INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

79: 119–130

Bulat Zubairov, Karl-Uwe Heußner, Hilmar Schröder

 

Searching for the best correlation between climate and tree rings in the Trans-Ili Alatau, Kazakhstan

 

Dendrobiology 2018, vol. 79: 119-130

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.079.011

Full text (pdf)

Abstract: 

The result of correlation analysis between tree-ring growth and climate is the key indicator in dendroclimatic investigations. Combinations of different climate datasets with different tree-ring parameters of Schrenk spruce (Picea schrenkiana Fisch. et Mey.), give different correlation results.
Samples for this study were collected in spruce forests of northern Tian Shan in the southeastern part of Kazakhstan. Several combinations of monthly, daily, gridded and station climate data with earlywood (EW), latewood (LW), total ring width (TRW) of young, old and mixed (old and young) trees were checked.
EW showed the best correlations with precipitation, LW with temperature and TRW with Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index (SPEI). Correlation analysis indicates that daily climate data in combination with EW and LW provide best results. Strongest correlation with precipitation was found for EW of old trees, for the period July 6th – November 3rd (previous year), r = 0.64 (p<0.05). LW of age-mixed trees showed correlation with temperature of current year. Strongest correlations: with average temperature, for the period June 11th – August 4th, r = –0.67; with maximum temperature, for the period June 25th – July 17th, r = –0.66 (p<0.05) and with minimum temperature for the period June 11th – August 4th, r = –0.64 (p<0.05). TRW of young trees showed the strongest correlation with the Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index 12, for June of current year, r = 0.61 (p<0.05). Finally a shifting of strongest correlation between EW of mixed trees and precipitation was found. The strongest correlations with gridded data were found in previous July and with station data in previous October.
This study provides new information for understanding the relationships between tree-ring growth and climate in the Trans-Ili Alatau.

Keywords: Dendrochronology, Tian Shan, Schrenk spruce, Picea schrenkiana Fisch. et Mey, dendroclimatol­ogy

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button