INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

KLIMAT NA BIORÓŻNORODNOŚĆ

 

Zapraszamy do wysłuchania wykładu Pana dr. inż. Błażeja Wójkiewicza pt. „Zmienność genetyczna a potencjał adaptacyjny populacji drzew leśnych”.

 

Szybko postępujące zmiany klimatu odpowiedzialne są za intensyfikacje bodźców stresowych
w naturalnym środowisku. Osobniki drzew leśnych, które nie będą potrafiły zaaklimatyzować się do nowych warunków środowiska zginą w ramach postępującej selekcji naturalnej. To czy populacja drzew danego gatunku przetrwa na danym terenie, zależeć będzie w dużej mierze od różnorodności genetycznej osobników ją tworzących.  Monitoring i ochrona zasobów genowych populacji drzew leśnych może mieć kluczowe znaczenie dla ich przetrwania na obecnym obszarze występowania.

 

SON KNB POSTER Wójkiewicz mini

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button