Seminaria 2018/2019

 

1.04.2019, godz. 9.00
dr Marcin Pietras
Obcy są wśród nas! - Mroczna natura grzybów w zmieniającym się świecie

 

8.04.2019, godz. 9.00
mgr inż. Marcin Dyderski
Oddzielić ziarna od plew, czyli identyfikacja wpływu wielu czynników w badaniach obserwacyjnych

 

15.04.2019, godz. 9.00
mgr Agata Brodacz
Digitalizacja zasobów naukowych - nowe wyzwanie w Instytucie Dendrologii PAN związane z realizacją projektu „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych”

 

29.04.2019, godz. 9.00
Shirin Alipour
Anthropogenic influence on endangered species of Hyrcanian forest

 

6.05.2019, godz. 9.00
mgr Anna Kołacz
Wpływ stresu abiotycznego spowodowanego niklem na plonowanie i skład chemiczny sałaty (Lactuca sativa L.) w uprawie hydroponicznej

 

8.05.2019 r. (środa), godz. 9.00
prof. dr hab. Gabriela Woźniak wraz zespołem z Uniwersytetu Śląskiego: dr hab. Agnieszka Kompała- Bąba, dr hab. Edyta Sierka, dr Franco Magurno i dr Agnieszka Błońska
Funkcjonowanie ekosystemów w Antropocenie – w ujęciu koncepcji Natural Capital
Ecosystem development - functional approach including the Natural Capital Concept in Anthropocene

 

13.05.2019, godz. 12.00
dr hab. Adam T. Halamski (Instytut Paleobiologii PAN w Warszawie)
Kopalne zbiorowiska leśne kredy Polski i metody ich rekonstrukcji

 

20.05.2019, godz. 9.00
dr Anna Napierała-Filipiak
Stan obecny oraz przyszłość drzew z rodzaju Ulmus w polskich lasach

     

Zmień kontrast

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna