INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Uprawnieni użytkownicy

75: 141-155

Jiří Velebil, Bohumil Trávníček, Michal Sochor, Petr Havlíček
Five new bramble species (Rubus, Rosaceae) in the flora of the Czech Republic

Dendrobiology 2016, vol. 75: 141-155

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.075.014

Full text (pdf)

Appendix (pdf)

Abstract: 

This paper presents the results of extensive field research on the occurrence of Rubus L. species in the Czech Republic, especially in the frontier areas near the German border. In this area, Rubus adornatus, R. fasciculatiformis and R. perlongus were newly discovered. The other species, R. ambulans and R. stohrii, were discovered in the eastern and northern parts of Bohemia. A description, an illustration, photos and a list of localities are provided for each species. Taxonomy and nomenclature, ecology, distribution and etymology are discussed. The ploidy level of the mentioned species is presented here for the first time. All of these species are new for the flora of the Czech Republic.

Keywords: description, ecology, geographical distribution

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button

OZwRCIN logo