INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

KLIMAT NA BIORÓŻNORODNOŚĆ

Zapraszamy do wysłuchania wykładu Pana prof. Pawła Chmielarza pt. Las w zamrażarce czy w probówce?

 

Zasoby genowe przechowuje się najczęściej w postaci podsuszonych nasion, w ujemnych temperaturach w bankach genów. Co jednak jeśli nasiona nie tolerują podsuszenia, albo rośliny nie produkują nasion? Wtedy przechowuje się niewielkie fragmenty tkanek w ciekłym azocie i po rozmrożeniu odtwarza z nich kompletne rośliny z wykorzystaniem kulturach in vitro. Czy można sklonować „w szkle” ginące stare dęby w celu zachowania ich zasobów genowych? Warunkiem sukcesu każdej metody jest zrozumienie biologii nasion oraz rozpoznanie możliwości mikronamnażania gatunków.

SON KNB POSTER Chmielarz 2 mini

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button