Seminaria 2014/2015

13.10.2014

prof. dr hab. Władysław Chałupka
Feliks Antoni Osiński - organizator administracji leśnej w 1944 roku

 

20.10.2014
mgr Mariola Rabska, doktorantka w Pracowni Systematyki i Geografii
Sekwencje barkodowe dla kompleksu gatunków kryptycznych Aneura pinguis

 

3.11.2014
dr inż. Tomasz Rajtar i dr inż. Norbert Meyer
System do obserwacji fenologicznych wraz z bazą danych wyników (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)

 

17.11.2014
dr hab. Marian J. Giertych oraz dr hab. Grzegorz Iszkuło
Jak skutecznie przygotować wniosek o finansowanie badań do Narodowego Centrum Nauki

 

24.11.2014
mgr Radosław Jagiełło
Aproksymacja rozkładów teoretycznych do rozkładów pierśnic w drzewostanach bukowych

 

01.12.2014
dr hab. Tomasz Leski
Co wiemy o grzybach tomentelloidalnych Polski na podstawie badań ektomykoryz?

 

08.12.2014
dr inż. Marcin Pietras
Daglezja zielona i sosna wejmutka jako centra bioróżnorodności rzadkich grzybów ektomykoryzowych

 

15.12.2014
dr Małgorzata Wojtkowska, UAM Poznań, Wydział Biologii, IBMiB, Zakład Bioenergetyki
Kompleksy importowe w mitochondriach modelowych organizmów eukariotycznych na przykładzie ameby A. castellanii i śluzowca D. discoideum

 

9.02.2015
prof. dr hab. Andrzej Lewandowski
Badania nad świerkiem w Pracowni Biologii Molekularnej ID PAN

 

23.02.2015
dr Piotr Daszkiewicz (Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu)
Suszarnia nasion w Haguenau (Alzacja) - unikalny zabytek historii XIX leśnictwa

 

13.04.2015
dr inż. Robert Popek
Ocena zdolności wybranych drzew i krzewów do fitoremediacji mikropyłków w terenie zurbanizowanym

 

20.04.2015
mgr inż. Mikołaj Wawrzyniak
Kiełkowanie i konwersja zarodków somatycznych Picea abies i Picea omorika

 

27.04.2015
prof. dr hab. Władysław Chałupka
Kształcenie leśników w Wielkopolsce w XIX wieku i w okresie międzywojennym

 

17.06.2015
Laila Al-Haddabi (Higher College of Technology, Oman)
The Environmental Status of Juniper Woodlands in the Northern Mountains of Oman

     

Zmień kontrast

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna