INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Wiadomości z Ogrodów Kórnickich: Rośliny przeciwwirusowe

Fot. 1 Bez czarny Sambucus nigra

Kwiat bzu czarnego (Sambucus nigra L.)

 

Wirusy są jedną z najczęstszych przyczyn śmierci wśród ludzi. W ochronie przed nimi często wykorzystuje się substancje bioaktywne zawarte w roślinach. Jak działają te substancje? Zachęcam do przeczytania artykułu dr Eweliny A. Klupczyńskiej z Zakładu Biologii Rozwoju, zamieszczonego na łamach „Kórniczanina” (4/2023), z którego dowiemy się wiele o tym, w jaki sposób możemy wykorzystać moc substancji bioaktywnych występujących w roślinach.

 

PDF artykułu

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button