INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Nagroda dla mgr. Quadriego A. Anibaby

Anibaba 20230425 142949

mgr Quadri A. Anibaba (Fot. Andrzej M. Jagodziński)

 

Nasz doktorant – mgr Quadri Agbolade Anibaba z Zakładu Ekologii – został laureatem II edycji konkursu Komitetu Biologii Organizmalnej Polskiej Akademii Nauk na najlepszy debiut naukowy w zakresie biologii organizmu. Wręczenie dyplomu odbyło się 25 kwietnia br. w sali im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pałacu Staszica w Warszawie podczas IX zebrania plenarnego Komitetu, w trakcie którego laureat wygłosił wykład pt. „Predicted range shifts of invasive giant hogweed (Heracleum mantegazzianum) in Europe”. Artykuł naukowy wyróżniony przez Komitet Biologii Organizmalnej PAN opublikowany został w czasopiśmie Science of the Total Environment (2022; 825: 154053). Serdecznie gratulujemy!

 

Dyplom KBO PAN

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button