńska K., Marcysiak K. 2010. Variation of cone characters in Pinus mugo (Pinaceae) populations in the Giant Mountains Karkonosze, Sudetes). Dendrobiology 63: 33-41.
 10. Tomlik-Wyremblewska A., Zieliński J., Guzicka M. 2010. Morphology and anatomy of blackberry pyrenes (Rubus L., Rosaceae) Elementary studies of the European representatives of the genus Rubus L. Flora 205(6): 370-375. ABSTRACT
 11. Zieliński J., Guzicka M., Tomaszewski D., Maciejewska-Rutkowska I. 2010. Pericarp anatomy of wild roses (Rosa L., Rosaceae). Flora 205(6): 363-369. ABSTRACT
 12. Zieliński J., Tomaszewski D., Guzicka M., Maciejewska-Rutkowska I. 2010. Stomata on the pericarp of species of the genus Rosa L. (Rosaceae). Plant Systematics and Evolution 284(1-2): 49-55. ABSTRACT

2009

 1. Boratyńska K., Jasińska A.K., Sobierajska K., Boratyński A. 2009. A trace of ancient migration of Pinus uncinata (Pinaceae) in the Karkonosze Mts (SW Poland)? In: Mirek Z., Nikel A. (eds.) Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. 115-122
 2. Boratyński A., Jasińska A., Boratyńska K., Iszkuło G., Piórkowska M. 2009. Life span of needles of Pinus mugo Turra: effect of altitude and species origin. Polish Journal of Ecology 57(3): 567-572.
 3. Boratyńska K., Lewandowska D. 2009. Differences among three populations of Pinus uliginosa and their relation to P. sylvestris as expressed by the needle characters. Dendrobiology 61: 37-46.
 4. Boratyński A., Lewandowski A., Boratyńska K., Montserrat J.M., Romo A. 2009. High level of genetic differentiation of Juniperus phoenicea (Cupressaceae) in the Mediterranean region: geographic implications. Plant Systematics and Evolution 277: 163-172.
 5. Dzialuk A., Muchewicz E., Boratyński A., Montserrat J.M., Boratyńska K., Burczyk J. 2009. Genetic variation of Pinus uncinata (Pinaceae) in the Pyrenees determined with cpSSS markers. Plant Systematics and Evolution 277: 197-205.
 6. Filipiak M., Napierała-Filipiak A. 2009. Effect of canopy density on the defoliation of the European silver fir (Abies alba Mill.) due to heavy industrial pollution. Dendrobiology 62: 17-22.
 7. Filipiak M., Kmiecik M. 2009. Analiza rozmieszczenia zasobów jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Górach Bardzkich [Analysis of silver fir (Abies alba Mill.) distribution in the Bardzkie Mountains]. Sylwan 153, 7: 457-465 (In Polish with English summary).
 8. Iszkuło G., Jasińska A.K., Giertych M. J., Boratyński A. 2009. Do secondary sexual dimorphism and female intolerance to drought influence the sex ratio and extintion risk of Taxus baccata? Plant Ecology 200: 229-240.
 9. Jasińska A.K., Iakushenko D.M., Sobierajska K., Tretiak P.R., Iszkulo G. 2009. Pinus uliginosa G.E. Newmann ex Wimm., a new taxon for the Ukrainian flora. Ukrainskij Botanicheskij Journal 66: 640-646.
 10. Zieliński J. 2009. Rosa. In: Ali S.I. & Qaiser M. (ed.) Flora of Pakistan. No. 216. Rosaceae (I) - Potentilleae & Roseae. Institute of Plant Conservation, University of Karachi & Missouri Botanical Press, Missouri Botanical Garden, St. Louis. pp. 103-127.

2008

 1. Boratyńska K., Jasińska A.K., Ciepłuch E. 2008. Effect of tree age on needle morphology and anatomy of Pinus uliginosa and Pinus silvestris - species-specific character separation during ontogenesis. Flora 203: 617-626.
 2. Boratyński A., Marcysiak K., Lewandowska A., Jasińska A., Iszkuło G., Burczyk J. 2008. Differences in Leaf Morphology between Quercus petraea and Q. robur Adult and Young Individuals. Silva Fennica 42(1): 115-124.
 3. Filipiak M., Napierała-Filipiak A. 2008. Relation between the height of Larix kaempferi and some climatic characteristics of Poland. Dendrobiology 60: 11-17.
 4. Sobierajska K., Boratyńska K. 2008. Variability of needle characters of Pinus mugo Turra populations in the Karkonosze Mountains in Poland. Dendrobiology 59: 41-49.
 5. Szafranek B., Tomaszewski D., Pokrzywińska K., Gołębiowski M. 2008. Microstructure and chemical composition of leaf cuticular waxes in two Salix species and their hybrid. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 50: 49-54. PDF
 6. Zieliński J., Tomaszewski D. 2008. Salix anatolica (Salicaceae), a new species from Turkey. Annales Botanici Fennici 45: 386-388. PDF

