INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Habilitacja dr. Dominika Tomaszewskiego

TOMASZEWSKI 1684477816378

dr hab. Dominik Tomaszewski (Fot. Marzenna Guzicka)

 

Z radością informuję, iż na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera w Krakowie, które odbyło się 15 maja 2023 r., Panu dr. Dominikowi Tomaszewskiemu z Zakładu Biogeografii i Systematyki nadany został stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne na podstawie oceny całości dorobku naukowego oraz osiągnięcia pt. „Znaczenie wosków epikutikularnych występujących na powierzchni łodyg i liści jako cechy w systematyce”.

 

Głównym celem badań Pana dr. hab. Dominika Tomaszewskiego było określenie wykształcenia i zróżnicowania warstwy woskowej na łodygach i liściach wybranych grup roślin oraz ocena wartości tych cech mikromorfologicznych w klasyfikacji i identyfikacji gatunków. Badania miały charakter sekwencyjny: nowe pytania ujawniały się w toku prowadzonych prac, pozwalając na formowanie i weryfikowanie kolejnych hipotez badawczych w miarę zdobywania nowych informacji i wyłaniania się nowych zagadnień. Analiza morfologii warstwy woskowej na łodygach była pierwszą tego typu analizą osadzoną w kontekście taksonomicznym. Nie wykazano wprawdzie przydatności cech mikromorfologii wosków w klasyfikacji, jednak wskazano na przydatność tej cechy w przypadku opisu gatunków.

 

W imieniu pracowników Instytutu, a także własnym, składam Panu dr. hab. Dominikowi Tomaszewskiemu serdeczne gratulacje, życząc inspirujących pomysłów na kolejne badania, których realizacja pogłębi naszą wiedzę o biologii roślin drzewiastych.

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button