INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

51suppl:101-104

Paweł Tylek, Józef Walczyk

Effectiveness of the pneumatic separation of Norway spruce Picea abies (L.) Karst seeds

Dendrobiology 2004, vol. 51supplement: 101-104 Full text (pdf)


Abstract: The paper presents the theoretical basis for the pneumatic separation of Norway spruce seeds along with the results of investigations into the effectiveness of separation conducted in a pneumatic separator with a vertical air column. Such a separator was designed and produced at the Department of Forest Works Mechanization of the Agricultural University of Kraków. The device makes it possible to separate a mixture into three fractions based on the differences in critical velocities. The variation in density among different seed fractions is about two times lower than the variation in seed mass. This result supports the suggestion that omitting the size calibration of seeds before their pneumatic separation could lead to the dominance of seed density as a distinguishing feature.

Additional key words: critical velocity, distinguishing features, seed sorting

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button