INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Webinarium dotyczące odtwarzania ekosystemów leśnych

restoration plakat

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium dotyczącym odtwarzania ekosystemów leśnych, mającym na celu dyskusję i wymianę doświadczeń pomiędzy naukowcami i praktykami zainteresowanymi przywracaniem środowiska przyrodniczego. Spotkanie stworzy platformę wymiany doświadczeń z terenu całego kraju z zespołem projektu SUPERB, mającym na celu integrację wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie odtwarzania ekosystemów.

 

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezoCnpoAqk9ZGADMTLa4m-NUZ0om_7mzEwuhHXENbINrooCA/viewform

 

dr hab. inż. Marcin K. Dyderski, prof. ID PAN

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button