2007

 1. Boratyńska K. 2007. Geographic distribution. In: Tjoelker M., Boratyński A., Bugała W. (eds). Biology and ecology of Norway spruce. Springer, Forestry Sciences 78: 23-36.
 2. Boratyńska K., Boratyński A. 2007. Taxonomic differences among closely related pines Pinus sylvestris, P. mugo, P. uncinata, P. rotundata and P. uliginosa as revealed in needle sclerenchyma cells. Flora 202: 555-569.
 3. Boratyńska K., Jasińska A. K. 2006. Anomalous needle numbers of Pinus mugo Turra in the Tatra mts. Acta Scietatis Polonorum, Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 5 (2): 25-30.
 4. Boratyńska K., Muchewicz E. 2006. Do needle characteristics of Pinus uncinata depend on climatic factors? Biodiversity Research and Conservation. 3-4: 220-226.
 5. Boratyński A. 2007. The Central-European disjunction in the range of Norway spruce. In: Tjoelker M., Boratyński A., Bugała W. (eds). Biology and ecology of Norway spruce. Springer, Forestry Sciences 78: 37-47.
 6. Boratyński A., Boratyńska K., Mazur M., Marcysiak K. 2007. Seed involucre variation in Carpinus betulus (Corylaceae) in Poland. Acta Biologica Cracoviensia, Ser. Botanica. 49 (1): 103-111.
 7. Bugała W. 2007. Taxonomy. In: Tjoelker M., Boratyński A., Bugała W. (eds). Biology and ecology of Norway spruce. Springer, Forestry Sciences 78: 15-22.
 8. Filipiak M. 2006. Distribution of silver-fir (Abies alba Mill.) in the Sudeten Mts. Biodiversity Research and Conservation. 3-4: 294-299.
 9. Iszkuło G, Lewandowski A, Jasińska AK, Dering M. 2007. Light limitation of growth in 10-year-old seedlings of Taxus baccata L. (European yew). Polish Journal of Ecology 55(4): 827-831. PDF
 10. Klimko M., Boratyńska K., Montserrat J.M., Didukh Ya., Romo A., Gómez D., Kluza-Wieloch M., Marcysiak K., Boratyński A. 2007. Morphological variation of Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus (Cupressaceae) in the Mediterranean region. Flora 202: 133-147.
 11. Kosiński P. 2007. Rozmieszczenie oraz warunki występowania drzew i krzewów w polskiej części Sudetów Wschodnich [Distribution and conditions of occurence of trees and shrubs in the Polish part of the Eastern Sudety Mts]. Acta Botanica Silesiaca Monographiae. 1: 1-411
 12. Marcysiak K., Boratyński A. 2007. Contribution to the taxonomy of Pinus uncinata (Pinaceae) based on cone characters. Plant Systematics and Evolution 264: 57-73.
 13. Marcysiak K., Mazur M., Romo A., Montserrat J.M., Didukh Y., Boratyńka K., Jasińska J., Kosiński P., Boratyński A. 2007. Numerical taxonomy of Juniperus thurifera, J. excelsa and J. foetidissima (Cupressaceae) based on morphological characters. Botanical Journal of the Linnean Society 155: 483-495.
 14. Przybylski T. 2007. Morphology. In: Tjoelker M., Boratyński A., Bugała W. (eds). Biology and ecology of Norway spruce. Springer, Forestry Sciences 78: 9-14.
 15. Ratyńska H., Waldon B., Boratyński A. 2006. Xerothermic and anthropophytic species populations in the grassland communities of 'Skarpy Ślesińskie" Nature Reserve and its surroundings. Biodiversity Research and Conservation. 3-4: 381-385.
 16. Romo A., Boratynski A. 2007. Nomenclatural note on Juniperus thurifera subsp. africana (Cupressaceae). Annales Botanici Fennici 44(1): 72-75. PDF
 17. Romo A., Boratyński A. 2007. Notes and contributions to the vascular flora of Oukaimeden (Central High Atlas, Morocco). Candollea 62 (1): 69-90.
 18. Tjoelker M., Boratyński A, Bugała W. (red.). 2007. Biology and Ecology of Norway Spruce. Forestry Sciences 78. Springer, Dordrecht, the Netherandes.
 19. Tomaszewski D. 2007. Czym pokryte są rośliny? O kutykuli i warstwie wosków epikutykularnych. Kosmos 56(1-2): 167-174. PDF
 20. Waldon B., Ratyńska H., Boratyński A. 2006. Differentiation of the plant cover on slopes of the Noteć valley near Ślesin (northern Poland). Biodiversity Research and Conservation. 3-4: 348-351.
 21. Zieliński J., Guzicka M., L. Maciejewska-Rutkowska I., Tomaszewski D. 2007. Anatomiczne badania owoców róż. W: Botanika w Polsce. Sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia referatów i plakatów. (54 Zjazd PTB) Oficyna IN PLUS, Szczecin. s. 32

