INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

 

Biologia i ekologia roślin drzewiastych

 

Konferencja naukowa

„Biologia i ekologia roślin drzewiastych”

Kórnik-Poznań, 9-11 października 2023 roku

 

Szanowni Państwo,

 

zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „Biologia i ekologia roślin drzewiastych” połączonej z obchodami jubileuszu 90-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku.

 

       Rośliny drzewiaste – z ich zmiennością genetyczną, bogactwem gatunkowym oraz różnorodnością zajmowanych siedlisk, a także ich długowiecznością – stanowią wyjątkowy, niezwykle interesujący, a przy tym wymagający obiekt badawczy. Strukturalna i funkcjonalna różnorodność roślin drzewiastych i tworzonych przez nie układów, różnorodność procesów ekologicznych, w których uczestniczą i w których odgrywają dominującą rolę, reprezentowane przez nie strategie życiowe i adaptacyjne do zmieniających się warunków środowiska powodują, iż są one przedmiotem badań specjalistów z różnych dyscyplin naukowych. Poszerzenie wiedzy o biologii i ekologii roślin drzewiastych, na różnych poziomach ich organizacji oraz w kontekście zagrożeń, jakie przed nimi stoją, ma znaczenie zarówno w obszarze badań podstawowych, jak i aplikacyjnych.

       Badania dotyczące roślin drzewiastych prowadzone są w licznych ośrodkach naukowych w Polsce i na świecie. Licząc na Państwa udział w konferencji, chcielibyśmy, by stała się ona okazją do bezpośredniej wymiany myśli i dyskusji nad najważniejszymi problemami dotyczącymi biologii i ekologii roślin drzewiastych oraz wydarzeniem integrującym środowisko przyrodników – naukowców i praktyków.

       Mamy głębokie przekonanie, że jubileusz 90-lecia Instytutu Dendrologii PAN będzie sprzyjał pogłębionej refleksji nad tradycją i wartościami, które ukształtowały placówkę kórnicką, a Konferencja naukowa „Biologia i ekologia roślin drzewiastych” będzie wyjątkową sposobnością do zapoznania się z wynikami najnowszych badań z zakresu biologii i ekologii roślin drzewiastych oraz okazją do wymiany wiedzy, opinii i doświadczeń naukowców i praktyków.

 

Serdecznie zapraszamy,

 

prof. dr hab. inż. Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu Dendrologii PAN

 

dr hab. Ewelina Ratajczak, prof. ID PAN

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button