Seminaria Instytutu Dendrologii 2019/2020

Seminaria, które się już odbyły:

 

 

7.10.2019, godz. 9.00
mgr inż. Joanna Kijowska-Oberc (Pracownia Biochemii Nasion Instytutu Dendrologii PAN)
Wpływ warunków wilgotnościowo-termicznych na proces kiełkowania i wzrost potomstwa dębu szypułkowego (Quercus robur L.) z klimatu kontynentalnego i atlantyckiego

 

14.10.2019, godz. 9.00
mgr inż. Kinga Nowak (Instytut Dendrologii PAN)
Drzewa z historią w tle. "Korzenie" najstarszych drzew Arboretum Kórnickiego

 

21.10.2019, godz. 9.00
mgr inż. Mikołaj Wawrzyniak
Potencjał naukowy archiwum Pracowni Biologii Rozmnażania i Genetyki Populacyjnej

 

04.11.2019, godz. 10.00
Spotkanie z Perlan Technologies
Tematem spotkania będzie omówienie zastosowań technik analitycznych takich jak chromatografia gazowa, cieczowa, spektrometria mas, elektroforeza kapilarna, spektroskopia. Poruszone zostaną również zagadnienia z tematu analizy śladowej ilości pierwiastków

 

18.11.2019, godz. 9.00
dr Agnieszka Szuba
Rola proteomu w zapewnianiu stabilności fenotypowej kontrolnych oraz ektomikoryzowych topoli chronicznie eksponowanych na ołów

 

25.11.2019, godz. 9:00
dr Agnieszka Ciesielska (Bio-Rad Laboratories Field Application Specialist, CEE)
Droplet Digital PCR – workflow and applications

 

2.12.2019 r., godz. 9.00
dr hab. Marian Giertych i dr hab. Grzegorz Iszkuło
Znaczenie jemioły w leśnictwie 

 

9.12.2019 r., godz. 9.00
prof. dr hab. Andrzej Lewandowski
Przystosowanie lasów i leśnictwa w Polsce do zmian klimatu

 

16.12.2019 r., godz. 9.00
dr hab. Szymon Świeżewski, prof. IBB PAN; Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa
Molekularne badania podstaw kontroli spoczynku nasion Arabidopsis thaliana

 

27.01.2020, 9.00
dr Hanna Kijak
Polimorfizm haplotypów chloroplastowego i mitochondrialnego DNA u Marchantia polymorpha sensu lato

 

3.02.2020, 9.00
mgr inż. Sonia Paź-Dyderska
Zróżnicowanie wewnątrz- i międzygatunkowe specyficznej powierzchni liści

 

9.03.2020, 11.00
dr inż. Alicja Tymoszuk (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Nanocząstki a produkcja i hodowla in vitro roślin ozdobnych i warzywnych - kierunki i perspektywy badań

     

Zmień kontrast

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna