INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Seminarium naukowe

leśnicy aktualizacja miejsc1

SEMINARIUM NAUKOWE – AKTUALIZACJA

Bardzo dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym seminarium. Chcielibyśmy przekazać Państwu aktualne dane dotyczące wolnych miejsc po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji zgłoszeń. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa!

  • 15-17 maja – 27 miejsc
  • 22-24 maja – 2 miejsca
  • 29-31 maja – 7 miejsc
  • 5-7 czerwca – 36 miejsc*

* termin przeznaczony dla grupy naczelników wydziałów właściwych ds. gospodarki leśnej, specjalistów ds. nasiennictwa i selekcji w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych oraz pracowników Wydziału Hodowli Lasu DGLP.

 

PROGRAM SEMINARIUM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

W organizację seminarium, poza Instytutem Dendrologii PAN, włączą się również Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz Komisja Nauk Leśnych i Drzewnych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button