INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Arboretum

 

alt

The Kórnik Arboretum belongs to the Institute of Dendrology of the Polish Academy of Sciences. It is a rich collection of trees and shrubs originating from various parts of the northern temperate zone. Particularly numerous are species representing the woody flora of East Asia (Japan, Korea and China) and North America. The collection also includes trees and shrubs from the mountains of Central Asia and the Caucasus. The number of varieties and species in the Arboretum amounts now to about 3000.

Arboretum is open for visitors every day.

 

Monday - Friday

Saturday - Sunday

May - June 10 AM - 7 PM 9 AM - 7 PM
April, July - September 10 AM - 6 PM 10 AM - 6 PM
October 10 AM - 5 PM 10 AM - 5 PM
November - March 10 AM - 4 PM 10 AM - 4 PM

 

Arboretum location

 

Ticket prices:

 

Adult ticket: 12 zł
Reduced ticket: 9 zł
Family ticket: 30 zł

 

 

Admission is free for children under the age of 5

Reduced price tickets:

  • children, school children and students
  • disabled
  • pensioners

Family ticket is for two adults, having the care of up to five children

 

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button