2006

 1. Bednorz L., Myczko Ł., Kosiński P. 2006. Genetic variability and structure of the wild service tree (Sorbus torminalis (L.) Crantz) in Poland. Silvae Genetica 55(4/5): 197-202.
 2. Boratyńska K., Boratyński A. 2006. Occurrence of three-needle dwarf shoots on European species of genus Pinus (Pinaceae). Plant Biosystems 140 (1): 21-26.
 3. Christensen K.I., Zieliński J., Petrova A. 2006. Notes on the geographic distribution and ecology of Salix xanthicola (Salicaceae). Phytologia Balcanica. 12(2): 209-213
 4. Filipiak M. 2006. Funkcjonowanie Abies alba (Pinaceae) w warunkach silnej antropopresji w Sudetach. Fragmenta Floristica Geobotanica Polonica 13(1): 113-138.
 5. Hajnos M., Bujas E., Kosiński P., Głowniak K., Kukuła W. 2006. Chemotaxonomic investigations of natural populations of English yew (Taxus baccata L.) in Poland - variability of taxoids' concentration in investigated samples. 5th International Symposium on Chromatography of Natural Products (ISCNP).
 6. Iszkulo G., Boratynski A. 2006. Analysis of the relationship between photosynthetic photon flux density and natural Taxus baccata seedlings occurrence. Acta Oecologica 29 (1): 78-84. ABSTRACT
 7. Kosiński P. 2006. Current distribution of the recently described bramble species, Rubus guttiferus (Rosaceae), in Poland. Dendrobiology 56: 45-49.
 8. Kosiński P., Oklejewicz K. 2006. Rubus parthenocissus (Rosaceae) in Poland. Dendrobiology 55: 33-38.
 9. Petrova A., Zieliński J., Natcheva R. 2006. Reports (1584-1603).[In: Kamari G., Blanché C & Garbari F. (eds). Mediterranean chromosome number reports -16]. Fl. Mediterranea 16: 431-442.
 10. Zieliński J., Petrova A., Pancheva Zh. 2006. Salix ×velchevii and S. ×ardana (Salicaceae) - two new willow hybrids from the Bulgarian Rhodope Mts. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. 75(2): 145-148
 11. Zielinski J., Petrova A., Tomaszewski D. 2006. Quercus trojana subsp. yaltirikii (Fagaceae), a new subspecies from southern Turkey. Willdenowia 36: 845-849.PDF

