INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

50:03-09

Krystyna Boratyńska, Marcin Hinca

Morphological characteristic of Pinus sylvestris L.in the southernmost, isolated locality in the Sierra de Baza (S Spain) as expressed in the needle characters

Dendrobiology 2003, vol. 50: 03-09 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

50:11-15

Maciej Filipiak, Jolanta Komisarek, Mirosław Nowiński

Natural regeneration of the European silver fir in the Sudety Mountains on soils with different particle size distribution

Dendrobiology 2003, vol. 50: 11-15 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

50:17-24

Teresa Hazubska, Krystyna Szczygieł

Induction of somatic embryogenesis in spruce: Picea omorika, P. pungens ‘Glauca', P. breweriana and P. abies

Dendrobiology 2003, vol. 50: 17-24 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

50:37-42

Maciej Zenkteler, Maria Wojciechowicz, Agnieszka Bagniewska-Zadworna, Stanisław Jeżowski

Preliminary results on studies of in vivo and in vitro sexual reproduction of Salix viminalis L.

Dendrobiology 2003, vol. 50: 37-42 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button