Seminaria 2012/2013

 

8.10.2012
mgr Szymon Kotlarski
Próba otrzymania mieszańców oddalonych pomiędzy różnymi gatunkami rodzaju Brassica na drodze krzyżowania oddalonego i kultur in vitro

 

15.10.2012
dr inż. Emilia Pers-Kamczyc
Jakość zarodków bydła pochodzących z zapłodnienia in vitro

 

22.10.2011
Cassandra Naidoo (University of KwaZulu-Natal, Durban Westville, RPA)
Investigations on oxidative metabolism and shoot development during processes associated with cryopreservation of embryonic axes excised from tropical recalcitrant-seeded species

 

29.10.2012
dr hab. Marian Giertych
Przyroda Parków Narodowych zachodniej części Stanów Zjednoczonych

 

5.11.2012
mgr Sławomir Marek
Zmiany liczebności wybranych grup mikroorganizmów w osadach ściekowych poddanych kompostowaniu w warunkach kontrolowanych

 

12.11.2012
prof. dr hab. Jacek Oleksyn
Cele i założenia projektu Maestro (NCN) - "Geograficzne trendy zmienności cech funkcjonalnych sosny zwyczajnej w Europie"

 

19.11.2012
dr Igor Chybicki
Izolacja przestrzenna w populacjach buka zwyczajnego

 

26.11.2012
dr Monika Dering
Procesy kojarzenia na plantacji nasiennej "outbreeding" świerka pospolitego 

 

3.12.2012
dr Zbigniew Kalisz
Donatorzy Fundacji Zakłady Kórnickie i jej restytucja

 

10.12.2012
dr Lidia Trocha
Azot, korzenie i mikoryzy

 

17.12.2012
mgr Agata Zemleduch-Barylska
Reakcja wierzby na zanieczyszczenia czynnego składowiska odpadów garbarskich

 

25.01.2013
dr Paul Smith, Dyrektor Millenium Seed Bank w Kew Gardens, Wielka Brytania
The Millennium Seed Bank Partnership supporting innovation and adaptation in forestry

 

4.02.2013
dr Agnieszka Szuba
Analiza wpływu ektomikoryz na tolerancję topoli Populus ×canescens na ołów wykonana metodami proteomicznymi i metabolomicznymi - założenia projektu

 

11.02.2013
dr Leszek Karliński
Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum L.) w środowisku miejskim i pozamiejskim - charakterystyka korzeni drobnych i stopień ich kolonizacji przez grzyby mikoryzowe i endofityczne

 

18.02.2013
dr Dominik Stokłosa, dr inż. Norbert Meyer

Możliwosci wykorzystania technologii ICT w obszarach: środowiska naturalnego i ekologii na przykładzie projektu PL-GRID+

 

25.02.2013
prof. dr hab. Krystyna Bojarczuk
Wpływ grzybów mykoryzowych na proces aklimatyzacji sadzonek topoli i brzozy z kultur in vitro, w podłożach o różnym stopniu skażenia metalami ciężkimi

 

04.03.2013
mgr Katarzyna Juszczyk
Krioprezerwacja osi zarodkowych nasion drzew z rodzaju Acer

 

11.03.2013
mgr Aleksandra Staszak
Morfogeneza i dojrzewanie zarodka klonu zwyczajnego (Acer platanoides L.) - proteomika nabywania spoczynku

 

18.03.2013
dr Beata Plitta
Nowe inhibitory metylotransferaz DNA

 

25.03.2013
dr Monika Dering
Północne refugia olszy szarej: dane genetyczne i paleobotaniczne

 

8.04.2013
mgr Natalia Koleśnik-Goldmann
Ontogenetyczne uwarunkowania retranslokacji azotu z liści roślin drzewiastych

 

15.04.2013
prof. dr hab. Piotr Karolewski
Czeremcha amerykańska – alternatywny gospodarz namiotnika czeremszaczka?

 

22.04.2013
Adrian Łukowski
Wpływ warunków świetlnych na wzrost i rozwój namiotnika czeremszaczka żerującego na krzewach czeremchy zwyczajnej

 

29.04.2013
mgr inż. Ewa Mąderek
Wpływ gatunku czeremchy i warunków świetlnych na wzrost i rozwój szubargi pięcioplamki

 

6.05.2013
prof. dr hab. Jerzy Zieliński
Rodzaje Populus i Salix - co warto o nich wiedzieć

 

19.06.2012
dr Marcin Frankowski (Wydział Chemii UAM, Poznań)
Analityka środowiskowa: analiza, frakcjonowanie i specjacja

     

Zmień kontrast

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna