INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

KLIMAT NA BIORÓŻNORODNOŚĆ

Zapraszamy do wysłuchania wykładu Pani dr Agnieszki Szuby pt.Badania molekularne a funkcjonowanie drzew w zmieniającym się środowisku.

 

Biologia molekularna umożliwia analizę procesów, które zachodzą w komórkach. Analizujemy zmienność poziomu mRNA, białek czy też metabolitów. Materiał biologiczny analizujemy w dobrze wyposażonych laboratoriach, wykonując stosunkowo nieskomplikowane analizy biochemiczne, ale też wysokoprzepustowe badania makromolekuł. W naszej pracy potrzebna jest wiedza, ale też nowoczesny sprzęt, jak na przykład roboty czy spektrometry mas. Otrzymane widma masowe i (meta)dane podlegają analizie statystycznej a otrzymane wyniki umożliwiają udzielenie odpowiedzi na nurtujące nas pytania badawcze.

SON KNB POSTER Szuba mini

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button