INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

KLIMAT NA BIORÓŻNORODNOŚĆ

Zapraszamy do wysłuchania wykładu Pana prof. Tomasza Pawłowskiego pt. Klimat a kiełkowanie nasion drzew.

 

Warunki środowiskowe są decydującymi czynnikami kontrolującymi kiełkowanie nasion. Jedną z adaptacji do niesprzyjających warunków jest zjawisko spoczynku, które umożliwia koordynację kiełkowania i rozwoju roślin z otoczeniem. Ta właściwość jest niezbędna do zachowania ciągłości gatunków i zachowania bioróżnorodności. Drzewa dostosowały się genetycznie do lokalnego klimatu i siedliska pod względem głębokości spoczynku i kiełkowania nasion. Zmiana klimatu może zaburzyć tę równowagę i zdecydować o przetrwaniu drzew.

SON KNB POSTER Pawłowski mini

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button