INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

KLIMAT NA BIORÓŻNORODNOŚĆ

 

Zapraszamy do wysłuchania wykładu Pani dr Eweliny A. Klupczyńskiej pt.Czy rośliny mają pamięć i czy można wymazać im wspomnienia?

 

Rośliny wyższe mają skomplikowane mechanizmy umożliwiające im reagowanie na zmiany środowiskowe. Reakcje te kontrolowane są na poziomie molekularnym przez modyfikacje epigenetyczne i zmiany w ekspresji genów. Dzięki pamięci epigenetycznej i zmianom
w epigenomie, poprzez modyfikacje chromatyny w genach reagujących na środowisko, rośliny zapamiętują przeszłe doświadczenia, co pozwala im przystosować się do zmieniających się warunków klimatycznych, związanych także z globalnymi zmianami klimatu.

 

SON KNB POSTER Klupczyńska mini

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button