INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Projekty badawcze

BIOSTRATEG w ID PAN

 

ncbr

biostrateg

 

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił wyniki I konkursu w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwoBIOSTRATEG.

Wśród dziewięciu najwyżej ocenionych i rekomendowanych do dofinansowania wniosków (spośród 66 zgłoszonych i ocenionych projektów), na szóstej pozycji znalazł się projekt pt. Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach (Remote sensing based assessment of woody biomass and carbon storage in forests ), którego część realizowana będzie w Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku.

Projekt został przygotowany przez konsorcjum naukowe złożone z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym (lider konsorcjum), Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu, Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie, Lasów Państwowych (DGLP w Warszawie) oraz Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku.

Prace zaplanowane do realizacji w Instytucie Dendrologii PAN obejmą m.in. pozyskanie i przetworzenie danych terenowych służących opracowaniu przeliczników miąższości grubizny drzewostanów na stan biomasy i ilość zakumulowanego w niej węgla. Projekt realizowany będzie przez zespół w składzie: Andrzej M. Jagodziński (koordynator projektu w ID PAN), Jacek Oleksyn oraz Piotr Karolewski z Pracowni Ekologii.

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

logo wfosigw new ok