INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

75: 55-65

Michal Rybníček, Petr Čermák, Ondřej Prokop, Tomáš Žid, Miroslav Trnka, Tomáš Kolář
Oak (Quercus spp.) response to climate differs more among sites than among species in central Czech Republic

Dendrobiology 2016, vol. 75: 55-65

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.075.006

Full text (pdf)

Abstract: 

Climatic parameters are the main environmental factors affecting tree growth. The main aim of the presented study was to determine whether different oak species growing under contrasting environ­mental conditions show different sensitivity to climatic parameters. Four oak stands with Quercus robur, Quercus petraea, Quercus polycarpa and Quercus dalechampii growing in the same area were evaluated. Standard dendrochronological methods were used for sample preparation, ring width measurements, cross-dating, chronology development, and the assessment of growth-climate response patterns. Although the species grew under different environmental conditions, their local tree-ring chronologies are highly correlated. The radial growth responses to climatic parameters differ slightly, but the response depends more on local site conditions than on the oak species. At the same time, the strongest correlations between radial growth and climatic parameters were identical among species and sites. The amount of water available in the soil was the main climate-dependent factor limiting radial growth. Approximately since the 1990s, the distribution of rainfalls within the growing season has changed at the expense of spring precipitation. The significance of relative soil moisture content during spring for oak growth increased and the significance of summer values decreased.

Keywords: Central Europe, oak, precipitation, temperature, tree rings

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button

OZwRCIN logo