INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

KLIMAT NA BIORÓŻNORODNOŚĆ

Zapraszamy do wysłuchania wykładu Pani prof. Ewy M. Kalemby pt.Od kiełkowania nasion do wytworzenia roślin. Różne oblicza reaktywnych form tlenu.

 

Wszystkie rośliny, w tym drzewa, mają etapy życia. Nasiono kiełkuje i powstaje siewka, z której po wielu latach wzrostu wegetatywnego powstanie drzewo zdolne do kwitnienia i wytwarzania własnych owoców z nasionami. Funkcjonowanie roślin jest pod kontrolą hormonów współdziałających z reaktywnymi formami tlenu, które regulują wzrost i rozwój organów roślinnych (korzeni, liści, kwiatów), kiełkowanie nasion, starzenie i reakcję na warunki stresowe.

 

SON KNB POSTER Kalemba mini

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button