2005

 1. Boratyńska K., Marcysiak K., Boratyński A. 2005. Pinus mugo (Pinaceae) in the Abruzzi Mountains: high morphological variation in isolated populations. Botanical Journal of the Linnean Society 147: 309-319.
 2. Boratyńska K. & Muchewicz E.A. 2005. Analiza morfologiczno-anatomiczna igieł jako narzędzie diagnostyczne w określaniu pozycji systematycznej taksonów z kompleksu Pinus mugo Turra. W: Jackowiak B & Celka Z. (red.) Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej. UAM Poznań. s. 124.
 3. Boratyńska K. & Muchewicz E.A. 2005. Zależność cech igieł od warunków klimatycznych na przykładzie populacji Pinus uncinata Ramond ex DC. W: Jackowiak B & Celka Z. (red.) Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej. UAM Poznań. s. 249.
 4. Boratynski A., Marcysiak K., Romo A., Montserrat J.M., Didukh Y., Boratynska K., Mazur M., Kosinski P. 2005. Taxonomic relations between Juniperus thurifera, J. excelsa and J. foetidissima based on morphological characters. W: XVII International Botanical Congress. Abstracts. s. 357.
 5. Filipiak M. 2005. Rozmieszczenie i stan zasobów jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Sudetach. W: Jackowiak B & Celka Z. (red.) Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej. UAM Poznań. s. 150.
 6. Filipiak M., Iszkuło G., Korybo J. 2005. Relation between photosynthetic photon flux density (PPFD) and growth of Silver fir (Abies alba Mill.) seedlings in a forest stand dominated by spruce in the Sudety Mts. (SW Poland). Polish Journal of Ecology 53 (2): 177-184. PDF
 7. Guzicka M. & Tomaszewski D. 2005. Leaf morphology, anatomy and ultrastructure in four European Salix species. W: XVII International Botanical Congress. Abstracts. s. 553.
 8. Iszkuło G. 2005. Wpływ niskich temperatur w okresie jesieni na sukces reprodukcyjny cisa pospolitego. W: Hołubowicz T. (red.), Referaty XIV Ogólnokrajowego Seminarium Grupy Roboczej „Mrozoodporność”, Polska Akademia Nauk, Kórnik, AR-Poznań, s. 61-62.
 9. Iszkulo G., Jasinska A.K. 2005. Sex ratio and differences between male and female specimens in Taxus baccata. W: XVII International Botanical Congress. Abstracts. s. 506.
 10. Iszkuło G., Boratyński A. 2005. Different age and spatial structure of two spontaneous subpopulations of Taxus baccata as a result of various intensity of colonization process. Flora 200 (2): 195-206. ABSTRACT
 11. Iszkuło G., Boratyński A., Didukh Y., Romaschenko K., Pryazhko N. 2005. Changes of population structure of Taxus baccata during 25 years in protected area (the Carpathian Mountains, East Ukraine). Pol. J. Ecol. 53: 13-23. PDF
 12. Klimko M., Boratyńska K., Montserrat J.M., Didukh Y., Romo A., Gomez D., Kluza-Wieloch M., Boratyński A. 2005. Taxonomic relations between Juniperus oxycedus subsp. oxycedrus and J. oxycedrus subsp. macrocarpa based on morphological characters. W: XVII International Botanical Congress. Abstracts. s. 356-357.
 13. Kosiński P. 2005. Dendrofloristic regionalization of the Polish part of the Eastern Sudety Mts. based on cluster analysis. Rocz. AR Pozn. CCCLXXII, Bot-Stec. 8: 113-121.
 14. Kosiński P. 2005. Evaluation of environmental preferences of plants according to floristic and phytosociological data. Rocz. AR Pozn. CCCLXXII, Bot-Stec. 8: 123-128.
 15. Kosiński P., Wojnicka-Półtorak A., Boratyński A., Romo A. 2005. Allozyme variation in five populations of Juniperus sabina L. in Spain. W: XVII International Botanical Congress. Abstracts. s. 503-504.
 16. Ratyńska H., Mazur M., Jasińska A., Boratyński A. 2006. Szata roślinna „Uroczyska Dziembówko” koło Piły.[Plant cover of "Uroczysko Dziembówko" near Piła] Przegląd Przyrodniczy 16(1-2): 45-56
 17. Tomaszewski D. 2005. Leaf wax structures in selected Central European Salix species. W: XVII International Botanical Congress. Abstracts. s. 553.
 18. Trávniček B., Oklejewicz K. & Zieliński J. 2005. Rubus ambrosius (Rubus subsect. Rubus, Rosaceae), a new bramble species from the eastern part of Central Europe. Folia Geobotanica 40: 421-434.
 19. Wrońska-Pilarek D. & Boratyńska K. 2005. Pollen morphology of Rosa gallica L. (Rosaceae) from southern Poland. Acta. Soc. Bot. Pol. 74 (4): 297-304.
 20. Zieliński J. & Tomaszewski D. 2005. Topole w mikroskopie skaningowym: Populus alba, Populus tremula i ich mieszaniec- P. ×canescens. W: Jackowiak B & Celka Z. (red.) Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej. UAM Poznań. s. 205.

 

Publikacje do roku 2004

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna